„Takže ta zpráva je důvěrná a vy z ní opět citujete? To je výborný!“ Poslanec od Babiše se v ČT překřikoval s Hřibem

06.12.2019 14:10

Hosty čtvrtečních Událostí, komentářů byli: pirátský primátor Prahy Zdeněk Hřib, Ondřej Veselý z ČSSD a Jaroslav Bžoch z ANO. Řešil se audit Evropské komise o střetu zájmů premiéra Babiše. „Ano, ta zpráva je finální, nicméně nejsme na konci celého toho procesu,“ poznamenal Bžoch. Bude se Česká republika soudit s Evropskou komisí? „My rádi ze sebe to břemeno sejmeme, toho, že my tady hájíme nějaké evropské směřování naší země, a předáme jim to, aby do vlády nenastoupila SPD,“ takto nabídl Ondřej Veselý místo ve vládě opozičním stranám. Změní se tedy koalice?

„Takže ta zpráva je důvěrná a vy z ní opět citujete? To je výborný!“ Poslanec od Babiše se v ČT překřikoval s Hřibem
Foto: Repro Wikipedia
Popisek: Události, Komentáře z 5.12,

Ve čtvrtečních Událostech, komentářích na ČT24 byla jedna z částí pořadu věnována auditní zprávě o střetu zájmů Andreje Babiše. Hosty byli: primátor Prahy Zdeněk Hřib (Piráti), předseda zahraničního výboru, poslanec Ondřej Veselý (ČSSD) a poslanec Jaroslav Bžoch (ANO). Tato zpráva vyvolala roztržku nejen v Poslanecké sněmovně, ale i koalice na pražském magistrátu totiž čelila největší hádce, jakou prozatím zažila, a to kvůli tomu, zda zveřejnit audit Evropské komise.

Anketa

Stíhání Babiše obnoveno. Co by mělo nastat?

hlasovalo: 36210 lidí

TOP 09 vadilo, že auditní zprávu měli k dispozici jen Piráti a mediálně toho prý využívali. Předsedovi zastupitelského klubu Spojených sil pro Prahu Jiřímu Pospíšilovi (TOP 09) a radní Haně Marvanové (STAN) se nelíbilo, že k dokumentu měl přístup pouze primátor a pak radní Adam Zábranský (Piráti). Ostatní členové rady magistrátu jej neobdrželi. Primátor Zdeněk Hřib to zdůvodnil tím, že on je statutární zástupce města a Zábranský má na starosti transparentnost.

Pak se podle Nachera vedla debata především o právním rozboru, který říká, že zprávu nelze zveřejnit. Auditní zprávu o střetu zájmů premiéra Babiše před pár dny obdrželo Ministerstvo pro místní rozvoj, nyní ji údajně nelze zveřejnit, jelikož prý nejde o finální verzi, řízení ještě trvá a Komise žádá o důvěrné zacházení.

Nakonec rada města došla k závěru, že je potřeba požádat Evropskou komisi (EK) o stanovisko, zda může zveřejnit auditní zprávu o střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO), nebo ne. Nacherovi z toho vyplývá jediné: „Nejde o samotný obsah zprávy, ale o politické kladivo, které bylo tak silné, že došlo k největší hádce pražské koalice od komunálních voleb.“

„Opoziční strany dnes při mimořádném sněmovním bodu auditu Evropské komise vyzvaly vládu, aby přestala vyplácet peníze Agrofertu. Opozice tvrdí, že unijní zpráva prokazatelně prokazuje střet zájmů premiéra Andreje Babiše. ODS zároveň navrhla zřídit vyšetřovací komisi, která by měla za úkol kontrolovat vládu, jak s výsledkem auditu naloží,“ pronesl moderátor Michal Kubal. Následovaly ukázky projevů politiků během výše zmíněného mimořádného bodu zasedání Sněmovny.

