Počet narozených dětí neklesá, hlásí Český statistický úřad

13.09.2015 8:32

Počet obyvatel České republiky se v prvním pololetí roku 2015 zvýšil o 3,2 tisíce na 10 541,5 tisíce. Přírůstek zajistilo kladné saldo zahraniční migrace (6,6 tisíce), bilance přirozené měny byla záporná (-3,4 tisíce). Počet živě narozených dětí (54,2 tisíce) se meziročně téměř nezměnil, zemřelých bylo výrazně více (57,6 tisíce). Počet sňatků (18,3 tisíce), rozvodů (13,4 tisíce) a potratů (18,0 tisíce) se letos mírně snížil.

Počet narozených dětí neklesá, hlásí Český statistický úřad
Foto: Hans Štembera
Popisek: Matka s novorozencem

Podle předběžné statistické bilance se počet obyvatel České republiky mezi 1. lednem a 30. červnem roku 2015 zvýšil o 3,2 tisíce na 10 541,5 tisíce. Přírůstek byl veden kladnou bilancí zahraničního stěhování ve výši 6,6 tisíce. Přirozenou měnou obyvatel ČR ubylo, neboť počet zemřelých převýšil počet živě narozených o 3,4 tisíce.

Během prvních šesti měsíců roku 2015 se podle předběžných údajů živě narodilo 54,2 tisíce dětí, o 135 více než ve stejném období předchozího roku. Meziročně více bylo narozených pouze u žen rodinného stavu svobodná (o 974). Celkově dětí narozených mimo manželství přibylo 0,9 tisíce na 25,8 tisíce. Jejich podíl na všech narozených dosáhl 47,6 %, když v úhrnu za rok 2014 byl 46,7 %. Nejvíce dětí se narodilo ženám ve věku 30 let, resp. 28 let u prvorozených. Podle předběžných výsledků za první pololetí by úhrnná plodnost i v roce 2015 měla zůstat nad úrovní 1,5 dítěte na jednu ženu.

Počet zemřelých v 1. pololetí roku 2015 výrazně převyšoval hodnotu z loňského roku. Bylo zaznamenáno celkem 57,6 tisíce zemřelých, meziročně o 5,3 tisíce (o 10 %) více. V  roce 2014 však byl počet zemřelých výjimečně nízký. Nejvíce přibylo (o 16 %) zemřelých ve věku 80 a více let. Zemřelým mužům bylo v průměru 72,5 roku a zemřelým ženám 79,6 roku. Před dosažením jednoho roku věku zemřelo do konce června letošního roku 129 dětí, o 11 méně než v roce 2014. Kojenecká úmrtnost se meziročně snížila na 2,4 kojenců na tisíc živě narozených.

Obyvatelé ČR uzavřeli do konce června podle předběžných údajů 18,3 tisíce manželství, o 0,5 tisíce méně než ve stejném období roku 2014. Meziročně nižší byl počet sňatků ve všech měsících s výjimkou května. Novomanželům bylo nejčastěji 29, resp. 28 let. Ze tří čtvrtin ženichové a nevěsty vstupovali do manželství poprvé.

Soudy ČR vydaly v průběhu prvních šesti měsíců roku 2015 rozhodnutí o 13,4 tisících rozvodech. Bylo to o 0,3 tisíce méně než o rok dříve. Nejčastěji (téměř v polovině případů) byla navrhovatelem rozvodu žena, 28 % bylo společných návrhů na rozvod. Pro 10,8 tisíce mužů a žen šlo o první rozvod. Celkem 5,7 tisíce rozvodů (42,9 %) ukončilo manželství bez nezletilých dětí. Ostatních 7,6 tisíce rozvodů se týkalo 11,8 tisíce nezletilých dětí. Nejčastěji se rozvod konal po 7 letech trvání manželství.

Podle předběžných výsledků bylo v prvním pololetí roku 2015 registrováno 18,0 tisíce potratů, o 1,3 tisíce méně než v roce 2014. Snížil se počet indukovaných potratů (o 1,3 tisíce na 10,3 tisíce), samovolných potratů bylo 7,0 tisíce, meziročně o 41 více. ÚZIS ČR dále evidoval 0,6 tisíce ukončení mimoděložního těhotenství. Indukované potraty byly nejčastěji provedeny ženám svobodným bezdětným a ženám vdaným s dvěma živě narozenými dětmi.

V období leden až červen 2015 se podle předběžných výsledků do ČR ze zahraniční přistěhovalo 18,0 tisíce osob, o 2,4 tisíce méně než ve stejném období roku 2014. Meziročně vyšší (o 1,6 tisíce) byl naopak počet vystěhovalých z ČR, který letos činil 11,4 tisíce. Bilance zahraničního stěhování za 1. pololetí roku 2015 byla kladná ve výši 6,6 tisíce, ale o 4,0 tisíce nižší než v prvním pololetí roku 2014. Mezi přistěhovalými bylo nejvíce státních občanů Slovenska, Ukrajiny a ČR. Mezi vystěhovalými převládali občané Ukrajiny, ČR, Ruska a Vietnamu. Nejvyšší saldo stěhování bylo (stejně jako v roce 2014) zaznamenáno s občany Slovenska (2,8 tisíce). Druhé nejvyšší saldo patřilo v letošním prvním pololetí občanům Rumunska (0,6 tisíce) a třetí občanům Bulharska (0,5 tisíce). Saldo zahraničního stěhování s občany Ukrajiny zůstalo mírně kladné (+40), saldo občanů ČR mírně záporné (-14).

Poznámky:
Veškeré zpracovávané a publikované údaje se týkají všech obyvatel, kteří mají v ČR trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od r. 2001 (v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují cizince s vízy nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců) a taktéž cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1. 5. 2004, v návaznosti na tzv. euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají též občanů zemí EU s přechodným pobytem na území ČR a občanů třetích zemí s povolením k dlouhodobému pobytu. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině.
Veškeré údaje za rok 2015 jsou předběžné.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Josef Škrabal, ředitel odboru statistiky obyvatelstva,
tel. 274 052 189, e-mail: josef.skrabal@czso.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Němečková, oddělení demografické statistiky,
tel. 274 052 184, e-mail: michaela.nemeckova@czso.cz
Metoda získání dat: Demografická statistika – výsledky zpracování statistických hlášení řady Obyv
Rozvody – Informační systém Ministerstva spravedlnosti ČR
Stěhování – Informační systém evidence obyvatel (MV ČR) a Cizinecký informační systém (Ředitelství služby cizinecké policie)
Potraty – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Termín ukončení sběru dat: 19. srpna 2015

Navazující datová sada: 130062-15 Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. - 2. čtvrtletí 2015
https://www.czso.cz/csu/czso/stav-a-pohyb-obyvatelstva-v-cr-2-ctvrtleti-2015

Termín zveřejnění další RI: 14. prosince 2015

 

reklama

autor: Tisková zpráva

Radek Koten byl položen dotaz

interpelace

Když vláda nereaguje na vaše interpelace, jaké jsou vaše další možnosti získat odpovědi, pokud nějaké jsou? Myslel jsem, že odpovědět do 30 dnů vláda, respektive tázaný musí ze zákona.A druhá věc, jak víte, že čísla,co vám možná premiér někdy dodá, budou pravdivá?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

JCCR: Toulava nabízí adventní zážitky online i naživo, v e-shopu pořídíte regionální i originální produkty

22:03 JCCR: Toulava nabízí adventní zážitky online i naživo, v e-shopu pořídíte regionální i originální produkty

Vánoční zboží, výrobky regionálních řemeslníků a další produkty, stejně jako originální zážitky. To …