Místopředseda STAN vlastnil firmu. Stát jí vyplatí až 400 milionů na dotacích. Fialova koalice se drolí na mikročástice

26.11.2021 4:44 | Kauza

NEJBOHATŠÍ STAROSTA II. díl | Dne 18. dubna roku 2006 se začala psát historie společnosti Rodvinov Solar Energy, s.r.o. (dále Rodvinov). Na jejím vzniku se podílely dvě entity. Jednak fyzická osoba jménem Sergey Skutelnikov, který do Rodvinova vložil 20 tisíc korun, a získal tak menšinový, desetiprocentní podíl, a potom společnost P.M.Sp, s.r.o., s vkladem 180 tisíc korun. Tu ovládal Nikolay Karpukhin a jednatele mu dělal výše uvedený Skutelnikov.

Místopředseda STAN vlastnil firmu. Stát jí vyplatí až 400 milionů na dotacích. Fialova koalice se drolí na mikročástice
Foto: CNN Prima NEWS
Popisek: Věslav Michalik

Nejprve se zaměříme na původní vlastníky. Ačkoli se to může zdát nepodstatné, opak je pravdou. Skutelnikov totiž s Michalikem o pár let později, a to doslova, převzal další společnost, která nyní vydělává na prodeji elektřiny ze slunce.

Anketa

Je v pořádku, když politik zbohatne na dotovaných solárních elektrárnách či jiných dotovaných obnovitelných zdrojích energie?

hlasovalo: 26065 lidí
V byznysu se s ruskými občany potkal několikrát. Michalik sám ve svém životopise, který je zveřejněn na stránkách Středočeského kraje, uvádí, že v minulosti dlouhodobě pobýval v zahraničí, mimo jiné v Rusku.  

V roce 2006 přiznali majitelé, že mají vztah k další společnosti ovládané ruskými občany, k N.N.E., s.r.o.

Jen pro zajímavost, ta byla v České republice založena již v roce 1999 jistým Stanislavem Puginským, Borisem Puginským, Innou Puginskou a Annou Novikavou. Od počátku byl jednatelem Karphukin. Odtud to spojení. Firma existuje dodnes. Povinné záznamy ve veřejném rejstříku však od roku 2015 nenajdeme.

Právě od společnosti N.N.E. Skutelnikov a P.M.Sp. jménem Rodvinova zřejmě koupili pozemky pro budoucí výstavbu fotovoltaické elektrárny. A když už jsme u toho, tak se zveřejňováním povinných záznamů se od roku 2008 nenamáhá ani P.M.Sp.

Ještě v roce 2006 si majitelé nechali Rodvinov pomocí znaleckého posudku nacenit. Ne však pro nic za nic. Došlo k transformaci na akciovku. Výsledek? Cena 2 miliony a 202 tisíc korun českých. Kromě Karpukhina a Skutelnikova se na pozicích členů dozorčí rady a představenstva objevují další jména. Například Josef Holouš, Jaromír Miklas, Vladimír Haška a Pavel Šedivý. S jeho jménem se setkáme i v další společnosti pod vedením Skutelnikova.

V roce 2007 již v akciovce figuruje dlouholetý Michalikův obchodní partner a spolurodák z Českého Těšína Petr Kincel. Ve výkazech za tento rok už najdeme jeho podpis, dokumenty stvrzoval spolu se Skutelnikovem. Předmětem podnikání Rodvinova je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Sám Věslav Michalik se dostal na scénu o rok později.

Při jednání valné hromady v dubnu 2008 vystupuje jako jeden z akcionářů. Z notářského zápisu z května tohoto roku vyčteme, že je jediným akcionářem Rodvinova. Z téhož zápisu je zřejmé, že Michalik své firmě půjčil tři miliony korun a že firma mění sídlo a putuje z centra Prahy do Dolních Břežan za svým novým majitelem.

Tento rok je pro Michalika v rámci podnikání v Rodvinově velmi intenzivní. A je plný interesantních momentů.

První zajímavostí je, že v příloze k účetní závěrce, již zpracoval daňový poradce Pavel Lampa, na konci roku 2008 Rodvinov eviduje bankovní úvěr ve výši 145 069 022,53 koruny a půjčku jako podřízený závazek ve výši 36 155 932,46 koruny. O rok později se však ve zprávě auditora uvádí, že společnost eviduje úvěr od České spořitelny z roku 2009 ve výši 177,5 milionu korun z roku 2009 a podřízenou půjčku ze dne 31. 12. 2009 ve výši 36 175 932,21 koruny.