Poté moderátorka Marcela Augustová představila jednotlivé hosty a zeptala se primátora Hřiba, zda čeká kladné stanovisko, když Praha prozatím audit nezveřejní, jelikož čeká na stanovisko Evropské komise. „Čekáte snad kladné?“ tázala se.

„Tak z mého pohledu s ohledem na to, že ten režim nakládání s těmito dokumenty se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady 1049/2001, které pracuje s tím, že vlastně závěry auditu je možné zveřejňovat, pokud je v nich převažující veřejný zájem na tom zveřejnění, tak z mého pohledu by to neměl být problém získat to kladné stanovisko. Nicméně to samé nařízení popisuje přesněji proces, kterým se má postupovat, a ten spočívá v tom, že je tedy nutné se zeptat na to stanovisko Komise v případě, že přijde žádost o zveřejnění nějakého takového dokumentu. To znamená, já chci ten dokument zveřejnit, ale chci, aby se to stalo nějakým legálně konformním způsobem, což znamená, zeptat se nejdříve Komise. Považuji to i za takovou slušnost, když ten dokument pochází od Komise,“ pronesl primátor.

Moderátorka navázala informací, že on sám již v minulosti oznámil, že pokud by premiér Babiš požádal o zveřejnění, kdyby prý dal pokyn Ministerstvu pro místní rozvoj, tak by to tím mělo být vyřešeno. To Zdeněk Hřib potvrdil. Ovšem doplnil k tomu, že takové debaty jsou již bezpředmětné, protože dokument byl zveřejněn serverem Deník N, prý však není od Pirátů.

„Za to tedy dáváte ruku do ohně, že to neuniklo od Pirátů?“ zeptala se moderátorka. „Ano, my jsme totiž podnikli takové kroky, které byly i terčem kritiky následně některých dokonce i koaličních partnerů, že jsme ten přístup k tomu dokumentu po dobu toho přezkoumání vlastně toho, v jakém právním režimu se nacházíme, udělali možná až příliš restriktivní, ale z mého pohledu my jsme rozeslali všem radním ten průvodní dopis. V tom je napsané, že ten dokument je finální, nicméně důvěrný. Ten je nutný především přezkoumávat z hlediska toho právního režimu,“ pronesl hlavní pražský pirát.

Následoval dotaz na poslance Bžocha (ANO), zda to měl premiér Babiš udělat a dát ministryni pro místní rozvoj pokyn, aby dokument zveřejnila. „Já si myslím, že neměl. Pokud nás Komise vyzývá k tomu a říká, že ten dokument je důvěrný do doby, než to tedy Komise schválí, aby se dal veřejně, anebo do doby, než dojdeme na konec, což dnes pan eurokomisař Hahn říká, že to může být až v druhé polovině roku 2020, tak do té doby si myslím, že nepřísluší ani panu premiérovi, aby někoho úkoloval, aby zveřejňoval důvěrnou zprávu,“ odpověděl poslanec za ANO.

„Nerozmělňuje se tím oddalováním tak trochu ta podstata toho problému a obsah toho auditu?“ zeptala se moderátorka. „Já si to nemyslím,“ namítl Bžoch. „Tady se dostáváme do těch paradoxních situací, kdy vyjde nějaký audit nebo předběžný audit nebo cokoliv. Nejsme na konci, ale všichni už mají hotovo, všichni mají jasné závěry, všichni fabulují o tom, co to znamená, co to bude znamenat.“

Na to však moderátorka namítla, že audit je finální, jen se bude rozhodovat o té výši sankcí. „Ano, to se teď podobá naší diskusi ve Sněmovně. Ano, ta zpráva je finální, nicméně nejsme na konci celého toho procesu. Auditoři udělali nějakou svou práci, tím skončili a dneska máme stejně prostor na to se k tomu vyjádřit, dát dohromady dialog s Evropskou komisí, mít slyšení u Evropské komise nebo pak, kdyby to bylo v extrémním případě, tak skončit před soudem, ale pořád je to návrh auditu, je to auditorská zpráva, ta jako taková je konečná, ale zdaleka nejsme na konci, a proto je to důvěrné.“  

