„Omluvte se! Národu, ne nám.“ Hrad ostře proti ČT. Důvod: Zeman a tornádo

29.06.2021 12:13

Omluvte se za slova zástupce šéfredaktora zpravodajství České televize Františka Lutonského, vyzval vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář generálního ředitele České televize Petra Dvořáka. „Nikoli prezidentu republiky, nikoli mně, ale českému národu a Vašim divákům. Zároveň Vás žádám o vyvození konkrétních personálních důsledků, pokud tomu tak již nebylo učiněno,“ dodává v otevřeném dopise. Důvodem je Lutonského tweet, ve kterém zveřejňuje výsledky druhého kola volby prezidenta v moravských obcích zničených tornádem a naznačuje, že Zeman pro své voliče neudělal dost.

„Omluvte se! Národu, ne nám.“ Hrad ostře proti ČT. Důvod: Zeman a tornádo
Foto: Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS
Popisek: Prezident Miloš Zeman v pořadu Partie na CNN Prima News

Kancléř Vratislav Mynář vyzval k omluvě zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT pana Františka Lutonského ohledně jeho příspěvku na sociální síti Twitter. Ten spojoval vítězství prezidenta Miloše Zemana v prezidentských volbách s živelní katastrofou. Mynář o omluvu žádá generálního ředitele ČT Petra Dvořáka.

„Vážený pane generální řediteli, dne 25. června zasáhlo jih Moravy ničivé tornádo, které za sebou zanechalo šest obětí, stovky zraněných a škody v řádech stovek milionů korun. Následovala enormně silná a rychlá reakce veřejnosti, která dodnes pomáhá jak finančně, tak vlastními silami. Vrátit ztracený život nikdo nedokáže, ale přispět k obnově sedmi zasažených obcí se z minuty na minutu rozhodli lidé z celé země. Stejně jako na zasažených místech, kde musely jít v tu chvíli stranou běžné sousedské spory, i národ na několik dní táhl za pomyslný jeden provaz, nehledě na politické preference, vyznání či sociální postavení. Pomáhali a pomáhají všichni, kteří mohou,“ píše v dopise Mynář.

„O to více mě osobně zasáhlo vyjádření zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT pana Františka Lutonského, které považuji za naprosto skandální, odporné, nenávistné a v této chvíli obzvláště zavrženíhodné. Váš zaměstnanec v době, kdy záchranáři teprve bojovali o životy přeživších, publikoval na svém twitterovém účtu příspěvek, ve kterém upozorňoval na volební preference obyvatel obcí zasažených tornádem. ‚Takhle tam dopadly výsledky voleb. Všude hlasovali pro současného prezidenta…‘ uvedl mimo jiné pan Lutonský,“ cituje Mynář.

„Vyjádření pana Lutonského okamžitě veřejně odsoudili jak mnozí novináři, tak široká veřejnost včetně několika členů Rady ČT. Poukazovat v době, kdy v nemocnicích bojují o život přeživší, na jejich politické názory vyjádřené v demokratických volbách, není nic více než cynický hyenismus, proti kterému se jménem všech, kteří nyní svou pomocí přispívají k obnově, tímto dopisem ohrazuji,“ podotkl Mynář.

A požádal Dvořáka o zvážení argumentace, jež podle Mynáře poukazuje na zcela zjevné porušení jak základních etických a novinářských zásad, tak i samotného Kodexu ČT. „Vy sám jste v rozhovoru v Hospodářských novinách uvedl: ‚To, že jsou (zaměstnanci ČT) aktivní na sítích, by mělo splňovat základní parametr: Co píšou na sociální sítě, by neměli mít problém zopakovat do našeho vysílání.‘ Podle čl. 1 tzv. Desatera pro práci novináře České televize na sociálních sítích pro zaměstnance platí, že ‚cokoli, co publikujeme, lajkujeme nebo sdílíme na sociálních sítích, nesmí ohrozit důvěru v naši vlastní nestrannost, ani v objektivitu, nezávislost a vyváženost vysílání České televize,‘ a ‚ručíme svou osobní pověstí za to, že informace námi zveřejněná je ověřená a že splňuje základní formální parametry, které bychom uplatnili i v naší novinářské práci.‘,“ uvádí Mynář.

Mynář se ve svém dopise odvolává na slova radní ČT Hany Lipovské: „V příspěvku zaměstnance České televize Františka Lutonského bylo porušeno Desatero práce novináře ČT na sociálních sítích, Kodex ČT, princip, na který jste se odvolával Vy ve svém rozhovoru pro Hospodářské noviny, i základy docela obyčejné, nikým nekodifikované, slušnosti,“ cituje Mynář Lipovskou.

