„Děti, vykašlete se na rodiče, naočkujte se za jejich zády?!“ Advokátka vyrazila proti nátlakové kampani

08.06.2021 20:02

„Ještě čekám, že se objeví Pionýr.“ „Děti od rodin toužili vždy oddělit soudruzi!“ Známá advokátka Jana Zwyrtek Hamplová nesouhlasí s přístupem k očkování šestnáctiletých a sedmnáctiletých. Ti si totiž mohou jít pro vakcínu bez souhlasu rodičů. A co na tom nesedí? „Všechno.“ Ministerstvo, učitelé a další by měli podle advokátky dětem říct: poraď se napřed s rodiči. Tak by to mělo být ve vyspělé společnosti. „Jen barbaři rozbíjejí rodiny,“ podotýká. Nelze jedním dechem říkat, že očkování nezanechává žádné následky, a druhým, že očkování je natolik významné, že spasí svět. Hamplová kritizuje „neuvěřitelný nátlak“, který dělá očkování jen medvědí službu.

„Děti, vykašlete se na rodiče, naočkujte se za jejich zády?!“ Advokátka vyrazila proti nátlakové kampani
Foto: Hans Štembera
Popisek: Vakcína proti koronaviru, ilustrační foto

S velkou slávou odstartovalo už i očkování starších 16 let. Navíc mladí lidé si mohou dojít pro vakcínu v klidu bez souhlasu rodičů. Rozhodnutí je podle Ministerstva zdravotnictví zcela na nich. Jenže někteří rodiče z toho moc nadšení nejsou. „Rodičům to vadí velmi a z mnoha důvodů. Pokud má dítě 16 let, není ještě zletilé, ani plně způsobilé k právnímu jednání. Je vůbec podivné, že děti tohoto věku jsou ze strany státu vedeny k obcházení svých zákonných zástupců, tedy k obcházení rodičů, a to rozhodně ne v banální věci, ale v otázce jejich zdraví,“ hovoří o aktuálních zkušenostech z praxe advokátka Jana Zwyrtek Hamplová.

Anketa

Je zavedení covid pasů, bez nichž nepůjde cestovat či chodit na koncerty, příznakem totality?

74%
23%
hlasovalo: 15441 lidí

Na stránkách ministerstva zní tato slova: „Nezletilí zájemci o očkování, kteří jsou starší 16 let, nemusí k aplikaci očkování dorazit v doprovodu zákonného zástupce. Sám nezletilý zájemce může udělit informovaný souhlas s očkováním (výjimku tvoří pouze osoby se sníženým intelektem). Souhlas nemusí být písemný, očkovací místo si jeho písemnou formu ovšem může vyžádat.“ Advokátka podotýká, že nejde jen o to, zda očkování ano či ne, jak by se mohlo zdát. „Jde například i o druh vakcíny, a vůbec o vědomost o očkování. Jak jistě víte, po očkování má být například klid, a pokud by byla fyzická aktivita, může dojít ke zdravotním problémům. Zkrátka k tak významné věci, jakým nepochybně tento nový druh očkování je, by v žádném případě nemělo docházet bez vědomí rodičů, a jak jsem již uvedla, považuji toto oddělování dětí od rodičů nejen za nebezpečné, a v rozporu se zákonem, ale hlavně je neúctou k těm rodičům. Ti přece nejsou jen nějaká produkční jednotka, ale mají s dětmi rodinné vazby,“ doplňuje Hamplová.

A co je na vyjádření ministerstva tedy sporné? „Všechno. Právo, etika a může být ohroženo zdraví dítěte, viz třeba ona fyzická aktivita,“ varuje advokátka.

„Děti od rodin toužili vždy oddělit soudruzi.“

Výklady práva, které v souvislosti s očkováním slyšíme, obecně zdůrazňují, že veškeré pokyny jsou v naprostém souladu s právním řádem. Navíc pochybnosti o vakcínách jsou často hodnoceny jako dezinformace. Vakcíny prošly klinickým hodnocením, jejich vývoj se řídil přísnými bezpečnostními pravidly EMA, byly prozkoumány nezávislými odborníky a na vývoji se v podstatě pracuje desítky let. Připomínán bývá paragraf 95 nového občanského zákoníku: „Nezletilý, který není plně svéprávný, může v obvyklých záležitostech udělit souhlas k zákroku na svém těle také sám, je-li to přiměřené rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku a jedná-li se o zákrok nezanechávající trvalé nebo závažné následky“.

