Český statistický úřad: Saldo hospodaření vládních institucí se zlepšilo

01.10.2021 10:57 | Tisková zpráva

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí dosáhlo v druhém čtvrtletí roku 2021 schodku 57,4 mld. Kč, což představovalo 3,8 % HDP. Příjmy sektoru vládních institucí dosáhly 43,2 % HDP, zatímco výdaje 46,9 % HDP. Míra zadlužení sektoru vládních institucí vzrostla meziročně o 3,2 p. b. na 42,7 % HDP.

Český statistický úřad: Saldo hospodaření vládních institucí se zlepšilo
Foto: ČSÚ
Popisek: Logo Českého statistického úřadu

V druhém čtvrtletí roku 2021 došlo meziročně ke zlepšení salda hospodaření vládních institucí o 38,5 mld. Kč., k čemuž přispěly všechny vládní instituce, saldo hospodaření ústředních vládních institucí se vylepšilo o 11,5 mld. Kč a skončilo v deficitu 99,6 mld. Kč. Místní vládní instituce i nadále hospodařily s přebytkem 33,4 mld. Kč, což meziročně představovalo nárůst o 19,0 mld. Kč. Také hospodaření fondů sociálního zabezpečení se meziročně zlepšilo o 7,9 mld. Kč a skončilo přebytkem 8,9 mld. Kč.

„Hospodaření vládních institucí v druhém čtvrtletí roku 2021 skončilo ve schodku 57,4 mld. Kč, což představovalo 3,8 % HDP. Míra zadlužení sektoru vládních institucí vzrostla meziročně o 3,2 p. b. na 42,7 % HDP,“ říká Helena Houžvičková, ředitelka odboru vládních a finančních účtů ČSÚ.

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí, 2. čtvrtletí 2019 – 2. čtvrtletí 2021:

graf

Poznámka: Údaje v tabulce nejsou sezónně očištěny, nelze je srovnávat mezičtvrtletně.

Celkové příjmy sektoru vládních institucí stouply meziročně o 14,1 %. Na meziročním růstu příjmů se podílelo zejména zvýšení příjmů ze sociálních příspěvků (+17,0 % na 257,0 mld. Kč), daní z výroby a dovozu (+8,7 % na 176,4 mld. Kč) a daní z příjmů (+11,9 % na 117,4 mld. Kč). Pokles byl zaznamenán pouze u přijatých kapitálových transferů (-7,9 % na 14,2 mld. Kč).

Celkové výdaje vládních institucí vzrostly meziročně o 6,4 %. Nejvíce vzrostly výdaje na náhrady zaměstnancům (+17,5 % na 173,5 mld. Kč), sociální dávky (+6,2 % na 266,5 mld. Kč), dotace (+18,2 % na 60,4 mld. Kč). Výrazný pokles byl zaznamenán pouze u kapitálových transferů (-49,5 % na 16,7 mld. Kč).

Míra zadlužení sektoru vládních institucí meziročně vzrostla z 39,6 % na 42,7 % HDP, přičemž rostoucí nominální HDP přispěl k poklesu zadlužení o - 1,1 p. b. Nominální dluh vládních institucí meziročně vzrostl o 252,2 mld. na 2 517,0 mld. a jeho příspěvek činil 4,3 p. b. Mezičtvrtletně došlo k poklesu míry zadlužení o - 1,3 p. b. Nominální dluh stoupl mezičtvrtletně o 4,5 mld. Kč a přispěl ke zvýšení míry zadlužení o 0,1 p. b., růst nominálního HDP naopak přispěl k poklesu o – 1,4 p. b.

Z hlediska jednotlivých komponent dluhu byl meziroční nárůst zaznamenán především u emitovaných cenných papírů (+199,6 mld. Kč) a objemu přijatých úvěrů (+ 48,8 mld. Kč). Emitované cenné papíry i nadále zůstávají hlavní komponentou dluhu. Hodnota emitovaných cenných papírů stoupla též mezičtvrtletně, naopak u přijatých úvěrů došlo k poklesu.

Dluh sektoru vládních institucí, 2. čtvrtletí 2019 – 2. čtvrtletí 2021:

graf

Saldo hospodaření vládních institucí po očištění o sezónní a kalendářní vlivy skončilo v deficitu 88,1 mld. Kč, který odpovídal 5,8 % HDP. Mezičtvrtletně se zlepšilo saldo hospodaření o 33,2 mld. Kč. Vývoj salda hospodaření vládních institucí očištěného o sezónní a kalendářní vlivy ilustruje následující graf.

Sezónně očištěné saldo hospodaření vládních institucí, 2. čtvrtletí 2019 – 2. čtvrtletí 2021:

graf

Údaje za vládní finanční statistiku byly i ve 2. čtvrtletí roku 2021 částečně ovlivněny důsledky epidemické situace v souvislosti s šířením nemoci COVID_19, kdy nadále zůstávala v platnosti mimořádná vládní opatření.

Poznámky: Kvantifikace fiskálních ukazatelů je založena na metodice Evropského systému národních účtů (ESA 2010). Uvedené údaje jsou v metodickém souladu s údaji sloužícími pro účely statistiky nadměrného dluhu (EDP, excessive deficit procedure) a pro hodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií.
Přebytek/deficit vládních institucí je výše čistých půjček (+) nebo výpůjček (-) v systému národního účetnictví. Ukazatel vyjadřuje schopnost sektoru v daném období financovat (+) jiné sektory ekonomiky nebo potřebu tohoto sektoru být ostatními sektory financován (-).
Dluh vládních institucí představuje výši konsolidovaných závazků sektoru vládních institucí vyplývající z přijatých vkladů, emitovaných dluhových cenných papírů a přijatých půjček. U cizoměnových dluhových nástrojů zajištěných proti měnovému riziku je ocenění provedeno na bázi smluvního kurzu.
Saldo hospodaření je porovnáno s výší HDP v daném čtvrtletí v běžných cenách. Výše konsolidovaného dluhu vládních institucí je porovnána se součtem posledních čtyř čtvrtletních HDP v běžných cenách. Údaje o saldu hospodaření a dluhu vládních institucí jsou součástí tabulek Transmisního programu (tabulka 25 a tabulka 28) publikovaných na stránkách ČSÚ v sekci „HDP, Národní účty“. (ZDE)
Pokud není uvedeno jinak, data nejsou očištěna o sezónní a kalendářní vlivy.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zprávaTento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

FNUSA rekordně operuje a potřebuje krev

17:05 FNUSA rekordně operuje a potřebuje krev

Zdravotníci Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně v těchto dnech provádí rekordní počty operací, v út…