Dalším velmi významným faktem je, od koho půjčka ve výši téměř 40 milionů korun byla. Jedná se o kyperskou společnost Lowfield Investment Limited. Michalik vztah se společností Lowfield Investment bagatelizuje. Pro server Lidovky sice nezapřel, že společnost zná, nicméně má podle něho vztahy spíše s jeho ženou. Doslova uvedl, že se společností nepodnikal, což je lež.

Nadstandardní vztah kyperské firmy a Michalika mimo jiné dokazuje to, že půjčka od kyperské společnosti nebyla podle auditora ničím jištěna a byla úročena v rozmezí od 0–10 procent. 

Z přílohy k účetní závěrce za rok 2008

Ze zprávy nezávislého auditora za rok 2009

V roce 2009 je celá společnost plně obsazena rodinou Michalikových. V dozorčí radě sedí jak akcionář Věslav, tak jeho žena Hana a syn Tadeáš. Jediným členem představenstva je Petr Kincel. 

Problémy zaznamenal Rodvinov i v dalších letech. 
 
V roce 2011 upozornil nezávislý auditor na fakt, že účetní jednotka vykazuje záporný vlastní kapitál, který vznikl v důsledku nehrazené ztráty z minulých let. 
 
Jen pro zajímavost; poměr mezi neuhrazenou ztrátou a základním kapitálem by neměl přesáhnout padesát procent. V případě Rodvinova šlo o 262 procent. Auditor dále upozornil, že v případě propojených osob je třeba stanovovat ceny za služby v takzvané obvyklé hodnotě. Rodvinov totiž předložil smlouvy na nájem a zároveň podnájem prostor pro společnost Solar Area s.r.o. (Michalikova druhá solární elektrárna) a SOLAR PROJECT & SERVICES a.s. (taktéž navázána na Michalika). Ze zprávy vyčteme, že Rodvinov obchodoval i se společností Dark Sky s.r.o., kterou v té době vlastnil Lowfield Limited a pro kterou dodnes pracuje Michalikova příbuzná.

Věslav Michalik se k tomu vyjádřil následovně: „Pokud jde o Lowfield Investments, chci říct, že na fungování této společnosti mojí manželky nebylo nic nelegálního ani neetického. K tomu, aby firma, která se zabývala investicemi napříč celým světem, sídlila na Kypru, existovaly jasné racionální důvody – dohody o zamezení dvojího zdanění, anglosaské právo, nízké zdanění kapitálových výnosů.

Firmu jsme založili v roce 2002, vložili jsme do ní tehdy 320 tisíc eur, byly to peníze, které jsem v předchozích letech vydělal na burze a v investičním bankovnictví, což je snadno doložitelné mými daňovými přiznáními. V roce 2017 jsme činnost firmy ukončili.

Znovu opakuji, na těchto aktivitách nebylo nic neetického, natož nezákonného. Kypr je v EU, jeho předpisy jsou harmonizované s EU, není na tom v tomto ohledu jinak než třeba Irsko. Nemyslím si, že to, že jsem před lety legálně podnikal v jiné zemi EU, by mě mělo v politice diskvalifikovat.“

 
 
Ve zprávě za rok 2011 auditor pracuje opět s jinými údaji o půjčkách. 
 
V rámci půjčky z Kypru hovoří o dodatku ke smlouvě ze dne 31. 12. 2008, tedy o rok dřív, než smlouva samotná (printscreen ze zprávy auditora) a půjčku z České spořitelny datuje do roku 2008. 
 
I v tomto případě jde o jiné datum než v jeho předchozí zprávě. Auditor také tvrdil, že prověrka byla provedena v měsících duben–červen 2011, ačkoli je zpracována za celý rok a podepsána v červnu 2012. Mimochodem, tady již auditor pracuje s přesnějšími úrokovými mírami za půjčku z Kypru, a to ve výši 1,6–1,75 procenta. 
 
Ze zprávy auditora za rok 2011
 
I v dalším roce se Rodvinov potýkal s předlužením. A na konci února navíc neznámý pachatel odcizil veškeré účetní a daňové originály za předchozí rok. Trestní stíhání nebylo zahájeno.

Teprve v závěrce za rok 2015 rozklíčujeme, jak solární byznys funguje.

Do té doby totiž vidíme pouze výsledné číslo za prodej elektřiny. Jaké nás čekalo překvapení, když jsme zjistili, že za samotný prodej elektřiny dostane Věslav Michalik částku ve výši 1 170 288,47 koruny a na dotacích ze státu v rámci podpory OTE neuvěřitelných 21 601 734,66 koruny. Za předpokladu, že má jeho společnost garantovanou výkupní cenu na dvacet let dopředu, si Michalik za toto období jako solární baron přijde na dotacích v rámci podpory OTE na více než 400 milionů korun, a to pouze z elektrárny Rodvinov.

