Letí internetem: Pozor, můžete se ocitnout v boji dřív než mrknete. Je to prý na spadnutí

16.05.2015 13:02

Na začátku letošního dubna vláda schválila novelu branného zákona a poslala ho do sněmovny k projednání. Někdo se nad tím zaradoval, jiného informace znepokojila – zvlášť s ohledem na to, jaký vývoj se odehrává ve světě. Nedávno se ParlamentnímListům.cz přiznal se svým znepokojením například i lékař Jan Hnízdil a varoval, jak zásadně nám může tato skutečnost zasáhnout do rodin a našich životů. V těchto dnech se pak varování v podobném duchu začalo nést sociálními sítěmi i internetem.

Letí internetem: Pozor, můžete se ocitnout v boji dřív než mrknete. Je to prý na spadnutí
Foto: www.nato.int
Popisek: Vojáci NATO

Ovšem připomeňme si, před čím Hnízdil varoval. Upozorňoval na to, že z dosavadní virtuální války se stane válka skutečná. „Děsí mne, jak se s ní smiřujeme. Jako by za nás měla vyřešit problémy, které my sami řešit neumíme. Skoro každý den je nějaká zpráva v novinách: zvyšují se náklady na zbrojení, náčelník generálního štábu vyzývá k větší aktivitě NATO, posilují se pravomoci tajných služeb, podařilo se obnovit provoz muničních skladů, zvyšují se zásoby potravin, stát plánuje odvody 70 000 branců ročně včetně dívek... Pokud se budeme s válkou smiřovat a postupně ji naplňovat, tak k ní dojdeme,“ poznamenal pro ParlamentníListy.cz. A doplnil: „Já mám dvě dcery, na které by se měla vztahovat povinnost odvodu. Představme si, že našim dětem přijde povolávací rozkaz, odjedou na frontu a za nějaký čas doručí pošta dopis od armády s poděkováním a medailí za chrabrost,“ nastínil známý lékař zabývající se celostní medicínou. Až nyní, jak se zdá, to začíná děsit i širší veřejnost.

Ta se dosud jen mírně pozastavovala nad tím, že nová branná povinnost by se týkala i žen. Podle ministra obrany Martina Stropnického je to v důvodové zprávě prezentováno a odůvodněno tím, že jde naplnění rovnosti pohlaví. Bohužel, z dikce návrhu zákona nijak nevyplývá, že by ženy měly v něčem odlišný režim než muži.

Buďme obezřetní nebo se ocitneme na bojové misi než se nadějeme, letí internetem varování

„Pokud bude přijata novela branného zákona, můžete se ocitnout na bojové misi, dřív než řeknete švec. Bez výcviku, nedobrovolně, v době míru. Bez pardonu,“ varuje autor článku na webu AC24.

Vysvětluje pak i to, proč se rozhodl varování vyslat do světa. Jak připomíná, dnes mají ženy brannou povinnost (dle wikipedie) jen ve státu Izrael. Jen toto téma by si zasloužilo samostatnou úvahu, ale: pokud si myslíte už teď, že se někdo zbláznil, je to prý teprve začátek.

Rozepisuje a cituje paragrafy, které se vojenské povinnosti mají týkat a nachází v nich řadu otazníků, chyb – anebo – jak naznačuje- i nejhorší možnou variantu – a tou by mohl být prý dokonce záměr.

Zamýšlí se nad tím, co je míněno pod pojmem mimořádná služba, který je zmiňován v novele branného zákona. „Pro vojáky a vojandy v záloze to znamená službu v operačním nasazení. Tedy to, že stávající zálohy nemají žádnou možnost v době míru  - bez vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu - bránit se narukování! Konkrétně to znamená, že všichni dnešní třicátníci až padesátníci budou podléhat tomuto režimu od okamžiku platnosti novely a všichni noví branci (muži i ženy), pokud neodmítnou vykonávat mimořádnou službu. Armádní činovníci tím dostanou bianco šek, aby použili neprofesionální vojsko pro mise v zahraničí. Stačí jim k tomu jediná věc: podepsaná mezinárodní smlouva. Navíc to znamená, že tím končí ryze obranná doktrína ČR a mění se v útočnou,“ domnívá se Jaroslav Kuchař, autor zmiňovaného článku, který byl v týdnu hojně sdíleným i díky zapojení se skupiny Anonymous.

Omyl nebo záměr?

A jak již bylo autorem článku zmíněno: Pokud se nedá prý předpokládat, že se vláda kolektivně zbláznila, zbývají údajně dvě možnosti. A ty spočívají v tom, že jde buď o fatální omyl nebo záměr.

