ČOI: V listopadu horší výsledky kontrol jakosti motorových paliv

22. 12. 2014 17:42

V listopadu zachytili inspektoři ČOI v průběhu kontrol jakosti pohonných hmot celkem 9 nejakostních vzorků benzinů, motorové nafty, LPG pro pohon a také FAME.

ČOI: V listopadu horší výsledky kontrol jakosti motorových paliv
Foto: Česká televize
Popisek: ČOI

Nejzávažnější porušení jakosti – a to nadlimitní obsah síry, byl opět zjištěn u 2 vzorků LPG pro pohon. Odchylky zjištěné u dalších 6 vzorků (benzinů, motorové nafty a FAME) byly vyhodnoceny jaké méně závažné. Zákaz prodeje vydali inspektoři ČOI na celkem 5733 litrů nejakostních paliv v souhrnné hodnotě 166 008,50 Kč. Vzorky pohonných hmot budou odebírány a kontrolovány až do posledních dní roku.

Sledování a monitorování jakosti pohonných hmot probíhalo u čerpacích stanic na území České republiky v souladu se zákonem o pohonných hmotách (ust. §7 odst. 2 písm. a) zák. č. 311/2006 Sb.) a vyhlášky č. 133/2010 Sb. K laboratorním rozborům byly předány odebrané vzorky automobilových benzinů, motorové nafty, směsného paliva, biopaliva, LPG, CNG a Etanolu E85.

Z celkového počtu 249 vzorků motorových paliv odebraných a kontrolovaných v měsíci listopadu, nevyhovělo jakostním požadavkům stanoveným příslušnými technickými normami celkem 9 vzorků (tj. 3,6 %).

Závady byly zjištěny u dvou vzorků automobilových benzinů, tří vzorků motorové nafty, dvou vzorků FAME a také u dvou vzorků LPG pro pohon.

Automobilové benziny

Ve sledovaném období inspektoři ČOI odebrali ke kontrole celkem 95 vzorků automobilových benzinů, jejichž laboratorním rozborem byly zjištěny odchylky u dvou vzorků. Oba vzorky nevyhověly v jakostním ukazateli destilační zkouška-konec destilace. U prvního vzorku byla naměřena hodnota 232,4 °C a
u druhého 218,7 °C (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 214,0 °C). Dalších 93 vzorků vyhovělo jakostním parametrům dle ČSN EN 228 – Motorová paliva – Bezolovnaté automobilové benziny – Technické požadavky a metody zkoušení.

Motorové nafty

V listopadu bylo odebráno a kontrolováno 116 vzorků motorové nafty. Tři z těchto odebraných vzorků nesplnily jakostní požadavky příslušné technické normy. U jednoho vzorku byla laboratorním rozborem zjištěna odchylka od limitního množství síry (naměřená hodnota 14,7 mg/kg, maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 12,0 mg/kg). Dva vzorky motorové nafty nevyhověly v jakostním ukazateli bod vzplanutí – naměřená hodnota u prvního 47,5 °C a u druhého 49,0 °C (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 53,0 °C). Ostatní kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní ukazatele stanovené technickou normou ČSN EN 590 – Motorová paliva - Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení.

FAME

Odebrány a kontrolovány byly celkem 4 vzorky tohoto biopaliva a odchylky od jakostních parametrů vykázaly dva z nich. Jeden vzorek nevyhověl současně ve dvou jakostních parametrech, a to FAME– obsah, naměřená hodnota 93,1 % m/m (minimální přípustná hodnota při zahrnutí nejistoty měření 94 % m/m) a bod vzplanutí – naměřená hodnota 78,0 °C (minimální přípustná hodnota při zahrnutí nejistoty měření 94,5 °C). Druhý vzorek nevyhověl v jakostním ukazateli bod vzplanutí (naměřená hodnota 80,0 °C). Zbylé vzorky ve všech sledovaných jakostních ukazatelích vyhověly.

LPG pro pohon

Z celkového počtu 24 odebraných a kontrolovaných vzorků LPG pro pohon nevyhověly jakostním požadavkům příslušné technické normy 2 vzorky tohoto druhu paliva. U obou nevyhovujících vzorků byly laboratorními rozbory naměřeny vyšší hodnoty obsahu síry, a to 72,0 mg/kg a 73,0 mg/kg (maximální hodnota tohoto jakostního ukazatele je při zahrnutí nejistoty měření 60,0 mg/kg). Stejně jako v minulých měsících, také tyto odchylky mohly být způsobeny odlišným složením v důsledku výrobní vady, případně úmyslné manipulace s palivem.

Biopaliva v pohonných hmotách.

V měsíci listopadu 2014 byl kontrolován obsah metylesterů mastných kyselin u 116 vzorků motorové nafty. Obsah etanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 95 vzorků. Překročení horní přípustné hranice obsahu biosložek nebylo zjištěno laboratorními rozbory ani v jednom případě.

Uložená opatření

Ve dvou případech byla v měsíci listopadu uložena opatření (dle ust. § 7 odst. 1, písm. b) zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci), spočívající v zákazu prodeje motorových paliv, které neodpovídaly požadavkům zvláštních právních předpisů. Zákaz prodeje byl vydán na 5425 litrů FAME v hodnotě 154 612,50 Kč a na 308 litrů automobilového benzinu BA 91 Special v hodnotě 11 396 Kč.

Závěr

Rozbory vzorků motorových paliv odebraných v měsíci listopadu 2014 prokázaly odchylky od jakostních norem u celkem 9 z nich, což znamená, že v hodnoceném období došlo oproti říjnu ke zhoršení jakosti těchto paliv z 3,1 % na 3,6 %. Zhoršení jakosti bylo zaznamenáno u automobilových benzinů, motorové nafty a FAME. Snížení poměru nejakostních vzorků bylo zjištěno u alternativního paliva LPG pro pohon a také u směsného paliva (SMN 30).

Výsledky podle inspektorátů

Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

DPP: Kloubový bateriový trolejbus krátkodobě posílí provoz na lince č. 58

14:32 DPP: Kloubový bateriový trolejbus krátkodobě posílí provoz na lince č. 58

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) připravuje projekt elektrifikace autobusové linky č. 140 (Palmovk…