JUDr. Miroslav Antl

  • BPP
  • Rychnov nad Kněžnou
  • senátor
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,89. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl odpověděl na dotaz

Můj dotaz je kritický, takže ho asi smažete, jako ostatní, ale přesto to zkusím.

Výjimečně odpovím na další váš zbytečný dotaz: já nejsem navrhovatelem této novely - a jsem přesvědčen, že jsem se opakovaně zcela jasně vyjádřil i k tomu, proč se věcí zabýval náš výbor, jaký má návrh význam a co od tohoto kroku očekávám/e. Doporučuji vám navštívit můj web: <a href="http://www.miroslavantl.cz/" target="_blank" style="col

JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl odpověděl na dotaz

Zrušení vrchních státních zastupitelství a vrchních soudů

 Ano, už se o tom před mnoha lety diskutovalo s tím, že nejdříve se sníží čtyřstupňové státní zastupitelství (SZ) na třístupňové – a poté i soustava soudů, což je složitější, když k tomu je nutno měnit Ústavu ČR. K osobě Marie Benešové se nechci vyjadřovat, ale já osobně jsem přesvědčen, že na tak malou republiku je čtyřstupňová

JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl odpověděl na dotaz

trestné činy

Trestní oznámení může podat kdokoliv. Trestní řád nikoho neomezuje – a pouze v § 158 odst. 2 uvádí, že trestní oznámení se podává policejnímu orgánu nebo státnímu zástupci. Podání trestního oznámení v případě podezření z konkrétního trestného činu je pouze tzv. občanskou (resp. etickou či mo

JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl byl položen dotaz

trestné činy

Děkuji za odpověď. Ještě se zeptám, zda může trestní oznámení podat každý svépravný občan? Někdo předemnou se totiž ptá ...

JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl odpověděl na dotaz

Kde není žalobce není ani soudce, je to tak?

Především je třeba říci, že správně je to, že „Bez žalobce není soudce" z latinského „Nemo iudex sine actore“).  Žalobcem je však v těchto případech státní zástupce – a ten je dle zásady legality povinen stíhat každý trestný čin, o kterém se dozví. Totéž platí i pro p

JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl