Český statistický úřad: Brambor se letos sklidí méně než v loňském roce

15.10.2021 11:48 | Tisková zpráva

Poslední odhad sklizně k 15. září potvrdil meziročně nižší úrodu obilovin (-1,4 %) a řepky (-17,5 %). Také úroda brambor je ve srovnání s loňskou nadprůměrnou sklizní nižší (-3,5 %). Naopak příznivější je odhad sklizně cukrovky (+8,8 %), slunečnice (+61,8 %) nebo máku (+1,8 %).

Český statistický úřad: Brambor se letos sklidí méně než v loňském roce
Foto: ČSÚ
Popisek: Logo Českého statistického úřadu

„I přes neobvykle pomalý průběh žní se zemědělcům podařilo do poloviny září sklidit všechny plochy obilovin. Poslední zářijové odhady potvrdily průměrnou úrodu. Celková sklizeň obilovin po započítání odhadu sklizně kukuřice přesáhla 8 miliónů tun a je o necelá tři procenta vyšší než desetiletý průměr,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky.

Podle posledního letošního odhadu sklizně k 15. září se sklidilo 8 003 tis. tun obilovin včetně kukuřice. Produkce je meziročně o 110 tis. tun nižší (-1,4 %). Důvodem tohoto mírného poklesu je jak nižší hektarový výnos 6,03 t/ha (-0,5 %), tak menší plocha osetá obilovinami 1 326 tis. ha (-0,9 %). Letošní odhadovaná sklizeň obilovin včetně kukuřice je o 2,6 % vyšší než průměr sklizní za posledních deset let.

Pšenice ozimé, která je naší nejvýznamnější obilovinou, se podle odhadu sklidilo 4 563 tis. tun, o 237 tis. tun méně než v loňském roce (-4,9 %). Méně se sklidilo také dalších obilovin, ječmene jarního 1 105 tis. tun (-1,2 %), kukuřice 770 tis. tun (-6,7 %), ječmene ozimého 654 tis. tun (-6,3 %), tritikale 198 tis. tun (-7,0 %) a žita 127 tis. tun (-26,3 %). Naproti tomu sklizeň pšenice jarní na úrovni 380 tis. tun je především díky významnému rozšíření osevní plochy více než trojnásobná (+ 277 tis. tun) a ovsa se sklidilo 206 tis. tun, o 12,3 % více než v loňském roce.

tabulka

„Letošní hektarové výnosy brambor jsou na dobré úrovni, ale celková sklizeň bude ve srovnání s loňským rokem pravděpodobně o necelá čtyři procenta nižší. Důvodem je úbytek ploch. Řada pěstitelů v důsledku protiepidemických opatření svoji loňskou produkci nemohla na trhu uplatnit a letos pěstování brambor raději omezila,“ uvedla Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví.

Očekávaná sklizeň brambor 672 tis. tun je meziročně o 3,5 % nižší. Letos zemědělci osázeli bramborami 23 tis. hektarů polí, to je přibližně o tisíc hektarů méně než vloni (-4,4 %). Z hektaru se sklízí podobně jako před rokem průměrně 29,42 tun brambor (+0,9 %). Ve srovnání s desetiletým průměrem je letošní odhadovaná úroda brambor o 3,4 % vyšší (výměra -3,5 %; hektarový výnos +7,1 %).

Předpokládaná sklizeň cukrovky 3 996 tis. tun je meziročně o 8,8 % vyšší díky nárůstu odhadovaného hektarového výnosu na 65,26 t/ha (+6,1 %) a také mírnému rozšíření osevní plochy na 61 tis. ha (+2,6 %). Osevní plocha cukrovky se ve srovnání s rokem 2017, kdy skončil systém produkčních kvót na cukr, zmenšila o 5 tisíc hektarů (-7,4 %). Letošní předpokládaná sklizeň cukrovky je o 2,6 % vyšší ve srovnání s průměrem sklizní za posledních deset let (výměra -0,1 %; hektarový výnos +2,7 %).

