Rozpočet Českého rozhlasu na rok 2019

02.01.2019 22:30

Rozpočet Českého rozhlasu na rok 2019 je sestaven jako vyrovnaný se shodným objemem nákladů a výnosů ve výši 2 291,3 mil. Kč.

Rozpočet Českého rozhlasu na rok 2019
Foto: red
Popisek: Český rozhlas

Rozpočet Českého rozhlasu na rok 2019 byl zpracován v souladu s ustanovením § 8, odst. 1, písm. b) zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu.

Do rozpočtu na rok 2019 byly zapracovány všechny organizační a personální změny realizované v roce 2018 vč. dopadů ukončené optimalizace počtu zaměstnanců, personální plán na rok 2019, tj. stanovení počtu zaměstnanců a propočet objemu jejich mzdových prostředků vč. zákonných odvodů, dále schválené požadavky na naplnění vysílacího schématu jednotlivých stanic Českého rozhlasu, plánovaný počet evidovaných rozhlasových přijímačů včetně propočtu výnosů z rozhlasových poplatků, tvorby a zúčtování opravných položek i odpisu pohledávek, předpoklad výnosů realizovaných obchodní činností i dalších provozních výnosů, propočet potřebných režijních nákladů k zajištění provozu Českého rozhlasu, započtení nákladů na digitalizaci rozhlasového vysílání i archivu ČRo hrazeného z fondu digitalizace i plán investičních výdajů na rok 2019. 

Rozpočet na rok 2019 plně zabezpečuje vysílání všech 23 stanic Českého rozhlasu (celoplošných, speciálních, regionálních stanic i vysílání do zahraničí).


Rozpočet nákladů a výnosů Českého rozhlasu na rok 2019 včetně porovnání s původním rozpočtem na rok 2018. Foto: Český rozhlas

Rozpočet Českého rozhlasu na rok 2019 je sestaven jako vyrovnaný se shodným objemem nákladů a výnosů ve výši 2 291,3 mil. Kč.

V rozpočtu není zahrnuta žádná finanční rezerva. Ta může vzniknout zejména případným přijetím novely zákona o DPH, jejíž součástí by bylo ustanovení o zachování stávajícího režimu odpočtu DPH pro Český rozhlas a Českou televizi. Pokud by během roku 2019 tato situace nastala, popř. nastaly nějaké jiné mimořádné události a co do objemu finančních prostředků významné skutečnosti, byl by na jejich základě vypracován a předložen Návrh aktualizace rozpočtu na rok 2019.

Pokud by během roku 2019 nastala nějaká mimořádná událost, bylo by nutné tuto situaci a s ní vzniklé vícenáklady řešit z úspor vytvořených v průběhu roku, popř. restriktivními opatřeními v programových i servisních divizích a realokací plánovaných finančních prostředků.

Ve výnosech z rozhlasových poplatků – hlavním zdroji financování Českého rozhlasu je plánováno meziroční navýšení o 19,2 mil. Kč, podložené pozitivním vývojem počtu evidovaných rozhlasových přijímačů především v oblasti podnikatelských subjektů, který je výsledkem již realizovaných akvizičních činností, očekávaného efektu z plánovaných akvizičních a oslovovacích akcí v roce 2019 a v neposlední řadě i odrazem ekonomické situace země.

Do plánovaných nákladů byly zakalkulovány veškeré dopady optimalizace počtu pracovníků, která proběhla v roce 2018 i již realizovaná valorizace mezd zaměstnanců k 1. 1. 2019. Rovněž byly posíleny náklady na výrobu a vysílání pořadů ve vazbě na nová či modifikovaná vysílací schémata jednotlivých stanic (především stanice ČRo Dvojka), rozšíření regionálního vysílání (celoroční provoz stanice ČRo Karlovy Vary) i vývoj nových formátů. Významnou položku nákladů tvoří DPH bez nároku na odpočet, která Českému rozhlasu vstupuje do provozních nákladů. Její kalkulace je dle předložené novely zákona o DPH, která se v těchto dnech schvaluje v Poslanecké sněmovně PČR a jejíž účinnost se očekává nejdříve od 1. 4. 2019.

Stejně jako v roce 2018 se plánuje shodný objem nákladů a výnosů, tedy vyrovnaný rozpočet. Hospodářský výsledek je tedy pro rok 2019 plánován nulový a rovněž se plánuje nulový odvod daně z příjmů právnických osob.

Na rok 2019 byl sestaven investiční plán ve výši 140 mil. Kč.

Mezi hlavní investiční akce příštího roku patří:

  • V oblasti rozhlasové a výpočetní techniky jde zejména o akce: rekonstrukce publicistických technologií DHD (rozšíření mixážních pultů), nový redakční systém (náhrada za stávající systém iNews), dokončení obnovy síťové infrastruktury, obnova serverů Oracle vč. migrace, rozšíření kapacity diskových polí, dále projekt MujRozhlas.cz (digitalizace archivu ČRo vč. vývoje nového software) a nákup přenosových vozů s digitálním záznamem pro Prahu a Plzeň.
  • Další významnou oblast investičních akcí představují stavební investice, kterými jsou v roce 2019 zejména: druhá etapa rekonstrukce budovy ČRo v Brně, vybudování Radiokavárny na Vinohradské 12, projektová dokumentace pro rekonstrukci nově zakoupené budovy ČRo v Olomouci, sanace vlhkého suterénu budovy ČRo v Karlíně, propojení garáží v komplexu na Vinohradech, dále modernizace řídících ústředen EPS i části kamerového systému v budovách Českého rozhlasu a také částečná obnova vozového parku.
  • V neposlední řadě se na rok 2019 plánuje nákup hudebních nástrojů pro SOČR, nákup licencí především pro hudební tvorbu Českého rozhlasu i rozvoj elektronické spisové služby.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Moravskoslezský kraj: Most přes Odru v Petřkovicích bude během rekonstrukce v nočních hodinách průjezdný

21:20 Moravskoslezský kraj: Most přes Odru v Petřkovicích bude během rekonstrukce v nočních hodinách průjezdný

V nejrychlejším možném termínu vydal krajský úřad rozhodnutí o nočním zprůjezdnění mostu v Petřkovic…