Česká obchodní inspekce: V září nevyhověl jeden vzorek pohonných hmot

01.11.2017 8:45

Česká obchodní inspekce provedla v měsíci září kontrolu jakosti pohonných hmot. Z celkového počtu 216 odebraných vzorků, obdobně jako v měsíci srpnu, nevyhověl jeden vzorek.

Česká obchodní inspekce: V září nevyhověl jeden vzorek pohonných hmot
Foto: Česká televize
Popisek: ČOI

Česká obchodní inspekce uskutečnila v měsíci září pravidelné kontroly jakosti pohonných hmot na celém území České republiky. ČOI v tomto měsíci odebrala vzorky automobilových benzínů, motorové nafty, LPG a CNG. Kontrola byla prováděná formou odběrů vzorků a laboratorních rozborů.

Inspektoři ČOI zjistili, že z celkového počtu 216 vzorků pohonných hmot nevyhověl stanoveným jakostním požadavkům v měsíci září 2017 jeden odebraný a kontrolovaný vzorek, což představuje 0,5% nevyhovujících vzorků. Jednalo se o vzorek alternativního paliva – LPG.

Z hlediska porovnání počtů nevyhovujících vzorků PHM v měsíci září a v měsíci srpnu 2017 nebylo zaznamenáno žádné navýšení. Co se týká porovnání kvality jednotlivých druhů, tak v měsíci srpnu 2017 nevyhověl 1 vzorek benzínu a v měsíci září 2017 nevyhověl 1 vzorek LPG.

LPG pro pohon

V měsíci září 2017 bylo Českou obchodní inspekcí odebráno a kontrolováno celkem 24 vzorků alternativního paliva – LPG pro pohon (zkapalněné uhlovodíkové plyny jako palivo pro zážehové motory). Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnil 1 kontrolovaný vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek nevyhověl v jakostním parametru „Síra“. Naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 125,0 mg/kg (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 71,0 mg/kg). Zbývající kontrolované a analyzované vzorky LPG pro pohon zážehových motorů splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 589+A1 (2012) – Motorová paliva – Zkapalněné ropné plyny (LPG) – Technické požadavky a metody zkoušení.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 103 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 86 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Výsledky kontroly jakosti pohonných hmot podle inspektorátů:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

Mgr. Bc. Vít Rakušan byl položen dotaz

střelba na FF

Dobrý den, kdy bude ukončeno vyšetřování střelby na FF? Netrvá vyšetřování nějak dlouho? A druhá věc, co mě zajímá je, zda stát nějak odškodnil nebo odškodní rodiny obětí? Já netvrdím, že za to stát může, ale je to to nejmenší, co můžete udělat.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Policie ČR: Rallye Rejvíz 2024

22:04 Policie ČR: Rallye Rejvíz 2024

Trénovali to, co se skutečně stalo.