CzechTrade: Exportní cena letos cílí na Latinskou Ameriku

13.05.2015 18:53

Dnes byl vyhlášen již 18. ročník soutěže Exportní cena DHL UniCredit, ve které budou vyhodnoceny nejlepší české malé a středně velké exportní společnosti. V soutěži založené společností DHL Express jsou každoročně porovnány úspěchy exportérů v kategoriích Malá společnost a Středně velká společnost. V kategorii Exportér teritoria byla letos vybrána Latinská Amerika. Také letos probíhá soutěž pod záštitou vládní agentury CzechTrade.

CzechTrade: Exportní cena letos cílí na Latinskou Ameriku
Foto: CzechTrade
Popisek: CzechTrade

 „V dnešní době nejisté ekonomické situace je každý další rok pro všechny firmy velkou výzvou. A to nejen v udržení úspěchu a svého tržního podílu, ale i v dosahování nastavených cílů, které jsou rok od roku náročnější. Již několik let nepochybuji o významném vlivu našich českých exportérů, proto věřím v naprostou nezbytnost jejich motivace a oceňování. Těším se, že i letošní ročník Exportní ceny DHL UniCredit bude překračovat své cíle a již dosažené úspěchy,“ komentuje Luděk Drnec, obchodní ředitel DHL Express CZ a CEU.

V soutěži letos přibude i druhá CzechTrade kategorie. Stávající kategorii Nejúspěšnější klient CzechTrade doplní Exportní příběh roku. „Za úspěchem malých firem v zahraničí se často skrývá zajímavý příběh. Cílem kategorie Exportní příběh roku je tyto příběhy přiblížit veřejnosti, aby sloužily jako inspirace a podnět pro další nadějné exportéry,“ vysvětluje novou kategorii Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade.

„Export do Ruska i celého postsovětského prostoru se zejména vlivem politicko-ekonomické situace snížil na 180 miliard korun a nadále bude mít spíše klesající tendenci. Čeští exportéři však Rusko rozhodně opouštět nehodlají, každopádně musí hledat nová odbytiště – takovým může být doposud méně prozkoumaná Latinská Amerika. Tamní trhy zdaleka nejsou nasycené a potenciál růstu je zde především v energetice a důlním průmyslu obrovský. Pro exportéry jde o velice různorodé teritorium. Například Mexiko je importu otevřené a Brazílie naopak tradičně protekcionistická. České firmy mají v Latinské Americe dobré renomé a UniCredit Bank je díky spolupráci s ostatními lokálními finančními institucemi ve všech klíčových cílových zemích dokáže výrazně podpořit,“ říká Jiří Flégl, manažer strukturovaného exportního financování UniCredit Bank.

„Malé a střední firmy jsou katalyzátory růstu ekonomiky a jejich flexibilita a inovativní činnost jsou často motorem významných změn vývoje v odvětvích. V malé a otevřené ekonomice ČR je přitom pro malé a střední firmy důležité růst nejen na tuzemském trhu, ale i na trzích zahraničních. V letošním ročníku exportní ceny bude naše společnost Coface, jako její odborný garant, více sledovat a komentovat hodnocení vývoje odvětví vítězných firem z pohledu jejich šancí a hrozeb.  Bude nás tedy například zajímat, zda zlepšení situace ve stavebnictví již vytváří více příležitosti a méně hrozeb, nebo jestli automobilový průmysl je na vzestupu globálně nebo jen regionálně,“ doplňuje Martin Růžička, Country Manager Coface Czech, zástupce odborného poradce soutěže.

„Našim cílem pro letošní rok je vytvořit platformu exportního networkingu a mentoringu současných exportérů směrem k firmám, které teprve o exportu uvažují“, konstatuje partner NSG Morison Petr Šíma. “Jakožto poradenská firma víme, že zkušenosti a kontakty jsou to nejcennější, co lze získat. Hodláme využít asociace Morison International, která má členy po celém světě. Strategií NSG Morison pro letošní ročník je zaměření se na Exportní vzdělávání všech podnikatelů, především těch, kteří mají těžkosti s nastartováním nebo rozvojem exportu,“ uzavírá Petr Šíma. 

