Další skandály pravoslavné církve. Teď došlo na pochybné vzdělání biskupů

16.06.2013 18:04

Situace v místní pravoslavné církvi je natolik vážná, že se řada duchovních již obrátila s žádostí o pomoc na svého nejvyššího představitele, patriarchu Bartoloměje. Nelíbí se jim totiž intriky a ignorování církevních pravidel ze strany současného vedení církve, u kterého visí také otazníky nad způsobem získaní řádného teologického vzdělání. Biskupové však navzdory všem důkazům odmítají přiznat, že by se chovali jakkoliv neoprávněně, nebo k celé záležitosti pro jistotu mlčí.

Další skandály pravoslavné církve. Teď došlo na pochybné vzdělání biskupů
Foto: ilustrační koláž
Popisek: Zleva arcibiskup Juraj, dole arcibiskup Rostislav, uprostřed Marek Krupica, vpravo nahoře biskup Jáchym a pod ním arcibiskup Simeon

Krize v pravoslavné církvi začala 2. dubna (v době začátku posvátného předvelikonočního půstu). Tehdy byl Kryštof - arcibiskup pražský a metropolita českých zemí a Slovenska - obviněn v TV Nova, Blesku a dalších médiích z toho, že má mít několik milenek a s nimi tři až deset dětí, jak to tehdy do médií uvedl tajemník pražské eparchie a docent Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy Pavel Milko. Poté se Kryštof 12. 4. rozhodl rezignovat na své funkce, jak sám tvrdí, v zájmu zachování dobra a pokoje v církvi. Posvátný synod (shromáždění biskupů) jeho abdikaci přijal. Jenže za pár dnů nato byla svědectví proti němu odvolána. Tím ale případ teprve začal, protože biskupové Kryštofa zpátky nechtěli a nechtějí, stále říkají, že odstoupil dobrovolně. Jak zjistily ParlamentníListy.cz, cílem medializace této záležitosti, jak ji médiím sdělil docent Milko, mohlo být odpoutání pozornosti od skutečných provinění Marka Krupici, který se stal po Kryštofově rezignaci správcem pražského arcibiskupství a který je Milkův kolega z fakulty.

Vítaná možnost odvrátit pozornost jinam

Podle našich informací se měl Krupica údajně provinit svým nekanonickým jednáním proti církvi, které mělo spočívat především v porušování mnišských slibů, jako je dobrovolná chudoba, dobrovolné vzdání se rodinného života a zachování čistoty srdce nebo dobrovolná a úplná poslušnost k představeným. „Obžalovaný se dále bez souhlasu představených a v rozporu s učením pravoslavné církve stal členem katolického duchovního řádu, a tím přijal unii s Římem,“ píše se v jedné  z více obžalob, které má redakce k dispozici.

Samotný Krupica nechce nic z toho komentovat. První z žalob vůči němu byla podána už v říjnu loňského roku ke Komisi pro zkoumání kanonických přestupků, jež spadá pod pražskou eparchii, kterou právě Krupica nyní spravuje a kde je také zaměstnán Krupicův kolega z fakulty doc. Pavel Milko. O žalobách byli informováni také biskupové. Jejich mluvčí Roman Juriga však naší redakci řekl, že v této záležitosti přestupků Marka Krupici biskupové zatím nezasedali a ani zasedat nebudou, ale že existují další nová svědectví, která mají potvrdit původní křivá obvinění vůči Kryštofovi.

Anketa

Má vladyka Kryštof znovu stanout v čele církve?

