Drsná a kontroverzní přednáška: Idiotský soucit je k ničemu. Uhaste požár islámské imigrace, vykládal v Praze profesor z USA, který popisuje údajné zlo islámu

30. 4. 2015 14:05

Podruhé zavítal do České republiky profesor Bill Warner, jenž se už více než čtyři desítky let zabývá studiem islámu. Během své přednášky opakovaně upozornil, že nezatracuje, ani nechválí Mohameda, jen o něm mluví z pozice vědce. A ohradil se proti tomu, že bývá označován za islamofoba a extremistu. Přiznal, že se bojí takto veřejně vystupovat, ale že je to nutné. V souvislosti s vlnou přistěhovalců do Evropy prohlásil, že každý požár se dá v zárodku uhasit pokličkou a idiotský soucit nepotřebujeme.

Drsná a kontroverzní přednáška: Idiotský soucit je k ničemu. Uhaste požár islámské imigrace, vykládal v Praze profesor z USA, který popisuje údajné zlo islámu
Foto: Vít Hassan
Popisek: V Teplicích proti muslimům
reklama

Bouřlivý potlesk zaplněného sálu Na Marjánce v pražském Břevnově uzavřel přednášku amerického vědce Billa Warnera, která se zabývala politickým islámem, postojem islámu k nemuslimům a také naším strachem z islámu. Charismatický čtyřiasedmdesátiletý řečník, který přiznal, že islám studuje 43 let, během svého téměř dvouhodinového vystoupení opakovaně zdůraznil, že islám nekritizuje, ale ani neobhajuje. „Dodržuji pozici vědce, vysvětluji, předkládám fakta, ale nechávám na posluchačích či čtenářích, aby si názor udělali sami,“ vysvětlil Bill Warner, autor řady knih, z nichž ta nejznámější „Právo šaría pro nemuslimy“ vyšla také v češtině.

Návštěvníkům, z nichž někteří přišli ozdobeni na klopách plackami „Islám v ČR nechceme“, v úvodu připomněl, že islám je založen na tom, že neexistuje jiný bůh než Alláh a Mohamed je jeho prorokem. Upozornil, že i když je islám kulturním, náboženským a politickým systémem, který je obsažen ve třech zdrojových textech (tzv. svaté trilogii) – koránu, síře (životopis proroka Mohameda) a hadíthech (tradice proroka Mohameda), on se ve své práci zabývá jen jeho politickým aspektem. „Nezajímá mě náboženská část islámu, co má muslim dělat, nebo ne, aby se měl zadobře s Alláhem. Zajímá mě, co islám říká o nás – káfirech, jaké je naše postavení a jak se s námi má podle svatých textů zacházet,“ řekl americký vědec.

Nové sdělení, že národy a lidé, kteří v Alláhova proroka nevěří, budou zničeni

Poměrně obsáhle se věnoval pojmu „káfir“, který je obvykle překládán jako nevěřící. „Tento překlad není správný, protože výraz ´nevěřící´ je neutrální. Korán hovoří o káfirech jasně. Zřetelně určuje, jak o káfirovi mluvit a jak se k němu chovat. Klíčovým bodem je fakt, že káfir je nejen nemuslim, ale především je to člověk spadající pod jiný morální kodex než muslimové,“ konstatoval Bill Warner. Nevěřící jsou pro islám tak důležití, že jim náleží hned několik označení. Křesťané a židé jsou nazýváni „lidem knihy“ nebo „bezvěrci“. Ostatní nemuslimové jsou nazýváni „ateisté“, „polyteisté“ či „pohané“. Avšak korán používá jedno slovo, které všechna tato jména obsahuje. Je to právě tento arabský výraz „káfir“.

„Politický islám je islámská doktrína, která se zabývá káfiry. Zabývá se tedy lidmi, jako jsem třeba já,“ poznamenal Bill Warner. Podrobně pak popisoval Mohamedův život i to, jak se stal božím poslem poté, co se mu zjevil anděl a mluvil na něj. Od té doby měli Arabové svého proroka a nové náboženství dostalo název islám. „Islám znamená podrobit se. Novým prvkem poselství se stalo to, že ti, kteří nepraktikují islám, přijdou do pekla. Příběhy židovských a arabských proroků jsou přepsány tak, aby sdělovaly, že národy a lidé, kteří v Alláhova proroka nevěří, budou zničeni,“ připomněl prezident mezinárodního Centra pro studium politického islámu.

