ČSÚ: Začíná šetření životních podmínek českých domácností

04.02.2016 10:10

Český statistický úřad zahajuje pravidelné šetření životních podmínek a příjmů domácností. Terénní zjišťování bude jako každoročně probíhat na území všech krajů, a to od 6. února do 5. června. Odborně proškolení zaměstnanci ČSÚ navštíví celkem 11 tisíc domácností.

ČSÚ: Začíná šetření životních podmínek českých domácností
Foto: ČSÚ
Popisek: Logo Českého statistického úřadu

Cílem šetření, které probíhá formou osobního rozhovoru respondentů s tazateli ČSÚ, je získat aktuální data pro hodnocení sociální a ekonomické situace obyvatel České republiky. „Výsledky jsou velmi cenným a hojně využívaným zdrojem informací o změnách ve složení domácností a o výši a struktuře jejich příjmů. Ukazují ale i vývoj podílu populace ohrožené chudobou a sociálním vyloučením,“ vysvětluje předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová. Na národní úrovni se výsledky uplatňují mimo jiné při přípravě nástrojů sociální politiky státu a jsou jedinečným podkladem pro hodnocení jejího dopadu na životní úroveň občanů. Umožňují rovněž mezinárodní srovnání, jelikož do šetření je zapojeno 32 evropských zemí.

Šetření Životní podmínky se koná pravidelně. Naposledy proběhlo na jaře 2015. „Podle jeho předběžných výsledků se příjmová situace českých domácností nadále zlepšuje. Čisté příjmy na osobu se v roce 2014 oproti předchozímu roku průměrně zvýšily o 4 900 Kč, a dosáhly tak 158 200 Kč,“ uvádí Michaela Brázdilová z ČSÚ. Po očištění o průměrnou míru inflace za rok 2014 představoval tento růst reálné zvýšení příjmů meziročně o 2,8 %.

Míra ohrožení příjmovou chudobou se vloni meziročně mírně zvýšila na 9,8 %. Tento nárůst byl způsoben posunem hranice ohrožení příjmovou chudobou, která automaticky zohledňuje nárůst mediánu příjmů. Konkrétní hranice ohrožení příjmovou chudobou představovala např. pro jednotlivce 10 240 Kč/měsíc, pro dvojici dospělých 15 359 Kč/měsíc, pro jednoho rodiče s dítětem mladším 13 let 13 331 Kč/měsíc a pro partnery se dvěma dětmi mladšími 13 let 21 503 Kč/měsíc.

Míra materiální deprivace, měřená podílem osob, jejichž domácnosti si z finančních důvodů nemohou dovolit nejméně 4 z 9 níže uvedených položek, se v roce 2015 meziročně snížila o 1,5 procentního bodu na hodnotu 5,2 % osob:

Ke zlepšení životních podmínek českých domácností přispěl i pokles počtu domácností s nízkou pracovní intenzitou, ve kterých v roce 2015 žilo téměř o 60 tisíc osob méně než v roce předchozím.

Podle evropského souhrnného indikátoru, který kombinuje všechna tři výše popsaná hlediska životní úrovně domácností, došlo k poklesu míry ohrožení chudobou a sociálním vyloučením meziročně o 1,2 procentního bodu. V roce 2015 dosahovala úrovně 13,7 % osob. Česká republika si tak stále drží pozici mezi zeměmi s nejnižší hodnotou tohoto indikátoru v rámci EU.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

RNDr. Alexandr Vondra byl položen dotaz

svoboda slova

Cituji vás: ,,„Pak tu ale máme spoustu věcí označovaných za ‚dezinformační narativ‘ a podobně, kdy je zřejmé, že se toto označení používá jen jako zbraň proti politickým oponentům." Je zajímavé, že to říkáte zrovna vy, když tato vláda, kde je i ODS a ostatně hlavně sám Fiala dost často toto dělá a n...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

ČEZ: Energetici podpořili nákupem kytiček sbírku proti rakovině

11:54 ČEZ: Energetici podpořili nákupem kytiček sbírku proti rakovině

Stovky žlutých kvítků měsíčku lékařského se podařilo v uplynulých dnech prodat v JE Dukovany a přisp…