ÚOHS: Evropská komise prodlouží účinnost předpisů pro veřejnou podporu a zahájí hodnocení

15.01.2019 18:04

Evropská komise plánuje o dva roky prodloužit sedm předpisů upravujících poskytování veřejné podpory, které by jinak pozbyly účinnosti s koncem roku 2020. Zároveň zahájila proces hodnocení (evaluace) těchto a dalších předpisů.

ÚOHS: Evropská komise prodlouží účinnost předpisů pro veřejnou podporu a zahájí hodnocení
Foto: ÚOHS
Popisek: ÚOHS
reklama

Od května 2012 Komise provedla zásadní reformu pravidel EU pro veřejnou podporu - tzv. modernizaci pravidel veřejné podpory. Cílem modernizace pravidel bylo umožnit členským státům rychlejší a jednodušší aplikování pravidel pro veřejnou podporu, zatímco Komise se může zaměřit na posuzování případů, které mají reálný potenciál narušit hospodářskou soutěž. Součástí modernizace byla rozsáhlá revize tehdy platných předpisů upravujících poskytování veřejné podpory.

Komise se rozhodla prodloužit platnost těchto předpisů pro poskytování veřejné podpory do konce roku 2022 ve stávajícím znění:

 • nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER)
 • nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis
 • Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014–2020
 • Sdělení Komise Pokyny k státní podpoře investic v rámci rizikového financování
 • Sdělení Komise Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014–2020
 • Sdělení Komise Pokyny pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích
 • Sdělení Komise Kritéria pro analýzu slučitelnosti státní podpory, která má podpořit realizaci významných projektů společného evropského zájmu, s vnitřním trhem

Prostřednictvím procesu hodnocení (evaluace) Evropská komise v souladu s Pokyny Komise pro zlepšení právní úpravy (Better Regulation Guidelines) zanalyzuje uvedené předpisy společně s dalšími pravidly pro veřejnou podporu, která byla přijata jako součást modernizace veřejné podpory. Hodnocení má formu tzv. kontroly vhodnosti ("fitness check"). Poskytne základ pro následné rozhodnutí Komise, zda je třeba zkoumané předpisy po roce 2022 dále prodloužit nebo je případně aktualizovat. Hodnocení bude zahrnovat následující pravidla, která byla přijata jako součást modernizace veřejné podpory:

 • nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER)
 • nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis
 • Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014–2020
 • Sdělení Komise Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací
 • Sdělení Komise Pokyny k státní podpoře investic v rámci rizikového financování
 • Sdělení Komise Pokyny ke státní podpoře letišť a leteckých společností
 • Sdělení Komise Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014–2020
 • Sdělení Komise Pokyny pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích

„Kontrola vhodnosti" bude rovněž zahrnovat Pokyny pro železnice z roku 2008 a Sdělení o krátkodobém vývozním úvěru z roku 2012. Tato pravidla nebyla revidována jako součást modernizace veřejné podpory, ale hodnocení je relevantní vzhledem k vývoji právních předpisů EU a souladu s rozhodovací praxí Komise. "Kontrola vhodnosti" bude zahrnovat interní analýzy Komise a veřejné konzultace, jakož i v některých případech studie vypracované externími konzultanty nebo cílené konzultace s konkrétními zúčastněnými stranami. Výsledky tohoto šetření budou shrnuty v pracovním dokumentu útvarů Komise.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Tisková zpráva
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

ERÚ oznamuje regulované ceny elektřiny a plynu pro rok 2021

22:15 ERÚ oznamuje regulované ceny elektřiny a plynu pro rok 2021

Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal cenová rozhodnutí, kterými každoročně stanovuje výši regulova…