„Podřadná TOPka, proč?“ Psal Fialovi, psal Vystrčilovi. 28 let je v ODS a má dost

10.06.2021 12:08

„ODS se neposouvá vůbec nikam. Zůstává na podivné platformě, jejímž nejdůležitějším motivem je zisk. Představitelé (nejen) ODS hledí na voliče právě jen prostřednictvím svých složenek a bankovních účtů. Neřeší pravicovost či levicovost. Definovat proto v této chvíli pravicovost ODS, zdali se posunula příliš ke středu nebo vlevo nelze. Představitelé strany nic takového totiž neuznávají. Sice o tom hodně mluví, ale ve skutečnosti jim o to vůbec nejde,“ konstatoval dlouholetý člen ODS Jiří Minčič, který vedení strany - 22 členům výkonné rady - položil řadu otázek.

„Podřadná TOPka, proč?“ Psal Fialovi, psal Vystrčilovi. 28 let je v ODS a má dost
Foto: Repro ČT24
Popisek: Petr Fiala zahajuje kampaň Spolu (19.5.2021)

Celkem 13 otázek – společně s průvodním textem – položil vrcholným politikům ODS Jiří Minčič. „Donutilo mě k tomu chování či stále častější lživá a manipulující tvrzení představitelů ODS včetně chování v tzv. „pandemické krizi“. Především pak také dohodnutá a podepsaná koaliční spolupráce s dalšími, dnes již podřadnými politickými stranami,“ píše v přiloženém textu k otázkám. Tyto otázky považuje za důležité pro svoji orientaci. „Orientaci ve všeobecné záplavě blábolů, informačních nebo vědomostních manipulací, někdy i lží,“ vysvětlil. „Mimochodem ona zmíněná hra na pandemii mohla umožnit ODS informovat občany o skutečném směřování a cílech, nejen Bruselu,“ doplnil.

Anketa

Je správné, že Facebook smazal stránku poslance Lubomíra Volného?

11%
84%
hlasovalo: 16044 lidí

„Jsem členem ODS 28 let. Zažil jsem tak poměrně mnoho exponentů této politické strany, kteří své členství považovali a někteří stále považují za nezbytný atribut k dosažení „podnikatelských úspěchů“. A proto, když jsem přemýšlel nad důvody ustavení koalice Spolu, tvrdím, že právě zmíněný příznak – hmotný zisk za jakoukoliv cenu, je jednou z důležitých vazeb, která je společná pro účastníky koalice. Úporná a většinově trapná snaha některých čelných reprezentantů ODS, odpovídá jejich skutečnému cílení,“ domnívá se. „Našel jsem zde ty, kteří se zcela nepokrytě ukájí představou výkonu funkce předsedy či ministra vlády ČR. Taková je realita, byť občanstvem velmi těžko akceptovatelná,“ napsal.

Šílená věc, co se nazývá Spolu

PL.cz vysvětlil, proč tyto otázky vysokým představitelům ODS položil. „Chtěl jsem se zorientovat v přívalu slov nedávajících smysl, když o některých se lze domnívat, že jsou myšleny, bohužel, vážně. Nedělám si iluze o nějakém posunu v chápání či pochopení skutečných strázní občanů  vedením ODS. Občané – potenciální voliči – jsou pouze prostředkem, nikoli cílem. Uskupení Spolu je toho jasným důkazem.“

Otázky s průvodním dopisem dle svých slov odeslal před cca 14 dny na mailové adresy všech dvaadvaceti členů výkonné rady včetně předsednictva ODS. „Počítal jsem s tím, že se oslovení uchýlí k osvědčené metodě cenzury – nekomunikovat. Což se také stalo. Reagovali pouze dva adresáti. A to nezodpověděním otázek. Senátor Vystrčil a senátor Nytra. Obsah poměrné krátké reakce obou je plně v souladu s výše zmíněnou platformou, když nechyběla příchuť agresivity. Právě zmíněná cenzura mě přiměla k rozhodování jak dál postupovat. Proto jsem vám otázky s dodatečným komentářem nabídl k publikaci,“ řekl Jiří Minčič.

Jiří Minčič už v minulosti komunikoval s vedením ODS (předsedou Fialou) kriticky, hodně se to týkalo řeporyjského starosty Pavla Novotného. U něj už to vypadalo, že je na cestě z ODS ven. „Není tomu tak. Tohoto ‚občanského demokrata‘  paní Udženija před pár dny navrhovala na  kandidátku,“ podotkl k tomu Jiří Minčič.

