Hnutí Duha: Hledáme kočku, pozor, divokou!

15.09.2020 19:38

Ústav biologie obratlovců AV ČR, Národní zoologická zahrada Bojnice a Hnutí DUHA Olomouc společně zahájili dvouletý projekt přeshraniční spolupráce, nazvaný Hledáme kočku, pozor, divokou! Projekt bude monitorovat kočku divokou na česko-slovenském pomezí s cílem zjistit přítomnost tohoto zvláště chráněného a ohroženého druhu v různých typech biotopů. Součástí budou mimo jiné analýzy genetické rozmanitosti a míry hybridizace s kočkou domácí, odhady početnosti a populační hustoty a také zřízení rehabilitační stanice pro kočky divoké.

Hnutí Duha: Hledáme kočku, pozor, divokou!
Foto: Hnutí Duha
Popisek: Kočka divoká

Projekt je podpořený v rámci programu Interreg V-A SK-CZ 2014-2020 [1]. Projekt se zaměřuje především na koordinovaný monitoring kočky divoké na česko-slovenském pomezí, s cílem zjistit přítomnost tohoto zvláště chráněného a ohroženého druhu v různých typech biotopů a vytvořit vhodnou metodiku pro další monitoring a ochranu kočky divoké v České republice a na Slovensku. Součástí projektu jsou analýzy genetické rozmanitosti a míry hybridizace s kočkou domácí, odhady početnosti a populační hustoty na základě fotomonitoringu a genetických dat, zřízení rehabilitační stanice pro kočky divoké v Národní zoologické zahradě v Bojnicích a také osvětová činnost a spolupráce s veřejností.

Ohrožený druh

Kočka divoká je skrytě žijící šelma, o jejímž aktuálním výskytu a životě mnoho nevíme. Patří mezi nejvzácnější druhy naší fauny. Na celém území Čech a Moravy žila ještě v 17. století, její populace však postupně ubývala, až byla v roce 1952 vyhubena úplně. O návratu kočky divoké do naší přírody se dozvídáme až v posledních letech s rozvojem využívání fotopastí, které přinesly nezpochybnitelné důkazy o výskytu těchto skrytě žijících šelem. Jedním z nich je i poslední studie o recentních záznamech kočky divoké na česko-slovenském pomezí [2].

„Dlouhodobý fotomonitoring velkých šelem na okraji Západních Karpat nám přinesl i cenné záznamy o výskytu koček divokých v Javorníkách a Bílých Karpatech na Slovensku, kde jsme potvrdili životaschopnost populací v obou pohořích. V roce 2019 se nám podařilo v slovenských Javorníkách v blízkosti hranic s Českou republikou zdokumentovat vodící samici se třemi mláďaty [3]. Rozptylující se jedinci z těchto populací mohou hrát důležitou roli při rekolonizaci vhodných biotopů v České republice. Důkazem jsou i nedávné záznamy kočky divoké v navazujících pohořích jako jsou Vsetínské Beskydy a Hostýnské vrchy [4],“ uvedl Martin Duľa, autor zmiňované studie a koordinátor projektu kočky divoké z Hnutí DUHA Olomouc.

„Poznatky o rozšíření a populační dynamice kočky divoké jsou nesrovnatelně horší v porovnání s jinými ohroženými druhy šelem, proto se v průběhu projektu zaměříme na vytvoření vhodné metodiky pro její efektivní monitoring a pomocí fotopastí odhadneme demografické parametry populace v modelových územích na okraji Západních Karpat. Zbarvení srsti každého jedince je unikátní podobně jako u rysů, proto jsme schopni na základě pořízených fotografií identifikovat jednotlivá zvířata a odhadnout tak například populační hustotu na daném území, “ dodal Martin Duľa.

