JUDr. Stanislav Křeček

ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,68. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

JUDr. Stanislav Křeček
JUDr. Stanislav Křeček odpověděl na dotaz

dotazy

Nový občanský zákoník považuji za významný legislativní počin a jsem hluboce přesvědčen o tom, že mnohem lépe chrání práva obyčejných lidí oproti dnešním právním předpisům. Ochrana slabší strany práva, která v mnoha jeho ustanoveních je zcela zřetelná a výslovně zdůrazňována je přesně to co našemu právu dnes - a vidím to ve své každodenní p

JUDr. Stanislav Křeček
JUDr. Stanislav Křeček odpověděl na dotaz

telefonování za volantem

Pokud policie tvrdí že telefon zabavený tomu kdo je podezřelý z toho že telefonoval při řízení auta je alespoň nepřímým důkazem toho že řidič měl telefon ( a nic jiného se tím dokázat nedá) , je třeba jí připomenout starý vtip o tom, že důkazem znásilnění, a to ani důkazem nepřímým, není to, že muž má příslušný nástroj. Musí s tímto nást

JUDr. Stanislav Křeček
JUDr. Stanislav Křeček odpověděl na dotaz

Kapacita v MŠ

Školky jistě nejsou nafukovací, ale jejich kapacita je určena vyhláškou zohledňující počet dědí na učitele, zařízení a vybavení školky a pod. Pokud se však setkáváme s případy, kdy nepřijetí dítetě do školky vede téměž k sociáoní katasrofě, pak se doknívám je možná dát přednost přijetí dítěte do školky nad kapacitu určenou vykláškou neboť je,

JUDr. Stanislav Křeček
JUDr. Stanislav Křeček odpověděl na dotaz

Rozdávání trafik

I když již nejsem poslancem PS PČR a situace ve Sněmovně je nyní složitá rozhodně bych neřekl že jsem rád. Vážil jsem si opakovaně projevené důvěry lidé vedoucí k míémo opakovanému zvolení poslancem z z nevolitelného místa na kandidátce. Více mne mrzí, že nyní je dávána moje volba do souvislosti s hledáním jakýchsi "trafik" pro poslance. Dok

JUDr. Stanislav Křeček
JUDr. Stanislav Křeček odpověděl na dotaz

Recept je poměrně jednoduchý

O všem, tedy i o podobě politického systému a stavu zákonodárných sborů se v demokratickém právním státě rozhoduje ve volbách. Je tedy jen logickém, že i o počtu poslanců a senátorů nebo dokonce o existenci dvojkomorového parlamentu se bude rozhodovat právě zde. Nevidím žádný důvod proto, aby některá z kandidujících politických stran neměla

JUDr. Stanislav Křeček
JUDr. Stanislav Křeček odpověděl na dotaz

Žádná nepostradatelná funkce, včetně té mojí, v politice neexistuje

Vážený pane, kdo se Vám snažil namluvit takovou pitomost, jako že nějaká funkce je "nepostradatelná ? Žádná nepostradatelná funkce, včetně té mojí, v politice neexistuje. Všechny mohou být klidně zrušeny pokud si to lidé budou přát. 200 poslanců a 81 senátorů? Proč? Stejně podle některých všichni hlasují podle "stranických sekretariátů" a t

JUDr. Stanislav Křeček
JUDr. Stanislav Křeček odpověděl na dotaz

Lítost není to správné slovo

Lítost není to správné slovo. Bylo to nezbytné rozhodnutí abych se mohl ujmout funkce zástupce VOP. Vždy je nutné zvažovat preference: členství v politické straně je jistě důležité, ale možnost pomáhat lidem jako zástupce VOP se mi jeví jako důležitější....V PS mne nahradí bývalá poslankyně Gábina Kalábková.

JUDr. Stanislav Křeček
JUDr. Stanislav Křeček odpověděl na dotaz

odpověď na dotaz

K tomu je určen systém zpravodajů a garantů, klubu, kteří se, podle své odbornosti o jednotlivé novely zajímají podrobněji. A funguje to: vidíte, že poslanci ČSSD budou proti této novele.

JUDr. Stanislav Křeček
JUDr. Stanislav Křeček odpověděl na dotaz

Jsem ve funkci pouze několik dnů

Jsem ve funkci pouze několik dnů a s touto věcí jsem se nestačil seznámit. Nemohu zpochybňovat rozhodnutí ombudsmana jehož jsem zástupcem. Vím, že moje předchůdkyně toto rozhodnutí kritizovala a že naopak mluvčí MZ se odvolával právě na názor ombudsmana. Zatím nevím co si mám o věci myslet.....

