Jako zelený aktivista blokoval dálnici, teď o ní na Čunkově kraji rozhoduje. Ekoterorista zahradníkem, zdravý rozum to nebere, bouří se někteří

24.02.2017 14:07

Mezi zlínskými zastupiteli se řeší problém střetu zájmů kvůli dálnici D49. Šéfem tamního výboru pro územní plánování je ekologický aktivista Zdeněk Vacek, který v minulosti rozvoj této dopravní stavby blokoval. Sám v tom nevidí problém. Někteří zastupitelé začali hlasitě protestovat. Ostře se do Vacka pustil i zlínský exhejtman Libor Lukáš.

Jako zelený aktivista blokoval dálnici, teď o ní na Čunkově kraji rozhoduje. Ekoterorista zahradníkem, zdravý rozum to nebere, bouří se někteří
Foto: Hans Štembera
Popisek: Silnice, ilustrační foto
reklama

Historie důležité dopravní stavby D49 (dříve R49) se táhne už přes dvacet let. Nyní po posledních krajských volbách o osudu této dálnice spolurozhoduje muž, který v minulosti jejímu vzniku bránil v rámci ekologického sdružení. Přestože většina stran včetně koaličních stavbu D49 podporuje.

KDU-ČSL, která loni na podzim ve Zlínském kraji volby vyhrála, má v programu své zlínské organizace zbudování D49 dlouhodobě. „Budeme i nadále usilovat o stavbu D49,“ uvádějí tamní lidovci v programu na roky 2016–2020.

Stejně tak hovořili tehdy ještě o rychlostní silnici, dnes dálnici D49, i v předchozím období. „Budeme usilovat o realizaci staveb na důležitých regionálních tazích. Budeme se zasazovat o to, aby co nejdříve byla zahájena stavba R49 (nyní D49, pozn. red.), která byla zařazena mezi prioritní stavby v evropské dopravní síti TEN-T,“ stojí v programu KDU-ČSL z let 2012–2016 ve Zlínském kraji.

Přestože lidovci Zlínskému kraji coby největší strana tamní koalice vládnou, byl hladce do funkce předsedy výboru pro územní plánování, zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova zastupitelstva Zlínského kraje zvolen nový zastupitel Zdeněk Vacek (SPD).

Ten je v regionu znám už z dřívější doby, kdy se hojně angažoval jako aktivista ekologických spolků. Je kupříkladu místopředsedou spolku Egeria, který podle dostupných zdrojů i sdělení některých opozičních zastupitelů v minulosti pokrok ve výstavbě D49 blokoval. Není proto výjimkou při diskusích s opozičními členy zastupitelstva zaslechnout výraz, že se stal „kozel zahradníkem“.

Proti navrhované podobě D49 Zdeněk Vacek, už ve významné krajské funkci, brojí i teď. Jakýkoli střet zájmů ovšem odmítá. „Jde o velmi špatný projekt, nehledící na nákladnost realizace ani údržby, nehledící na lidská sídla ani okolní přírodu. Situace D49 u Pravčic, které budou obklíčeny ze všech stran komunikacemi, by se dala použít pro demonstraci, proč jsou u nás dálnice zbytečně drahé. Přínos pro náš kraj je podle mne prakticky nulový,“ míní ve vyjádření pro ParlamentníListy.cz.

„Zcela jistě ve střetu zájmů nejsem. Střet zájmů vzniká, když by mohl mít někdo prospěch vyvozený při výkonu své funkce ke škodě, řekněme, obce (v širším slova smyslu), střetává se zájem obce a jednotlivce, když by chtěl na obci k její škodě nepoctivě vydělat. Je to sice jakési popření jinak uznávané presumpce neviny, které však je a patrně ještě dlouho bude v naší zkorumpované společnosti užitečné eliminovat. Já žádný prospěch z realizace, či nerealizace D49 nemám. Spolek Egeria, který hájí jiné zájmy než ‚betonová lobby‘, vnímám jako jednu z mála pojistek proti neuváženým nebo škodlivým projektům,“ dodává zlínský zastupitel Zdeněk Vacek a šéf výboru pro územní plánování, zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova.

