Nejdražší je teplo v Liberci a nejlevnější v Pardubicích, Chrudimi a Hradci Králové

05.02.2014 16:22

Poslanci mohou lidem ušetřit 14 miliard korun na účtech za teplo během příštích sedmi let, pokud prosadí povinnost dosahovat každoročně 1,5procentní úspory energie na straně distributorů energie a maloobchodních prodejců. Nejvíce za teplo nyní platí domácnosti v Liberci, kde jedna domácnost ročně za teplo zaplatí přes 28 tisíc korun, naopak v Pardubicích, Chrudimi a Hradci Králové zaplatí 17 tisíc korun, tedy o více než 10 tisíc korun méně.

Nejdražší je teplo v Liberci a nejlevnější v Pardubicích, Chrudimi a Hradci Králové
Foto: Azol s.r.o.
Popisek: Teplárna Opatovice

Během sedmi let by mohly tuzemské domácnosti ušetřit 14 miliard korun díky nižším platbám za teplo z centrálních rozvodů tepla. Na každou takto vytápěnou domácnost to představuje průměrnou roční úsporu více než 1300 korun. Vyplývá to z analýzy Asociace výrobců minerální izolace (AVMI), která zkoumá výši úspor v okamžiku, pokud by Česko přijalo evropskou směrnici o energetické účinnosti. Ta distributorům energie a maloobchodním prodejcům nařizuje každoročně dosáhnout 1,5procentní úspory energie na straně konečného spotřebitele vypočtené z objemu ročního prodeje energie*. Během sedmi let by konečná spotřeba tepla v domácnostech, které jsou napojeny na centrální zásobování teplem, mohla klesnout ze 47 PJ na 42 PJ.

- Vytápění představuje majoritní podíl českých domácností na spotřebě energie, a to až celých 60 procent z celkové spotřeby.

- Nejvyšší výdaje za centrální zásobování teplem mají domácnosti napojené na teplárny využívající zemní plyn.

- Česká domácnost v panelovém bytě se spotřebou 40 gigajoulů zaplatí za vytápění téměř 30 tisíc korun ročně.

„Teplárenské společnosti do cen tepla promítnou jakékoli zdražení. Povinnost dosahovat úspor na straně distributora by pomohla ceny dlouhodobě stabilizovat,“ říká Marcela Kubů, zástupkyně Asociace výrobců minerální izolace.

„Povinnost 1,5procentní roční úspory energie dlouhodobě stabilizuje ceny tepla, protože nutí výrobce a distributory k vyšší efektivitě. Cestou ke spotřebitelům se z neizolovaných rozvodů tepelnými úniky vytratí zhruba 20 procent energie**. Tepelné ztráty neváhají distributoři promítnout do výsledných cen. Zvláště tam, kde teplárny využívají drahá paliva tak může cena tepla růst do závratných výšin. Z naší analýzy vyplývá, že rozdíl v cenách může být téměř dvojnásobný,“ říká Marcela Kubů, zástupkyně Asociace výrobců minerální izolace.

Schéma povinných energetických úspor již úspěšně využívají například ve Velké Británii, Francii, v Itálii, Dánsku nebo Belgii. „Dodavatelé energie v těchto zemích kromě efektivnější dodávky, tedy i lepších izolací rozvodů poskytují spotřebitelům také tzv. energetické služby. Například ve Velké Británii se prioritně využívá zateplení budov, jinde je to zase výměna spotřebičů nebo otopného systému či instalace úsporného osvětlení,“ dodává Marcela Kubů.

V Česku je situace opačná: ke snížení tepelných ztrát, potažmo efektivnější distribuci tepla, nemají tuzemské teplárny motivaci: zlepšení tepelné izolace odkládají nebo pro ně není prioritou. Tepelné ztráty i sebemenší zvýšení nákladů na výrobu a rozvod tepelné energie naúčtují odběratelům.

„Legislativa EU ponechává na členských státech, jak ji přijmou. Bohužel energetický sektor v čele s teplárnami se jejímu brání. Poslanci by mohli dosáhnout toho, aby se Česká republika vedle zateplování budov aktivně zaměřila také na úspory v technických rozvodech,“ dodává Marcela Kubů.

V Liberci platí téměř dvojnásobek toho co v Hradci Králové

Ceny jednotlivých tuzemských dodavatelů tepla se dramaticky liší: rozdíl mezi nejdražší a nejlevnější lokalitou napojenou na centrální rozvody tepla činí téměř dvojnásobek.

