„Neposlouchejte je, ta jejich nařízení. Spusťte odpor!“ Daniel Landa rozvášnil dav. To nebylo vše: Točte je, bolševiky!

25.09.2021 9:07 | Reportáž

Odpor proti nesmyslnostem politiků vyhlásil na setkání se svými přívrženci Daniel Landa při setkání a vyhlášení své nové iniciativy. „Braňme se, než nás vypnou, nebo nás budou bít jako šílení Němci své občany,“ uvedl Landa před více než stovkou přítomných. Zásadně odmítl další lockdown, euro a globalizaci vůbec. Akci v Dražejově u Strakonic spoluorganizovali Svobodní, Trikolóra a Soukromníci.

„Neposlouchejte je, ta jejich nařízení. Spusťte odpor!“ Daniel Landa rozvášnil dav. To nebylo vše: Točte je, bolševiky!
Foto: Hans Štembera
Popisek: Daniel Landa přebarvil žlutý špendlík na zlatý. Vyzval k ještě většímu odporu proti covidovým opatřením

„Doba je taková, že je potřeba každého statečného člověka… Činím to, co činili tehdejší kazatelé, akorát nehlásám žádné náboženství, ale víru v nás, ve vás, chtěl bych obnovit víru v nás a v naši sílu,“ uvedl na začátek pateticky Landa.

Lev a obrana

„Proč jsme s Moravany skuteční bratři, dvojčata, nejen heraldicky, ale i mýticky a historicky. Slavný český dvouocasý lev je původně slavný moravský dvouocasý lev. A slavná moravská orlice je slavná česká svatováclavská orlice. Tento lev sloužil Moravě, ještě když byl slavný moravský markrabě Přemysl III. korunován ještě slavnějším českým králem Přemyslem Otakarem II. železným a zlatým. A tento král přinesl s sebou lva, který je nyní naším slavným českým lvem, a věnoval Moravě českou orlici, která je teď slavnou moravskou orlicí a kterou probouzíme společně se slezskou.“


Foto: Václav Fiala

„Náš znak, erb, je na štítě. Štít je obranný prvek. Je jej třeba pozdvihnout, když na nás někdo útočí. Já se obávám, že nyní nám útočí na to nejcennější a nejvzácnější, co máme, a to je svoboda, která stála mnoho a mnoho krve naše předky, a je to láska: Kdy zvednout štíty, když ne teď. Možná si říkáte, že až se to začne týkat přímo vaší rodiny. Ale my musíme zvedat štíty i za své sousedy, protože když my se máme dobře a soused se nemá dobře, neznamená, že se nás to netýká,“ pokračoval bard. „Je to jako v roce 1948, kdy části schopných obyvatel, živnostníkům, brali všechno. Většina mlčela, někteří tleskali. Byla z toho totalita na 40 let včetně koncentračních táborů, uranových dolů a jedné okupace, která se v té době nazývala bratrská pomoc. Teď je nutné zvedat za své sousedy naše štíty.“

Se štítem, nebo na štítě

„To, co máme na štítě, je to nejdůležitější. Tedy to nejposvátnější, a za to bychom měli být schopni a ochotni s hrdostí složit své životy tak, jak naši předkové. Za to nám stojí žít, za to nám stojí i zemřít. Proč máme tento společný symbol? Za co byste položili svůj život? Za rodinu. Od slova rodina je rod. Víc rodin je náš rod, tedy národ. A proto tento náš znak symbolizuje všechny naše rodiny. To jsme my. Náš štít je červený, rudý. Rudý jako krev. Ale ne krev nepřátel, ale naše krev, kterou jsme ochotni cedit za to nejposvátnější. Bohužel, přichází doba, kdy je skutečně ohroženo to nejposvátnější. Neváhejte tedy zvednout štít za své sousedy, za své bratry Moravany, Slezany a Čechy, neboť svoboda je to nejcennější, co máme,“ vysvětloval druid Landa.

„Vidím lva, ne pejska ani slepici, která snáší páníčkovi vajíčka. Protože pejsek dostává od svého páníčka krmení, ale lev, ten je schopen si svoji potravu obstarat sám. Nejhorším činem je krmit lva, protože jej můžete krmit jen v kleci. A ten, kdo lva krmí, snižuje jeho schopnost přežít v konkurenci přírody. Tedy kdo nás má tendenci krmit, kdo má tendenci nám dávat dotace, abychom byli schopni přežít, kdo se o nás stará tak hezky, abychom už nemuseli mít za své životy žádnou zodpovědnost a tvrdí, že nám činí dobře, lže, neboť nás zabíjí. Zabíjí nás duševně a posléze i fyzicky. Lev si svou potravu obstarává sám. A protože se blíží těžké doby, je potřeba se znovu naučit obdělávat naše pole, znovu vyrábět potraviny, abychom nechcípli hlady, když nepřijedou kuřata z Polska,“ konstatoval Daniel Landa.