74%
14%
hlasovalo: 7791 lidí
 

Nová svědectví a snaha vyhnout se testům DNA

Na základě těchto údajných nových svědectví se posvátný synod (shromáždění biskupů) 14. května usnesl na tom, že na všech důvodech, které vedly k vladykově odstoupení z funkcí, nadále trvá. O nových svědectvích však biskupové hovořit nechtějí. Ačkoliv Kryštof veřejně projevil zájem o provedení testů DNA už počátkem dubna a opakovaně ho potvrdil, prý to není možné, neboť s tím nesouhlasí údajné matky Kryštofových dětí. Sám mluvčí synodu Roman Juriga navíc naší redakci vyjádřil pochybnost nad tím, zda nějaké matky a děti vůbec existují. Vše tedy nasvědčuje tomu, že jsou shromažďována nedokázaná obvinění, která mají Kryštofa natrvalo držet stranou a zabránit mu v očištění.

Kanonická pravidla versus praxe

Takové chování by bylo v rozporu s kanonickými pravidly církve. Například 145. pravidlo sv. místního sněmu karthagenského zakazuje biskupům přijímat jakékoliv další obžaloby na příslušníky kléru, jestliže se prvé prokázalo jako nepravdivé. 29. Pravidlo IV. Všeobecného sněmu chalcedonského uvádí, že pokud je biskup zbaven důstojenství bez provinění, musí být neprodleně vrácen do svého úřadu. Biskupové ale postupují jinak, protože přijímají další žaloby, nejen aby se jejich bývalý představený nemohl vrátit do úřadu, ale aby také nemohl kandidovat v nových volbách.

Kromě odstranění Kryštofa z vedení církve trikem s medializací později odvolaného obvinění, kdy se dosáhlo jeho „dobrovolné abdikace“, probíhají v místním pravoslaví údajně další čistky. Ty má mít podle informací redakce na svědomí již zmiňovaný Marek Krupica. Ten jednak odvolal Evžena Freimanna z Teplic i celou farní radu z Teplic a Bíliny. To ale není vše. Mluví se také o snaze odvolat dva kněze z Čech. Přitom Marek Krupica není biskup, a tudíž nemůže podle pravoslavné ústavy nikoho odvolávat. Toto právo náleží jen biskupům.

Otazníky visí také nad vzděláním biskupů

Podle řady pravoslavných duchovních je současné vedení církve nekompetentní pro výkon svých funkcí. „K dnešnímu dni máme čtyři členy posvátného synodu, a to dva na Slovensku a dva v České republice a jednoho správce pražské eparchie, který zasedá na jednání synodu jako pátý člen synodu s hlasem poradním. ThDr. Simeon, olomoucko-brněnský arcibiskup (88 let), má pravoslavné teologické vzdělání, ale pro své stáří a nemoc nemůže řádně vykonávat svůj úřad. Jáchym, biskup-vikář olomoucko-brněnský (40), je zcela bez řádného pravoslavného teologického vzdělání. Juraj (Jiří), arcibiskup michalovský (33 let), je také bez řádného pravoslavného teologického vzdělání, pouze na Ukrajině obdržel diplom, který není řádně nostrifikován (o tomto diplomu se také říká, že byl Jurajem bez řádného studia zakoupen). Rastislav, arcibiskup prešovský (35 let), má dokončené jen magisterské pravoslavné vzdělání, biskupem je pouhých 6 měsíců. Správce eparchie archimandrita ThDr. Krupica nemá řádné pravoslavné teologické vzdělání, ukončil pouze protestantskou liberální školu, kde získal doktorský stupeň,“ stojí mimo jiné v dopise Bartolomějovi s tím, že není v moci tohoto synodu řešit pastorální dogmaticko-kanonické problémy místní pravoslavné církve. Český překlad dopisu přinášíme ZDE.   

Biskupové kritiku odmítají

Biskupové jsou však přesvědčeni, že jednají dle církevního práva. „Pochopitelně je postup synodu v souladu s kánony a naší ústavou, to jsem již potvrdil několikrát. A v čem není? Rezignace byla dobrovolná a definitivní, podepsaná, vše je zaznamenáno i na nahrávkách. Nyní dle ústavy naší církve postupujeme dál ve věci volby nového biskupa. Pokud bychom uvažovali o návratu emeritního metropolity, v pořádku, ale opět to musí být postupem dle ústavy a církevního práva, ne jinak, pod nátlakem lidí, kteří jsou mimo interní oblast naší církve,“ řekl ParlamentnímListům.cz hodonínský biskup a člen synodu Jáchym (Roman Hrdý).