„Exportní cena dávno překročila myšlenku projektu, ve kterém firmy mezi sebou jen soutěží,“ říká Helena Kohoutová, pořadatelka Exportní ceny DHL Unicredit. „Všichni zúčastnění exportéři mají díky své registraci v projektu přístup k řadě podnikatelských benefitů. Dostávají se do registru exportérů umožňujícího efektivní komunikaci, získávají příležitost se účastnit neformálních exportních setkání či sdělit svůj podnikatelský příběh prostřednictvím médií. A právě jejich podnikatelský příběh bude sloužit jako inspirace v nové soutěžní kategorii Exportní příběh roku.“

Kritéria soutěže:

Do EXPORTNÍ CENY DHL UNICREDIT se mohou přihlásit vývozci, kteří splňují podmínky vlastnictví a hranici minimálního vývozu. Základní hodnocení vývozců vychází z indexu vypočítaného jako násobek meziročního růstu exportu (rok 2013 a rok 2014) a podílu exportu na obratu firmy. Na základě získaných výsledků jsou společnosti rozděleny do kategorií a je určeno jejich konečné pořadí v soutěži.

Soutěžní kategorie:

Malá společnost – kategorie je určena malým firmám s maximálním počtem 50 zaměstnanců a obratem do 300 milionů korun. Podíl zahraničního vlastníka ve firmě nesmí přesáhnout 49 %, objem exportu v roce 2013 musel být minimálně 100 tisíc korun a další podmínkou je, že společnost vznikla před 1. lednem 2013.

Středně velká společnost - kategorie je určena středně velkým firmám s maximálním počtem 250 zaměstnanců a obratem do 1,5 miliardy korun. Ani zde nesmí podíl zahraničního vlastníka společnosti přesáhnout 49 %, objem exportu musel v roce 2013 činit minimálně 100 tisíc korun a datum vzniku společnosti musí předcházet 1. lednu 2013.

Globální exportér – kategorie vybírá nejúspěšnějšího exportéra z malých a středních společností, kde podíl zahraničního vlastníka nepřesáhnul 49%. Hodnotí se počet států, do kterých společnost exportuje. Objem exportu do každého uvedeného státu musel v roce 2014 činit minimálně 100 tisíc korun. Za stát se pro tyto účely považuje členský stát Organizace spojených národů.

Exportér teritoria – kategorie vybírá nejúspěšnějšího exportéra z malých a středních společností podle průměrné složené míry růstu CAGR (Compoud Annual Growth Rate) zjišťované za poslední tři roky. Výsledná hodnota ukazatele vypovídá o tom, jakou má export do teritoria dynamiku růstu. Letošním soutěžním teritoriem byla zvolena Latinská Amerika.

Nejúspěšnější klient CzechTrade – kategorie je určena klientům CzechTrade, kteří za poslední rok deklarovali více než jeden úspěšný exportní případ podpořeného vývozu. Hodnotí se celkový objem realizovaného obchodu.

Exportní příběh roku - kategorie je určená klientům CzechTrade. Konzultanti agentury vybírají klienta s nejzajímavějším příběhem uskutečněného exportu, který může inspirovat další firmy ke vstupu na zahraniční trhy.

Více informací o soutěži naleznete na www.exportnicena.cz. Slavnostní vyhlášení vítězů Exportní ceny DHL UniCredit proběhne 26. listopadu 2015 v Praze pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu.

Dalšími partnery letošního 18. ročníku Exportní ceny DHL UniCredit jsou:

Coface
CzechTrade
NSG Morison
Kompass
Vodafone
Zátiší Group
Dilmah
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Pořadatelem soutěže je Agentura Helas, s.r.o.

DHL – Logistická společnost pro celý svět

DHL je přední světová značka v logistice. Rodina divizí DHL nabízí bezkonkurenční portfolio logistických služeb od vnitrostátní a mezinárodní balíkové přepravy, přes pozemní, leteckou a námořní přepravu, až po řízení průmyslových dodavatelských řetězců. Díky více než 325 000 zaměstnanců ve více než 220 zemích a územích po celém světě spojuje lidi a podniky bezpečným a spolehlivým způsobem a napomáhá volnému běhu globálního obchodu. Díky specializovaným řešením pro růstové trhy a odvětví, včetně e-Commerce, technologií, biologických věd a zdravotní péče, energetického, automobilového průmyslu či maloobchodu, prokázané angažovanosti ve společenské odpovědnosti a nepřekonané přítomnosti na rozvíjejících se trzích lze DHL bezesporu prohlásit za „Logistickou společnost pro celý svět“. DHL je součástí skupiny Deutsche Post DHL Group. V roce 2014 vygenerovala skupina tržby přes 56 miliard EUR.

CzechTrade

Agentura CzechTrade byla založena 1. května 1997 z rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu jako příspěvková organizace na podporu obchodu. Je národní proexportní organizací s cílem rozvíjet mezinárodní obchod a vzájemnou spolupráci mezi českými a zahraničními subjekty. Od svého založení se agentura profiluje jako stabilní partner českých exportérů, který dnes podnikatelům nabízí 18 let zkušeností na zahraničních trzích. CzechTrade nabízí exportérům informační a asistenční služby, které zajišťují konzultanti v České republice i profesionálové v zahraničí prostřednictvím sítě zahraničních kanceláří. Výsledkem je komplexní exportní podpora, která se snaží být maximálně rychlou a především snadno dostupnou českým firmám.

UniCredit Bank

UniCredit Bank zahájila svoji činnost na českém trhu 5. listopadu 2007. Vznikla integrací dvou dosud samostatně působících úspěšných bankovních domů HVB Bank a Živnostenské banky. Od prosince 2013 UniCredit Bank v České republice a na Slovensku poskytuje bankovní produkty a služby pod jednotným obchodním názvem UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. UniCredit Bank je silnou a rychle se rozvíjející bankou, která nabízí širokou škálu kvalitních produktů pro firemní zákazníky, privátní a retailovou klientelu. Je jednou z nejsilnějších bank na trhu v oblasti projektového, strukturovaného a syndikovaného financování Corporate Finance a exportního financování. Mimořádně silnou pozici si banka rovněž vybudovala v oblasti akvizičního financování a také se řadí na první příčku ve financování komerčních nemovitostí. Klienti UniCredit Bank mají, mimo jiné, možnost využívat nabídku služeb pro financování projektů ze strukturálních fondů EU nabízených prostřednictvím Evropského kompetenčního centra UniCredit Bank. UniCredit Bank je součástí skupiny UniCredit, která působí v 17 zemích Evropy. Poslední výsledky zátěžové zkoušky a kontroly kvality aktiv skupiny UniCredit potvrdily její silnou kapitálovou pozici. Kapitálové ukazatele dokazují, že UniCredit je jedna z nejodolnějších bank v Evropě.

Coface Czech

Skupina Coface, světový leader v pojištění pohledávek, nabízí společnostem po celém světě globální řešení pro řízení rizik pohledávek. V roce 2014 byla skupina podporována 4406 zaměstnanci a zaznamenala konsolidovaný obrat 1.441 miliard eur. Prezentuje se přímo nebo nepřímo v 98 zemích, zabezpečuje transakce pro více než 40 000 firem ve více než 200 zemích. Každé čtvrtletí Coface publikuje své hodnocení rizik ve 160 zemích, které je založené na jedinečných znalostech platební morálky a odborných znalostech 350 underwriterů. Ve Francii Coface poskytuje veřejnoprávní exportní záruky z pověření francouzského státu. Coface je dceřinou společností Natixis, korporátní, investiční management a specializované finanční služby, podpora Groupe BPCE.

Přítomnost Coface v České republice je datována od roku 1991, kdy začala své aktivity produktová linie kreditních informací v Praze.

Coface Czech podporuje exportéry

Hlavní 3 obchodní linie Coface Czech: úvěrové pojištění (ochrana proti neplacení obchodních pohledávek), kreditní informace a služby inkasa tj. vymáhání pohledávek, jsou zejména využívány exportéry. Ti si tak mohou prověřit obchodní partnery a chránit se před riziky neplacení. Mají přístup k unikátní databázi Coface obsahující záznamy o 50 milionech firem z celého světa. Databáze obsahuje informace o bonitě subjektů tzv. @rating skóre a o názorech na stanovení obchodních úvěrových rámců.

NSG Morison

NSG Morison je česká nezávislá poradenská společnost působící na českém trhu již od roku 1993 a na slovenském trhu od roku 2004.

NSG Morison je členem mezinárodní asociace poradenských společností Morison International, která vznikla za účelem poskytování globálně propojených služeb, kdekoliv na světě. A to v oblasti právo, audit, účetnictví, daně a podnikový a personální servis. Morison International se v žebříčku největších světových poradenských sítí pohybuje mezi prvními dvaceti. Cílem našich služeb je nejen umožnit klientům dostát svým povinnostem danými legislativním rámcem, ale především podat pravdivý obraz účetnictví a upozornit na místa vyžadující změny, s ohledem na platné předpisy a rizika v řízení společnosti.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

Huawei

Co máte proti této značce? Jestli je to jen tím, odkud pochází, nemyslíte, že i nadměrná propagace všeho amerického, jak často vidíme není dobrá? Přijde mi, jak kdybychom zapomínali na svou suverenitu. Jedni podporují Rusko, Čínu, druzí zas USA, Západ a na národní identitu se zapomíná, nemyslíte...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

České dráhy: Desítky nostalgických vlaků nabídnou i letos zážitek

22:11 České dráhy: Desítky nostalgických vlaků nabídnou i letos zážitek

České dráhy také v letošním roce připravují se svými partnery bohatou nabídku nostalgických jízd s h…