Z průzkumu AVMI vyplývá, že nejvyšší ceny jsou v Liberci a nejnižší v Pardubicích, Chrudimi a Hradci Králové. „Bohužel, ani spořivější občané zatím neušetří, vyhlášku, která měla letos zajistit spravedlivější rozpočítávání nákladů, úředníci odložili na neurčito,“ říká Marcela Kubů.

Náklady tepláren na palivo, vodu, energie a daně do budoucna rozhodně porostou. „Jedinou možností, jak stabilizovat, nebo dokonce snížit ceny pro koncové odběratele, je modernizace zařízení a rozvodů, do kterých teplárenské společnosti často neinvestovaly desítky let,“ dodává Marcela Kubů, zástupkyně Asociace výrobců minerální izolace.

Prostor pro další úspory je i na straně domácností

Náklady na vytápění tvoří 60 procent nákladů domácnosti na energie*** a jsou tak podstatnou částí výdajů za energii tuzemských domácností. Podle poradenské společnosti PORSENNA o.p.s. je tento podíl kvůli nehospodárnosti zbytečně velký.

„Je zde velký potenciál energetických úspor. Náklady lze podstatně snížit kromě kvalitního zateplení také zavedením energetického managementu a renovací otopné soustavy. Podstatných úspor lze stále dosáhnout jak na straně domácností, tak i distributorů tepelné energie. Například až 20procentní úspory lze dosáhnout správným vyregulováním otopné soustavy a pravidelnou úpravou provozních režimů vytápění a to jak v případě zateplených, tak ještě nezateplených budov,“ upozorňuje Miroslav Šafařík, analytik společnosti PORSENNA o.p.s.

Důsledná aplikace evropské směrnice, konkrétně článku 7 o povinném zvyšování energetické účinnosti, by bylo pro spotřebitele výhodné, potvrzuje poradenská společnost PORSENNA o.p.s.: „Jakékoli legislativní stimuly, které jdou cestou úspor a podporují investice do lepšího hospodaření, jsou smysluplné a mají charakter „trojí výhry“. Snižujeme tím nejen své výdaje a závislost na externích zdrojích energie, ale také přispíváme aktivně k politice ochrany klimatu, která u nás není stále vnímána jako závažné téma,“ uzavírá Miroslav Šafařík.

* Směrnice říká že, distributoři energie nebo všichni maloobchodní prodejci energie mají každý rok od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020 dosáhnout nových úspor ve výši 1,5 % objemu ročního prodeje energie konečným zákazníkům, který se vypočte na základě průměrného prodeje během tří posledních let před 1. lednem 2013.

** Ztráty lze do cen promítnout jen v rozsahu daném vyhláškou ERÚ.

*** Graf průměrné spotřeby energie české domácnosti vychází ze studie Potenciál úspor energie v budovách v ČR, kterou realizovala poradenská společnost PORSENNA o.p.s.

Asociace výrobců minerální izolace (AVMI)

Asociace sdružuje nejvýznamnější výrobce minerální izolace v ČR. Její členové reprezentují více než 90 procent tuzemského trhu s minerálně vláknitými izolačními materiály ve stavebnictví. Asociace se zaměřuje na šíření informací o využití minerálních izolací a na spolupráci s veřejnou sférou na tvorbě legislativního prostředí a norem.

Asociace působí na tuzemském trhu od roku 2009. Partnerskou organizací AVMI na úrovni EU je evropská asociace Eurima (www.eurima.org). Tuzemskými členy AVMI jsou společnosti KNAUF INSULATION, PAROC POLSKA, ROCKWOOL a.s., Divize ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a URSA CZ.

Více informací na www.AVMI.cz.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Jana Bačíková, MBA byl položen dotaz

Proč vaše vláda postupuje tak nespravedlivě?

Proč, když se navyšují nějaké příspěvky – ať už na péči nebo třeba rodičovská, tak ne pro všechny, kterých se týká? Ještě ke všemu je navyšujete dost málo. A proč se nenavyšuje příspěvek i pro ty, co o potřebné pečují? A co platy v sociálních službách? Kdy ty budou adekvátní práci, kterou sociální p...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Česká pošta pokračuje v elektrifikaci svého vozového parku

22:02 Česká pošta pokračuje v elektrifikaci svého vozového parku

Česká pošta v letošním roce obnoví téměř 2 000 vozidel.