„Zatímco letošní sklizeň řepky je nejslabší za posledních čtrnáct let, očekávaná úroda ostatních olejnin je díky rozšíření osevních ploch výrazně vyšší. Sóji se sklidí o polovinu více a odhadovaná úroda slunečnice, hořčice nebo lnu převyšuje loňskou sklizeň dokonce o dvě třetiny,“ doplnila Dagmar Lhotská z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví.

Podle posledního odhadu se sklidilo 1 027 tis. tun řepky, o 218 tis. tun méně než vloni (-17,5 %). Na tomto poklesu se podílí jak nižší hektarový výnos 3,00 t/ha (-11,3 %), tak snížení osevní plochy na 342 tis. ha (-7,0 %). Letošní odhad sklizně řepky je také téměř o pětinu nižší ve srovnání s průměrem za posledních deset let (sklizeň -19,2 %; výměra -12,1 %; hektarový výnos -8,0 %) a je nejnižší od roku 2006, kdy se z výměry 292 tis. hektarů sklidilo 880 tis. tun řepky.

Očekávaná produkce máku 29 tis. tun je meziročně o 1,8 % vyšší i přes pokles hektarového výnosu na 0,67 t/ha (-6,6 %) díky rozšíření osevní plochy na 44 tis. ha (+9,0 %). Poslední odhad úrody máku se proti předchozímu červencovému odhadu výrazně snížil (-2 tis. tun; -5,9 %), ale i přesto je odhadovaná sklizeň o třetinu vyšší proti desetiletému průměru (+33,0 %) a je také nejvyšší v posledním desetiletí.

Odhad sklizně slunečnice 47 tis. tun je meziročně o dvě třetiny vyšší (+61,8 %) zejména díky navýšení osevní plochy na 18 tis. ha (+59,5 %). Výměra slunečnice se tak po dvou letech výrazného propadu přiblížila úrovni roku 2018, kdy se pěstovala na dvaceti tisících hektarech. Hektarový výnos 2,62 t/ha je meziročně o 1,4 % vyšší. Odhadovaná sklizeň slunečnice je při srovnání s průměrem za posledních deset o 4,2 % vyšší (výměra -4,9 %; hektarový výnos +9,5 %).

Produkce hrachu na zrno 109 tis. tun je meziročně o necelou třetinu vyšší (+28,0 %). Na meziročním nárůstu úrody se podílí zejména rozšíření osevní plochy na 39 tis. ha (+18,2 %), ale i vyšší hektarový výnos 2,82 t/ha (+8,3 %). Díky rozšíření výměry hrachu je odhad jeho produkce také výrazně vyšší při porovnání s desetiletým průměrem (sklizeň +77,1 %; výměra +63,7; hektarový výnos +8,2 %).

Očekávaná sklizeň kukuřice na zeleno a siláž 8 807 tis. tun je téměř na stejné úrovni jako v loňském roce (-0,3 %). Hektarový výnos je mírně nižší 38,54 t/ha (-1,3 %) a osevní plocha se naopak rozšířila na 228 tis ha (+1,0 % v porovnání s loňskou sklizňovou plochou). Vojtěšky se sklidilo 535 tis. tun (-0,9 %) a jetele lučního 380 tis. tun (-10,7 %). Odhad úrody těchto pícnin převyšuje desetiletý průměr sklizní, kukuřice na zeleno a siláž o 8,0 %, vojtěšky o 17,1 % a jetele o 5,0 %.

Podrobnější informace zabývající se také odhady sklizně dalších druhů polních plodin, chmele, hroznů révy vinné a vybraných druhů ovoce a zeleniny za ČR celkem a v regionálním členění jsou uvedeny v navazující publikaci Odhady sklizně – operativní zpráva k 15. 9. 2021. Definitivní údaje o sklizni za rok 2021 v rozsahu všech sledovaných zemědělských plodin zveřejní Český statistický úřad 23. února 2022.

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

Bc. Filip Turek byl položen dotaz

Motoristé - Přísaha

Dobrý den pane Turku. Bude pokračovat i v dalších volbách spolupráce těchto dvou subjektů?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Horská služba pátrala ve spolupráci s Policií ČR

13:04 Horská služba pátrala ve spolupráci s Policií ČR

Spolupráce se složkami IZS je v mezisezónní době jednou z činností, která Horské záchranáře zaměstná…