Vraždění v redakci Charlie Hebdo nebyl žádný extrém, ale normální islám

Podrobně také líčil, jak se Mohamed vyrovnával s těmi, kdo v něj jako v proroka nevěřili. Ať už válečnými výpravami džihádistů, nebo vraždami těch, kdo ho urazili. Jedním z nich byl Žid Ašraf, jenž napsal báseň, která Mohameda urazila. Vyzval proto své stoupence, aby ho zabili. Stejný osud potkal básnířku Asman Marwan, která byla zavražděna proto, že zesměšňovala Mohameda. „Nepřipomíná vám to něco úplně nedávného? Ano, vraždy v redakci časopisu Charlie Hebdo. To nebyl žádný extrém, to byl normální islám,“ komentoval americký vědec tragické lednové události a doplnil to tvrzením, že poté, co byla zmíněná básnířka zabita, mnoho Arabů konvertovalo k islámu.

„Lidé mají rádi silné koně,“ prohlásil Bill Warner a vyprávěl příběh dvou bratrů, z nichž ten jeden zabil svého obchodního partnera. Když se ho ten druhý ptal, proč to udělal, odvětil mu, že mu to nakázal Alláh. „Tohle dokáže jen silné náboženství. Budu také konvertovat,“ rozhodl se druhý z bratrů. Mohameda, který zemřel v roce 632 našeho letopočtu v Medíně, považuje americký vědec za největšího válečníka v dějinách. „Dokážete si představit, že by dnes někdo zemřel za Caesara, Alexandra Velikého nebo Napoleona? Asi těžko. Ale za Mohameda umírají další a další lidé pořád,“ poznamenal Bill Warner.

Za 1400 let má islám na svědomí 270 milionů mrtvých káfirů

Pozornost věnoval také specifickému principu islámu, jímž je dualismus. Korán totiž obsahuje protimluvy, kdy dva různé verše říkají něco jiného, nebo přímo opačného. „Islám má vždy dvě odpovědi na jednu otázku. Tomuto dualismu je důležité porozumět. Protože Alláh je bezchybný a korán představuje jeho přesná slova, obě odporující si fakta jsou zároveň pravdivá, ale pozdější je lepší, či silnější. Ne tedy, že by ten dřívější nebyl pravdivý,“ vysvětluje americký vědec řešení protimluvů na principu toho, že pozdější verš je nadřazený tomu předchozímu. Neopomněl doplnit, že islám je propagandistický, což mu dává velkou sílu.

Velkou pozornost vzbudila ta část jeho přednášky, kterou prezentoval pod názvem „Slzy džihádu“. V ní uvedl, že za 1400 let má islám na svědomí 270 milionů mrtvých káfirů, z čehož bylo 60 milionů křesťanů, 10 milionů buddhistů, 80 milionů hinduistů a 120 milionů Afričanů. V pozdější diskusi byl tázán, kde vzal tato čísla. „Vycházejí z rozsáhlého výzkumu. Ale i kdyby nebyla úplně přesná, není udivující, že se tím až dosud nikdo nezabýval,“ pozastavil se Bill Warner nad tím, že je v tomto průkopníkem, a pro jistotu znovu připomenul svoji roli při pohledu na islám. „Zatracuji, nebo chválím Mohameda? Ne, mluvím o něm. Jsem vědec,“ upozornil přítomné.

Americkému vědci vadí, že ho nazývají islamofobem a extremistou

Když se na chvilku vrátil v přednášce do přítomnosti, podotkl, že cílem Islámského státu je ustavit právo šaría po celém světě i to, že ve Spojených státech už muslimové vznášejí politické požadavky. Popisoval také úkoly džiháda a to, že chalífa, nástupce proroka Mohameda, vede válku s Židy a křesťany, bojuje i se všemi dalšími národy, dokud se nestanou muslimy. „Každý, kdo zabil káfira, si od něj může vzít všechno, co unese. Muslimský mučedník je ten, kdo zabíjí pro Mohameda,“ pokračoval americký vědec v objasňování politického islámu. „Říkají mi islamofob, nebo také extremista,“ přiznal Bill Warner, načež se v sále rozlehl smích. „To není tak vtipné, když ti tak opravdu říkají,“ zareagoval.

