Pakt zaměstnanosti Pardubického kraje podepsán. Co přináší?

14.04.2015 18:56

Za přítomnosti ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové se dnes v sále Rady Pardubického kraje konalo slavnostní podepsání memoranda Teritoriálního paktu zaměstnanosti (TPZ) Pardubického kraje. Společně s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým podepsali memorandum také zástupci Úřadu práce, Krajské hospodářské komory či Českomoravské konfederace odborových svazů.

Pakt zaměstnanosti Pardubického kraje podepsán. Co přináší?
Foto: Pardubický kraj
Popisek: Jednání hejtmana Martina Netolického s ministryní Marksovou.

„Pakt zaměstnanosti, který již byl v některých krajích podepsán, bude zcela jistě přínosem pro celý Pardubický kraj. Dílčí jednání sice probíhají dlouhou dobu, ale nová autorita v podobě Paktu zaměstnanosti bude záležitosti řešit a přenášet dál k dalším hráčům, jelikož koordinace investiční činnosti v kraji musí mít logiku, o kterou se snažíme již nyní a to například modernizací silnic také podle potřeb významných zaměstnavatelů,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „V našem kraji nebude pakt sloužit ke snižování nezaměstnanosti, jelikož mohu směle říci, že náš kraj problémy s nezaměstnaností téměř nemá. Naopak se setkávám s tím, že investoři hledají specializované pracovníky do svých společností a nachází je jen těžko,“ dodal hejtman Martin Netolický.

Pakt zaměstnanosti se v obecné rovině zabývá například prognózami a monitoringem potřeb trhu práce ve střednědobém horizontu, což je důležité mimo jiné pro střední, ale i vysoké školy v regionu. Pakt také předpokládá zavádění prvků duálního vzdělávání, tedy propojení studia na technické škole a přípravy studenta v odborné firmě. „Jedním z cílů paktů by mělo být také hledání pracovníků v případě, že se kraji přihlásí investor se záměrem vytvoření velkého množství pracovních míst,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Pilotním projektem TPZ v České republice se stal Pakt zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji. Přípravy k založení tohoto paktu byly zahájeny již v roce 2008 a dne 24. února 2011 vyústily v podepsání ustavujícího dokumentu představiteli Moravskoslezského kraje, Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje, Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, které je současně nositelem tohoto paktu. V roce 2012 k paktu přistoupil Úřad práce ČR.

Model TPZ je v současné době široce využíván jak v zemích OECD, tak i mimo Evropskou unii, například v USA, Kanadě a na Novém Zélandu. V EU hrají partnerství významnou roli zvláště v Rakousku, belgických Flandrech či ve španělském Katalánsku.

reklama

autor: Pardubickykraj.cz

pojištění

Kdo rozhoduje o tom, co pojišťovny proplatí, a co už ne? Nejde jen o běžné věci, ale třeba i o to, když někdo potřebuje nějakou mimořádnou léčbu, která by mu zachránila život. Pak místo pojišťoven musí pomáhat ostatní – neříkám, že solidarita není správná, ale jde mi o princip, proč to nehradí pojiš...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Ceny ESG historicky poprvé uděleny v České republice

9:46 Ceny ESG historicky poprvé uděleny v České republice

Nadační fond společenské odpovědnosti FONTE VITAE na podporu vzdělávacích a vědeckých projektů v obl…