Anketa

Půjdete na třetí dávku očkování proti covidu?

38%
hlasovalo: 40084 lidí
Pomalu, ale jistě se blíží zvrat.

Veřejně se šeptá o nové povinnosti v rámci zákona o střetu zájmů. Vypadá to, že i starostové budou muset přiznávat majetek veřejně. Což se nakonec opravdu stalo a od 1. 9. 2017 začala platit povinnost vkládat do centrálního registru oznámení údaje o podnikání a výdělcích i pro starosty malých obcí.

Mimo jiné to byli politici z hnutí STAN, kteří proti zákonu intenzivně bojovali.

„Jak jsme ale upozorňovali, tento zákon dopadá na samosprávu velice drsně a bude mít velmi vážné problémy s testem proporcionality, kdy Ústavní soud zkoumá, jestli opatření vynucená zákonem jsou odpovídající jejich dopadu,“ uvedl například Stanislav Polčák (STAN).

Poslankyně Věra Kovářová z tohoto hnutí v roce 2018 dokonce v Poslanecké sněmovně uspořádala seminář, kde zástupci měst a obcí volali po tom, aby byl zákon zrušen. Argumentovali zejména tím, že je to velmi komplikované a lidé nebudou mít o posty zájem. Informace o majetkových poměrech byly veřejně přístupné v období od září 2017 do listopadu 2020, kdy o jeho vypnutí rozhodl Ústavní soud. Stovka komunálních politiků se letos v březnu obrátila na soud s žádostí o omluvu a odškodnění. Žaloba směřuje na resort spravedlnosti.

Abychom zcela neodběhli…

V listopadu 2016 zakládá Petr Kincel spolu s Filipem Otrubou a Jiřím Marešem investiční fond. Konkrétně „VALOUR investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.“ a 20. února následujícího roku, tedy necelé čtyři měsíce po založení fondu, převádí Věslav Michalik své akcie společnosti Rodvinov Solar Energy, s.r.o., pod VALOUR.

V době sepsání materiálu je jediným členem představenstva Rodvinova Petr Kincel, předsedkyní dozorčí rady i po převodu akcií zůstala Hana Michaliková, další členkou dozorčí rady je Michalikova dcera Magda, posledním členem pak jeho syn Tadeáš.

Od doby, co společnost Michalik opustil a stoprocentním akcionářem se stal investiční fond, se postupně začíná vyplácet zisk. V roce 2017 tak akcionáři, respektive jeden akcionář, dostali celkem 3 873 296 korun z nerozděleného zisku z minulého období a 4 126 703 korun ze zisku roku 2017. V roce 2018 dostal 806 365 korun a 7 193 634 korun ze zisku 2018. V roce 2019 se bavíme o nerozděleném zisku z minulého období ve výši 555 241 korun a 8 941 758 korunách ze zisku daného roku.

V příštím díle seriálu se budeme věnovat další společnosti z Michalikova portfolia. Ukážeme, kde se jednotlivé firmy sejdou a zda se Michalik zcela vzdal svého působení v solárním byznysu, nebo ne.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

Předpokládané složení nové vlády:

předseda vlády: Petr Fiala (ODS), ministr vnitra: Vít Rakušan (STAN), ministr pro místní rozvoj a digitalizaci: Ivan Bartoš (Piráti), ministr zemědělství: Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), ministr financí: Zbyněk Stanjura (ODS), ministr zdravotnictví: Vlastimil Válek (TOP09), ministr školství: Petr Gazdík (STAN), ministr práce a sociálních věcí: Marian Jurečka (KDU-ČSL), ministryně obrany: Jana Černochová (ODS), ministr spravedlnosti: Pavel Blažek (ODS), ministr průmyslu a obchodu: Jozef Sikela (BPP), ministr dopravy: Martin Kupka (ODS), ministr zahraničí: Jan Lipavský (Piráti), ministr životního prostředí: Anna Hubáčková (BPP), ministr kultury: Martin Baxa (ODS), ministr pro evropské záležitosti: Mikuláš Bek (BPP), ministr pro legislativu: Michal Šalomoun (BPP), ministryně pro vědu a výzkum: Helena Langšádlová (TOP09).

reklama

autor: B. Richterová a T. A. Nový

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

„Jenže se ukázalo, že jsou to šm*jdi.“ Pravda o Tečce, co tečkou není

10:52 „Jenže se ukázalo, že jsou to šm*jdi.“ Pravda o Tečce, co tečkou není

„Komunikačně to tedy bylo skvělé... jen v trochu špatném kontextu a realitě,“ okomentoval slogan sli…