FOTO: Václav Fiala

Lev je šelma.“ Není nic trapnějšího než ochočená šelma. Lev se zdvíhá pouze v nejnutnějších případech. Tedy za normálních okolností většinu dne prospí, stejně jako náš lev po většinu času spí. Ale v době, kdy je třeba, se probouzí a koná. A ten čas právě přichází. Podíváme-li se na barvu našeho lva, je bílá, tedy stříbrná. To je to nejvznešenější, co může být – luna, stříbro. Náš lev je bytost veskrze ušlechtilá a nádherná. Tak nádherná, že by nám ji mohly ostatní národy závidět. Probuzený lev ve vás – a jiný způsob neexistuje – to jsou ti pověstní blaničtí rytíři. Rozbijte skálu ve své duši a probuďte v sobě lva. To jsou ti blaničtí rytíři. Nikdo to za vás neudělá. Každý z vás je nyní důležitým, každý z vás se počítá,“ pokračoval dál za absolutního ticha auditoria Landa.

„Zlaté zbraně, drápy a bílé zuby. Náš lev je schopen bránit. A vidíte jej v náskoku, tedy je připraven se bít. Nezapomeňme tedy, že máme zbraně, že vy jste moc. Oni s vámi nemohou dělat, co chtějí, když budete v jednotě, pevní v postojích. Jste daleko větší moc než ti, kteří vám nařizují naprosto drzá nařízení, která vám ničí vaše životy. Vy jste daleko silnější. Jako ty zlaté drápy. Zlatá ovšem znamená, že náš lev bojuje čestně, rovně a vznešeně. Není to levák, nechodí krást, on brání to nejvznešenější. Dál vidíme zlatý jazyk. Proč jej má? Protože miluje pravdu a mluví nádhernou ušlechtilou řečí. Tento zlatý jazyk symbolizuje, že nejsme lůza. My jsme hrdí, vznešení občané. A symbolizuje svobodu slova. Kam jsme se dnes dostali? Nadnárodní firmy likvidují naše názory, protože se nehodí do krámu. Lidé jsou vyhazováni z práce. Svobodu slova je potřeba bránit až do posledního dechu. I kdyby si váš soused myslel něco, co se vám nelíbí, nechte jej to vyslovit, neútočte na něj. Svoboda slova je ten nejvzácnější dar, který nám naši předkové vybojovali. Nenechte si jej brát,“ uvedl za potlesku přítomných Daniel Landa.

Mluvme, jak nám jazyk narost!

Anketa

Jste pro povinné očkování seniorů proti covidu-19?

26%
71%
hlasovalo: 41889 lidí
„Jazyk, překrásný indoevropský, slovanský jazyk. Tento faktor je atakován úplně jako naše svoboda, i když to nyní necítíme. My lajkujeme, děláme brainstormingy a pomalinku se do našeho jazyka vkrádá globální řeč. Před 200 lety museli naši obrozenci tento jazyk zachraňovat. Vymýšlet nová slova, protože ten jazyk málem zahynul. A s jazykem hyne i národ. Protože národ je duševní a duchovní záležitost. Přestaňme lajkovat, dávejme si líbísky, přestaňme brainstormingovat a dělejme mozkobouře. Hlídejme si jazyk, protože nyní je to každé dvacáté slovo, ale v rámci mladé generace je to už každé desáté slovo. Další generace bude mít už každé páté slovo a jejich děti se už budou chtít zbavit toho komplikovaného, archaického jazyka, kterému nikdo v globálním světě nerozumí. Chraňte český jazyk a milujte jej!“

„Koruna, česká koruna. Poslední zbytek iluze naší státnosti. Stejně jej sice řídí centrální banky, ale přesto je to ještě poslední drápek, poslední zdání toho, že jsme státem. Je velmi důležité nenechat si vzít naši korunu. Protože ve chvíli, kdy nám ji seberou a přijmeme jakési platidlo, posléze digitální, svobodu už nebudeme mít vůbec žádnou. Protože někdo za hranicemi bude určovat, co si můžeme koupit, kolik si toho můžeme koupit. A když budeme ten systém zlobit, jednoduše vás vypnou,“ odtajnil černou budoucnost Landa.

Co dále podle barda symbolizuje koruna na hlavě českého lva. „Je to samostatnost. Lev si vládne sám. Vládne svému domu sám, svému zdraví sám, svým myšlenkám sám. Lev nedovoluje importovat myšlenky, jako například že bychom měli akceptovat různé rodiny a 60 pohlaví. Naše rodiny dobře známe už po staletí. Víme, co je muž a žena, co je matka a otec. Nepotřebujeme násilný import.“

Koruna podle Landy zase znamená vládu věcí. „Tedy lev by měl vládnout i naší krajině, našim polím, vodám a lidem. Nedovolme, aby se vláda nad naším lidem odstěhovala někam do ciziny. Buďte obezřetní. Ten z vás, kdo nechce volit, prosím jej, aby volit šel. Nebudu nabádat nikoho, ale dejte na všechny, kteří chtějí posilovat rozhodováni o našich lidech, zákonech a našich věcech v zahraničí. Neboť naše země – a naše věci.“

Tak takto tedy rozhodně ne!

