Česká obchodní inspekce: Výsledky kontrol prodeje alkoholu a tabáku v roce 2019

03.06.2020 15:13

Česká obchodní inspekce provedla v minulém roce kontrolní akci zaměřenou na zákaz prodeje alkoholu a tabáku.

Česká obchodní inspekce: Výsledky kontrol prodeje alkoholu a tabáku v roce 2019
Foto: coi.cz
Popisek: Česká obchodní inspekce - logo

Celkem uskutečnila 8 179 kontrol a porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zjistila v 598 případech, kdy z toho  534 případů souviselo s omezením prodeje alkoholu. ČOI také využila své pravomoci a v rámci kontrolní akce přizvala k 494 kontrolám osoby mladší 18 let. Celkem ve 347 případech byl přímo porušen zákaz prodeje alkoholu mladistvým.

Česká obchodní inspekce kontrolovala dodržování právních předpisů, upravujících nabídku, prodej a skladování alkoholických nápojů a tabákových výrobků, zejména zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

ČOI celkem uskutečnila 8 179 kontrol a porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek zjistila v 598 případech. Z tohoto počtu 534 případů souviselo s omezením prodeje alkoholu a 64 případů s prodejem tabákových výrobků. Porušení zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, bylo kvalifikováno ve 13 případech.

ČOI dále kontrolovala jiná porušení právních předpisů a to především porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. To bylo prokázáno celkem v 4 587 případech. V některých kontrolovaných případech bylo zjištěno porušení více zákonů nebo ustanovení současně.

Do celkového počtu jsou zahrnuty i údaje z kontrol provedených v rámci mimořádné kontrolní akce „HAZARD, ALKOHOL A DĚTI”, která byla zaměřena na nabídku, prodej a podávání alkoholických nápojů a tabákových výrobků osobám mladším 18 let. Tato mimořádná kontrolní akce byla v roce 2019 rozvržena do 3 etap a ČOI se na ní aktivně podílela.

ČOI také využila své pravomoci a v rámci kontrolní akce přizvala k 494 kontrolám osoby mladší 18 let. Dále u 568 kontrol spolupracovala s dalšími orgány státní správy, jako například s Policií ČR, Celní správou, orgány hygienického dozoru, živnostenskými úřady apod.

Zjištěné nedostatky

Česká obchodní inspekce zjistila v 598 případech porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

V 534 případech se jednalo o porušení ustanovení souvisejících se zákazem prodeje alkoholu:

  • ve 347 to byl přímo zákaz prodeje alkoholu mladistvým (§ 11 odst. 5)

  • ve 161 případech prodejci neumístili na místech prodeje alkoholických nápojů pro spotřebitele zjevně viditelný text týkající se zákazu prodeje těchto nápojů osobám mladším 18 let, případně nebyl tento text pořízen v zákonem stanoveném provedení, tj. v českém jazyce, černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti písmen nejméně 2 cm (§ 13 odst. 1).

V dalších případech se jednalo o méně častá porušení.

V 64 případech se jednalo o porušení ustanovení souvisejících s prodejem tabákových výrobků, například:

  • ve 32 případech prodejci na místech prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret neumístili pro spotřebitele zjevně viditelný text o zákazu prodeje tohoto zboží osobám mladším 18 let, případně nebyl tento text pořízen v zákonem stanoveném provedení, tj. v českém jazyce, černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti písmen nejméně 2 cm (§ 5 odst. 2)

  • ve 14 případech bylo zjištěno porušení ustanovení § 3 odst. 4, neboť prodávající porušili ve 12 případech zákaz prodávat nebo podávat tabákové výrobky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety a ve 2 případech kuřácké pomůcky osobě mladší 18 let

  • v 11 případech prodejce při prodeji tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret prostřednictvím prostředku komunikace na dálku nevyloučil prodej těchto výrobků osobám mladším 18 let, případně nebyl vybaven počítačovým systémem, který by jednoznačně ověřil věk spotřebitele, neboť prodejce je dle tohoto ustanovení povinen v okamžiku prodeje ověřit, že kupující spotřebitel není mladší 18 let (§ 6 odst. 1).

V dalších případech se jednalo o méně častá porušení.

Porušení zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, bylo kvalifikováno ve 13 případech, kdy například v 6 případech prodávající spotřebiteli účtovali cenu vyšší, než byla cena uvedená na tabákové nálepce (§ 112) nebo ve 4 případech prodejci porušili povinnost prodávat tabákové výrobky v uzavřeném jednotkovém balení (§ 107 odst. 6).

Porušení některého z ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, bylo prokázáno celkem v 4 587 případech. Mezi nejčastější porušení, 1 786 případů, patřilo neseznámení spotřebitele s cenou nabízených výrobků a poskytovaných služeb (§ 12), ve 1 442 případech došlo k porušování zásad poctivosti prodeje (§ 3) a v 621 případech došlo k nevydání dokladu o zakoupení výrobků, ačkoli si o něj spotřebitel požádal nebo vydání dokladu bez potřebných náležitostí (§ 16). Porušení dalších ustanovení zákona o ochraně spotřebitele bylo zjištěno v menším počtu.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce v roce 2019 pravomocně uložila celkem 3 578 pokut v hodnotě 20 674 800 Kč. Pro porušení povinností stanovených zvláštními předpisy uložila zákaz prodeje na 12 395 kusů výrobků v celkové hodnotě 720 475,60 Kč a zákaz používání na 510 kusů neověřených měřidel, která neodpovídala obecně závazným právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, popřípadě schválenému typu.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Ondřej Knotek byl položen dotaz

svoboda slova

Úplně souhlasím s tím, co si ANO myslí o údajném boji s dezinformacemi a ochraně svobody slova. Můj dotaz zní. Jak budete chtít zajistit, aby tu svoboda slova fungovala dál a lidé neměli strach vyjádřit svůj názor, což se už dnes děje? Mluví se o boji s dezinformacemi, ale co ochrana svobody slova? ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Ministerstvo obrany: LOM PRAHA uzavřel dohodu o průmyslové spolupráci v projektu F-35

22:03 Ministerstvo obrany: LOM PRAHA uzavřel dohodu o průmyslové spolupráci v projektu F-35

V pondělí 20. května 2024 byla uzavřena Dohoda o projektu průmyslové spolupráce (ICPA – Industrial C…