Do registru GLORIA™-AF je zařazeno již 10 000 pacientů s fibrilací síní

11.04.2014 18:28

Společnost Boehringer Ingelheim oznámila, že do registru GLORIA™-AF, jednoho z nejrozsáhlejších aktuálně celosvětově běžících registrů zařazující pacienty s fibrilací síní2, byl zařazen 10 000. pacient. Registr GLORIA™-AF, tj. celosvětový registr pacientů s fibrilací síní dlouhodobě léčených perorálními antitrombotickými přípravky, je součástí trvalé snahy společnosti Boehringer Ingelheim o optimalizaci prevence cévních mozkových příhod u pacientů s fibrilací síní. Registr bude poskytovat důležité informace z každodenní klinické praxe týkající se zvyklostí používaných při předepisování antitrombotické léčby a výsledků dosahovaných u pacientů. Kromě toho se očekává, že registr poskytne cenné informace o další možné optimalizaci antitrombotické léčby, aby bylo možné poskytovat pacientům s fibrilací síní co nejlepší možnou ochranu před potenciálně invalidizující nebo fatální cévní mozkovou příhodou. Inovativní třífázové uspořádání registru GLORIA™-AF publikované v březnovém čísle amerického časopisu American Heart Journal pomůže při shromažďování užitečných dat o účinnosti a bezpečnosti přípravku Pradaxa® (dabigatran etexilate) ve srovnání s warfarinem a umožní vyhodnocovat změny v předepisování antitrombotické léčby v průběhu času a v různých částech světa1.

Do registru GLORIA™-AF je zařazeno již 10 000 pacientů s fibrilací síní
Foto: Hans Štembera
Popisek: Lékař s pacientem, ilustrační foto

Fibrilace síní, která představuje celosvětově nejčastěji se vyskytující poruchu srdečního rytmu, zvyšuje u pacientů pětinásobně riziko cévní mozkové příhody3,4. Mozkové příhody, ke kterým dochází v souvislosti s fibrilací síní, bývají obzvláště závažné a invalidizující, polovina pacientů umírá do 12 měsíců5,6. V České republice se incidence mozkových příhod pohybuje mezi 250–300/100 000 obyvatel, zaujímají ze všech onemocnění třetí místo v úmrtnosti a první v invaliditě8. Antitrombotika jsou nezbytná pro prevenci cévní mozkové příhody související s fibrilací síní a jsou primárním cílem jejich léčby6,7.  Registr GLORIA™-AF byl navržen tak, aby zvýšil pochopení profilu a vlastností pacienta majících vliv na volbu antitrombotické léčby, např. u dalších současně se vyskytujících onemocnění a souběžné medikace. Do programu GLORIA™-AF bude zahrnuto až 56 000 pacientů s nově diagnostikovanou fibrilací síní s rizikem mozkové příhody z téměř 50 zemí celého světa. Registr bude poskytovat výsledné informace o pacientech, které pomohou vyhodnotit, jakým způsobem se antitrombotická léčba pro prevenci cévních mozkových příhod souvisejících s fibrilací síní1 používá v praxi.

„Zavedení nových antitrombotických přípravků pro účely prevence mozkové příhody u pacientů s fibrilací síní změnilo způsob jejich předepisování na celém světě,“ říká prof. MUDr. Jindřich Špinar, přednosta Interní kardiologické kliniky FN v Brně Bohunicích a národní koordinátor registru GLORIA™-AF v České republice. Velké registry, jako je GLORIA™-AF, poskytují lékařům cenné informace získané mimo rámec klinických studií. Informace, které získáme prostřednictvím registru GLORIA™-AF, lékařům pomohou s výběrem nejlepší možné léčby pro pacienty trpící fibrilací síní a zajištění jejich účinné ochrany před cévní mozkovou příhodou.“

Program GLORIA™-AF je uspořádán do tří fází, během kterých dochází ke shromažďování užitečných informací umožňujících vyhodnotit změny v předepisování antitrombotické léčby v průběhu času a v různých částech světa. Znalosti sdílené prostřednictvím registru přispějí k lepšímu vedení léčby fibrilace síní v klinické praxi1.

 

  • Fáze I se uskutečnila v řadě zemí celého světa s cílem shromáždit informace o způsobech předepisování antitrombotické léčby před schválením nových perorálních antikoagulancií (NOACs). Pacienti do ní byli zařazováni od května 2011 do ledna 20131.
  • Fáze II zahájená po schválení prvního nového perorálního antikoagulans přípravku Pradaxa® v listopadu 2011 shromažďuje informace o bezpečnosti léčby a také základní charakteristiky pacientů léčených přípravkem Pradaxa® nebo warfarinem1.
  • Fáze III začíná ve chvíli, kdy existuje dostatečný překryv charakteristik pacientů ve skupinách léčených přípravkem Pradaxa® a warfarinem. Fáze III bude pacienty sledovat
    po dobu tří let a bude na základě výsledných dat vyhodnocovat účinnost a bezpečnost přípravku Pradaxa®
    ve srovnání s warfarinem. Budou shromažďovány i informace o celkové bezpečnosti a účinnosti léčby jinými antitrombotickými přípravky1.

