Celní správa: V Karlovarském kraji provedli celníci během prázdnin téměř 800 kontrol

04.09.2022 10:59 | Tisková zpráva

Karlovarští celníci nepolevili v kontrolách ani během letních prázdnin. Nekontrolují pouze tržnice či kamenné provozovny, zaměřují se mimo jiné také na kontroly na pozemních komunikacích.

Celní správa: V Karlovarském kraji provedli celníci během prázdnin téměř 800 kontrol
Foto: CS ČR
Popisek: Celní správa ČR, logo

Příslušníci oddělení mobilního dohledu Celního úřadu pro Karlovarský kraj provedli během července a srpna na silnicích ve svém regionu téměř 800 kontrol, přičemž více než 200 kontrol bylo pozitivních. Celníci se v rámci svých kompetencí zaměřují zejména na pátrání po zboží uniklém celnímu dohledu, kdy v rámci této působnosti jsou oprávněni zastavovat a kontrolovat dopravní prostředky. Kontrolují však nejen přepravu zboží, ale také řidiče i vozidla.

Při kontrolní činnosti se často stává, že řidiči nedisponují platným řidičským oprávněním, či ho nevlastní vůbec, nebo dokonce celníci zjistili lustrací v centrálním registru řidičů, že řidič vozidla má blokaci na všechny kategorie řidičského oprávnění. V některých případech také odhalili, že vozidlo nemá platnou technickou kontrolu. Co je ale ještě větším problémem, je stále se zvyšující počet řidičů, kteří řídí vozidla pod vlivem alkoholu, či omamných a psychotropních látek. Při všech těchto zjištěních přivolají celníci policejní hlídku, která případy přebírá k dalšímu šetření. Příslušníci celní správy tak svojí činností nejen chrání domácí trh dohledem nad dováženým a přepravovaným zbožím, ale velkou měrou také přispívají k zajištění bezpečnosti provozu na našich komunikacích zamezením jízdy pod vlivem nebezpečných látek.

Anketa

Zaslouží si Michail Sergejevič Gorbačov naši úctu?

59%
36%
hlasovalo: 16710 lidí

Hlídky celní správy v rámci svých kontrolních činností také prověřují, zda kontrolovaná osoba nemá daňový nedoplatek, u kterého již uplynula splatnost platební povinnosti. Jedná se nejen o dluhy z daní, kdy je správcem celní správa (např. clo, spotřební daň, daň z přidaného hodnoty), ale také o nedoplatky v rámci dělené správy, kdy celní úřady vybírají a vymáhají i pokuty a jiná peněžitá plnění uložená např. Policií ČR, Českou inspekcí životního prostředí, Státní veterinární správou, Oblastními inspektoráty práce a dalšími orgány a institucemi.

Během letních prázdnin zjistily hlídky v terénu pomocí elektronické centrální evidence přeplatků a nedoplatků (CEPAN) v 75 případech, že kontrolovaná osoba má neuhrazený nedoplatek a na místě vyinkasovali téměř 65 tisíc korun.

Pokud řidič, nebo provozovatel vozidla, má nedoplatek na pokutě za dopravní přestupek a odmítne na místě dluh uhradit, mohou celníci v rámci své kompetence zadržet registrační značku vozidla či zabránit v další jízdě motorového vozidla. K odebrání registrační značky přistoupili karlovarští celníci během července a srpna ve dvou případech, kdy po úhradě dluhu byly majitelům vráceny.

Za další z mnoha problémů na našich silnicích můžeme označit přetížená vozidla. Ta ohrožují nejen bezpečnost silničního provozu často nevhodně zajištěným či rozloženým nákladem, ale také zatěžují a poškozují pozemní komunikace. Kontrolní vážení vozidel je jedna z dalších kompetencí příslušníků celní správy. Karlovarští celníci jej provádí v součinnosti s Centrem služeb pro silniční dopravu Karlovy Vary. Během letních prázdnin provedli desítky takových kontrol, přičemž 11 bylo pozitivních a na místě uložili řidičům za porušení zákona o pozemních komunikacích pokuty ve výši přesahující 100 tisíc korun. Případy byly předány ke správnímu řízení místně příslušnému odboru dopravy.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Miloš Zeman byl položen dotaz

omluva

Sám o sobě říkáte, že jste se v životě až na výjimky neomloval. Nepadlo vás, že tohle je důvod, proč vae popularita klesá? A myslíte, že se máte za co omlouvat jako prezident? Pokud ano, za co podle vás?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

AOPK ČR: Ocenění péče o lesy ve Křtinách a celoživotní práce pro přírodu

8:41 AOPK ČR: Ocenění péče o lesy ve Křtinách a celoživotní práce pro přírodu

Cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se letos udělovala popáté, již tradičně na konferenci Vyb…