Hygienická stanice Praha: Pravidelné kontroly dětských pískovišť

17. 11. 2019 12:03

Hra na dětském pískovišti patří k oblíbeným venkovním aktivitám nejmenších dětí. Pískovišti jsou také zpravidla vybavovány venkovní hrací plochy mateřských škol. Pískoviště nalezneme rovněž na veřejných hřištích pro děti, ale i jiných veřejných plochách.

Hygienická stanice Praha: Pravidelné kontroly dětských pískovišť
Foto: praha.eu
Popisek: Hygienická stanice hl. m. Prahy - logo
reklama

Hygienické stanice jako orgány ochrany veřejného zdraví, tedy i Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP"), dozorují taková pískoviště, která jsou součástí venkovních hracích ploch provozovaných konkrétním provozovatelem. Vedle zahrad mateřských škol to tedy jsou většinou hrací plochy s pískovištěm zřizované radnicemi či jinými subjekty v rámci sportovišť či parků. Taková hřiště jsou k tomu účelu kolaudována stavebními úřady a zpravidla označená či opatřená návštěvním řádem. Ostatní volně přístupná pískoviště nejsou předmětem státního zdravotního dozoru a jejich používání je tzv. na vlastní nebezpečí. Která pískoviště jsou tedy dozorována – tuto informaci poskytne místně příslušné pracoviště hygienické stanice. Přílohou tohoto sdělení je aktualizovaný seznam sledovaných veřejných hracích ploch v Praze – ZDE.

HSHMP provádí kontrolu (státní zdravotní dozor – dále „SZD“) jako místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v Praze dle § 82 odst. 2, písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Provozovatel venkovní hrací plochy určené pro hry dětí je povinen zajistit, aby písek užívaný ke hrám dětí v pískovištích nebyl mikrobiálně, chemicky a parazitárně znečištěn nad hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem - vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 238/2011 Sb.“) stanovené v § 40. Hygienické limity chemického, mikrobiálního a parazitárního znečištění písku užívaného ke hrám dětí v pískovištích na venkovních hracích plochách určených pro hry dětí jsou upraveny v příloze č. 14 k této vyhlášce.

Podmínky provozování takové hrací plochy s pískovištěm, režim údržby a způsob zajištění stanovených hygienických limitů upraví provozovatel v provozním řádu.

Mikrobiologické limity pro znečištění písku:

Mikrobiologické limity pro znečištění písku:

Chemické limity pro znečištění písku:

Chemické limity pro znečištění písku:

V roce 2017 se HSHMP při kontrolách pískovišť zaměřila na dodržování hygienických limitů vybraných chemických prvků dle přílohy č. 14, tabulky č. 2 vyhlášky č. 238/2011 Sb. Všechna vytipovaná pískoviště (vybraná podle kritéria - umístění v dopravně exponované oblasti pro možnost přítomnosti kadmia v písku) při kontrole obstála.

Aktualizace databáze evidence pražských venkovních hracích ploch s pískovištěm

Na jaře letošního roku HSHMP, ve spolupráci s městskými částmi hlavního města Prahy, aktualizovala databázi evidence venkovních hracích ploch, jejichž součástí je pískoviště, které má svého provozovatele. HSHMP k dnešnímu dni eviduje v Praze celkem 306 venkovních hracích ploch s pískovištěm. Letos bylo HSHMP zkontrolováno 141 pískovišť (46,1 %).

Vzorky ze 4 pískovišť na analýze limitů vybraných indikátorů mikrobiologického a parazitologického znečištění písku

U vybraných 4 pískovišť byly provedeny kontroly s odběry písku z pískovišť umístěných na veřejných dětských hřištích za účelem ověření dodržování hygienických limitů vybraných indikátorů mikrobiologického a parazitologického znečištění písku dle přílohy č. 14, tabulky č. 1 vyhlášky č. 238/2011 Sb.

I v letošním roce v naprosté většině kontrolovaných pískovišť nebyly nedostatky zjištěny, tj. pražští provozovatele pískovišť dodržují zásady provozu venkovních hracích ploch s pískovištěm v souladu s platnou legislativou. Pouze v jednom případě byl zjištěn pozitivní nález geohelmintů ve vyšetřovaném vzorku. Označení Geohelminti je užíváno pro skupinu parazitů, do pískoviště se dostanou infekční larvy škrkavky z výkalů zvířat nejčastěji koček a psů (Toxocara canis, Toxocara cati), a u dětí mohou po pozření kontaminovaného písku vyvolat infekční onemocnění např. toxokarózu. Dětské hřiště bylo ihned uzavřené a byla provedena výměna písku v pískovišti. V současné době je již dětské hřiště opět v provozu.

Kontroly pískovišť od jara do podzimu

Dětská pískoviště se kontrolují od jara do podzimu - tedy v době, kdy se tato místa navštěvují. Stížnosti z řad veřejnosti na hřiště, která mají správce a fungují podle provozního řádu, HSHMP v letošním roce neeviduje žádné. Hlavně proto, že provozovatelé pískovišť o ně dobře pečují a dodržují pravidla stanovená v provozních řádech.

Zkontrolovaná pískoviště s odběrem vzorků:

Kontrola pískovišť

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Úřad vlády: Premiér Babiš jednal na summitu lídrů EU v Portu o dodávkách vakcín proti covidu i vztazích s Ruskem

7:34 Úřad vlády: Premiér Babiš jednal na summitu lídrů EU v Portu o dodávkách vakcín proti covidu i vztazích s Ruskem

V Portu skončil dvoudenní neformální summit EU doprovázený konferencí na vysoké úrovni k evropské so…