TA ČR zjednodušuje podmínky pro uchazeče i příjemce podpory

03.12.2018 11:30

Co nejméně administrativní zátěže pro ty, kteří žádají o dotaci nebo už řeší podpořené projekty, to je dlouhodobá snaha Technologické agentury ČR (TA ČR). Také v letošním roce bylo realizováno několik změn, které by měly uchazečům a příjemcům usnadňovat přípravu a realizaci projektů.

TA ČR zjednodušuje podmínky pro uchazeče i příjemce podpory
Foto: TA ČR
Popisek: Technologická agentura České republiky (TA ČR)

První z těchto změn je zmírnění podmínek procesu přijímání návrhů projektů do veřejných soutěží. Zatímco dříve znamenala absence některých povinných dokumentů automatické vyřazení ze soutěže, aktuálně lze některé z nich v průběhu formální kontroly doplnit. Jde např. o povinné přílohy návrhu projektu vztahující se k výsledkům (průzkum trhu, patentové rešerše apod.), doložení aplikačních garantů nebo zveřejnění účetních závěrek. S účetními závěrkami souvisí i další zjednodušení administrativy, kterým je automatické vyplňování ekonomických údajů v návrhu projektu.

Příjemců se týká zrušení povinnosti hlásit některé změny v řešení projektu. Např. změny týkající se údajů, které je možné automaticky stahovat z veřejných zdrojů. Další vybrané změny (např. nový výsledek projektu) bude příjemce nově oznamovat prostřednictvím průběžné či závěrečné zprávy. V případě změn, o jejichž umožnění musí příjemce i nadále žádat, zavedla TA ČR některé organizační změny, díky nimž dojde ke zkrácení celého procesu jejich vyřízení.

Optimalizovány byly i procesy probíhající v rámci programu BETA2, jehož prostřednictvím jsou uspokojovány výzkumné potřeby rezortů. Plně byl zprovozněn Informační systém realizace programu BETA2 (ISRB BETA2), což umožňuje elektronizaci a automatizaci procesu řízení potřeby, a to od přípravy projektu a veřejé zakázky až po realizaci projektu. Součástí ISRB je i jedinečný elektronický nástroj pro podávání nabídek (Průvodce). Pouze elektronicky probíhá i komunikace s dotčenými rezorty týkající se jejich výzkumných potřeb a navazujících projektů.

Nově mohou stávající i potenciální uchazeči konzultovat své záměry s regionálními koordinátory. Najdou je v regionálních kancelářích agentury CzechInvest. Jedná se tak o další komunikační nástroj k již známé a dlouhodobě využívané aplikaci HelpDesk.

Realizací výše uvedených opatření nepovažuje TA ČR proces zjednodušování administrativy a komunikace s uchazeči a příjemci rozhodně za ukončený. Aktuálně je řešeno sjednocení obsahu návrhů projektů s průběžnými zprávami o jejich řešení. TA ČR usiluje o sjednocení podmínek s ostatními poskytovateli podpory v oblasti VaV (stran rozpočtů, kontrol atd.) nebo je prověřována možnost napojení na další systémy veřejné správy v souvislosti s vládním dokumentem Digitální Česko. S tím jdou ruku v ruce další aktivity TA ČR, jako je například spuštění aplikace STARFOS, která umožňuje vyhledávání v projektech VaVaI podpořených z veřejných prostředků, či možnost zájemců o programy TA ČR obrátit se na její regionální koordinátory.

Přehled akcí pro uchazeče, příjemce a externí experty TA ČR v rámci veřejných soutěží 2018.


Semináře pro uchazeče

Seminář před vyhlášením 1. veřejné soutěže programu NCK1

únor 2018

Seminář ke 4. veřejné soutěži programu EPSILON

březen 2018

Seminář k 1. veřejné soutěži programu NCK1

duben 2018

Seminář k 2. veřejné soutěži programu ÉTA

květen 2018

Seminář k 6. veřejné soutěži programu DELTA

červen 2018

Seminář k 2. veřejné soutěži programu ZÉTA

září 2018

Seminář k 2. veřejné soutěži programu THÉTA

říjen 2018

Semináře pro řešitele

Seminář pro uchazeče a příjemce v rámci MSV Brno

říjen 2018

Workshop pro řešitele

listopad 2018

Workshop pro řešitele podpořené v rámci programu NCK1 k přípravě dílčích projektů

listopad 2018

Semináře pro hodnotitele

Setkání s pověřenými konzultanty Center kompetence

leden, červen 2018

Seminář pro hodnotitele (1. veřejná soutěž programu THÉTA)

leden 2018

Seminář pro hodnotitele (4. veřejnou soutěží programu EPSILON)

duben 2018

Seminář pro hodnotitele (1. veřejnou soutěž programu NCK1)

červen 2018

Seminář pro oponenty (2. veřejnou soutěž programu ÉTA)

červenec 2018

Seminář pro členy oborových panelů a Rady programu

(2. veřejnou soutěž programu ÉTA)

srpen 2018

Seminář pro hodnotitele (2. veřejná soutěž programu ZÉTA)

listopad 2018

Seminář pro hodnotitele (2. veřejná soutěž programu THÉTA)

prosinec 2018

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

ČPZP hradí pacientům s osteoporózou kvalitní péči. Do programu se mohou přihlásit sami klienti

10:16 ČPZP hradí pacientům s osteoporózou kvalitní péči. Do programu se mohou přihlásit sami klienti

Osteoporóza je chronické onemocnění, kde se vyplatí včasná diagnóza rizikových pacientů a správná, e…