A skutečně. „Vymknuta z kloubů doba šílí, říkám si s Hamletem. Má-li politická strana v téhle době vysvětlovat svůj program, musí do toho šílenství vstoupit. Neměl by Pavel Novotný dostat šanci na posledním místě kandidátky? Navzdory přešlapům se mnohé z toho, co říkal o Rusku, ukázalo přesné,“ napsala před několik dny na svém twitteru někdejší místopředsedkyně občanských demokratů Alexandra Udženija.

Úplně první otázka Jiřího Minčiče je na koaliční smlouvu mezi ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Zda je v souladu se zájmy České republiky a samotné ODS. Je tedy podle něj nejdůležitější? „Ano, kvůli tomu to celé vlastně vzniklo,“ vysvětlil. A jak by na ni odpověděl on sám? „Tato koaliční smlouva není v zájmu ODS a už vůbec ne České republiky, protože by vznikl útvar, který pokud by se podílel na vládě, tady už byl. A jak to dopadlo, je dobře známo,“ řekl.

Vědomě mluví nepravdu, manipulují a uvádějí ostatní v omyl

„Jste přesvědčen(a), že veřejné, agresivní nactiutrhání nejvyšších ústavních činitelů bez současného předložení důkazů tvrzení, je v souladu s vaším chápáním politického soupeření?“, zní další z jeho otázek. Jak je myšlena, co tím konkrétně myslí? „Odpovídám tak, že co se týká vyjadřovacích schopností čelných představitelů ODS od Fialy po Vystrčila, mluví jednak velmi nesrozumitelně a mnohdy i nezdvořile až urážlivě. Oni nepolemizují s názorem, ale s jeho nositelem. A to tím způsobem, že poukazují na jeho nedostatky, hendikepy, případně další věci, kterými ten který člověk nedisponuje a nemůže za to. Toto tvrzení myslím v plné míře potvrzuje chování senátorů,“ objasnil Jiří Minčič.

Dále se ptá, zda dotázaný považuje lhaní, přetvářku či manipulaci, ať již jsou motivovány čímkoliv, za nepřijatelné? Měl by být takto se chovající člen přinucen okamžitě opustit politickou stranu či hnutí? Koho tím myslí? Pavla Novotného? Nebo obecně? „Myslím tím samozřejmě i Pavla Novotného (viz jeho adorace německých jednotek SS), ale i obecně. Příkladem lhaní a manipulací jsou právě zmiňované Vrbětice. Sedm let starý případ, který byl soudem souzen a rozsouzen. A najednou jsme krmeni nesmysly, které nemají hlavu ani patu,“ všímá si. Z dřívější doby připomíná církevní restituce. „Kdy se lhalo, že někdo něco měl, i když to nebyla pravda,“ konstatoval. A zmiňuje i covidovou dobu. „Vzpomínám si, jak chvilku bojovali pro, chvilku proti, podle toho jak si mysleli, že jim to přinese úspěch ve volbách. Každopádně ale tito lidé vědomě mluví nepravdu, manipulují a uvádějí ostatní v omyl,“ je přesvědčen.

Jiří Minčič se také ptá, zda je ČR svobodný, suverénní, nezávislý a nesdílený stát. Proč? Myslí si on sám, že tomu tak není? „Je celkem známo, že přes 60 procent zde platných zákonů vzniká mimo území České republiky v tzv. parlamentu v Bruselu. To znamená, že jsou to zákony, které vymýšlí někdo jiný a my jsme povinni z titulu především Lisabonské smlouvy je zapracovat do svého zákonodárství. Případně je převzít bez jakýchkoliv úprav. Ať se nám to líbí, nebo nelíbí. Takto se přece nechová suverénní a nezávislý stát,“  domníval se.

Jak hodnotí směrování ODS? Posunulo se dle něj příliš doleva, do středu? Považuje se on sám za pravicovějšího než současné vedení ODS? „Položil jste mi těžkou otázku. Částečně jsem na ni odpověděl v souvislosti s vypracováním oněch 13 otázek. ODS se totiž skutečně neposouvá vůbec nikam. Zůstává na zmíněné platformě, jejíž nejdůležitější motivací jsou peníze. Nezajímá je pravicovost či levicovost. Oni nic takového totiž neuznávají. Sice o tom hodně mluví, ale ve skutečnosti jim o to vůbec nejde. Pokud se týká mé osoby, resp. mé pravicovosti odpovím takto: V současné společnosti především politici bez rozdílu, intenzivně vyprazdňují dlouhodobě ustálené a srozumitelné významy mnoha českých slov. Tvrdím, že toto konání je vědomé. Je to prostředek manipulace společností s cílem jejího celkového ovládnutí. Proto se přidržím označení – slušný,“  uzavřel Jiří Minčič.