Nad působením Vacka ve funkci se pozastavili i koaliční partneři lidovců. Holešovské ANO na svých stránkách píše: „Ekoteroristická sdružení napojená na KDU-ČSL opětovně podala nesmyslná odvolání proti rozhodnutí o povolení výjimky podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Již ne pouze křeček, ale 17 zvláště chráněných druhů živočichů brání realizaci stavby dálnice D49. ANO takové odvolání podal spolek Egeria, jehož místopředsedou je ing. Vacek, ten Vacek, kterého lidovci prosadili na vlivné místo předsedy výboru pro územní plánování, zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova zastupitelstva Zlínského kraje. Z jakého důvodu lidovecký hejtman Čunek podporuje subjekty, které škodí rozvoji našeho kraje, je smutnou záhadou?“

Vackovy argumenty zcela odmítá vedoucí oddělení komunikace Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl. Tvrzení, že projekt D49 je špatný, nehledí na nákladnost ani na okolní lidská sídla a přírodu, je podle Rýdla obecný a dá se použít na cokoliv. „Nicméně projekt D49 je součástí transevropské dopravní sítě TEN-T. Všechny dokumenty podléhají schvalovacím procesům, a pokud by projekt byl ‚špatný‘, jak uvádí pan Vacek, určitě by nebyl opakovaně schvalován a nepadlo by rozhodnutí vlády stavbu připravovat a realizovat,“ sděluje mluvčí ŘSD s tím, že stavba vychází z usnesení české vlády z roku 1996.

Neuznává ani to, že by kupříkladu město Pravčice bylo díky dálnici obklíčené komunikacemi. „Komunikacemi jsou obklopena i jiná města a obce a často chtějí být raději obklopena komunikacemi, než aby přes ně komunikace (hlavně tranzitní) vedly – Otrokovice, Přerov, Hulín apod. Blízkost nájezdu na dálnici je však často předností daného místa spíše než jeho nedostatkem, záleží však samozřejmě na úhlu pohledu a na prioritách každého jednotlivce. Bohužel nelze vždy splnit všechny, často protichůdné požadavky,“ uvádí Jan Rýdl.

„Na celé řadě jednání a konferencí bylo propojení D49/R6 podpořené veřejným a hospodářským sektorem na obou stranách hranice. Odstranění kolize tranzitní dopravy s dopravou lokální umožní vyšší mobilitu v aglomeraci i regionu a efektivnější přesun obyvatel za prací a zpět. Je nutné vyzdvihnout fakt, že dálnice D49, realizovaná v úseku Hulín – Fryšták – Lípa, přinese mimo napojení Zlína na dálniční infrastrukturu ČR i dokončení obchvatu krajského města a odlehčení přetíženého průtahu silnicí I/49, která je v intravilánu Zlína, Želechovic a Lípy. Dnes jede veškerá doprava přes náměstí Práce a nám. Míru v nejužším centru města. Napojení na dálniční síť ČR prostřednictvím dokončení D49 je velmi důležité také pro východní část Zlínského kraje především pro oblast Valašských Klobouk, Slavičína a Brumova-Bylnice, kde místní obyvatelé dnes složitě a zdlouhavě cestují za prací do krajského města. To brzdí nejen sociální, ale i hospodářský a turistický rozvoj tohoto příhraničního regionu,“ konstatoval jednoznačně šéf komunikace ŘSD.

Ostře na působení Zdeňka Vacka reaguje bývalý zlínský hejtman Libor Lukáš. „Aktivity spolku ‚Egeria‘ jdou jednoznačně proti zájmům rozvoje Zlínského kraje. Z některých jejich dokumentů je patrné, že pro ně je důležitější chránit nikoliv ‚homo sapiens‘, ale např. křečka, skokana skřehotavého, netopýra, bobra či jiné živočišné druhy, které podle těchto pomýlených jedinců mají mít jednoznačnou přednost před člověkem,“ řekl exhejtman.

