Karlovarský kraj má náskok v přípravě digitální technické mapy regionu

31.03.2022 18:02 | Tisková zpráva

?Od roku 2023 musí mít kraje v ČR k dispozici digitální technickou mapu (DTM). Jednotný mapový podklad pro celé území regionu bude sloužit městům a obcím, projektantům a investorům, správcům sítí a samozřejmě veřejnosti. Karlovarský kraj už má nyní digitální technickou mapu téměř hotovou a zvládl ji pořídit z velké části vlastními silami.

Karlovarský kraj má náskok v přípravě digitální technické mapy regionu
Foto: Karlovarský kraj
Popisek: Karlovarský kraj, logo.

Komplexní mapový podklad pro Karlovarský kraj dosud nebyl k dispozici. Katastrální mapy, které se běžně využívají, slouží pro vyznačení vlastnických hranic, ale jejich součástí nejsou všechny stavby v terénu, nezobrazují se v nich například průběhy chodníků, plotů, cyklostezky, stavby dopravní a technické infrastruktury, průběhy sítí jednotlivých správců, což je důležité pro zakládání staveb. „Dokončení digitální technické mapy kraje je pro nás mezníkem v oblasti digitalizace územního plánování a stavebního řízení. Jde o službu, jež má mnohostranné využití. Lidé, kteří si budou chtít pořídit pozemek či stavět, díky DTM??? získají jednoduchý a rychlý přehled o možnostech a limitech využití území, o existenci inženýrských sítí. Městům a obcím bude sloužit jako datová základna pro tvorbu územních plánů i evidenci vlastního majetku. Neméně významná je pro geodety a projektanty, protože v rámci DTM získají garantovaná data pro projektování staveb. Správci sítí zase mohou zrychlit práci při vydávání stanovisek žadatelům o stavební povolení,“ vysvětlil náměstek hejtmana Vojtěch Franta.

Správcem digitální technické mapy bude od 1. 7. 2023  krajský úřad v přenesené působnosti. „Obsah DTM je rozdělen na veřejnou a neveřejnou část, která se týká především sítí. Mapa se člení na údaje o dopravní a technické infrastruktuře a povrchové situaci, tedy polohopis a výškopis. Dosavadní technické mapy obcí bude možné nadále obcemi spravovat z prostředků obce, nicméně základem pro jejich aktualizaci bude DTM kraje,“ popsal Vojtěch Franta. 
 
Kraj získal na realizaci projektu „Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM Karlovarského kraje“ dotaci od Ministerstva průmyslu a obchodu prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Podpora byla ve výši 201, 5 milionu korun, z čehož 85 procent činí příspěvek Evropského fondu pro regionální rozvoj a 15 procent je hrazeno z prostředků Karlovarského kraje. 

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Petr Liška byl položen dotaz

Válka s Ruskem

Pořád slyšíme, jak se máme připravit na válku s Ruskem. Z čeho teze, že nás Rusko napadne pramení? Myslíte, že jsme po Ukrajině druzí na řadě? A nechrání nás naše členství v NATO?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Armáda ČR: Spokojený psí život v Kosovu, na vojenských základnách mají veškerý komfort

22:03 Armáda ČR: Spokojený psí život v Kosovu, na vojenských základnách mají veškerý komfort

V zahraničních operacích slouží kromě vojáků z povolání také jejich čtyřnozí kolegové. V Kosovu to j…