Pikantní čtvrteční Senát: Zeman stupňuje výroky, čekáme na tragédii. Na ulici poteče krev! Pokořit prezidenta mnohé přitahuje jako světlo lampy hmyz...

3. 3. 2016 21:50

"Žijeme v době tak rozjitřené, že stále se stupňující výroky prezidenta mohou způsobit, nebo být záminkou k tragickému chování jednotlivců či celých skupin. Netečnost k tomuto jednání je čekáním na možnou tragédii. Kdy na ulici poteče krev či půjde o život," uvedl při jednání v Senátu o prezidentových výrocích Jiří Šesták, iniciátor usnesení, které nakonec senátoři schválili. Zemana naopak ze všech sil hájil Jan Veleba (SPO). "Vím, že politické ego a touha pokořit prezidenta republiky na půdě parlamentu mnohé přitahuje jako světlo noční lampy hmyz, a že tomu nelze odolat. Ten, komu dnešní nepatřičný bod ublíží, to nebude Miloš Zeman, to bude Senát," prohlásil.

Pikantní čtvrteční Senát: Zeman stupňuje výroky, čekáme na tragédii. Na ulici poteče krev! Pokořit prezidenta mnohé přitahuje jako světlo lampy hmyz...
Foto: Hans Štembera
Popisek: Senátor Jiří Dienstbier

Výroky prezidenta Zemana se 3. března v podvečer zabýval Senát. Návrh usnesení přednesl jeho iniciátor - senátor Jiří Šesták (Starostové a nezávislí), který nejdříve vysvětlil své důvody k tomuto kroku. "Do systému dělby moci, který si Česká republika zvolila za svou cestu, patří i prezident republiky, který má však výlučné postavení. Je prvním z rovných. Ale právě to předpokládá, že patří mezi nejlepší, nejpřipravenější a nejzodpovědnější. Byť ho Ústava v článku 54 činí neodpovědným, předpokládá se, že bude mravní autoritou, která svou erudicí, rozvahou a mravní integritou bude plnit několik funkcí, které doplňují demokratický parlamentní systém a bude vyvažovat problematické okamžiky, které v životě každé demokratické společnosti nastávají," uvedl.

Jak upozornil - v parlamentní demokracii, narozdíl od prezidentské republiky, náleží politická moc parlamentu a vládě. "Hlava státu je reprezentantem státu, garantem řádu a moderátorem politických sporů, není však určena k provádění vlastní politiky. Za většinu rozhodnutí prezidenta je odpovědná vláda," pronesl. Tato skutečnost je podle něj velmi důležitá. "Prezident nemá být součástí každodenní politiky, tak jako vláda a parlament. Má naopak stát nad běžným politickým životem. Nemá stranit žádné politické straně, nebo být aktivním symbolem některé z politických stran. Je vyvažovacím prvkem v systému dělby moci. Do řešení společenských a politických problémů má vstupovat nestranně, objektivně a tak, aby společnost spojoval, nikoliv rozděloval. V tom spočívá jeho úloha moderační. Protože prezidentovi České republiky je přisouzeno býti strážcem hodnot. I proto má jmenovací pravomoci, možnost vracet zákony, udělovat milost. Mají-li být na politiky kladeny vysoké nároky, na prezidenta republiky ty nejvyšší," předčítal Šesták. 

Projev prezidenta vedle lidí s extremistickými názory

"V parlamentní demokracii je potřeba respektovat principy vzájemné loajality ústavních orgánu, podle které jsou ústavní orgány ve výkonu svých kompetencí povinny spolu harmonicky spolupůsobit a zdržet se všeho, co poškozuje vážnost funkce a oprávněné zájmy jiných ústavních orgánů," upozornil senátor Šesták. 
 
"U současného prezidenta republiky jsme konfrontováni s jednáními a názory, které z výše uvedených požadavků a potřeb parlamentní republiky bohužel někdy vybočují. Prezident nejmenuje vysokoškolské profesory, protože navzdory liteře zákona nechce. Vystoupí na demonstraci, kde stojí vedle lidí s extremistickými názory vyzývajícími dlouhodobě k rasové nesnášenlivosti a nenávisti, jak se tomu stalo 17. listopadu na Albertově. Jeho projev vyřčený po boku člověka, který lidem vyznávajícím jinou víru veřejně slibuje semletí do masokostní moučky, svým způsobem legitimizuje extremisty. Prezident zde vystoupí, protože chce. Protože chce, vyzývá muslimy, aby se zřekli své víry. Není většího zásahu do intimity člověka," pronesl Šesták.
 