 

Aby program postihl skutečnou situaci, budou do registru
GLORIA™-AF zahrnováni pacienti s nově diagnostikovanou fibrilací síní z různých klinických oblastí včetně těch, které navrhnou praktičtí lékaři, odborní lékaři, oblastní i fakultní nemocnice, ambulantní centra a kliniky zabývající se antikoagulační léčbou. Znalosti budou získávány od pacientů podstupujících různé způsoby léčby včetně léčby warfarinem a novými perorálními antikagulancii v souladu
s odbornými doporučeními pro léčbu zajišťující ochranu proti závažným následkům cévní mozkové příhody související s fibrilací síní. Informace budou navíc shromažďovány i od pacientů, kterým byla předepsána léčba kyselinou acetylsalicylovou (ASA), nebo kterým nebyla předepsána žádná antitrombotická léčba1.  Zadávání pacientů do registru bylo zahájeno ve všech hlavních regionech včetně Evropy, Severní Ameriky, Latinské Ameriky a Asie, zveřejnění prvních globálních výsledků se očekává v prvním pololetí letošního roku2. V České republice se účastní registru 6 center a je zatím zařazeno 60 pacientů.

Program GLORIA™-AF je pouze jednou z částí trvalého snažení společnosti Boehringer Ingelheim o zlepšení prevence mozkových příhod u pacientů s fibrilací síní. Společnost Boehringer Ingelheim byla díky přípravku Pradaxa®, který je prvním novým perorálním antikoagulanciem pro prevenci cévní mozkové příhody u pacientů s fibrilací síní, první na trhu s novými antikoagulačními přípravky. Účinnost a bezpečnostní profil přípravku Pradaxa® dobře zdokumentovala rozsáhlá klinická studie RE-LY®, díky které získal přípravek do dnešního dne schválení ve více než stovce zemí2. Klinické zkušenosti s přípravkem Pradaxa® celosvětově narůstají, v tuto chvíli se rovnají 2,7 milionům pacientoroků ve všech schválených indikacích. Pradaxa® tak potvrzuje svou pozici předního nového perorálně podávaného antikoagulans2. V České republice byla indikace prevence cévní mozkové příhody schválena 1. srpna 2011 a v současné době je léčeno více než 10 000 pacientů.

 

 

~KONEC~

GLORIA™-AF (Global Registry on Long-Term Oral Antithrombotic Treatment in Patients with Atrial Fibrillation, tj. globální registr pacientů s fibrilací síní léčených dlouhodobě perorálními antitrombotickými přípravky) Program GLORIA™-AF je rozsáhlý nadnárodní program na vytvoření registru pacientů, jehož cílem je zjistit, jaké charakteristiky pacientů ovlivňují volbu antitrombotické léčby pro prevenci mozkové příhody při výskytu fibrilace síní (AF). Registr bude využívat výsledná data z klinické praxe a na jejich základě bude zjišťovat cenné poznatky týkající se profilu účinnosti a bezpečnosti přípravku Pradaxa® ve srovnání s warfarinem. Program GLORIA™-AF se stane díky 56 000 pacientů s nově diagnostikovanou nevalvulární fibrilací síní v riziku cévní mozkové příhody, kteří budou podle plánu zapojeni do programu na 2 200 pracovištích v téměř 50 zemích, jedním z nejrozsáhlejších registrů pro výzkum fibrilace síní1. Program GLORIA™-AF bude zveřejňovat výsledná data týkající se pacientů, která budou pomáhat s vyhodnocováním skutečného uplatňování antitrombotických terapií při prevenci cévních mozkových příhod souvisejících s fibrilací síní. Registrace pacientů do programu byla zahájena ve všech hlavních regionech na celém světě. Očekává se, že první výsledky budou zveřejněny v prvním pololetí letošního roku2.

Další informace získáte na www.gloria-af.com.

Boehringer Ingelheim

Skupina Boehringer Ingelheim je jednou z 20 předních světových farmaceutických společností. Ústředí firmy v německém Ingelheimu spravuje 140 poboček na celém světě a má více než 46 000 zaměstnanců. Od roku 1885, kdy byla tato rodinná firma založena,
se společnost věnuje výzkumu, vývoji, výrobě a prodeji nových humánních a veterinárních přípravků s vysokou léčebnou hodnotou.

Stěžejním bodem kultury společnosti Boehringer Ingelheim je společenská odpovědnost. Činnosti společnosti po celém světě vycházejí z jejího zapojování se do sociálních projektů, péči o zaměstnance a jejich rodiny a poskytování rovných příležitostí všem zaměstnancům. Nedílnou součástí veškerého snažení společnosti Boehringer Ingelheim jsou vzájemná spolupráce a úcta, ochrana životního prostředí i úsilí o dosahování udržitelnosti.

Další informace naleznete na internetových stránkách www.boehringer-ingelheim.com.

 

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

Andrej Babiš byl položen dotaz

Pohrdáte prací poslanců?

Proč vám vadí oslovení poslanec? Uvažujete o rezignaci? Mluvil jste o ní už po volbách, když jste mandát získal. Pak jste si ho sice nechal, ale do Sněmovny stejně téměř nechodíte

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Vojenská akademie Vyškov: Zástupci Vojenské akademie tradičně uctili památku velitele paraskupiny Wolfram

22:11 Vojenská akademie Vyškov: Zástupci Vojenské akademie tradičně uctili památku velitele paraskupiny Wolfram

Pietní akt k uctění památky velitele paraskupiny Wolfram a patrona pěší roty Aktivní zálohy Krajskéh…