Na dotazy redakce ohledně nedostatečné kompetence vedení církve reagoval pouze biskup Jáchym. „Naprostý nesmysl a provokace. Jsme řádně zvolení a ustanovení biskupové, jak to určuje naše ústava, schválení i ministerstvem, před volbou se všechny tyto věci pochopitelně řešily a vyřešily, např. mě zvolilo eparchiální shromáždění 98 procenty hlasů,“ uvedl Jáchym. Biskupové v synodu také říkají duchovním a věřícím, že musí ve všem poslouchat synod, tedy je samotné, jinak se staví proti celé pravoslavné církvi.

Další dezinterpretace kánonů

Slova hodonínského biskupa však vyvrací náš zdroj z církve, který si nepřál uvést své jméno: „Ochránci svatého pravoslaví je královské kněžstvo, a tím je Boží lid, tak, jak to stanovuje článek 21 Ústavy pravoslavné církve, zároveň tím ukázal totální neznalost pravoslavného kanonického práva, opomíjí totiž závažné rozhodnutí, kdy patriarchové pravoslavného východu vydali tomos dne 6. 5. 1848, kde jasně poukázali následující: ‚Strážcem pravoslavné Církve je tělo této Církve, to je její lid.‘ Zde tvrdit, že biskupy má každý poslouchat, je schizmatický názor a jasná římsko-katolická interpretace, ukazuje to na kanonického analfabeta“.

Co na to Ministerstvo kultury?

Redakce následně oslovila také Ministerstvo kultury ČR s dotazem, zda aktuální situace v pravoslavné církvi neohrožuje její registraci, protože registrovaná církev musí dodržovat zákony ČR a také svoje vlastní pravidla, na základě kterých dostala registraci.

První náměstek ministra František Mikeš nám k tomu sdělil následující: „Ministerstvo kultury jako státní orgán není v žádném případě oprávněno zasahovat do vnitřních záležitostí církví a náboženských společností.  Listina základních práv a svobod v čl. 16 odst. 2 jednoznačně stanoví: ‚Církve a náboženské společnosti spravují své záležitosti, zejména ustavují své orgány, ustanovují své duchovní a zřizují řeholní a jiné církevní instituce nezávisle na státních orgánech. ‘ Ministerstvo kultury proto nezasahuje do interní normotvorby církví a náboženských společností a není ani oprávněno k výkladu konkrétních vnitřních předpisů církví a náboženských společností. V tomto duchu se několikrát vyjádřil i Ústavní soud, který explicitně odmítl pravomoc soudů posuzovat soulad interních rozhodnutí církve a náboženské společnosti s jejími vnitřními předpisy," řekl ParlamentnímListům.cz Mikeš. Znamená to tedy, že si biskupové spolu s Markem Krupicou v synodu mohou pravidla pravoslavné církve ohýbat, jak chtějí?

Že jde o boj kvůli miliardě z restitucí? Je to lež, říká Milko

Pravoslavná církev má v rámci majetkoprávního vypořádání získat od státu téměř 1, 2 miliardy korun. Za celou kauzou vladyky Kryštofa tedy může být i snaha získat kontrolu nad těmito finančními prostředky. Církev to však popírá. „Je lež, že jde o boj o jednu miliardu z restitucí, což lze snadno ukázat. Pravoslavná církev totiž nedostane žádný majetek, pouze finanční vyrovnáni, ovšem v třiceti ročních splátkách. To se ale bude ještě dělit na 2 díly a každá diecéze dostane pouze svoji část. Morava Praze nedá ani korunu. Protože se bude krátit příspěvek státu na platy duchovních, až poměrně brzy zcela zanikne, peníze za restituce budou brzy potřeba na platy duchovenstva. Pražská eparchie nyní potřebuje na platy kolem 30 milionů, ale jako poměrná část z restitucí na ni připadne zřejmě ne více než 26 milionů ročně. K defraudaci tam evidentně mnoho peněz nezbývá. Jestli se někdo dlouhodobě pokoušel ovládnout finanční toky, tak to byl metropolita, lide kolem něj a ti, co ho vydírali,“ upozorňuje ParlamentníListy.cz tajemník pražské eparchie Pavel Milko. O možnosti ovládat výši platu duchovních a dokonce odvolávat nepohodlné duchovní ze služby ale docent Milko nemluví.

