Klaudiánova nemocnice zřídila poradnu pro pacienty s poruchami paměti

28.01.2020 12:31

Klaudiánova nemocnice zřídila na svém neurologickém oddělení zcela novou poradnu. Poradna pro kognitivní poruchy nabízí péči o pacienty s demencí. Tuto problematiku přitom dnes řeší jen omezené množství pracovišť.

Klaudiánova nemocnice zřídila poradnu pro pacienty s poruchami paměti
Foto: mb-net.cz
Popisek: Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi

Poradna pro kognitivní poruchy (poruchy poznávacích funkcí - především paměti, řeči, pozornosti atd.) je určena nejen pacientům s demencí, ale také jejich rodinám. Právě nejbližší lidé těchto pacientů jsou prvními, kdo si příznaků všímají a v budoucnu o tyto pacienty doma pečují. „Rodina si většinou všimne změny chování svého blízkého – člověk není najednou například schopen řešit běžné věci, co řešil dříve. Mění se jeho zájmy. Začíná být pasivnější, začíná zapomínat a může docházet k celkovému omezení kontaktu s okolím – přerušuje své sociální vazby a člověk se izoluje,“ dodává lékař poradny pro kognitivní poruchy MUDr. Fišer.

Podstatné je, že tyto problémy dnes nepostihují pouze seniory. Naopak se výrazně snižuje věk, kdy lze pozorovat první příznaky. Výjimkou tak nejsou ani pacienti kolem 40. roku věku.Poradna nabízí komplexní diagnostiku a zprostředkování léčby v časných stadiích. Podle MUDr. Fišera je ideální, aby do poradny chodili lidé, kteří ještě nemají rozvinutou demenci, ale právě takzvanou mírnou kognitivní poruchu, kdy mají nějaké poruchy paměti, ale ještě není narušena soběstačnost.

„V této fázi jsme jim schopni nabídnout léčbu, která má smysl a která umí toto období soběstačnosti maximálně prodloužit,“ zdůrazňuje. Poradna nicméně neumí řešit pozdní stadia vývoje chorob a jejich komplexní sociální problematiku. Neurologické oddělení plánuje kampaň na vyhledávání nových pacientů.

„Budeme úzce spolupracovat s kolegy v Národním ústavu duševního zdraví, chystáme ale i další akce. Například se chceme připojit k vyhledávání těchto klientů třeba i formou různých dotazníků pro laickou veřejnost,“ dodává primář neurologického oddělení MUDr. Martin Koutný.

Podle primáře Koutného má neurolog klíčovou roli v diagnostice časných stadií demencí. Umí odlišit demence degenerativního typu od demencí způsobených jinými chorobnými stavy jako jsou mozkové nádory, metabolické či zánětlivé choroby a řada jiných. Dosud je tato klientela převážně v péči psychiatrů.

Zájemci o tuto poradnu by měli mít doporučení či alespoň validní výpis ze zdravotní dokumentace. Ta má pro lékaře zásadní roli, stejně jako doprovod některého z členů rodiny na vyšetření, protože pomůže lékařům blíže popsat a upřesnit problém pacienta. Objednat se lze na telefonním čísle 326 743 104.

Ambulance funguje každé úterý od 8 do 12 a od 13 do 14:30 hodin. Léčba je ambulantní a základem diagnostiky jsou takzvané kognitivní testy, které testují paměť a další kognitivní funkce pacienta. V případě diagnostických nejasností je možné doplnit vyšetření během hospitalizace na neurologickém oddělení. Zejména se jedná například o odběr mozkomíšního moku (lumbální punkci). Ambulantní vyšetření může být také doplněno magnetickou rezonancí, CT mozku či jiným zobrazovacím vyšetřením.

MUDr. Michal Fišer se problematikou aktivně zabývá od roku 2014, kdy již během studia na lékařské fakultě pracoval jako výzkumný pracovník v Psychiatrickém centru Praha v laboratoři biochemie a patofyziologie mozku. Zde se seznámil s profesorem Bartošem, který je jedním z předních odborníků na problematiku demencí v ČR. Po přeměně zmíněného psychiatrického centra v Národní ústav duševního zdraví se podílel na vzniku poradny pro poruchy paměti v rámci Oddělení kognitivních poruch NÚDZ, kde nadále působí jako zástupce vedoucího oddělení.

„Touto problematikou se zabývám proto, že diagnostika těchto chorob je velmi opomíjená, nicméně o to více zajímavá a těchto chorob velmi přibývá s rostoucím věkem populace. Navíc včasná a správná léčba umožní nemocným výrazně zlepšit kvalitu života a prodloužit období, kdy jsou ještě soběstační. Velkým přínosem pro pacienty je kromě správně vedené léčby též vysvětlení průběhu choroby jak nemocným, tak rodině a připravit je na to, co mohou očekávat,“ dodává lékař MUDr. Fišer.Vzhledem ke stárnutí populace lze očekávat nárůst těchto onemocnění a z demencí se tak nejspíše stane jeden z hlavních medicínských problémů 21. století.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Vojtěch Munzar byl položen dotaz

odvody

Když si začínající podnikatel odloží platby pojištění, ale v podnikání se mu nedaří, tak je stejně bude muset uhradit, nebo ne? A kde je pak nějaká pomoc? Protože ony i minimální zálohy budou díky vaší vládě dost vysoké. Uvědomujete si to? Proč jste vlastně na navýšení přistoupili, hlavně teď když ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Armáda ČR: Spokojený psí život v Kosovu, na vojenských základnách mají veškerý komfort

22:03 Armáda ČR: Spokojený psí život v Kosovu, na vojenských základnách mají veškerý komfort

V zahraničních operacích slouží kromě vojáků z povolání také jejich čtyřnozí kolegové. V Kosovu to j…