VZP: Z jakých prostředků jsou hrazené finanční příspěvky?

07.09.2020 10:12

Otázka týdne z VZP

VZP: Z jakých prostředků jsou hrazené finanční příspěvky?
Foto: VZP
Popisek: Všeobecná zdravotní pojišťovna

Z jakých prostředků jsou hrazené finanční příspěvky, které pojišťovna poskytuje klientům?

Finanční příspěvky klientům jsou hrazeny z fondu prevence, který pojišťovna vytváří a spravuje v souladu se zákonem o Všeobecné zdravotní pojišťovně. Tento fond je účetně zcela oddělený od ostatních fondů pojišťovny (např. základního fondu zdravotního pojištění, z něhož se hradí zdravotní služby, provozního fondu aj.).

Celkově jsou příjmy pojišťovny tvořeny jednak platbami pojistného od pojištěnců, zaměstnavatelů a státu a jednak příjmy plynoucími z přirážek k pojistnému, pokut a poplatků z prodlení účtované pojišťovnou, případně i dary a ostatními příjmy. Zdrojem fondu prevence jsou finanční prostředky z příjmů plynoucích z pokut, přirážek k pojistnému a penále účtovaných VZP v oblasti veřejného zdravotního pojištění. Zdrojem fondu mohou být – ale VZP této možnosti nevyužívá – také finanční prostředky z podílu na výsledku hospodaření (po zdanění) z činností, které nad rámec veřejného zdravotního pojištění pojišťovna provádí v souladu se zákony a svým statutem. Celková výše finančních převodů z těchto zdrojů do fondu prevence za kalendářní rok nesmí překročit 0,3 % celkového objemu příjmů pojistného po přerozdělení.

Z fondu prevence lze nad rámec hrazených služeb hradit zdravotní služby s prokazatelným preventivním, diagnostickým nebo léčebným efektem, jsou-li poskytovány pojištěncům v souvislosti s jejich existujícím nebo hrozícím onemocněním. Prostředky fondu lze využít také k realizaci preventivních zdravotnických programů sloužících k odhalování závažných onemocnění, na podporu rehabilitačně rekondičních aktivit vedoucích k prokazatelnému zlepšení zdravotního stavu pojištěnců a dále na podporu projektů podporujících zvýšení kvality zdravotních služeb, zdravý způsob života a zdraví pojištěnců. Proto poskytujeme příspěvky například na očkování a léčebně-ozdravné pobyty nebo příspěvky cílené na prevenci kardiovaskulárních onemocnění (na pohybové aktivity nebo odvykání kouření), prevenci onkologických onemocnění, prevenci zhoršování diabetu, příspěvky těhotným ženám a maminkám atd. O čerpání fondu prevence, tedy o druhu i výši příspěvků rozhoduje správní rada pojišťovny.

Informace o nabízených příspěvcích z fondu prevence najdete na www.vzp.cz/vyhody.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: komerční tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Ministerstvo zdravotnictví: Novelou personálně stabilizujeme krajské hygienické stanice

19:33 Ministerstvo zdravotnictví: Novelou personálně stabilizujeme krajské hygienické stanice

Pracovní skupina na Ministerstvu zdravotnictví projednala novelu nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o p…