„Pan Lutonský se později vyjádřil ve smyslu, že jeho vyjádření bylo ‚špatně pochopeno‘. Údajně mělo poukazovat na to, že se prezident republiky zavčas k této tragické události nevyjádřil, a tím zklamal své voliče. Jako výmluva to ovšem neobstojí, neboť prezident republiky se prostřednictvím svého tiskového mluvčího k situaci vyjádřil 24. 6. (21.52), kdy poděkoval složkám záchranného systému, starostům, hejtmanům a členům vlády a vyjádřil účast občanům. Zároveň rozhodl o vyslání příslušníků Hradní stráže do zasažené oblasti, a to společně s dcerou Kateřinou a materiální pomocí. Dne 25. července v 10 hodin dopoledne informoval mluvčí prezidenta republiky o termínu veřejného vystoupení prezidenta republiky. Dále na situaci díky přítomnosti Hradní stráže průběžně reagujeme koordinací materiální pomoci z Nadačního fondu prezidenta republiky. Bohužel stále přicházejí i zdrcující a tragické zprávy, naposledy o úmrtí dítěte, na které prezident republiky reagoval vyjádřením hluboké soustrasti mamince a tatínkovi,“ sdělil dále Mynář.

„Zástupce šéfredaktora ČT nejenže selhal v základech slušného vychování, ale selhal též při aplikování Kodexu ČT, který schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, kdy každá zpráva musí být ‚založena na zjištěných a ověřených údajích‘ a ‚zamlčení důležité informace nebo potlačení jejího podstatného aspektu bude vždy hrubým porušením tohoto imperativu‘. Pokud si pan Lutonský stěžuje na to, že jeho vyjádření jsou ‚špatně chápána‘, považuji to v případě osoby na pozici zástupce šéfredaktora za úsměvné, neboť pracovník zastávající významný post ve zpravodajství veřejnoprávního média by snad měl být vybaven dostatečnými intelektuálními dovednostmi na to, aby byl schopen produkovat takové formulace, které budou chápány správně. Žádám Vás tímto, abyste se jako představitel veřejnoprávního média za chování Vašeho podřízeného omluvil. Nikoli prezidentu republiky, nikoli mně, ale českému národu a Vašim divákům. Zároveň Vás žádám o vyvození konkrétních personálních důsledků, pokud tomu tak již nebylo učiněno. Dovoluji si zároveň poděkovat řadovým pracovníkům zpravodajství ČT za práci, kterou při informování o průběhu katastrofy i o jejích následcích odvádějí, neboť nepochybně i to přispívá k rychlému a efektivnímu řešení situace,“ zakončil Mynář.

Proti slovům Lutonského se již v minulosti ohradil i hradní mluvčí Jiří Ovčáček. „Vedoucí pracovník ČT rozdmýchává nenávist proti prezidentu republiky,“ uvedl Ovčáček.

Lutonský se tehdy bránitl. „Ne, Jiří. Jen s politováním konstatuje, že prezident mohl zklamat své voliče, kteří se ocitli v tak těžké situaci,“ zdůraznil Lutonský. 

Zástupce šéfredaktora nakonec tweet smazal s tím, že si ho někteří lidé vyložili zcela jinak, než ho myslel autor. Chtěl podle svých vlastních slov opravdu jen poukázat na to, že v obcích, kudy se prohnalo tornádo, většinou vyhrál v prezidentské volbě Miloš Zeman, ale pokud by v pátek dopoledne po řádění tornáda lidé chtěli slyšet podporu od prezidenta, kterému dali svůj hlas, musejí si počkat až do sobotního večera, z čehož mohli být zklamáni.

Lutonský a Zeman

 

„Smazal jsem ten tweet o tornádu a prezidentovi, protože ho mnoho lidí vykládá tak, jak by mě ani ve snu nenapadlo,“ uzavřel celou věc.

Lutonský a Zeman

Celý text Vratislava Mynáře:

Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky odeslal dne 29. června 2021 dopis generálnímu řediteli ČT týkající se nenávistného příspěvku zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT pana Františka Lutonského.

Vážený pane generální řediteli,

dne 25. června zasáhlo jih Moravy ničivé tornádo, které za sebou zanechalo šest obětí, stovky zraněných a škody v řádech stovek milionů korun. Následovala enormně silná a rychlá reakce veřejnosti, která dodnes pomáhá jak finančně, tak vlastními silami. Vrátit ztracený život nikdo nedokáže, ale přispět k obnově sedmi zasažených obcí se z minuty na minutu rozhodli lidé z celé země. Stejně jako na zasažených místech, kde musely jít v tu chvíli stranou běžné sousedské spory, i národ na několik dní táhl za pomyslný jeden provaz, nehledě na politické preference, vyznání či sociální postavení. Pomáhali a pomáhají všichni, kteří mohou.

O to více mě osobně zasáhlo vyjádření zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT pana Františka Lutonského, které považuji za naprosto skandální, odporné, nenávistné a v této chvíli obzvláště zavrženíhodné. Váš zaměstnanec v době, kdy záchranáři teprve bojovali o životy přeživších, publikoval na svém twitterovém účtu příspěvek, ve kterém upozorňoval na volební preference obyvatel obcí zasažených tornádem. „Takhle tam dopadly výsledky voleb. Všude hlasovali pro současného prezidenta…“ uvedl mimo jiné pan Lutonský.

