FN Brno: Hlavním tématem kongresu bude celková anestezie

26.08.2017 17:20

XXIV. Kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny se v Brně uskuteční 7. září 2017. Hlavním tématem kongresu je podání celkové anestezie.

FN Brno: Hlavním tématem kongresu bude celková anestezie
Foto: fnbrno.cz
Popisek: Fakultní nemocnice Brno - logo

Operační léčení se stalo možností volby, mohlo se uskutečňovat plánovaně a bez – do té doby nevyhnutelného – utrpení nemocného. Letos vzpomínáme 170. výročí prvního podání celkové anestézie v Čechách. Anestézii podal laický člen řádu Milosrdných bratří Celestýn Opitz, jen o několik málo měsíců později, než se tak poprvé stalo ve Spojených státech. Zpráva o jeho počínání je také prvním publikovaným textem o anestézii, který se v odborném tisku té doby objevil. O půlstoletí později se velký chirurg Jedlička ve svém habilitačním spisu podělil o své zkušenosti, o tehdy nové metodě místního znecitlivění. Základy anesteziologické péče v tuzemsku tak byly položeny. O další půlstoletí později bylo pod dojmem válečných zkušeností založeno první anesteziologické oddělení v ÚVN Praha. Potřeba vzdělávání anesteziologů si vynutila zřízení nástavbového oboru medicíny již s jasnou obsahovou náplní. Požadavky operačních oborů a nároky rozvoje medicíny posléze vedly k ustanovení anesteziologie a resuscitace jako základního oboru. Před více než 10 lety přijatý název oboru Anesteziologie a intenzívní medicína již plně odrážel jeho současnou náplň i rozsah činností.

Jsme dnes lékařským oborem, bez kterého je provoz především lůžkových zdravotnických zařízení nemyslitelný. Důležité je, že anesteziologie a intenzívní medicína se přes pestrost svých aktivit vyhnula tříštění na jednotlivé autonomní podobory, zůstává flexibilní a umožňuje tak celostní pohled na pacienta.

Anesteziologická péče se stala činností výrazně přesahující jen technicky bezchybné zajištění peroperačního znecitlivění. Oprávněně razíme pojem perioperační medicíny. Ta má několikeré cíle, vedle optimalizace léčebného výsledku operačního léčení v krátko-, středně i dlouhodobé perspektivě se velmi zajímáme o zajištění pacientova komfortu i o ekonomickou udržitelnost našeho počínání. Pojem perioperační medicína je tedy třeba vnímat jak v rovině medicínské, tak i organizační a manažerské. Resuscitační a intenzívní péče se týkají těch nejtíže stonajících, bez ohledu na povahu jejich základního postižení. Obor disponuje širokou paletou farmak i přístrojů, které umožňují podporu či náhradu selhávajících či již selhaných základních životních funkcí. V této oblasti je těsná spolupráce s našimi nelékařskými spolupracovníky či spolupracovnicemi nenahraditelná.

Obor anesteziologie a intenzívní medicína dnes disponuje ve zdravotnických zařízeních více než 140 pracovišti s více než 1400 lékaři, z nichž se okolo 400 účastní specializačního vzdělávání. Sester je více než 3200. Ročně zajišťujeme přes 870 000 anesteziologických výkonů v celkovém i místním znecitlivění. Stále však málo využíváme techniky místního znecitlivění (14%) a také četnost ambulantního operování je nevelká (11%). Na celkem 927 lůžek našich pracovišť je každoročně přijato přes 36 000 kriticky nemocných, z nichž se daří více než 4/5 zachránit. Je potěšující, že v posledních letech nejvíce lékařů a lékařek získává specializovanou způsobilost právě v našem oboru.

Odborná společnost je přirozeným oborovým zázemím, hájí jeho zájmy a spolupodílí se na odborném růstu svých členů. Odborné společnosti anesteziologů mají úctyhodnou historii a přispěly k rozvoji oboru. V tuzemsku se naše odborná společnost počala od chirurgie emancipovat již od 50. let a o desetiletí později již byla samostatná. Působíme na půdě ČLS JEP a současná podoba i název společnosti, která má o málo více než 1000 členů, především z řad lékařů, již plně odráží oborové aktivity. Na půdě společnosti vznikají úžeji zaměřené sekce, jejichž aktivity podporujeme. Jsou zdrojem vzájemného odborného obohacování a napomáhají udržení oborové integrity. Náš obor pochopitelně neexistuje ve vzduchoprázdnu, a tak i problémy našeho zdravotnictví zde nacházejí svoji specifickou podobu. Trvalé podfinancování je pro obor náročný na lidské i materiální zdroje zhoubné.

Závěrem: náš obor považujeme za koncepčně ucelený a jeho základní infrastruktura je dobudovaná. Ohrožuje ho trvalé podfinancování a nestabilní prostředí specializačního vzdělávání. Velkou příležitostí pro jeho rozvoj je rozvoj perioperační medicíny, využívání nových technologií a možnosti následné péče, které dnes můžeme našim pacientům poskytnout. Ohrožuje nás ekonomická realita, zvláště neblahá v prostředí, kde k řízení máme k dispozici jen minimum nezpochybnitelných dat. A odtud je jen krok k nahrazování racionálních řešení populismem.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

AOPK: Neprávem opomíjená přírodní rezervace Ostrůvek při průzkumu překvapila

22:30 AOPK: Neprávem opomíjená přírodní rezervace Ostrůvek při průzkumu překvapila

V nevelké přírodní rezervaci Ostrůvek na Tachovsku v chráněné krajinné oblasti Český les bylo objeve…