„Dobře. Vynechejme tedy morálku, a usmívejme se tomu, že nám naše děti ministerstvo a jiní přesvědčují, že se mají na své rodiče vykašlat, a takovou aktuální otázku dne, která vzbouzí pochopitelně nejistoty a emoce, jako je očkování proti covidu, si rozhodnout samy,“ komentuje úspěšná advokátka. „Já ale například tuto otázku kladu na zcela první místo, a pamatuji si ještě z literatury, že děti od rodin toužili vždy oddělit soudruzi. Ale dobře – půjdeme k paragrafům, když morálka nestačí. Nelze jedním dechem říkat, že očkování nezanechává žádné následky, a druhým, že očkování je natolik významné, že spasí svět. Je třeba si vybrat jedno z toho. Buď je to tak nevýznamné a v těle to opravdu nic neudělá, a pak ať si tam naše děti chodí bez nás, protože je to něco jako vitamíny – pak ovšem nechápu to tvrzení, jak nás ty vakcíny všechny zachrání, anebo je to naopak významná látka, kterou si vpravujeme do těla, právě aby nás uchránila, ale pak to rozhodně není běžná věc, která může jít mimo rodiče,“ popisuje Hamplová. „Takže si musí pánové a dámy na ministerstvu vybrat – buď je očkování významný krok, ale pak ho absolutně nelze aplikovat dětem mimo vědomost rodičů, anebo to do těla nevpravuje nic podstatného, ale pak nechápu, co se kolem očkování děje, a proč mají nejen mladí podepisovat informovaný souhlas,“ dodala. Zároveň podotýká: „Ale mne to nepřekvapuje – kvalita právní práce už se ukázala. Je nulová.“  


 
Ve svém okolí advokátka vidí, že děti i přesto za rodiči chodí, nic netají a radí se s nimi. „Mám přátele, co jsou očkovaní, ale děti očkovat nechtějí, a naopak, a respektují to vzájemně. Jen slyším a vadí mi ta masáž v médiích a ty neuvěřitelné výroky směrem k mladým, aby se na své rodiče vykašlali, a udělali to i za jejich zády sami. Víte, já vůbec neupírám mladým právo na jejich názor, a vím, že rodiče jejich názoru dbají. Mně na tom vadí ta propaganda, která se snaží děti od rodičů odříznout, to považuji skutečně za ‚soudružské‘ a nehodné civilizované společnosti, která má na rodinných hodnotách stavět,“ komentuje.     

Nejenže by souhlas měly vyžadovat nemocnice…

Anketa

Je potřeba, aby lidé, kteří jsou očkovaní a vracejí se ze zahraničí, podstupovali testy na covid-19?

70%
23%
hlasovalo: 5732 lidí
Někteří právníci doporučují, aby nemocnice nebo očkovací centra vyžadovala od šestnáctiletých nebo sedmnáctiletých mladých lidí souhlas rodičů. „Souhlas rodičů do 18 let věku považuji za samozřejmost. A nejenže by ho měly vyžadovat nemocnice (když už pro nic, tak z pudu preventivní sebezáchovy), ale ministerstvo, učitelé a další by měli dětem říct – poraď se napřed s rodiči. Tak by to mělo být ve vyspělé společnosti. Jen barbaři rozbíjejí rodiny,“ podotýká Hamplová.   

Na sociálních sítích se vedou žhavé diskuse i o tom, proč je mezi mladými lidmi menší zájem o očkování. Názory jsou i takové, že stejně mladí lidé kouří, hulí, pijí alkohol a fetují, tak proč mít problém s vakcínou? Navíc, pokud se očkovat nechtějí, jde o bezohlednost vůči starším lidem, protože ti jsou covidem ohroženi mnohem více. A pak, když se očkovat nechají, budou mít snadnější život. Ostatně, jako všichni.

„Aniž chci sdělovat svůj vlastní postoj, tedy zda se nechám či nenechám očkovat, řeknu to podstatné –  pokud děláme z lidí, a je jedno, zda z mladých či zralých, takové terče manipulace a nátlaku, proč potom to očkování označujeme za dobrovolné? Očkování není proti covidu, je na posílení imunity, a tomu, kdo má imunitu dobrou, může organismus i rozhodit, tedy mu uškodit. Proto má být tento typ očkování individuální, nikoli plošný, ostatně jako je řada jiných očkování,“ uvedla Hamplová. „Mám ve svém blízkém okolí člověka, který se kdysi jako mladý nechal naočkovat proti chřipce, protože na ni často trpěl. Od té doby má zdraví v háji. Mladý, do té doby až na tu častou chřipku zdravý sportovec. Byla jsem vedle něho u deseti těžkých chřipek, a nic. Proto mi nahánět lidi na očkování jako stádo prostě vadí, a vadí mi i ta lživá kampaň, že to bude nějaká tečka či co. Každý doktor vám řekne, že to tak není, že ten covid tu prostě bude. A pokud někdo spojí s pouhým očkováním jakoukoli běžnou součást života v dalších měsících, skončí to u soudu. Pozitivní diskriminace v případě tvrzeného dobrovolného očkování je nepřípustná,“ dodává.    