Vyjádření pana Lutonského okamžitě veřejně odsoudili jak mnozí novináři, tak široká veřejnost včetně několika členů Rady ČT. Poukazovat v době, kdy v nemocnicích bojují o život přeživší, na jejich politické názory vyjádřené v demokratických volbách, není nic více než cynický hyenismus, proti kterému se jménem všech, kteří nyní svou pomocí přispívají k obnově, tímto dopisem ohrazuji. Žádám o zvážení argumentace, která poukazuje na zcela zjevné porušení jak základních etických a novinářských zásad, tak i samotného Kodexu ČT. Vy sám jste v rozhovoru v Hospodářských novinách uvedl: „To, že jsou (zaměstnanci ČT) aktivní na sítích, by mělo splňovat základní parametr: Co píšou na sociální sítě, by neměli mít problém zopakovat do našeho vysílání.“

Podle čl. 1 tzv. Desatera pro práci novináře České televize na sociálních sítích pro zaměstnance platí, že „cokoli, co publikujeme, lajkujeme nebo sdílíme na sociálních sítích, nesmí ohrozit důvěru v naši vlastní nestrannost, ani v objektivitu, nezávislost a vyváženost vysílání České televize,“ a „ručíme svou osobní pověstí za to, že informace námi zveřejněná je ověřená a že splňuje základní formální parametry, které bychom uplatnili i v naší novinářské práci.“

Jak uvádí radní ČT paní Hana Lipovská: „V příspěvku zaměstnance České televize Františka Lutonského bylo porušeno Desatero práce novináře ČT na sociálních sítích, Kodex ČT, princip, na který jste se odvolával Vy ve svém rozhovoru pro Hospodářské noviny, i základy docela obyčejné, nikým nekodifikované, slušnosti.“

Pan Lutonský se později vyjádřil ve smyslu, že jeho vyjádření bylo „špatně pochopeno“. Údajně mělo poukazovat na to, že se prezident republiky zavčas k této tragické události nevyjádřil, a tím zklamal své voliče. Jako výmluva to ovšem neobstojí, neboť prezident republiky se prostřednictvím svého tiskového mluvčího k situaci vyjádřil 24. 6. (21.52), kdy poděkoval složkám záchranného systému, starostům, hejtmanům a členům vlády a vyjádřil účast občanům. Zároveň rozhodl o vyslání příslušníků Hradní stráže do zasažené oblasti, a to společně s dcerou Kateřinou a materiální pomocí. Dne 25. července v 10 hodin dopoledne informoval mluvčí prezidenta republiky o termínu veřejného vystoupení prezidenta republiky. Dále na situaci díky přítomnosti Hradní stráže průběžně reagujeme koordinací materiální pomoci z Nadačního fondu prezidenta republiky. Bohužel stále přicházejí i zdrcující a tragické zprávy, naposledy o úmrtí dítěte, na které prezident republiky reagoval vyjádřením hluboké soustrasti mamince a tatínkovi.

Zástupce šéfredaktora ČT nejenže selhal v základech slušného vychování, ale selhal též při aplikování Kodexu ČT, který schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, kdy každá zpráva musí být „založena na zjištěných a ověřených údajích“ a „zamlčení důležité informace nebo potlačení jejího podstatného aspektu bude vždy hrubým porušením tohoto imperativu.“ Pokud si pan Lutonský stěžuje na to, že jeho vyjádření jsou „špatně chápána“, považuji to v případě osoby na pozici zástupce šéfredaktora za úsměvné, neboť pracovník zastávající významný post ve zpravodajství veřejnoprávního média by snad měl být vybaven dostatečnými intelektuálními dovednostmi na to, aby byl schopen produkovat takové formulace, které budou chápány správně.

Žádám Vás tímto, abyste se jako představitel veřejnoprávního média za chování Vašeho podřízeného omluvil. Nikoli prezidentu republiky, nikoli mně, ale českému národu a Vašim divákům. Zároveň Vás žádám o vyvození konkrétních personálních důsledků, pokud tomu tak již nebylo učiněno.

Dovoluji si zároveň poděkovat řadovým pracovníkům zpravodajství ČT za práci, kterou při informování o průběhu katastrofy i o jejích následcích odvádějí, neboť nepochybně i to přispívá k rychlému a efektivnímu řešení situace.

S úctou

Ing. Vratislav Mynář

Ing. Miloš Zeman

  • BPP
  • První přímo zvolený prezident ČR
  • prezident České republiky

 

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: vef

Chápete vůbec dnešní situaci z pohledu obyčejných lidí?

Dobrý den, souhlasím s Vámi v tom, že je závist špatná, i že si u nás lidi na můj vkus závidí až moc - často nesmyslně, ptotože mají zpřeázené priority nebo třeba i jen proto, že je někdo schopnější a úspěšnější, ale sám proto, aby se měl líp, nic nedělá. Opravdu si ale nyní myslíte, že je to jen o ...Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

„Kdo nejste bohatý nebo uznávaný, jste pro Fialu závistivý póvl.“ Premiér chtěl uklidnit společnost. Místo toho výbuch

21:01 „Kdo nejste bohatý nebo uznávaný, jste pro Fialu závistivý póvl.“ Premiér chtěl uklidnit společnost. Místo toho výbuch

ANKETA „Když například nějaká firma dosáhne velkého úspěchu, má z toho prospěch mnohem víc lidí, než…