Místní Agenda 21 pomáhá zavádět principy udržitelného rozvoje do života obcí a regionů

06.07.2018 18:57

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, poskytuje metodickou a odbornou podporu zavádění programu místní Agenda 21 v České republice. Místní Agenda 21 (MA21) je dlouhodobý proces, v němž místní úřady a samospráva obcí spolupracují s veřejností a reprezentanty všech zájmových skupin obce na zavádění principů udržitelného rozvoje do všech aspektů života obce.

Místní Agenda 21 pomáhá zavádět principy udržitelného rozvoje do života obcí a regionů
Foto: cenia.cz
Popisek: Cenia - logo

Motto programu charakterizuje zároveň jeho základní vizi: Naše města, obce a regiony budujeme:
s úctou k odkazu předků,
s ohledem na potřeby současníků,
s odpovědností za budoucnost potomků.

Program MA21 pomáhá zapojeným obcím a regionům správně nastavit a dlouhodobě rozvíjet celou řadu procesů, podporujících uplatňování principů udržitelnosti v jejich každodenním životě.

Ti, kteří s místní Agendou 21 začínají (kategorie D), se soustřeďují především na zvládnutí aktivní spolupráce s veřejností a její účasti na rozhodování a plánování, rozvoj partnerství a místními neziskovými a komerčními partnery a v neposlední řadě propagaci principů udržitelného rozvoje mezi občany.

Po zvládnutí těchto prvních cílů se pokročilejší realizátoři (v kategorii C) zaměřují na šíření osvěty a vzdělávání k udržitelnému rozvoji a to jak směrem k veřejnosti, tak uvnitř úřadů – mezi zaměstnanci i zastupiteli. Zavádějí v obcích a regionech principy strategického řízení a plánování a ve své koncepční práci zohledňují udržitelný rozvoj jako základní průřezový koncept.

Ti nejlepší (v kategorii B a A) procházejí systémem sebehodnocení, podle ucelené metodiky, zahrnující všechny hlavní oblasti rozvoje (od územního rozvoje a veřejné správy, přes dopravu, životní prostředí, udržitelnou spotřebu a výrobu, místní ekonomiku, zdraví, školství, kulturu, sociální oblast až po otázky globální odpovědnosti). V rámci metodické podpory, kterou program poskytuje, procházejí sebehodnocení ve všech městech také expertním posouzením. Expertní tým, který má Pracovní skupina MA21 k dispozici poskytuje městům nezávislý pohled na jejich rozvoj, včetně doporučení pro jejich další postup směrem k udržitelnému rozvoji.

Gestorem programu je od jeho počátku Ministerstvo životního prostředí. CENIA, česká informační agentura životního prostředí poskytuje v rámci programu MA21 odbornou podporu Pracovní skupině MA21. Provozuje Informační systém MA21, podílí se na hodnocení postupu jednotlivých realizátorů dle schválených Kritérií a Pravidel MA21 a v neposlední řadě nabízí zájemcům i realizátorům stálou metodickou podporu.

Aktuálně je v programu aktivně zapojeno 34 obcí a regionů v Kategorii D, 49 v Kategorii C, 3 v Kategorii B a 2 v nejvyšší Kategorii A. Více než 80 subjektů je aktuálně registrováno jako Zájemci s předpokladem aktivního zapojení v příštích letech. Podrobný přehled všech zapojených realizátorů a jejich postupu najdete na stránkách MA21 v sekci Přehledy (ZDE), další podrobné informace o programu pak v dalších sekcích ISMA21 (ZDE).

reklama

autor: Tisková zpráva

nálepkování

Čemu pozitivnímu podle vás přispívá to věčné nálepkování? Vaše vláda a Vy nevyjímaje, dost často nálepkuje demostranty. Proč? Co tím získáváte?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Česká obchodní inspekce: Nebezpečný vánoční řetěz ve tvaru stromu

16:44 Česká obchodní inspekce: Nebezpečný vánoční řetěz ve tvaru stromu

Česká obchodní inspekce zjistila, že na tuzemském trhu je vánoční světelný řetěz ve tvaru stromu, kt…