Počet narozených dětí neklesá, hlásí Český statistický úřad

13.09.2015 8:32

Počet obyvatel České republiky se v prvním pololetí roku 2015 zvýšil o 3,2 tisíce na 10 541,5 tisíce. Přírůstek zajistilo kladné saldo zahraniční migrace (6,6 tisíce), bilance přirozené měny byla záporná (-3,4 tisíce). Počet živě narozených dětí (54,2 tisíce) se meziročně téměř nezměnil, zemřelých bylo výrazně více (57,6 tisíce). Počet sňatků (18,3 tisíce), rozvodů (13,4 tisíce) a potratů (18,0 tisíce) se letos mírně snížil.

Počet narozených dětí neklesá, hlásí Český statistický úřad
Foto: Hans Štembera
Popisek: Matka s novorozencem

Podle předběžné statistické bilance se počet obyvatel České republiky mezi 1. lednem a 30. červnem roku 2015 zvýšil o 3,2 tisíce na 10 541,5 tisíce. Přírůstek byl veden kladnou bilancí zahraničního stěhování ve výši 6,6 tisíce. Přirozenou měnou obyvatel ČR ubylo, neboť počet zemřelých převýšil počet živě narozených o 3,4 tisíce.

Během prvních šesti měsíců roku 2015 se podle předběžných údajů živě narodilo 54,2 tisíce dětí, o 135 více než ve stejném období předchozího roku. Meziročně více bylo narozených pouze u žen rodinného stavu svobodná (o 974). Celkově dětí narozených mimo manželství přibylo 0,9 tisíce na 25,8 tisíce. Jejich podíl na všech narozených dosáhl 47,6 %, když v úhrnu za rok 2014 byl 46,7 %. Nejvíce dětí se narodilo ženám ve věku 30 let, resp. 28 let u prvorozených. Podle předběžných výsledků za první pololetí by úhrnná plodnost i v roce 2015 měla zůstat nad úrovní 1,5 dítěte na jednu ženu.

Počet zemřelých v 1. pololetí roku 2015 výrazně převyšoval hodnotu z loňského roku. Bylo zaznamenáno celkem 57,6 tisíce zemřelých, meziročně o 5,3 tisíce (o 10 %) více. V  roce 2014 však byl počet zemřelých výjimečně nízký. Nejvíce přibylo (o 16 %) zemřelých ve věku 80 a více let. Zemřelým mužům bylo v průměru 72,5 roku a zemřelým ženám 79,6 roku. Před dosažením jednoho roku věku zemřelo do konce června letošního roku 129 dětí, o 11 méně než v roce 2014. Kojenecká úmrtnost se meziročně snížila na 2,4 kojenců na tisíc živě narozených.

Obyvatelé ČR uzavřeli do konce června podle předběžných údajů 18,3 tisíce manželství, o 0,5 tisíce méně než ve stejném období roku 2014. Meziročně nižší byl počet sňatků ve všech měsících s výjimkou května. Novomanželům bylo nejčastěji 29, resp. 28 let. Ze tří čtvrtin ženichové a nevěsty vstupovali do manželství poprvé.

Soudy ČR vydaly v průběhu prvních šesti měsíců roku 2015 rozhodnutí o 13,4 tisících rozvodech. Bylo to o 0,3 tisíce méně než o rok dříve. Nejčastěji (téměř v polovině případů) byla navrhovatelem rozvodu žena, 28 % bylo společných návrhů na rozvod. Pro 10,8 tisíce mužů a žen šlo o první rozvod. Celkem 5,7 tisíce rozvodů (42,9 %) ukončilo manželství bez nezletilých dětí. Ostatních 7,6 tisíce rozvodů se týkalo 11,8 tisíce nezletilých dětí. Nejčastěji se rozvod konal po 7 letech trvání manželství.

Podle předběžných výsledků bylo v prvním pololetí roku 2015 registrováno 18,0 tisíce potratů, o 1,3 tisíce méně než v roce 2014. Snížil se počet indukovaných potratů (o 1,3 tisíce na 10,3 tisíce), samovolných potratů bylo 7,0 tisíce, meziročně o 41 více. ÚZIS ČR dále evidoval 0,6 tisíce ukončení mimoděložního těhotenství. Indukované potraty byly nejčastěji provedeny ženám svobodným bezdětným a ženám vdaným s dvěma živě narozenými dětmi.

V období leden až červen 2015 se podle předběžných výsledků do ČR ze zahraniční přistěhovalo 18,0 tisíce osob, o 2,4 tisíce méně než ve stejném období roku 2014. Meziročně vyšší (o 1,6 tisíce) byl naopak počet vystěhovalých z ČR, který letos činil 11,4 tisíce. Bilance zahraničního stěhování za 1. pololetí roku 2015 byla kladná ve výši 6,6 tisíce, ale o 4,0 tisíce nižší než v prvním pololetí roku 2014. Mezi přistěhovalými bylo nejvíce státních občanů Slovenska, Ukrajiny a ČR. Mezi vystěhovalými převládali občané Ukrajiny, ČR, Ruska a Vietnamu. Nejvyšší saldo stěhování bylo (stejně jako v roce 2014) zaznamenáno s občany Slovenska (2,8 tisíce). Druhé nejvyšší saldo patřilo v letošním prvním pololetí občanům Rumunska (0,6 tisíce) a třetí občanům Bulharska (0,5 tisíce). Saldo zahraničního stěhování s občany Ukrajiny zůstalo mírně kladné (+40), saldo občanů ČR mírně záporné (-14).

Poznámky:
Veškeré zpracovávané a publikované údaje se týkají všech obyvatel, kteří mají v ČR trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od r. 2001 (v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují cizince s vízy nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců) a taktéž cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1. 5. 2004, v návaznosti na tzv. euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají též občanů zemí EU s přechodným pobytem na území ČR a občanů třetích zemí s povolením k dlouhodobému pobytu. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině.
Veškeré údaje za rok 2015 jsou předběžné.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Josef Škrabal, ředitel odboru statistiky obyvatelstva,
tel. 274 052 189, e-mail: josef.skrabal@czso.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Němečková, oddělení demografické statistiky,
tel. 274 052 184, e-mail: michaela.nemeckova@czso.cz
Metoda získání dat: Demografická statistika – výsledky zpracování statistických hlášení řady Obyv
Rozvody – Informační systém Ministerstva spravedlnosti ČR
Stěhování – Informační systém evidence obyvatel (MV ČR) a Cizinecký informační systém (Ředitelství služby cizinecké policie)
Potraty – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Termín ukončení sběru dat: 19. srpna 2015

Navazující datová sada: 130062-15 Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. - 2. čtvrtletí 2015
https://www.czso.cz/csu/czso/stav-a-pohyb-obyvatelstva-v-cr-2-ctvrtleti-2015

Termín zveřejnění další RI: 14. prosince 2015

 

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Tomáš Czernin byl položen dotaz

Válka na Ukrajině

Pane senátore, opravdu věříte tomu, že má Ukrajina šanci Rusko porazit, a že ji USA a ostatní budou podporovat do nekonečna? Nechápejte mě špatně, přeji si, aby Ukrajina Rusko porazila, ale myslím, že je to dost nereálná vize. A co mě ještě na vašem komentáři zarazilo je, že v něm vůbec nepíšete o m...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

DIAMO dokončilo odebírku technologických vzorků ve Zlatých Horách

22:03 DIAMO dokončilo odebírku technologických vzorků ve Zlatých Horách

DIAMO dokončilo ve Zlatých Horách odebírku technologického vzorku pro ověření poloprovozní flotační …