Krize za námi? Jak se to vezme. V jediném měsíci se u nás podává 3000 návrhů na insolvenci

09.10.2014 14:13

Jak se ukazuje, insolvence v Česku začínají sice zvolna, ale přece jen mírně klesat. Potvrzují to údaje, které shromažďuje společnost Credireform. Ukázaly mimo jiné to, že za období červenec – září 2014 klesl počet insolvenčních návrhů proti stejnému období loňského roku u nás o 0,7 procenta. Ovšem čísla, za kterými se skrývají skuteční lidé, jsou stále poměrně chmurná.

Krize za námi? Jak se to vezme. V jediném měsíci se u nás podává 3000 návrhů na insolvenci
Foto: Hans Štembera
Popisek: Peníze, ilustrační foto

Nadále sice klesá i počet firemních insolvenčních návrhů a to se odráží i ve struktuře insolvenčních návrhů. Z celkového počtu insolvencí činily ve třetím kvartále insolvenční návrhy firem jen 10,1 % z celkového počtu insolvencí, v období 7-9/2013 to bylo 14,8 %. Zbytek tvoří insolvenční návrhy fyzických osob a nepodnikajících živnostníků.

Téměř tři tisíce návrhů na insolvenci za měsíc

V září letošního roku bylo podle společnosti Creditreform podáno u nás celkem 2885 insolvenčních návrhů. Z toho bylo 285 insolvencí u právnických osob a podnikatelů a 2600 u spotřebitelů a nepodnikajících živnostníků.

Některé návrhy jsou sporné, jiné odůvodněné 

To, že některé firmy tancují, lidově řečeno, nad propastí opakovaně, dosvědčují i některé skutečné případy. Koncem tohoto září se opět ocitla v insolvenci například společnost BOHEMIA ENERGY entity, s. r. o. Jedná se přitom již o její druhý insolvenční návrh v tomto roce. První byl po třech dnech soudem odmítnut. I v tomto případě považuje společnost insolvenční návrh za šikanózní a bezdůvodný.

Další významnou firmou, která se ve třetím čtvrtletí 2014 ocitla v insolvenci, je firma BÖGL a KRÝSL, k. s. Po zpětvzetí návrhu navrhovatelem rozhodl soud o zastavení řízení. U této firmy se v letošním roce jednalo již o třetí insolvenční návrh. 22. 9. 2014 podala maďarská společnost CORPONA Trade Kft. návrh na zahájení insolvenčního řízení na firmu Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo. Tento návrh byl hned 26. 9. soudem odmítnut z důvodu, že neobsahuje podstatné náležitosti dané zákonem. Další významnou firmou, u které soud zahájil insolvenční řízení, byla firma TOPGEO BRNO, spol. s. r. o. 9. 9. 2014 soud řízení zastavil, záležitost však nyní převzal k prozkoumání vrchní soud. Povolením reorganizace pokračuje insolvenční návrh z 21. 7. 2014 u společnosti EXCON Steel, a. s. Naopak odmítnutím insolvenčního návrhu bylo ukončeno insolvenční řízení u společnosti KAJGR - prodej pneu, a. s. Tento návrh podala společnost sama na sebe z důvodu, že není schopna dostát svým závazkům. Soud přesto návrh odmítl, a to z důvodu, že insolvenční návrh neobsahuje skutečnosti, které by osvědčovaly úpadek dlužníka, zejm. konkretizaci závazků.

Jak se úpadek firem řeší? Konkurzem či reorganizací

Pokud k úpadku firmy skutečně dojde, je konkurz způsobem jeho řešení. Spočívá v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkurzu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny.

I v tomto případě společnost Credireform vede přesné statistiky: Konkurzů bylo v Česku letos v září prohlášeno 207, z toho počet konkurzů živnostníků činil 94.

Druhým způsobem řešení úpadku je reorganizace. V tomto případě se jedná o takový způsob řešení úpadku, kdy dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku. Do konce roku 2013 byla však předpokladem pro povolení reorganizace podmínka, aby obrat firmy, která se dostala do problémů, činil v roce před insolvencí alespoň 100 milionů korun. Druhým kritériem pro povolení reorganizace bylo, aby firma měla minimálně 100 zaměstnanců.