TÉMA: Skandál v pravoslavné církvi   

Nové volby arcibiskupa a další dezinterpretace

Brzy by měly proběhnout nové volby pražského arcibiskupa a metropolity. V těch prvních, které proběhly 18. 5. v Praze, nebyl nikdo zvolen, přičemž kandidoval již zmiňovaný Marek Krupica a Michail Dandár, který slouží v jurisdikci ruské pravoslavné církve v Německu. Jména kandidátů pro další volby nejsou v tuto chvíli známá. Hovoří se však o ambiciózním Jurajovi (arcibiskup michalovsko-košický, který údajně svůj diplom koupil na Ukrajině bez řádného studia). V souvislosti s proběhlými pražskými volbami se mluví o porušení církevní ústavy, konkrétně Čl. 22 odstavce 2. „Ten byl porušen správcem Krupicou, protože nebyli vpuštěni na eparchiální shromáždění někteří delegáti, ale dokonce nebyli ani řádně pozváni,“ připomínají duchovní.

Na zasedání pražské eparchiální rady byl Marek Krupica navržen správcem pražské eparchie, což ještě tentýž den synod schválil. „Eparchiální správce má podle článku 7, odstavce 1 Ústavy Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku všechny pravomoci eparchiálního biskupa vyjma svěcení a obřadů, které může svátostně vykonávat pouze eparchiální biskup,“ stojí v oficiálním oznámení o ustavení správce pražské pravoslavné eparchie.

Podle informací redakce jde však o zjevnou falzifikaci a lživou interpretaci. „Článek 7 v odstavci 1 vůbec nic takového neříká, ale o pravomocech hovoří článek 7 prováděcích předpisů, což je velký rozdíl, a hlavně hovoří úplně o něčem jiném než tato lživá interpretace. Biskup má daleko více kanonických práv než jen svěcení a vedení obřadů. Biskupové s Markem Krupicou v synodu jednoduše vedou lidi ke lži a interpretují své vlastní nové články v Ústavě, které znějí jinak, než jak je v daném dokumentu uvedeno,“ tvrdí nejmenovaný zdroj redakce. Představa, že Krupica na pozici správce eparchie může dělat vše, přičemž biskupové navíc jen světí kněze a slouží biskupskou liturgii, je podle našeho zdroje zvrhlá a odporuje kánonům pravoslavné církve. Redakce také oslovila Marka Krupicu, jenže on na žádnou z otázek nereagoval. Obdařil však naši redakci sprškou nadávek a odkazem na posměšné video.

Redakce také dostala několik podnětů týkajících se sexuální orientace členů Posvátného synodu, ale tyto informace v souladu s dodržováním antidiskriminačního zákona nebude publikovat ani nijak komentovat.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Petr Kupka

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Karel Gott o srpnové okupaci. Bohdalová, Laufer, Štaidl. Strach, slzy. Vše vyšlo najevo až po jeho smrti…

5:00 Karel Gott o srpnové okupaci. Bohdalová, Laufer, Štaidl. Strach, slzy. Vše vyšlo najevo až po jeho smrti…

Interpret téměř 2.500 písní, dvaačtyřicetinásobný Zlatý slavík a držitel stovek ocenění nebyl jen ti…