„Bohužel jsme se nyní dostali do doby, kdy celosvětově dochází k ohýbání práv občanů. Občan se musí sklonit, musí poslouchat naprosté nesmysly a toto vede k otroctví. To, co se s námi nyní děje, je vymývání mozků. Mám pocit, jako by politici naprosto ztratili kontrolu a daleko překročili hranici toho, co si mohou dovolit. A protože se dívám do zahraničí, vidím šílené Němce, kteří bijí své obyvatele pěstmi a koleny do hlavy tak, jak by si to nedovolili ani za bolševika, kterého také nenávidím. To, co vidíme v Austrálii, je naprosto bezprecedentní. Násilí státu vůči svým občanům. To, co vidíme na Slovensku, to tu prostě už nesmíme dovolit,“ vypočítával světové lapsusy Landa. „Poprvé už jsme to dovolili – a byli jsme v šoku. Podruhé už ne! Staňme se ostrovem svobody. Věřím, že český lev dokáže vyvinout takovou sílu šelmy, že nám budou ostatní země závidět. A možná se nechají inspirovat, protože my to tu nepřipustíme,“ ukončil další část Landa za potlesku přítomných.

Odpor neznamená lůza

A varoval: „Ať si politici uvědomí, že české království není v rukou ženomužů, ale v rukou mužů a žen. Udělali jsme aktivitu, kterou jsme pojmenovali Zlatý špendlík. Je to občanská mobilizace na obranu ústavy. Šikujeme muže a také ženy proto, kdyby náhodou politiky po volbách – protože věříme, že do voleb se nic nestane – kdyby je náhodou napadlo nás znovu zavřít do lockdownu nebo nám nařídit povinné očkování nebo další drzosti. Potřebuji vědět, kolik vás je a podle toho zvolím strategii. Na všechno máme odborné týmy. Máme právníky. Máme lékaře – děkuji jim. Máme marketingový tým. Máme pár novinářů. A také máme specialisty na odpor,“ pohrozil establishmentu Landa.

Anketa

Jste pro zákaz prodeje aut se spalovacími motory v roce 2035, jak chce EU?

1%
hlasovalo: 19280 lidí
Pak vyslal signál: „Důvěřujte nám, buďte trpěliví a prosím o disciplínu. Protože jsem Vyšehradčan a na Vyšehradě odpočívá slavný a hlavně první český král Vratislav, rád bych pomohl vrátit slávu našim zemím. Je 14 hodnot, které by měly lemovat onu sílu, kterou probouzíme – my nejsme lůza, ale hrdí svobodní občané,“ konstatoval za silného potlesku Landa.

„Hodnoty, které bychom rádi šířili i do zahraničí, jsou: moudrost, zdraví, pravda, jednota, radost, píle, čest, statečnost, šlechetnost, spravedlnost, pokora, věrnost, síla a láska,“ sklidil opět potlesk. „Pakliže se nám podaří tyto hodnoty vzkřísit, ubránit a hlavně žít, já vám slibuji, že okolní státy budou závidět a vezmou si z nás příklad. Buďte připraveni na odpor. Právníci nám napsali desatero, které najdete na našich stránkách. Už se všichni pusťte do individuálnímu odporu, kde to jenom jde. Přestaňte poslouchat jejich nařízení, neboť jsou nezákonná. Jak zjistil i Reflex – vnější, i z minulého týdne, naši politici vědí, že nám nařizují nezákonná nařízení, a přesto tak dělají. Tím pádem je neposlouchejte,“ finišoval Landa za bouřlivého potlesku přítomných a výkřiků „anooo“.

„Ukončil bych citátem, který si prosím vytesejte do svých srdcí: Těžké časy vytvářejí silné muže. Silní muži vytvářejí lehké časy. Lehké časy vytvářejí slabé muže. Slabí muži vytvářejí těžké časy,“ zakončil Daniel Landa.

„Nebojte se vzepřít a vše natočte, točte je, bolševiky,“ radil už při osobních setkáváních a radách na samém konci akce.“

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Václav Fiala

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

„To nemůžete myslet vážně!“ Vondráček dostal v ČT otázku na Zemana, která ho šokovala

8:53 „To nemůžete myslet vážně!“ Vondráček dostal v ČT otázku na Zemana, která ho šokovala

Předseda Sněmovny Radek Vondráček se rozhodl ještě jednou důkladně vysvětlit svou návštěvu u prezide…