Český statistický úřad: Tržby ve službách v prvním čtvrtletí klesly

13.05.2023 16:13 | Tisková zpráva

V 1. čtvrtletí klesly tržby ve službách mezičtvrtletně i meziročně o 0,1 procenta.

Český statistický úřad: Tržby ve službách v prvním čtvrtletí klesly
Foto: ČSÚ
Popisek: Logo Českého statistického úřadu

„Po sedmi čtvrtletích meziročního růstu tržeb vykázala odvětví služeb v 1. čtvrtletí letošního roku pokles, a to o 0,1 %. Na snížení tržeb se podílela především doprava a skladování s poklesem o 3,6 %. Pokles dopravy ovlivnil zejména vývoj ve skladování a ostatních činnostech v dopravě a také v pozemní a potrubní dopravě. V rámci služeb se nejvíce dařilo odvětví ubytování, stravování a pohostinství, které vykázalo růst o 9,1 %.“ říká Tomáš Harák, vedoucí oddělení datové podpory statistiky obchodu, služeb a životního prostředí ČSÚ.

graf

Mezičtvrtletně tržby ve službách1) v 1. čtvrtletí po očištění o sezónní vlivy klesly reálně o 0,1 %. Růst tržeb byl zaznamenán pouze v odvětví profesních, vědeckých a technických činností a odvětví informačních a komunikačních činností.

Meziročně tržby po očištění o kalendářní vlivy klesly o 0,1 %. Meziroční pokles zaznamenala odvětví dopravy a skladování a administrativní a podpůrné činnosti.

graf

V jednotlivých odvětvích byl vývoj následující:

V dopravě a skladování se tržby snížily o 3,6 %. K celkovému poklesu nejvíce přispěl vývoj tržeb ve skladování a vedlejších činnostech v dopravě, kde tržby klesly o 5,5 %. Snížení tržeb zaznamenala také pozemní a potrubní doprava (o 3,2 %) a poštovní a kurýrní činnosti (o 3,0 %). Naopak tržby vzrostly vodní dopravě (o 21,8 %) a letecké dopravě (o 27,1 %).

V ubytování, stravování a pohostinství se tržby zvýšily o 9,1 %. V ubytování vzrostly tržby o 24,8 % a ve stravování a pohostinství o 4,7 %.

Tržby v informačních a komunikačních činnostech vzrostly o 2,1 %, především v důsledku vývoje tržeb činností v oblasti informačních technologií (růst o 4,8 %) a tržeb telekomunikačních činností (růst o 2,7 %). Naopak nižší tržby zaznamenala tvorba programů a vysílání (o 0,9 %), vydavatelské činnosti (o 1,6 %) a informační činnosti (o 5,7 %), které zahrnují např. zpracování dat, webové portály a hosting. Nejvíce poklesly tržby tzv. filmovému a hudebnímu průmyslu, a to o 6,7 %.

graf

V činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně vzrostly o 0,2 %.

V profesních, vědeckých a technických činnostech2) se tržby zvýšily o 1,9 %. Nejvyšší nárůst o 3,8 % zaznamenaly právní a účetnické činnosti a architektonické, inženýrské činnosti a technické zkoušky a analýzy o 3,4 %. Činnosti vedení podniků a poradenství v oblasti řízení vzrostly o 2,0 %, reklamní agentury a průzkum trhu o 1,3 %. Naopak pokles tržeb o 3,4 % vykázaly ostatní profesní, vědecké a technické činnosti, kam se řadí například zprostředkovatelské činnosti, překladatelské a fotografické služby nebo činnosti stavebního dozoru.

V administrativních a podpůrných činnostech tržby klesly o 3,2 %. K největšímu poklesu tržeb došlo v odvětví cestovních agentur, kanceláří a jiných rezervačních a souvisejících činností o 13,2 % a agentur práce o 10,5 %. Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu klesly o 3,9 %, bezpečnostní a pátrací agentury o 1,7 %. Naopak růst tržeb vykázaly činnosti související se stavbami a úpravou krajiny o 2,6 % a administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání o 5,5 %.

graf

Poznámky:
Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách. Meziroční vývoj je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za 1. čtvrtletí 2023 jsou předběžná; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2023 budou zveřejněny v březnu 2024.
Metodika ZDE

Upozorňujeme, že vzhledem ke změně způsobu tvorby odhadů nešetřené části souboru může dojít k vyšší revizi dříve publikovaných dat.
1) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce: Klasifikace ekonomických činností – Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti (N).
2) Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ-NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

Mgr. Karel Krejza byl položen dotaz

dezinfománie

Dobrý den, zajímalo by mě, co si myslíte o tomto komentáři Zahradila -https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Zahradil-ODS-Zaznamenanihodne-vyrony-dezinfomanie-755567. Dále by mě zajímalo, co s těmi dezinformacemi pořád máte a co za ně vlastně považujete? Protože se zdá, že tato vl...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

AOPK ČR doporučuje chovatelům na Vysočině zabezpečovat kvůli přítomnosti vlků hospodářská zvířata

22:04 AOPK ČR doporučuje chovatelům na Vysočině zabezpečovat kvůli přítomnosti vlků hospodářská zvířata

Vlci byli v novodobé historii poprvé na Vysočině zaznamenáni v roce 2016, vloni bylo potvrzeno naroz…