První společné jednání Rady vlády pro informační společnost a Rady vlády pro veřejnou správu

29.06.2015 9:31 | Zprávy

V červnu proběhlo na půdě Ministerstva vnitra historicky první společné jednání Rady vlády pro informační společnost a Rady vlády pro veřejnou správu. Mezi nejzásadnější projednávané body patřily úkoly, které čekají českou veřejnou správu v souvislosti se zaváděním celoevropsky uznávané elektronické identity pro dálkový přístup ke službám veřejné správy celé EU v rámci nařízení eIDAS a implementační plány pro vybudování nástrojů, které existenci těchto služeb pro zvýšení dostupnosti veřejní správy umožní. Tyto materiály budou nyní předloženy k projednání vládě ČR.

První společné jednání Rady vlády pro informační společnost a Rady vlády pro veřejnou správu
Foto: mvcr.cz
Popisek: Ministerstvo vnitra ČR

Jednání obou rad vlády vedli náměstci ministra vnitra Jaroslav Strouhal a Jana Vildumetzová. V úvodu jednání představil digital champion za ČR Ondřej Felix priority v oblasti rozvoje eGovernmentu v příštích pěti letech. Implementační plány, které bude spolu s projektovými okruhy pro jednotlivé výzvy v rámci čerpání z fondů EU schvalovat vláda ČR, se týkají hlavně vytvoření možnosti řešit většinu úředních záležitostí bezpečně elektronicky prostřednictvím jednoduchého webového rozhraní. K tomu je ale třeba vytvořit zaručenou elektronickou identitu pro důvěryhodnou identifikaci. Veřejná správa by také pro své agendy měla v budoucnu více využívat data svého datového fondu, která už jednou od svých klientů získala, a co nejméně zatěžovat občany zbytečnými dokladovacími a ohlašovacími povinnostmi. A to vše v prostředí a za využití technologií, které odpovídají nárokům standardů kybernetické bezpečnosti.

S možností využívat elektronické služby veřejné správy všech zemí EU navzájem přímo souvisí i projednaná informace pro vládu ČR o průběhu implementace evropského nařízení o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu známého pod zkratkou eIDAS. „Dosavadní průběh zatím naznačuje, že naprostá většina resortů si není vědoma důsledků, které pro výkon jejich agend blížící se platnost tohoto nařízení má. Státní správa se musí připravit na to, že od 1. července příštího roku nesmí být žádnému občanovi EU upírány právní účinky elektronických dokumentů, které úřadům pošle elektronickou cestou. Nebude tedy možné trvat na osobní účasti při některých úkonech, přičemž je zde určena jasná odpovědnost za škodu, stát jako garant svých služeb bude muset například platit náklady v souvislosti s  účastí na vynuceném osobním jednání,“ upozornil ředitel odboru hlavního architekta eGovernmentu Petr Kuchař.

Náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ICT Jaroslav Strouhal pak seznámil obě rady se vznikem koordinační skupiny pro centrální nákup státu, která bude řešit i investice do produktů v oblasti ICT: „Pokud vytvoříme technické standardy komodit pro celou státní správu, můžeme centrálními nákupy dosáhnout výrazných finančních úspor a zároveň zbavit úřady náročné administrativy spojené s izolovanými veřejnými soutěžemi,“ řekl na jednání náměstek Strouhal.

Obě rady dále schválily své výroční zprávy nebo projednaly materiál, ve kterém bude vládě předložen seznam vybraných agend prioritně určených k optimalizaci a standardizaci v rámci procesního modelování agend. „Chceme, aby občané nemuseli obíhat úřady a mohli si u nejvyužívanějších agend veřejné správy vyřídit maximum z domova prostřednictvím samoobslužného řešení na dálku. K tomu musíme procesy těchto agend nejprve detailně popsat a poté upravit tak, aby vzdálené vyřízení agendy probíhalo standardně a bez problémů. V konečném důsledku může tzv. úplné elektronické podání přinést omezení nákladů jak na straně veřejné správy, tak úsporu časových i finančních nákladů na straně veřejnosti,“ vysvětlila náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy Jana Vildumetzová s tím, že Ministerstvo vnitra nabídne při vytváření procesních standardů agend maximální metodickou podporu a supervizi.

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

Věříte, že to zelené šílenství skončí?

Já jsem pro ochranu přírody a země, ale souhlasím s vámi, že toho, čeho jsme v poslední době svědky je čiré šílenství a fanatismus ekoaktivistů. Podle mě ale třeba už poslední volby do EU ukázaly, že lidé chtějí změnu, otázkou je, zda budou jejich hlasy vyslyšeny. Co myslíte? Podaří se zastavit do z...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Český statistický úřad: Meziroční cenový růst zpomalil

10:04 Český statistický úřad: Meziroční cenový růst zpomalil

Spotřebitelské ceny meziměsíčně klesly o 0,3 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména nižšími cenami v od…