Státní pozemkový úřad zahájil 408 veřejných zakázek za 2,24 miliardy

31.05.2021 19:38

Státní pozemkový úřad (SPÚ) za první čtvrtletí roku 2021 zahájil celkem 408 veřejných zakázek, které se týkají realizací plánů společných zařízení, a to v celkovém objemu předpokládaných hodnot 2,240 miliardy korun bez DPH.

Státní pozemkový úřad zahájil 408 veřejných zakázek za 2,24 miliardy
Foto: SPÚ
Popisek: Státní pozemkový úřad

„Za první čtvrtletí roku 2021 jsme zahájili celkem 408 veřejných zakázek, které se týkají realizací plánů společných zařízení, což je nesporně jeden z nejhmatatelnějších výsledků pozemkových úprav. Jedná se o 114 veřejných zakázek na stavební práce (stavby polních cest, vodohospodářských opatření, protierozní a protipovodňová opatření), které jsou zadávány převážně ve zjednodušeném podlimitním řízení nebo v otevřeném podlimitním řízení, a to v celkovém objemu předpokládaných hodnot 2,071 mld. Kč bez DPH,“ upřesnil Martin Vrba, ústřední ředitel SPÚ.

Do této kategorie stavebních prací patří i 19 veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou pod 6 mil. Kč bez DPH, které byly zadány jako veřejné zakázky malého rozsahu, v celkové předpokládané hodnotě 55 mil. Kč bez DPH.
Se stavebními pracemi souvisejí inženýrské činnosti, kterými jsou projekční činnosti, výkon technického dozoru stavebníka (TDS), koordinace v oblasti bezpečnosti práce (BOZP) apod. Za sledované období bylo zahájeno celkem 266 takových zakázek v celkové předpokládané hodnotě 60,9 mil. Kč bez DPH.

K realizacím plánu společných zařízení náleží i 9 veřejných zakázek na služby, které představují realizace opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, tedy prvků ekologické stability a dále realizace větrolamů. V tomto případě se téměř vždy jedná o nadlimitní veřejné zakázky, zadávané v nadlimitním otevřeném řízení, a to v celkovém objemu předpokládaných hodnot 52,6 mil. Kč bez DPH.

Plán společných zařízení (PSZ) obsahuje zejména cestní síť, protierozní a vodohospodářské opatření a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. Je posuzován sborem zástupců vlastníků a schvalován zastupitelstvem obce. Před návrhem nového uspořádání nových pozemků se zpracovává PSZ, což je soubor: opatření ke zpřístupnění pozemků – návrh polních a lesních cest, propustky, brody aj; opatření k ochraně půdního fondu – návrh protierozních opatření jako jsou meze, příkopy, průlehy, ochranné zatravnění, ochranné zalesnění aj.; vodohospodářských opatření k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami jako jsou nádrže, rybníky, úpravy toků, odvodnění, ochranné hráze, suché poldry aj.; opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí zvyšující ekologickou stabilitu území (prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) – biocentra, biokoridory, interakční prvky), zajišťující propustnost krajiny a navrácení zeleně do krajiny např. ve formě liniových prvků podél vodotečí a polních cest apod. (zákon 139/2002 Sb.).

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Nemocnice Znojmo spustila unikátní laboratorní zařízení ve střední a východní Evropě

22:11 Nemocnice Znojmo spustila unikátní laboratorní zařízení ve střední a východní Evropě

Nemocnice Znojmo je první nemocnicí ve střední a východní Evropě, která dnes slavnostně spustila ve …