„Muslimové znesvětí i vaše země...“ Tuto knihu nemáte číst. Knihkupci ji prý záměrně nedávají do svých výloh…

25.04.2017 21:03

REPORTÁŽ Historik Petr Bahník v pondělí, na svátek sv. Jiří, patrona rytířů, představil své knihy Český rytíř – Hrdinské příběhy z Čech, Moravy a Slezska z dob pohanských a Český rytíř – Hrdinské příběhy z Čech, Moravy a Slezska z dob křesťanských, které vyšly v nakladatelství Olympia.

„Muslimové znesvětí i vaše země...“ Tuto knihu nemáte číst. Knihkupci ji prý záměrně nedávají do svých výloh…
Foto: Hans Štembera
Popisek: Petr Bahník z Akce D.O.S.T.

Bahník na úvod přečetl pasáž o tom, jak musulmani a saracéni vraždili křesťany a kvůli tomu byly vyhlášeny křížové výpravy. Citoval svatého Bernarda z Clairvaux, že pokud se rytíři nepřidají do boje proti islámu, budou „znesvěceny i vaše země“.

Věrní Češi nejsou čecháčci

Předseda Akce D.O.S.T. Michal Semín řekl, že čelíme silnému útoku na naše základní hodnoty a na národní identitu. Řekl, že je rád, že Petr Bahník připomněl ve své knize hrdinství Čechů a že Češi nejsou žádní „čecháčci“ a že mají ctnosti rytířů jako věrnost, hrdinství, smysl pro oběť. Kniha podle Semína čelí blokádě největších knihkupectví. Přesto by se podle něj měla dostat do domácností „všech věrných Čechů“.

Historik a středoškolský učitel Aleš Dvořák mluvil o tom, že je potřeba vyvrátit tezi, že pověsti nesouvisejí s historickou pravdou. Pověst má zrnko pravdy pod nánosy fikce. Fantazie ale není svévolná. Příběh je svým ideovým poselstvím konzistentní a má účel. Dvořák připomněl, že ani historik se nevyhne tomu, že fakta podřizuje své interpretaci.

Zmínil, že přestože 19. století se vyznačovalo i kritickým zkoumáním, řada historiků nekriticky přejala Palackého tezi, že husitství bylo vrcholem českých dějin a baroko dobou temna. Řada historiků pak naprosto nesmyslně tvrdila, že sochy Jana Nepomuckého jsou jen přetesané dřívější sochy Jana Husa.

Připomněl renesančního kronikáře Václava Hájka z Libočan, jehož kronika byla velmi oblíbená v době baroka a měla obrovský vliv na barokní katolické vlastenectví, ačkoli sama nestranila katolictví či protestantismu. Podle něj Hájek pracoval s tradicí i fikcí podobně jako ostatní autoři.

Kontrarevoluční romantismus proti osvícensko-zednářskému liberalismu

Reakční a kontrarevoluční filozof a filolog Jiří Hejlek hovořil o romantismu, který ztotožnil s kontrarevolučním myšlením. Ve druhé polovině 18. století se podle něj ustavila atlantická civilizace, jejíž první obětí byla za Velké francouzské revoluce Francie. Romantismus podle něj vystupoval proti liberalismu a obhajoval tradici a národní pospolitost. Proti zisku prosazoval čest, místo peněz službu a podobně. V opozici proti osvícensko-zednářskému liberalismu byl podle něj romantický nacionalismus.

Zmínil například explicitního odpůrce liberála Adama Smithe, spolupracovníka Metternicha Adama Müllera. Připomněl též osobnosti konzervativní revoluce, která měla být alternativou k socialismu i liberalismu. Konkrétně Othmara Spanna a Osvalda Spenglera. Některé myšlenky tohoto hnutí si přivlastnil nacismus – ale dal jim pohanský a rasistický ráz.

Podle Hejlka nevázanost a nezávaznost rozkládají naši civilizaci a lidská společenství. Hon za ziskem vytlačuje smysl pro povinnost a obětavost pro druhé. Národ, Bůh, tradice, rodina, minulost, čest… Jsou hodnoty, které je třeba obrodit ve třetí vlně romantismu. Nové, cizí, neprozkoumané, neosvědčené hodnoty jsou podle něho špatné.

Hájek uskutečnil folklorní výzkum

Poté promluvil sám autor knih Český rytíř – Hrdinské příběhy z Čech, Moravy a Slezska z dob pohanských a Český rytíř – Hrdinské příběhy z Čech, Moravy a Slezska z dob křesťanských Petr Bahník, který v historickém exkurzu připomněl historii rytířských zpěvů v Evropě. Myšlenka ušlechtilého bojovníka – rytíře se vyvíjela. Od věrnosti panovníkovi, k lásce k vlasti a obraně víry či věrnosti rodovým tradicím. V pověstech se zrcadlili i pohádkové motivy z dob pohanských, ale získaly křesťanský ráz.

Zmínil Václava Hájka z Libočan, který je podle něj až nespravedlivě kritizován. Podle něj se málo ví, že Hájek dělal folklorní výzkum a staré pověsti a tradice hledal i v archivech šlechty. Zachytil fantazii dávných tvůrců, která však vycházela částečně z historické pravdy. Též zmínil, že pověst o Čechovi je živá v Chorvatsku i na Ukrajině, což svědčí, že má hluboké kořeny v minulosti těchto národů.  

 

 

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Lukáš Petřík

Ing. Libor Turek, Ph.D. byl položen dotaz

Co přesně bylo populistického na návrhu ANO zmrazit platy politiků?

Protože nyní už to chcete taky, když vás k tomu vyzval i prezident. V čem bude váš návrh od toho opozice nepolulistický? A co, že jste (až) nyní tak otočili? A proč je vůbec třeba, aby byly platy politiků pravidelně valorizovány, když spousta jiných skupin lidí, ale i třeba státních profesí se stejn...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

„Právo na revoluci je lidské právo.” To neřekl Václavák. Vládu zaujme

17:39 „Právo na revoluci je lidské právo.” To neřekl Václavák. Vládu zaujme

Zvyšuje se počet lidí, kteří se nemohou ze své práce uživit. „Jedna miliarda lidí žije ve slamech a …