Výsledky soutěže "Absolventská práce na téma rovnosti žen a mužů" byly vyhlášeny

07.03.2016 9:10

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Jiří Dienstbier vyhlašuje výsledky soutěže Absolventská práce na téma rovnosti žen a mužů, která je součástí aktivit projektu spolufinancovaného z Norských fondů s názvem Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života realizovaného Oddělením rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR (Oddělení).

Výsledky soutěže "Absolventská práce na téma rovnosti žen a mužů" byly vyhlášeny
Foto: Hans Štembera
Popisek: Úřad vlády, ilustrační foto

Průběh soutěže a způsob hodnocení

Ústředním tématem soutěže vyhlášené dne 9. 10. 2015 na webu Úřadu vlády ČR byla rovnost žen a mužů. Téma se se dále dělilo na následující oblasti: domácí a genderově podmíněné násilí aslaďování pracovního a soukromého života.

K poslednímu možnému termínu pro zaslání prací, dne 1. 12. 2015, se do soutěže přihlásilo celkem 9 bakalářských a 8 diplomových prací. Oddělení rovnosti žen a mužů stanovilo pro posouzení všech přihlášených prací dvě tříčlenné komise (jednu pro kategorii bakalářské a jednu pro kategorii diplomové práce). Hodnotící ohodnotili/y všechny přihlášené práce v dané kategorii (bakalářská nebo diplomová práce) slovně a body z hlediska čtyř kritérií uvedených při vyhlášení soutěže na webu Úřadu vlády ČR, a sice originality, přínosu pro odbornou i laickou veřejnost, nabízené nové perspektivy a využitelnosti dané práce.

Obě komise se sešly dne 28. 1. 2016 na zasedání v budově Úřadu vlády, kde jednaly na základě slovního a bodového ohodnocení o výsledném pořadí přihlášených prací.

Výsledky v kategorii bakalářská práce

  • 1. místo: Kristýna Hondlíková – Podoba a vývoj hodnocení dopadů regulace na rovnost mužů a žen na pozadí rámce konceptu gender mainstreaming
  • 2. místo: Irena Lištiaková – Nestandartní formy práce, příklad Green Ways s.r.o.
  • 3. místo: Anna Jasková – Administrativní práce jako svobodná volba?

Komise v kategorii bakalářská práce nadto uděluje zvláštní uznání následujícím pracím:

  • Lucie Bohdalová – Motivace vstupu žen do politiky na komunální úrovni: případová studie Olomouce
  • Monika Laurincová – Prípadová štúdia inštitúcií poskytujúcich dennú starostlivosť o deti do 3 rokov v meste Brne

Výsledky v kategorii diplomová práce

Společné první místo:

  • Josef Petr – Jak otevřít dveře mužům? Projekt Patron: příklad zapojení mužů v oblastech občanského, veřejného a soukromého života, které dlouhodobě postrádají jejich větší participaci
  • Lucie Poláčková – České střetávání s takzvanou ženskou obřízkou

S ohledem na totožnou kvalitu dvou nejlepších prací uděluje komise v kategorii diplomová práce oběma uvedeným pracím společné první místo.

Komise neuděluje zvláštní uznání ani jiné ocenění žádné z dalších přihlášených diplomových prací.

Ocenění autoři a autorky se zúčastní

  • slavnostního předání certifikátu
  • prezentace práce na akcích Oddělení rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR (příspěvek na studentské konferenci a tiskové konferenci k soutěži, či vystoupení na zasedání některého z výborů, pracovních skupin apod.)

Na slavnostní předání certifikátu a prezentaci oceněných prací budou zváni/y všichni a všechny soutěžící, všichni členové a všechny členky hodnotících komisí i široká veřejnost. O termínu a místě konání akce bude Oddělení předem informovat. Vítězům a vítězkám v jednotlivých kategoriích bude nad to nabídnuta stáž na Oddělení rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR.

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Mgr. Jiří Dienstbier srdečně gratuluje všem oceněným a děkuje všem soutěžícím za účast v soutěži a zájem o dané téma. Dále děkuje členům a členkám hodnotících komisí za jejich čas a patřičnou péči, kterou hodnocení prací věnovali/y.

Oddělení se připojuje ke gratulaci a poděkování všem soutěžícím i hodnotícím. Zároveň chce povzbudit všechny soutěžící, aby se tématem rovnosti žen a mužů nadále zabývali/y. Oddělení proto nabízí všem soutěžícím, že jim bude pro účely dalšího akademického výzkumu v oblasti rovnosti žen a mužů plně k dispozici.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Dita Charanzová, Ph.D. byl položen dotaz

Nemyslíte, že je EU úplně mimo?

Uvědomuje si vůbec EU, že je tu krize, že čím dál víc lidí upadá do chudoby? Místo toho, aby třeba nějak pomohla, tak akorát přichází z dalšími nařízeními, na které lidi prostě nemají? Kupovat nová drahá auta, zatepltit baráky. Co se stane, když nezateplím, ne že bych nechtěla, ale prostě na to nem...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Liberecký kraj: Pryšec zapeklitý dorazil do kraje

11:17 Liberecký kraj: Pryšec zapeklitý dorazil do kraje

Řada exponátů se nalézá v herbářích v přírodovědných sbírkách Severočeského muzea v Liberci. Jejich …