Podle něj má islám nekonečnou trpělivost. Neuspějí-li jeho vyznavači dnes, podaří se to jejich dětem. Na to navázal tvrzením, že zatímco islám vzrůstá, křesťanství upadá. Rozebral také, jaké je postavení káfira podle islámu. Křesťan nemůže nosit zbraň, nemůže jezdit na koni, musí muslimovi uhnout z cesty, musí vstát, když do místnosti vstoupí muslim. Korán rovněž říká, že kdo zabije odpadlíka, bude odměněn. Neplatí pravidlo doporučující chovat se k jinému tak, jak by člověk chtěl, aby se ten druhý choval k němu. „Věřící má být neústupný a tvrdý vůči káfirům, štítit se jich a nepovažovat je za přátele,“ uvedl prezident mezinárodního Centra pro studium politického islámu to, jak je prý třeba se vůči nevěřícím chovat.

Mluvím, i když se bojím, přiznal profesor ve výslužbě

Samostatnou kapitolu věnoval postavení žen a radám, jak si poradit se vzdorovitou ženou. Muslim ji může uhodit, ale ne tak, aby jí ublížil. To znamená, že jí nesmí způsobit modřiny, polámat kosti či jinak zranit. Když mluvil o ukamenování, což je trest vycházející ze šaríi, poukázal na to, že těhotná žena není ukamenována, dokud neporodí a dokud dítě nepotřebuje kojit. „V Americe na něco takového říkáme ´To nevymyslíš´,“ konstatoval Bill Warner a dodal, že v pekle jsou především ženy. A to proto, že nebyly dostatečně vděčné svým mužům. V hadíthech, což jsou texty obsahující Mohamedovy zvyklosti, je prý jen jediný verš, který chválí ženu, a to za to, že je matkou.

V následné diskusi čelil i dotazu, jestli se nebojí takto na veřejnosti vystupovat. „Mluvil jsem dnes s jedním českým politikem a on se mě ptal na totéž. Odpověděl jsem mu, že se samozřejmě bojím. Ale my musíme mluvit, i když se bojíme. Já mluvím, i když se bojím,“ roztleskal tímto vyznáním americký vědec zaplněný sál. Podle něj se při válkách islámu proti káfirům nehovoří o muslimech, ale o Islámském státu. „Bojíme se to i vyslovit, jak jsme ovládáni strachem. Máme syndrom té znásilňované ženy. Bojíme se, ale s kamarády o tom nebudeme mluvit,“ podotkl Bill Warner s tím, že je příznačné, že víme o křižáckých válkách, ale ne islámských, stejně jako to, že v souvislosti s otrokářstvím nikdy nebyli zmiňováni muslimští obchodníci s lidmi.

Každý požár se dá v zárodku uhasit pokličkou, idiotský soucit nepotřebujeme

Jeden z tazatelů od něj chtěl vědět, zda nynější exodus uprchlíků do Evropy je nějak podložen v koránu a jak by si v této záležitosti měla Evropa počínat. „V Americe máme inspektory požární ochrany, kteří dohlížejí na to, aby nedošlo k požáru. Každý požár se dá v zárodku uhasit pokličkou. Přemýšlejte o tom. Nepotřebujeme idiotský soucit. Přemýšlejte o tom,“ nabádal americký vědec své posluchače. Na to, jaké je řešení politického islámu, nebo zda poslat muslimy zpátky do islámských zemí, však neodpověděl. „Já přicházím učit. Jsem profesor ve výslužbě. Nejsem tak arogantní, abych vám říkal, co máte dělat. Běžte za vašimi politiky a ptejte se jich, co v této věci dělají. Vstříc vašemu strachu je potřeba něco udělat. Vždyť naše civilizace je lepší než islám,“ uzavřel Bill Warner svou přednášku.

 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Jiří Hroník
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Je to vážné, hodně vážné! Kalousek pohrozil ozbrojeným odporem proti vládě. Teď se přidal Schwarzenberg. A tím to nekončí

16:35 Je to vážné, hodně vážné! Kalousek pohrozil ozbrojeným odporem proti vládě. Teď se přidal Schwarzenberg. A tím to nekončí

ANKETA Dát moc parlamentu do rukou premiérovi v případě krize? Vládě to ve fázi zpracování diskutova…