Mediální spor s premiérem se slovy klukovská drzost, zrádce

"Prezident vede podivnou formou mediální spor s premiérem, nemá problém v médiích rozjímat o odvolání premiéra cituji - bohužel a ještě jednou bohužel prezident nemá takovou kompetenci. V souvislosti s premiérem se vyjadřuje - klukovská drzost, zrádce, neumětelství. Vlastně systematicky emocionálně vyostřuje napětí ve společnosti, prohlubuje příkopy mezi částmi společnosti majícími jiný názor. To, že v souvislosti se způsobem odchodu premiéra z funkce použije příměru samopalu, není ani hloupě vtipné, ani nemístné, ale naprosto nepřijatelné," uvedl senátor.
 
"Nejsem členem ČSSD ani jejich voličem. Ale vnímám jednání premiéra v této velmi nelehké době, kdy se rozhoduje o bezpečnosti uvnitř země, kdy jsou vybuzovány negativní emotivní reakce extrémními silami či strategickými zájmy Ruska, kdy je opět nejisté, bude-li Česká republika součástí západní civilizace, či nikoliv, jako jednání státotvorné a hodné podpory a obrany. Oslabování premiéra tímto způsobem v této nebezpečné době je oslabováním české společnosti, její demokratické budoucnosti a svobody občanů naší republiky. Tuto svoji podporu premiéra deklaruji veřejně i skrze zásadní odmítnutí některých výroků prezidenta republiky. Prezident si říká, kde chce, co chce. Bez ohledu na své postavení a své poslání. Bez ohledu na důsledky takového chování, bez ohledu na svoji ústavní roli i pověst České republiky," pokračoval dále Šesták ve výčtu neduhů Miloše Zemana.
 

Ing. Miloš Zeman

  • BPP
  • První přímo zvolený prezident ČR
  • prezident České republiky

Netečnost znamená čekání na možnou tragédii

"Žijeme v době tak rozjitřené, že stále se stupňující výroky prezidenta mohou způsobit, nebo být záminkou k tragickému chování jednotlivců či celých skupin. Netečnost k tomuto jednání je čekáním na možnou tragédii. Kdy na ulici poteče krev či půjde o život. Nikoliv výhradně cizinců vykazujících různou odlišnost, která je vykazována jako prostředek k podněcování strachu. Můžou to být naši vlastní spoluobčané s odlišným názorem, kteří se dostanou ve špatný čas na špatné místo. Či si je prostě tragické okolnosti sami najdou. Stane-li se tak a osobně vnímám, že k tomuto bodu zlomu spějeme, jakou odpovědnost poneseme my, zákonodárci. Náhle bude jasné, co všechno k takové tragédii přispělo. Náhle uvidíme, že červená nit se vede i skrze některá prohlášení prezidenta republiky. Budeme součástí mlčící většiny, která to dopustila," řekl. Na nerespektování či porušování ústavních zvyklostí mají podle něj reagovat především političtí aktéři. "Pokud budou tomuto porušování ustupovat, v tomto případě prezidentovi republiky, může se ústavní systém vychýlit v neprospěch parlamentní demokracie. Či může v extrémních situacích být jednou z příčin tragických okolností," zdůraznil Šesták.
 
Poté přednesl samotný text usnesení Senátu. Z něj vyjímáme. "Prezident by měl být ve svých vyjádřeních natolik zdrženlivý, aby nemohla vzniknout žádná pochybnost ohledně spojeneckých závazků České republiky a její ústavně deklarované hodnotové orientace. Vyzývá prezidenta republiky, aby jako hlava státu, jež je garantem řádu, s posláním společnost sjednocovat a zmírňovat v ní konflikty, z této své ústavní role nevystupoval a svými projevy a činy společnost nerozděloval."
 

Zas...ný fašistický hovado nevadí?

V následné diskuzi vystoupilo devět senátorů. Dva z nich dvakrát. Jan Veleba a Jiří Dienstbier. Oba měli nejvýraznější příspěvky. Předseda Strany práv občanů Veleba dvacet minut hájil prezidenta, což senátorka Wagnerová okomentovala, že "je to jako obhajoba prezidenta v bílé zbroji". V úvodu Veleba upozornil, že Zemana zvolilo v přímé volbě dva miliony sedm set třicet tisíc lidí, a že ho v současné době podporuje sedmdesát procent občanů. "Lze se domnívat, že zařazení dnešního bodu je spíše vyjádřením nesouhlasu s výsledkem demokratické volby prezidenta republiky a kauza kalašnikov je vítanou, leč nevěrohodnou a špatně načasovanou záminkou vystupňování tlaku na prezidenta," sdělil předseda SPO. 
 