JUDr. Stanislav Křeček
JUDr. Stanislav Křeček odpověděl na dotaz

Funkce je podle zákona neslučitelná s jinou placenou funkcí

Veřejná funkce ombudsmana i funkce jeho zástupce je podle zákona neslučitelná s jinou placenou funkcí. Není proto možné vykonávat funkci poslance a zároveň být zástupcem Veřejného ochránce práv. Musel jsem proto resignovat na mandát poslance i pozastavit výkon advokacie. Funkce je rovněž neslučitelná s členstvím v politické straně a proto

JUDr. Stanislav Křeček
JUDr. Stanislav Křeček odpověděl na dotaz

Rozhodně se nedá říct, že by J. Dienstbiera nahradil M. Chovanec

Rozhodně se nedá říct, že by J. Dienstbiera nahradil M. Chovanec. Někteří lidé byli zvoleni, a někteří nebyli zvoleni. Pokud jde o nezvolené osoby, zřejmě delegáti Sjezdu nabyli dojmu, že strana potřebuje vedení, které bude mluvit jedním hlasem, nikoliv mít ve vedení lidi, kteří říkají něco jiného. To se týká jak J. Dienstbiera, tak M.Benešové

JUDr. Stanislav Křeček
JUDr. Stanislav Křeček odpověděl na dotaz

odpověď na dotaz

Na základě této informace Vám nemohu příliš poradit. Píšete, že jste hlášen k trvalému pobytu, avšak nepíšete, na základě čeho a v jakém bytě bydlíte a jaké jsou náklady Vašeho bydlení. Toto vše je podstatné a rozhodující k přidělení příspěvku na bydlení. Rozhodně Vám doporučuji obrátit se na ÚMČ Praha 7, na příslušný odbor s žádostí o vyplác

JUDr. Stanislav Křeček
JUDr. Stanislav Křeček odpověděl na dotaz

To záleží na tom, co si představujete pod slovem "politika"

To záleží na tom, co si představujete pod slovem "politika". Pokud máte na mysli prosazování určitých zájmů pak asi na životních zkušenostech příliš nezáleží i když člověk, který již něco prožil umí lépe vyjednávat, vžít se do postavení jiných a hledat kompromisní řešení. Pokud za politiku považujete řízení státu pak se dotýkáte aktuálního prob

JUDr. Stanislav Křeček
JUDr. Stanislav Křeček odpověděl na dotaz

odpověď na dotaz

Ani při nejlepší vůli nevidím žádnou souvislost mezi činností exekutorů a odrazem mého obličeje v zrcadle. Zákon o exekutorech je třeba radikálně změnit, ale k ústavní st

JUDr. Stanislav Křeček
JUDr. Stanislav Křeček odpověděl na dotaz

Nevidím přímý vztah mezi politikou ČSSD a vystupováním JD

Problém J. Dienstbiera spočívá v tom, že sice oslovuje i jiné voliče, než se dosud dařilo ČSSD, ale vůbec není jisté, že by tito voliči také ČSSD preferovali ve volbách. J. Dienstbier oslovuje spíše členy neparlamentních uskupení nebo občanských sdružení, tedy ty, kteří se spíše dívají na politiku jako na škodlivou činnost. Nevidím přímý vztah

JUDr. Stanislav Křeček
JUDr. Stanislav Křeček odpověděl na dotaz

Osobně vítám, že vedení ČSSD nepřijalo žádné doporučení senátorů

Je pravda, že poslední kroky Jiřího Dienstbiera, zejména jeho aktivita ohledně ústavní žaloby senátorů, odpovídá většinové náladě ve společnosti a je také patrně většinou občanů schvalována. Na druhé straně se však i ve straně ozývají některé hlasy, které poukazují na skutečnost, že z očekávané neúspěšnosti takové žaloby u Ústavního soudu může

JUDr. Stanislav Křeček
JUDr. Stanislav Křeček odpověděl na dotaz

Mě do této funkce navrhl jak prezident republiky, tak Senát

Byl jsem z několik stran osloven s výzvou kandidovat na zástupce VOP(ombudsmana). Již mnoho let nazpět nedělám v podstatě nic jiného jako poslanec, advokát i předseda občanského sdružení, kdy se obracím na nejrůznější orgány a organizace a snažím se sjednat pomoc lidem, kteří to potřebují. Ombudsmana a jeho zástupce volí Poslanecká sněmovna

JUDr. Stanislav Křeček
JUDr. Stanislav Křeček odpověděl na dotaz

Otázka týkající se jednotného vystupování členů strany není tak jednoduchá

Vážený pane Kotrbo,otázka týkající se jednotného vystupování členů strany není tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát. Pokud všichni členové strany říkají to samé, mohou být obviňováni, že jsou ovlivňováni a jsou pod vlivem "stranického sekretariátu", pokud někdy vyjadřují členové svůj vlastní názor, hovoří se o nejednotě strany.<br /

JUDr. Stanislav Křeček
JUDr. Stanislav Křeček odpověděl na dotaz

Vždy jsem omezení imunity podporoval

Vážená paní,otázka imunity již byla vyřešena. Vždy jsem její omezení podporoval.Pokud jde o mandát poslance, který je ve vazbě nebo ve výkonu trestu, není to tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je třeba zvažovat, na kolik výkon trestu zbavuje člověka jiných práv, např. rodičovských a dalších, které stejně ve

JUDr. Stanislav Křeček
JUDr. Stanislav Křeček odpověděl na dotaz

odpověď na dotaz

Pokud bych byl po volbách v poslanecké sněmovně jistě bych hlasoval pro zrušení "druhého pilíře". Námitky, které jsou proti tomu vznášeny jsou jistě relavantní a muselo by se přijmout taková opatření a takové zákonné úpravy, aby k namítaným skutečnostem nedocházelo (arbitráže). Každý zákon je ale možné zrušit, musí se tak ovšem dít řádně a bez