To ale změnila novela Insolvenčního zákona platná od 1.1. 2014. Reaguje na skutečnost, že řada menších firem tyto podmínky nesplňuje a nemůže reorganizaci k řešení svého úpadku využít. Snižuje tedy kritéria pro povolení reorganizace, a to tak, že roční úhrn čistého obratu firmy se snižuje na 50 mil. Kč a počet zaměstnanců na 50 zaměstnanců. Nově také postačí splnění alespoň jednoho z kritérií. Současně dochází k posílení kontroly věřitelů nad prováděnými reorganizacemi, a to tak, že věřitelský výbor může jmenovat nebo odvolávat členy statutárního orgánu a dozorčí rady dlužníka.

Celkem tak bylo od počátku platnosti insolvenčního zákona v lednu 2008 do září 2014 soudem povoleno 111 reorganizací. V prvních devíti měsících roku 2014 bylo povoleno 28 reorganizací. Jak je vidět, změna podmínek pro povolení reorganizace se v praxi zatím příliš nepromítá.

Credireform poukazuje na to, že restartovat byznys se pokouší nyní například společnost JOB AIR Technic, a. s. – opravna letadel, finanční společnost Via Chem Group, a. s., mlékárna MILTRA B, s. r. o. nebo ROSS Holding, a. s. Ve třetím čtvrtletí k nim přibyly např. firma EXCON Steel, a. s., VOKD, a. s. a HEAVY MACHINERY SERVICES, a. s.

Insolvence drtí ale nejen firmy. Jen v září žádalo o oddlužení víc jak 2500 lidí

Někdy se však insolvence dotýká i fyzických osob. Řešit se dá - oddlužením. To probíhá buď formou zpeněžení majetku dlužníka, nebo plněním splátkového kalendáře, kdy dlužník musí během 5 let splatit věřitelům alespoň 30 % dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurz.

Mnohé opět napovídají čísla: V září 2014 požádalo v ČR o oddlužení celkem 2503 osob. Ze všech žádostí bylo poté oddlužení povoleno v 2089 případech. V nich bylo oddlužení formou zpeněžení majetku využito v září 71 dlužníky, zatímco v ostatních případech bylo oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře.

Za období leden – září 2014 došlo ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 k nárůstu počtu návrhů na oddlužení o 4,2 %. Povolená oddlužení vzrostla ve stejném období 2013/2014 o 18,2 %.

„Očekávání společnosti Creditreform pro rok 2014 jsou v oblasti ekonomiky mírně optimistická. Faktory jako pokles cen energií a telefonních poplatků, nízká inflace, růst exportu podpořený silnou korunou a konec restriktivní politiky vlády by mohly ekonomiku stabilizovat a nejspíš se dočkáme i mírného oživení. To se však zřejmě ještě neprojeví ve výraznějším zvýšení mezd a zaměstnanosti. V oblasti insolvencí u firem očekáváme pro rok 2014 stagnující až klesající tendence. U spotřebitelů a nepodnikajících živnostníků bude počet insolvenčních návrhů spíš mírně rostoucí, ale nepředpokládáme návrat na hodnoty minulých let,“ uvedla za Creditreform Miloslava Osvaldová. Nutno dodat, že společnost Creditreform sleduje insolvenční rejstřík permanentně a své pravidelné analýzy o vývoji insolvencí v Česku i zahraničí zveřejňuje již několik let.

(Creditreform je mezinárodní skupinou poskytující svým zákazníkům hospodářské a kreditní informace, poskytuje služby inkasa pohledávek a také další služby v oblasti řízení rizik. Creditreform je přímo zastoupen ve 23 evropských zemích a v Číně, celosvětově má 180 poboček.)

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Alena Hechtová

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

"K snídani byla vejce," napsali jste na sociální síti. Sociolog Herzmann ukazuje, co s tím pak provádí politický marketing

21:05 "K snídani byla vejce," napsali jste na sociální síti. Sociolog Herzmann ukazuje, co s tím pak provádí politický marketing

ROZHOVOR Marketing může sloužit k boji o moc. Vydatně mu v tom pomáhají moderní technologie. Díky je…