Ministerstvo spravedlnosti: Vláda schválila koncepci boje proti korupci do roku 2026

07.04.2023 11:42 | Tisková zpráva

Vláda schválila Vládní koncepci boje proti korupci na léta 2023 až 2026. Koncepce je střednědobým strategickým dokumentem reflektujícím politické a programové priority vlády v této oblasti. Vláda považuje na základě předchozích zkušeností za nezbytné redefinovat protikorupční politiku v tom smyslu, aby nedocházelo k vyprázdnění obsahu boje proti korupci a důležité protikorupční normy byly důsledně prosazovány v Poslanecké sněmovně.

Ministerstvo spravedlnosti: Vláda schválila koncepci boje proti korupci do roku 2026
Foto: justice.cz
Popisek: Ministerstvo spravedlnosti ČR

Koncepce je shrnutím minimálního institucionálního a obsahového rámce protikorupční politiky vlády, přičemž akcent je kladen nikoliv na kvantitu, ale na prosazení těch zásadních protikorupčních opatření, ke kterým se Česká republika zavázala ve svých oficiálních programových dokumentech nebo na mezinárodní úrovni včetně těch, která jí byla ze strany mezinárodních organizací, hodnoticích mechanismů či platforem uložena. Jedná se například o dokončení legislativního procesu a následnou implementaci zákona o ochraně oznamovatelů, přijetí regulace lobbování nebo přijetí novely zákona o státním zastupitelství, reflektující doporučení Skupiny států proti korupci (GRECO).

Koncepce v rámci svého členění vymezuje čtyři prioritní oblasti boje s korupcí:

  • Výkonná a nezávislá veřejná moc
  • Transparentnost a otevřený přístup k informacím
  • Hospodárné nakládání s majetkem státu
  • Rozvoj občanské společnosti

V uplynulém období se v mezinárodních srovnáních ukázalo, že Česká republika v boji proti korupci stagnovala, a je tak třeba nyní prosadit několik zásadních opatření, jejichž splnění by pomohlo zlepšit situaci nikoliv pouze v abstraktních hodnoticích žebříčcích, nýbrž ve faktickém životě jejích občanů. Česká republika zároveň čelí souběhu několika bezprecedentních krizí a zhoršená ekonomická situace má zásadní vliv na citlivost občanů vůči projevům korupce, resp. obcházení pravidel privilegovanými skupinami, prohlubování nerovností či nehospodárnému nakládání s majetkem státu. Vláda je přesvědčena, že pokud bude prosazena alespoň část stanovených opatření, jež budou posléze účinně naplňována, půjde o výrazný kvalitativní posun.

reklama

autor: Tisková zpráva

Tomio Okamura byl položen dotaz

Mandát

Dobrý den, úmrtí pana Bašty je mi líto. Ale jak jsem se dočetla, on byl dlouhodobě vážně nemocný a mandát už nevykonával více jak rok. Přijde vám v pořádku, že takový politik (nemyslím tím jen pana Baštu, ale obecně) pobírá náhrady? Vy pořád tvrdíte, jak se tu plýtvá našimi penězi a toto podle vás n...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Český statistický úřad: Ceny elektřiny v únoru výrazně klesly

11:27 Český statistický úřad: Ceny elektřiny v únoru výrazně klesly

V únoru 2024 se vývozní ceny zvýšily meziměsíčně o 2,1 %, meziročně o 1,6 %. Dovozní ceny meziměsíčn…