Sdružení místních samospráv: Navržená změna financování může vést k zániku některých matrik

18.07.2018 11:05

Sdružení místních samospráv ČR nesouhlasí se záměrem ministerstva vnitra změnit způsob financování matričních úřadů na tzv. výkonnostní model, který má být od 1. ledna 2019 založen na počtu provedených prvozápisů.

Sdružení místních samospráv: Navržená změna financování může vést k zániku některých matrik
Foto: SMS ČR
Popisek: SMS ČR
reklama

Příspěvek na výkon matriční agendy je dosud obcím přidělován dle počtu obyvatel ve správním obvodu obce s matričním úřadem. Podle návrhu ministerstva vnitra má dojít od 1. ledna 2019 prostřednictvím zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2019 ke změně způsobu financování činnosti matričních úřadů obcí v rámci výkonu přenesené působnosti na tzv. výkonnostní model, podle kterého mají být příspěvky obcím přidělovány výhradně podle počtu provedených prvozápisů.

„Jako nejvhodnější řešení úpravy sítě matričních úřadů bylo navrženo financování za provedený prvozápis (tedy základní matriční úkon) s rozličnými sazbami dle druhu prvozápisu (897 Kč za prvozápis narození, 3 588 Kč za prvozápis uzavření manželství a 1 794 Kč za prvozápis úmrtí). Navržené částky v sobě zahrnují jak náklady na samotný prvozápis, tak i náklady na další matriční úkony (duplikáty, určení otcovství, změna jména a příjmení apod.) a režijní náklady (např. výjezdy pracovníků matričních úřadů na svatby. Ministerstvo vnitra předpokládá, že při takto nastaveném modelu financování bude ušetřeno přibližně 160 mil. Kč.“ (podle předkládací zprávy ministerstva vnitra).

Sdružení místních samospráv ČR považuje tento návrh Ministerstva vnitra za zmatečný a uspěchaný. Se zástupci místních samospráv nebyl předkládaný model financování ze strany Ministerstva vnitra dostatečně projednán, zástupcům obcí a krajů byly v průběhu května a června 2018 předkládány neúplné, zavádějící a zmatečné informace o plánovaném rušení některých matričních úřadů. O změně způsobu financování pak byla ze strany ministerstva vnitra informována pouze část místních samospráv.

Navrhovaná změna se negativně dotkne zejména rozpočtů menších obcí s nízkým počtem prvozápisů. V konečném důsledku může vést nedostatečné financování výkonu matriční agendy k zániku matričních úřadů v některých menších obcích a centralizaci výkonu matriční agendy do obcí větších, což povede k dalšímu oddalování dostupnosti této základní a pro občany zásadní správní agendy z venkova do větších měst.

SMS ČR přitom nesouhlasí s tím, že by měly být při financování matrik zohledňovány jen takzvané prvozápisy. „Agenda matričních úřadů je mnohem širší. Občané se na ně obracejí také z důvodů změn jména, příjmení, určení otcovství, velmi se zvýšily žádosti o nahlížení do matričních knih ze strany lidí, kteří dohledávají své předky, ale také další matriční činnosti, jako je dohledání matričních údajů a zápisů pro úřady, notáře a podobně. Celkově v posledních dvou letech nárůst matričních úkonů stoupá,“ vysvětluje Marie Kabátová, starostka městyse Lhenic. Obává se, že vzdalování veřejné správy občanovi a tedy snižování její dostupnosti může v dlouhodobém horizontu vést k dalšímu vylidňování venkova.

Návrh ministerstva vnitra nijak nereflektuje skutečnost, že přístup k matričnímu úřadu je zapotřebí občanům plně zajistit v úředních hodinách, s čímž jsou spojeny náklady na provoz a personální zajištění chodu úřadu, a to zcela bez ohledu na případný počet provedených prvozápisů či jiných úkonů. Výše příspěvků za prvozápis, jak navrhuje ministerstvo vnitra, je dle názoru Sdružení místních samospráv ČR sporná, řádně nereflektuje náročnost těchto jednotlivých úkonů (časová náročnost, personální, materiální a režijní náklady). Způsob, jakým ministerstvo vnitra k těmto částkám dospělo, je nejasný.

Sdružení místních samospráv ČR se přiklání k možnému zavedení smíšeného modelu financování založeného na kombinaci paušální (minimální) částky příspěvku na pokrytí nákladů na provoz úřadu, spolu s dalšími příspěvky podle skutečného počtu provedených úkonů na úseku matriky, reflektujícími početní náročnost vykonávané agendy v jednotlivých obcích.

Stanovení způsobu určení výše příspěvku by mělo být předmětem dalších odborných diskusí mezi ministerstvem vnitra a místními samosprávami. V tomto ohledu Sdružení místních samospráv ČR apeluje na vládu České republiky, která by měla tento návrh ministerstva vnitra projednávat na svém jednání dnes, 18. července 2018, aby k tomuto návrhu zaujala negativní postoj a uložila ministrovi vnitra, aby o způsobu financování dále jednal se zástupci samospráv.

Vzhledem k tomu, že návrh ministerstva vnitra má být realizován prostřednictvím zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2019, Sdružení místních samospráv ČR činí v tomto ohledu i další legislativní kroky a připomínky k návrhu zákona o státním rozpočtu.

Sdružení místních samospráv ČR je nevládní apolitická organizace s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Ze širokého spektra aktivit ve prospěch samospráv lze zmínit především prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení daní). Agenda SMS ČR dnes zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentaci a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráci v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR. Sdružuje 1700 obcí a měst v ČR.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Tisková zpráva
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Česká pošta: Nechoďte na poštu, když nemusíte, pořiďte si datovou schránku

14:19 Česká pošta: Nechoďte na poštu, když nemusíte, pořiďte si datovou schránku

Pro všechny uživatele datových schránek je od 24. března odesílání Poštovních datových zpráv zdarma.…