„Zdravý selský rozum už to ani nebere, a přesto nám tito aktivisté předkládají svá vlastní ‚moudra‘ a oficiálně šíří prapodivné myšlenky o ‚správném‘ vztahu k přírodě, krajině a na lidi absolutně kašlou. Výstavbu dálnice D49/R6, kterou schválila legitimní vláda ČR, SR, ale také ji posvětil Evropský parlament jako prioritní evropský dopravní koridor – je neustále blokována dalšími a dalšími obstrukcemi stále stejných lidí. Bohužel jeden z nich, aktivista Vacek, zasedl po volbách v roce 2016 i do krajského zastupitelstva a stal se zároveň předsedou výboru životního prostředí?! Tentýž člověk je však také místopředsedou spolku ‚Egeria‘, který dlouhá léta vznáší nesmyslné, obstrukční námitky v rámci správních řízení, na jejichž konci již dávno mělo dojít k legalizaci i realizaci vystavby dálnice D49. Pikantní je i skutečnost, že tento spolek zaslal ‚žalovací‘ dopis do Bruselu, stěžuje si na naše národní instituce a domáhá se u cizích mocností sjednávat nápravu ve vlastní zemi! Lidově se tomu říká, že ‚udělali kozla zahradníkem‘, a proto se asi stavět brzy nebude, rozvoj Zlínského kraje se přibrzdí a staneme se ještě více nekonkurenceschopní (i když peníze z EU fondů máme na realizaci stavby D49 k dispozici),“ naštval se Lukáš.

„Budu parafrázovat aktivistu – politika Vacka v tom smyslu, že jeho spolek ‚Egeria‘ nejenže má nulový význam pro kraj a ochranu přírody, ale jeho činnost má přímo destruktivní charakter pro rozvoj kraje. Více jeho chování a počínání ani komentovat nepotřebuji, každý si svůj úsudek zajisté udělá sám,“ dodal Libor Lukáš.

Náměstek současného hejtmana Jiří Sukop z ANO uvádí, že výstavba D49 je jednou z významných priorit rozvoje Zlínského kraje. Nicméně Zdeněk Vacek je podle něho muž na správném místě. „Pan ing. Vacek byl na podzim 2016 zvolen zastupitelem ZK. Uznávaný odborník v oblasti ochrany přírody, geologie a ochrany vodních zdrojů byl na místo vedoucího výboru pro územní plánování, zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova v podstatě předurčen. Je rovněž členem některých ekologických organizací, které dlouhodobými soudními spory znemožňují realizaci investičních záměrů. Jeho největším přínosem může být právě změna zakonzervovaných postupů a stereotypů řešení. Jeho volba na tuto funkci proto byla správná. Vaši informaci na jeho výrazné vystupování proti výstavbě D49 nebo realizaci SPZ Holešov nemohu potvrdit, ani vyvrátit. Při osobní komunikaci projevoval snahu korigovat a regulovat investiční záměry, tak aby neohrožovaly přirozené vodní zdroje a oblasti výskytu chráněných živočichů a zároveň umožnily ekonomický rozvoj regionu,“ sdělil náměstek hejtmana Sukop.

Zlínský zastupitel a člen výboru, kterému Vacek předsedá, Ivan Mařák z KSČM na rozdíl od Sukopa míní, že spolek, jehož je Vacek místopředsedou, dlouhodobě blokuje rozvoj Zlínského kraje. „Nejedná se pouze o dálnici D49, ale i o strategickou průmyslovou zónu Holešov. Co však považuji za naprosto nepochopitelný krok nové koalice, je zvolení pana Vacka do funkce předsedy výboru pro životní prostředí, územní plánování a rozvoj venkova. Tato situace je pro mě nejen nepochopitelná, ale i nepřijatelná,“ popisuje.

„Dálnice D49 je prioritním dopravním koridorem a je schválena jak vládou ČR, tak i Evropským parlamentem. Na konci prosince 2016 vstoupily do probíhajícího procesu se svým odvoláním proti udělení výjimky dva spolky – Děti země, Klub za udržitelnou dopravu a Egeria, tedy i pan Vacek. Odvolání jsou sice podána v souladu s platnými zákony ČR, svým obsahem jsou prakticky totožná, ale v podstatě jde o další ze série obstrukcí Egerie,“ dodal Ivan Mařák pro ParlamentníListy.cz.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Radim Panenka
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Loni bylo na drahách nejméně nehod za 17 let

15:21 Loni bylo na drahách nejméně nehod za 17 let

Drážní inspekce v roce 2020 evidovala nejnižší počet nehod za posledních sedmnáct let, přičemž při p…