Poté se podrobně věnoval kauze Kalašnikov. "Reakce na ni mi přijdou hysterické, jako by politici neuměli dobře česky a nerozuměli významu slov," domnívá se a doslova citoval otázku studentky z 26. ledna v Tišnově a odpověď prezidenta. "Bezprostřední reakce premiéra Sobotky na serveru Novinky.cz zní, cituji: Jsme s vysokou pravděpodobností jediná země v civilizovaném světě, kde prezident veřejně vyzývá k zabití předsedy vlády. Já se s tím vyrovnám, ale vadí mi, že tím Zeman děsí moji rodinu a přátele. Konec citátu." Následně Veleba ještě cituje Sobotkův výrok z Respektu 1. února: Zdá se mi, že ten výrok prezidenta o zastřelení předsedy vlády jako nejlepší řešení pro ty, kdo nesouhlasí s mojí politikou, zapadá do kontextu útoků White média a fašistů, kteří organizovali demonstraci před mým bytem. - Veleba se podivuje, že tento výrok o tom, že prezident zapadl do kontextu fašistů, zůstal nepovšimnutý. "Na webu jedné politické strany jsme si mohli přečíst označení prezidenta republiky jako Zas...ný fašistický hovado, jehož autorem je radikální proukrajinský aktivista Tomáš Peszyňski," poukázal Veleba. "Miloš Zeman má v každém svém vystoupení nějaké bonmoty. Stejné to bylo s kalašnikovem. Byl to zjevný bonmot a nadsázka. Naprosto zjevná. Pokud by do toho pan premiér nezapletl své děti a přátele a postavil se k tomu jako chlap, udělal by lépe. Ono je ale vlastně jedno. co kdy prezident řekne. Ještě se totiž nestalo, aby se po jeho sdělení na jakékoli téma nestrhla mediální bouře," konstatoval šéf SPO.
 
 
"Vím, že politické ego a touha pokořit prezidenta republiky na půdě parlamentu mnohé přitahuje jako světlo noční lampy hmyz, a že tomu nelze odolat. Podle velkého množství reakcí, které k tomu dostávám, i podle svého rozumu, že ten, komu dnešní nepatřičný bod ublíží, to nebude Miloš Zeman, to bude Senát. Stokrát opakovaná lež o prezidentovi, který rozděluje společnost, se ne a ne stát pravdou. Naopak. Veřejnost je kolem něj stále semknutá. A tak mě napadá. Politiky lze vyměnit, nepohodlné politiky lze dehonestovat. Co ale nelze, alespoň v demokracii, nelze vyměnit veřejnost. Tím jsem si naprosto jist," uzavřel Veleba.
 

Prezident se obklopuje lidmi s podivnou minulostí

Jiří Dienstbier (ČSSD) na Velebu reagoval: "Zlehčoval některé výroky prezidenta, konkrétně ten s kalašnikovem. Ocitoval poměrně přesně dotaz občanky. Mám pocit, že směřoval k tomu, jak se zbavit premiéra této země. Odpověď údajně v bonmotu zněla, že buď demokraticky volbami, či nedemokraticky kalašnikovem. I když si myslím, že to spíše byl, je třeba uvažovat, v jaké době se výroky pronášejí, jaké napětí panuje v české společnosti. Samozřejmě, že hlava státu by v takovéto situaci měla velmi vážit slova v takovéto situaci. Jakkoliv by to mohlo být myšleno jako nepovedený vtip, nemůže prezident vědět, do jaké míry to vezme vážně někdo jiný. Kdo nemusí být třeba úplně duševně v pořádku a vezme to jako reálný návod. Není radno si s takovými věcmi zahrávat," varoval Dienstbier.
 
Veleba na Dienstbiera reagoval s tím, že podle jeho názoru není objektivní a je poznamenán prezidentskou volbou. A opět citoval Dienstbierovy výroky z rádia Impuls, kde údajně řekl, že prezident Zeman je spojen s pražským podsvětím. "Myslím, že je tam tvrdá zaujatost," doplnil. K tomu Dienstbier dovysvětlil: "Pana Velebu chci upozornit, že rozhovory, na které odkazuje, proběhly už před volbami, takže jsem ani teoreticky nemohl být zhrzen výsledkem prezidentské volby. Mimo jiné jsem narážel na propojení současného kancléře Mynáře na akciové společnosti, tvořící konsorcium, které pro dopravní podnik vymáhalo v exekucích pohledávky za černé pasažéry. Což byl velmi výnosný byznys. To, jak byl pražský dopravní podnik napojen na to pražské ekonomicko-mafiánské prostředí, je všeobecně známo. Lidé blízcí prezidentu Zemanovi se na tomto kořistění bohužel podíleli. O tom jsem mluvil v kampani před prezidentskou volbou. To je také jeden z problémů, jakými lidmi se prezident Zeman obklopuje, což v mých očích výrazně zpochybňuje jeho působení ve funkci. Bohužel ti lidé mají za sebou velmi pochybnou minulost."
 
 
Senátorka Eliška Wagnerová navrhla pozměňovací návrh, kde se v textu výzva na prezidenta změnila na konstatování prezidentovi a s touto úpravou senátoři usnesení v poměru 18:7 přijali.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Oldřich Szaban

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Senát asi usnadní přechod k jinému mobilnímu operátorovi

21:48 Senát asi usnadní přechod k jinému mobilnímu operátorovi

Pokuta za přechod k jinému mobilnímu operátorovi se zřejmě sníží, lhůta pro převod telefonního čísla…