Co je údajně za tím?

Autor má jasno. „Představa, že se takováto šílenost vylíhla v hlavě ministra Stropnického, Generálního štábu české armády či v řadách úředníků Legislativní rady vlády, je prostě směšná. Nikdo z nich na toto nemá dostatek představivosti, drzosti a odvahy… Můj závěr je jednoznačný, byl to někdo z venku, kdo ovlivnil výslednou podobu návrhu,“ přiznává.  

Je si však vědomý toho, že dnes se velice často říká, že za všechno může Rusko a Putin. V tomto případě však prý pokud vůbec) ‚fouká vítr‘ z jiné strany. „Toto by šlo přímo proti zájmům Ruska i Putina. My patříme do NATO a naše mezinárodní závazky tedy vedou tímto směrem. Dál už to musí domyslet každý sám, podle míry svých přesvědčení a ochoty brát v úvahu nebo naopak ignorovat fakta,“ uvedl Jaroslav Kuchař dál ve svém článku.

A protože tuto záležitost považuje prý s několika přáteli za zcela zásadní, rozhodl se napsat doporučený dopis vládě (a obdobný prezidentovi) a také v elektronické podobě poslancům a senátorům. Vyzval pak i všechny ostatní, aby v zájmu svém, i v zájmu svých dětí a vnuků učinili totéž.

Koncept dopisu:

Vážený pane předsedo vlády, vážení členové vlády,

obracím se na Vás jako občan velmi znepokojený návrhem novely branného zákona, který byl schválen vládou České republiky dne 8. 4. 2015 a předán k projednání sněmovně.

Je pravda, že s některými změnami lze více méně souhlasit, o jiných diskutovat a třeba i nesouhlasit (například zahrnutí žen do branného zákona), ale za zcela zásadní a naprosto nepřijatelné pro občany České republiky považuji následující body:

a) Dle §13 novely by vojenské velitelství mohlo v době míru, povolat vojáky v záloze, tedy kohokoliv, kdo byl odveden, a to včetně žen, nejen na vojenské cvičení, ale též k výkonu služby v operačním nasazení. Tímto operačním nasazením se rozumí nejen mise související například s přírodní katastrofou, ale i „za účelem plnění úkolů vyplývajících z mezinárodněprávních závazků České republiky“.

Protože naši současní spojenci vedou pořád někde nějaké války, nelze předem vyloučit, že by mohla nastat situace, kdy by naši nevycvičení občané byli nasazováni v těchto válečných operacích. Jaké by to mělo důsledky, si jistě umíte představit.

b) Zároveň není uskutečnitelné ve výše uvedené situaci podle navrhované novely tuto službu odmítnout z důvodů náboženských nebo svědomí, protože je tato možnost dána (dle §6 odst. 1 novely) pouze v okamžiku odvodu, anebo v okamžiku vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu.

Ačkoliv je v důvodové zprávě tvrzen opak, tato ustanovení jsou zcela evidentně flagrantním porušením Listiny základních práv a svobod (čl. 15 odst. 3).

Druhá zásadní výhrada k novele je konceptuální. Celkově totiž dikce novely vytváří právní podmínky pro posun od ryze obranné doktríny směrem k útočné. I toto je naprosto nepřijatelné a není zde možný žádný kompromis.

Vážený pane předsedo vlády, vážení členové vlády, žádám vás, abyste:

1. stáhli novelu branného zákona z projednávání ve sněmovně a připravili novelu, která:

bude plně respektovat čistě obrannou vojenskou doktrínu ČR;

bude ctít Listinu základních práv a svobod;

bude zajišťovat možnost kdykoli odmítnout účast na zahraničních misích;

2. přezkoumali či případně změnili a nadále přijímali a prosazovali pouze takové mezinárodně právní závazky ČR, které z naší republiky a našich občanů nebudou dělat pouhé sluhy cizích zájmů.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Alena Hechtová

Ing. Patrik Nacher byl položen dotaz

Párování.

Probíhá párování koalice a opozice? Pokud ano, nejsou potom "obstrukce" jen divadlem pro voliče a opozice to koalici hodně usnadňuje?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

„Německo Němcům, cizinci ven.“ Nový hit v Německu, který by se neměl šířit. Scholz je ve varu

16:25 „Německo Němcům, cizinci ven.“ Nový hit v Německu, který by se neměl šířit. Scholz je ve varu

„Cizinci ven!“ V Německu se na kulturních akcích znovu ozývají výkřiky, které otřásaly německou spol…