 

Průvodní dopis a 13 otázek:


Členko, členové výkonné rady ODS,

K položení celkem 13 otázek, které obsahuje příloha tohoto mailu mě donutilo chování, či stále častější lživá a manipulující tvrzení představitelů ODS. Nemalou měrou pak také dohodnutá a podepsaná koaliční spolupráce s dalšími, dnes již podřadnými politickými stranami. Stranami, jejichž představitelé stále častěji dokládají, že jejich kandidatura by měla být směrována spíše do specifických zdravotních zařízení. Třeba na levý břeh Vltavy v Praze 8.

Příloha tohoto mailu obsahuje 13 otázek, které považuji nejen s ohledem na blížící se volby do PSP za důležité. Důležité pro moji orientaci. Orientaci ve všeobecné záplavě blábolů, informačních, nebo vědomostních manipulací, někdy i lží.
Jsem členem ODS 28 let. Zažil jsem tak poměrně mnoho exponentů této politické strany, kteří své členství považovali a někteří stále považují za nezbytný atribut k dosažení „podnikatelských úspěchů“. A proto, když jsem přemýšlel nad důvody ustavení koalice „Spolu“, tvrdím, že právě zmíněný příznak – hmotný zisk za jakoukoli cenu, je jednou z důležitých vazeb, která je společná pro účastníky koalice. Úporná a většinově trapná snaha některých čelných reprezentantů ODS, odpovídá jejich skutečnému cílení. Našel jsem zde ty, kteří se zcela nepokrytě ukájí představou výkonu funkce předsedy či ministra vlády ČR. Taková je realita, byť velmi těžko akceptovatelná.

Prosím adresáty o zodpovězení zaslaných otázek. Odpovědi by měly být jednoznačné, nezavádějící a neměly by obsahovat otázku.

Za spolupráci formou odpovědí děkuji.
Jiří Minčič
člen MS ODS LiberecOtázky pro členy výkonné rady ODS

1. Domníváte se, že podepsaná koaliční smlouva mezi politickými stranami (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) včetně jejího vlivu na připravované parlamentní volby je v souladu se zájmy ČR a samotné ODS?

2. Bylo Vaše hlasování ve výkonné radě o přijetí koaliční smlouvy projevem svobodné vůle?

3. Máte reálný přehled a znalosti o konání, hlasování a skutečných záměrech zbývajících koaličních subjektů?

4. Považujete lhaní, přetvářku či manipulaci, ať již jsou motivovány čímkoliv, za nepřijatelné? Měl by být takto se chovající člen přinucen okamžitě opustit politickou stranu či hnutí?

5. Jste přesvědčen(a), že veřejné, agresivní nactiutrhání nejvyšších ústavních činitelů bez současného předložení důkazů tvrzení, je v souladu s Vaším chápáním politického soupeření?

6. Souhlasíte s vybudováním památníku příslušníkům německých jednotek SS v pražské části Řeporyje? V té souvislosti také s angažmá člena ODS?

7. Jste srozuměn(a) s možností, že prakticky nulová reakce předsednictva ODS a především samotného předsedy na tento památník lze chápat jako projev sympatií ODS coby politické strany s německým nacismem? Viz platné zákony ČR.

8. Proč výkonná rada nedodržuje stanovy ODS v souvislosti s ukončením členství člena, pokud byl tento pravomocně odsouzen?

9. Jak vnímáte výrok koaliční poslankyně Langšádlové o přípustném jaderném útoku na Ruskou federaci?

10. Popište prosím Vaše chápaní významu těchto slov: svobodný, nezávislý, suverénní, sdílený.

11. Tvrdíte, že ČR je svobodný, suverénní, nezávislý a nesdílený stát?

12. Uvědomujete si všechny reálné, převážně negativní dopady aplikace tzv. sdílené ekonomiky?

13. Souhlasíte s uzákoněním povinnosti pro členy zákonodárných sborů, exekutivy, případně dalších uskupení, jejichž rozhodnutí mají přímý i nepřímý dopad na život občanů v ČR, absolvovat pravidelná psychiatrická případně i toxikologická vyšetření (viz zbrojní průkaz, řidičský průkaz atd.)? 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Oldřich Szaban

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

,,Já STANu p*del nenastavím.” Bartoš se rve o křesla a teď tohle: Piráti ničí Němcovou a Drahoše

4:44 ,,Já STANu p*del nenastavím.” Bartoš se rve o křesla a teď tohle: Piráti ničí Němcovou a Drahoše

Volební katastrofa a „domácí zabijačka“ u Pirátů. Po volebním masakru členové Pirátské strany živě n…