Hrad: Prezident republiky udělil státní vyznamenání

29.10.2019 10:33

Prezident republiky Miloš Zeman se rozhodl u příležitosti řádového dne 28. října 2019 ocenit vynikající zásluhy ve prospěch České republiky, zásluhy o obranu a bezpečnost státu, vynikající velitelskou a bojovou činnost, zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva, zásluhy za záchranu lidských životů a za hrdinství v boji, zásluhy o stát v oblasti politiky, hospodářské, vědy, kultury, umění, výchovy, školství a sportu.

Hrad: Prezident republiky udělil státní vyznamenání
Foto: Hans Štembera
Popisek: Slavnostní ceremoniál udílení státních vyznamenání ve Vladislavském sále Pražského hradu dne 28.10.2019


Prezident republiky propůjčil Řád Bílého lva občanské skupiny I. třídy, in memoriam Janu Antonínu Baťovi, československému průmyslníkovi, vizionáři a spisovateli, za zvláště vynikající zásluhy o stát. 

Prezident republiky propůjčil Řád Bílého lva vojenské skupiny I. třídy armádnímu generálovi ve výslužbě Emilu Bočkovi, válečnému veteránovi a hrdinovi druhé světové války, za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost.

Prezident republiky propůjčil Řád Bílého lva vojenské skupiny I. třídy, in memoriam generálovi justiční služby profesoru Bohuslavu Ečerovi, československému generálovi justiční služby a profesorovi mezinárodního trestního práva, za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu.

Prezident republiky propůjčil Řád Bílého lva občanské skupiny I. třídy profesoru Václavu Klausovi, bývalému prezidentovi a premiérovi ČR, za vynikající zásluhy o stát v oblasti politiky. 

Prezident republiky propůjčil Řád Bílého lva vojenské skupiny I. třídy, in memoriam generálmajorovi Josefu Ocelkovi, válečnému veteránovi a veliteli 311. perutě RAF, za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost.

Prezident republiky propůjčil Řád Bílého lva vojenské skupiny I. třídy, in memoriam generálporučíkovi Jaroslavu Selnerovi, veliteli 3. československé samostatné brigády v Sovětském svazu a hrdinovi od Tobruku, za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající velitelskou a bojovou činnost.

Prezident republiky udělil Řád Bílého lva občanské skupiny I. třídy doktoru Rudolfu Schusterovi, spisovateli a bývalému prezidentovi SR za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti politiky.         

Prezident republiky udělil Řád Bílého lva občanské skupiny I. třídy, in memoriam profesoru Helmutu Zilkovi, rakouskému novináři, politikovi a starostovi Vídně, za zvláště vynikající zásluhy ve prospěch České republiky.

Prezident republiky propůjčil, Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy podplukovníkovi Janu Jelínkovi, in memoriam, evangelickému kazateli a zachránci pronásledovaných za druhé světové války, za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství nadporučici ve výslužbě Boženě Ivanové, příslušnici 2. československé samostatné brigády v Sovětském svazu, za hrdinství v boji.

Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství plukovnici ve výslužbě Jarmile Halbrštatové, účastnici bojů o Sokolovo, Kyjev, Bílou Cerkev, Zaškov a další, za hrdinství v boji.

Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství vrchnímu četnickému strážmistrovi Karlu Knězovi, in memoriam, veteránovi první světové války a členu protinacistického odboje za okupace, za hrdinství v boji.

Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství Davidu Michajlakovi, za záchranu lidského života.

Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství štábnímu praporčíkovi Tomáši Procházkovi, in memoriam, vojákovi, který položil vlastní život ve službě vlasti v Afghánistánu, za hrdinství v boji.

Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství Kurtu Taussigovi, in memoriam, veteránovi druhé světové války a pilotovi RAF, za hrdinství v boji.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně profesoru Antonínu Doležalovi, lékaři, porodníkovi a autorovi mnoha odborných publikací, za zásluhy o stát v oblasti vědy a školství.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně profesorce Heleně Haškovcové, bioložce, filosofce a profesorce lékařské etiky, za zásluhy o stát v oblasti vědy a školství.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně inženýru Petru Hrdličkovi, automobilovému konstruktérovi a vývojáři, za zásluhy o stát v oblasti hospodářské.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně Jaromíru Jágrovi, sportovci, propagátorovi hokeje a mnohonásobnému medailistovi, za zásluhy o stát v oblasti sportu.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně Elišce Junkové – Khásové, in memoriam, automobilové závodnici, za zásluhy o stát v oblasti sportu.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně Miloslavu Kalovi, prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu, za zásluhy o stát v oblasti hospodářské.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně inženýru Josefu Kalbáčovi, politikovi, za zásluhy o stát.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně Emiru Kusturicovi, filmovému režisérovi a hudebníkovi, za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně Kamilu Lhotákovi, in memoriam, malíři, grafikovi a ilustrátorovi, za zásluhy o stát v oblasti umění.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně Michalu Lukešovi, historikovi, slovakistovi a řediteli Národního muzea, za zásluhy o stát v oblasti kultury.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně doktoru Jaroslavu Madunickému, specialistovi na laserové operace očí a korekce zraku, za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně Petru Martanovi, publicistovi a spisovateli, za zásluhy o stát.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně inženýru Janu Mašátovi, vědci a chemikovi, za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně inženýrce Haně Moučkové, starostce České obce sokolské, za zásluhy o stát v oblasti výchovy.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně Rudolfovi Ovčařímu, podnikateli a investorovi, za zásluhy o stát v oblasti hospodářské.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně Milanu Pernicovi, legendě české turistiky, za zásluhy o stát.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně profesoru Luboši Petruželkovi, onkologovi a radioterapeutovi, za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně inženýru Vladimíru Plašilovi, podnikateli za zásluhy o stát v oblasti hospodářské.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně Liboru Podmolovi, motocrossovému mistru světa a vícenásobnému vítězi XGames, za zásluhy o stát v oblasti sportu.

Prezident republiky uděluje Medaili Za zásluhy I. stupně docentu Josefu Podstatovi, operatérovi ústní, čelistní a obličejové chirurgie, za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně doktoru Jiřímu Rajlichovi, prezidentovi České komise pro vojenské dějiny, historikovi a řediteli historicko-dokumentačního odboru Vojenského historického ústavu, za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně Janu Saudkovi, uměleckému fotografovi, za zásluhy o stát v oblasti umění.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně Janu Schneiderovi, bezpečnostnímu analytikovi, publicistovi a signatáři Charty 77, za zásluhy o stát.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně Pavlu Smutnému, advokátovi, podnikateli a mecenáši umění a kultury, za zásluhy o stát.

Prezident republiky uděluje Medaili Za zásluhy I. stupně Janu Stružovi, ekonomovi, legendě českého bankovnictví a předsedovi sdružení Czech TOP 100, za zásluhy o stát v oblasti hospodářské.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně docentce Xu Weizhu, bohemistce, pedagožce a překladatelce, za zásluhy o stát v  oblasti výchovy.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně Josefu Zímovi, herci, dabérovi, zpěvákovi a moderátorovi, za zásluhy o stát v oblasti umění.

reklama

autor: Tisková zpráva

MUDr. Kamal Farhan byl položen dotaz

Co vyřeší zákaz THC?

Podle mě nic. Buď se přesune látka na nelegální trh nebo vznikne nová. Navíc není to tak, že trh s legálními látkami lze aspoň regulovat, což se o těch nelegálních říci nedá? A v čem je třeba THC horší než alkohol? A proč je na tabák zakázána reklama a na alkohol ne?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Povodí Ohře: Na vodním díle Nechranice jsme obnovili stavební práce

22:02 Povodí Ohře: Na vodním díle Nechranice jsme obnovili stavební práce

Po zimní technologické přestávce jsme obnovili stavební práce na pravém krajním poli bezpečnostního …