Hybridizace s domácí kočkou

Kočky divoké jsou kromě pytláctví a ztráty vhodného habitatu ohroženy především hybridizací s kočkou domácí. „Morfometrická měření lebek nebo rozlišování na základě zbarvení srsti (počet a pozice pruhů na bocích a na ocasu) jsou zejména v případě hybridních jedinců obtížně využitelné. V České republice ani na Slovensku dosud neprobíhal intenzivní neinvazivní genetický monitoring tohoto druhu, pomocí kterého lze hybridy jednoznačně identifikovat. Různé studie v rámci Evropy, které studovaly problematiku hybridizace domácích a divokých koček, se ve svých výsledcích významně liší. Zatímco např. v Maďarsku a Skotsku jsou populace kočky divoké výrazně ovlivněny hybridizací, v Německu bylo identifikováno v populaci jen 3.5 % hybridů. Jak je na tom populace kočky divoké v Západních Karpatech zatím nevíme,“ řekla Jarmila Krojerová, koordinátorka projektu z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR.

„Pro analýzu míry hybridizace mezi domácími a divokými kočkami využijeme nalezené kadávery, muzejní vzorky i neinvazivní vzorky srsti přímo z terénu, získané za pomoci tzv. chlupových pastí [5]. Zároveň budou genetické analýzy využity k identifikaci jedinců a ke stanovení genetické variability populace a míry příbuzenského křížení, což je důležité z hlediska ochrany druhu i stanovení stupně ohrožení celé populace,“ doplnila Jarmila Krojerová.

Největší rehabilitační stanice ve střední Evropě

Na Slovensku došlo v minulosti vlivem lidské činnosti k výraznému poklesu její početnosti, naštěstí se kočka divoká zde udržela až do současnosti. „Jako moderní zoologická instituce se i Národní zoologická zahrada Bojnice jako slovenský partner projektu zapojí do zmíněných výzkumných aktivit. Poprvé na Slovensku zrealizujeme intenzivní monitoring kočky divoké pomocí invazivních i neinvazivních metod, jako je fotomonitoring, genetické vzorkování a telemetrické sledování jedinců. V neposlední řadě bude v areálu Národní zoologické zahrady vybudovaná největší rehabilitační stanice ve střední Evropě, určena výhradně pro záchranu kočky divoké,“ uvedl Branislav Tám, koordinátor projektu z Národní zoologické zahrady v Bojnicích.

Chcete nám pomoci? Viděli jste v přírodě kočku divokou? Našli jste sraženou kočku se znaky kočky divoké? Informujte nás! www.kockadivoka.cz nebo stopy@selmy.cz.

Odkazy a přílohy:
[1] Více o projektu na webových stránkách ZDE
[2] Studie o recentních záznamech kočky divoké na česko-slovenském pomezí: Duľa M., Váňa M., Dekař P., Bojda M. & Kutal M. 2019: Recentní záznamy kočky divoké (Felis silvestris) na česko-slovenském pomezí, pp. 86 90. Dostupné ZDE
[3] Kočka divoká – vodící samice s mláďaty zachycena na fotopast v Javorníkách, Foto: Hnutí DUHA Olomouc ZDE
[4] Kočka divoká zachycena v Hostýnských vrších, Foto: Hnutí DUHA Olomouc ZDE
[5] Kočka divoká se otírá o chlupovou past – video ZDE

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

Mgr. Jana Černochová byl položen dotaz

Snažíte se jako ministryně zprostředkovat mír nebo to považujete za nereálné?

Paní ministryně, snažíte se nebo budete se snažit mezi Ruskem a Ukrajinou iniciovat mírová jednání? Přijde mi, že tu probíhá jen válka ve zbrojení, což se obávám, že nemůže skončit dobře. Co když Putin fakt použije jaderné zbraně? Vždyť on už několikrát ukázal, že je šílenec!

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Ústecký kraj: Pravčická brána je od soboty opět přístupná

22:30 Ústecký kraj: Pravčická brána je od soboty opět přístupná

V sobotu 1.10. se v omezeném režimu po dvou měsících po požáru znovu otevřela Pravčická brána.