Nátlaková kampaň očkování škodí. Není to hamburger

Tento měsíc se má kampaň vystupňovat. S otevřením registrace pro nejmladší se do ní zapojují také influenceři a rozšiřuje se na sociální sítě, kde ji podpořili například herečka Iva Pazderková, zpěvák Adam Mišík nebo youtubeři Adam Lysek a Lukáš Fritscher. Píší lidovky.cz. Na osvětě se podle serveru budou podílet také zájmové spolky, jako Orel, Junák či myslivecká jednota, a též organizace zastupující národnostní a náboženské komunity.

„Ještě čekám, že se objeví Pionýr nebo vánoční: Já nemusím, já už ho vidím... (úsměv). Víte, já si myslím, že to tomu očkování obecně velmi škodí, tato nátlaková kampaň. Přece kdyby lidé věděli, že ho potřebují, jinak budou vážně nemocní nebo mohou i zemřít, budou stát na očkování fronty, a během půl roku budou naočkovaní třeba všichni. Očkování ale není hamburger, aby se na něho dělala taková reklama,“ uvedla advokátka. „Už z mnoha úst kolem sebe jsem slyšela – kdyby to bylo fakt tak dobrý a bezpečný, tak by nás tak nemasírovali. Ten neuvěřitelný nátlak dělá očkování medvědí službu. Vyvolává nedůvěru u lidí, kteří si kladou otázku – proč taková až ‚agrese‘ na lidskou vůli... Když před lety hrozilo, že tu bude 2 miliony onemocnění prasečí chřipkou, ministryně vystoupila – nechci vás děsit, jen se připravujeme, co kdyby. A byl klid. Dnes? Ta musí hledět,“ dodala.

V boji nepřátelských skupin zaniká podstatné

Evropská agentura pro léčivé přípravky schválila použití očkovací látky od firmy Pfizer/BioNTech i pro lidi od 12 let. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch odhadl, že očkování skupiny 12 plus vláda spustí nejpozději ve druhé polovině léta. „Ale to bych spekuloval, bude záležet na zájmu generace 16 plus,“ uvedl ministr v pořadu Partie televize CNN Prima News. Jenže čím menších dětí se vakcinace bude týkat, tím větší mohou vznikat konflikty v rodinách. A co vlastně dělat, když jeden z rodičů nebude souhlasit s očkováním dítěte a druhý ho naopak prosazovat?

„Začnu od konce. Když se neshodne otec a matka i v jiných věcech, rozhodují soudy na návrh jednoho z nich. Neumím si však představit soud, který rozhodne a nařídí dítěti dobrovolné (!!!) očkování. To dělá z tohoto očkování povinné,“ uvedla Hamplová. „Osobně si to neumím představit, navíc v době, kdy řada významných odborníků před očkováním dětí důrazně varuje. Jak to, že to přecházíme? Je tedy spíše smutné, že se našim mocným podařilo vytvořit tou neuvěřitelnou mediální masáží vzájemně nepřátelské skupiny, a to dokonce uvnitř rodin, v jejichž vzájemném boji zaniká zcela to podstatné – objektivní pohled na situaci, v níž se nacházíme. Zcela jistě to už dávno není žádná pandemie ani epidemie, jen doba, v nichž se těchto pojmů hrubě zneužívá. A my si to, mně z neznámých důvodů, necháváme líbit, i když to tvrdí lidé, kterým jinak nevěříme už skoro ani pozdrav. Zvláštní,“ dodala. 

Situaci pak shrnuje advokátka těmito slovy: „Co bych řekla závěrem… (Zamyšlení) Řekla bych lidem ‚kašlete na paragrafy i na tu reklamní masáž, semkněte se naopak ve vašich rodinách, poraďte se spolu, děti s rodiči, rodiče s dětmi, s babičkami, nebo se poraďte třeba s někým zvenčí, zkrátka zvažujte, komu, co a kdy můžete věřit, a rozhodněte se podle svého zdravého rozumu. Totéž respektujte u jiných. Někdo bude klidný s očkováním, někdo bez něj. Je dobrovolné, a pokud to někdo nebude chápat a nutit vám opak, ať si to odhláskuje. Za právníky běžte, až vás kvůli tomu, že nejste očkovaní, nepustí do kina, do práce nebo na hřiště. Protože nic takového se opravdu nesmí dít. A nenechte se rozdělovat, protože i to se někomu hodí do krámu. Jednotný národ je silný, ten, který se hádá, je snadná kořist. Ve všech směrech. Držte proto spolu všem reklamám navzdory. Jde o vás‘.“  


Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Daniela Černá

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

„Hurá, uhlí jede z Austrálie.“ A lídr ODS to schytal od kmeta

20:46 „Hurá, uhlí jede z Austrálie.“ A lídr ODS to schytal od kmeta

Super zpráva. Tak okomentoval lídr krajských voleb a nynější náměstek hejtmana Moravskoslezského kra…