„Takže pro vás tam ten mimořádně silný veřejný zájem není?“ reagovala moderátorka. „Momentálně ne,“ odpověděl poslanec ANO. Poslanec Veselý (ČSSD) oponoval, že to je ve veřejném zájmu občanů, protože bude následovat pro Českou republiku finanční postih a čeští občané mají právo vědět, jaký postih to bude, a mají i právo domáhat se, aby škodu neplatil daňový poplatník, ale ta šla za tím, kvůli komu ten postih je.

Následoval dotaz na Hřiba, proč nedostali audit k dispozici i jiní radní, než pouze ti z Pirátské strany. „Tak všichni radní dostali ten průvodní dopis, který byl nejzásadnější k posouzení vlastně toho, jak s tím dokumentem budeme nakládat, což bylo vlastně to, co se řešilo v průběhu středy. To je asi nejzásadnější, k tomu dokumentu měli přístup všichni lidé, kteří k tomu byli gesčně příslušní. To znamená, ten dokument doputoval na Odbor evropských fondů, protože ten je řídicím orgánem Praha – pól růstu. Ten byl předán následně mně jakožto gesčnímu členu Rady pro oblast evropských fondů a následně s tím pracoval také radní pro transparentnost Adam Zábranský od Pirátů, protože muselo být přezkoumáno například to, jestli tam nejsou osobní údaje. Původní plán byl skutečně to zveřejnit, bohužel v průběhu středy bylo tedy zpracováno renomovanou advokátní kanceláří Frank Bold stanovisko, které vlastně popisovalo, to co jsem říkal už předtím. To znamená je nutná nejdříve konzultace s Evropskou komisí, ale je možné v případě, že je tam převažující veřejný zájem, a já upřímně řečeno si nedokážu představit už jinou okolnost, která by znamenala větší veřejný zájem, než toto, že prostě premiér členského státu Evropské unie vysává ty evropské dotace,“ rozhořčeně zmínil Hřib.

Poté do studia přišel děkan Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Ladislav Mejzlík, který se k auditu vyjádřil. „Vy jste pročetl ten audit. Je o dost podrobnější, než byl ten původní návrh. Proč? V čem se to mění?“ zeptal se děkana moderátor. „Tak ten původní návrh měl asi sedmdesát jedna stran. Vylezlo to dneska asi na dvě stě třicet osm stran, ale pokud jsem to měl možnost si prohlédnout, tak ten hlavní důvod, proč se zvětšil ten počet stran, je to, že Evropská komise reaguje na připomínky České republiky. To velmi detailně, každou připomínku samostatně čísluje a u každé uvádí, zda s ní souhlasí nebo nesouhlasí, proč a jaké je stanovisko k té připomínce. To je hlavní důvod, proč ta zpráva tak rozrostla a proč to nějakou dobu trvalo od prvního zveřejnění do tohoto finálního závěru,“ odpověděl. Potvrdil i to, že se zpráva velmi detailně zabývá tím, že premiér ovládá Agrofert. „Používá argumenty a citace evropského práva, českého práva, ale také právní literatury české. Myslím, že tomu věnovali velkou pozornost,“ zmínil.

Anketa

Měl by Andrej Babiš kvůli auditu EU odstoupit?

10%
90%
hlasovalo: 30439 lidí

Na slova děkana reagoval Zdeněk Hřib. „Já bych jenom stručně řekl, že nastavení a fungování těch takzvaných svěřenských fondů bylo v tom auditu vyhodnoceno jako zcela účelové v rozporu nejen s dobrými mravy, ale i se smyslem a účelem zákona o střetu zájmů a narušující veřejný pořádek. Tento účelový krok by mohl být prohlášen za neplatný již od samotného počátku.“ Tato citace se však nelíbila poslanci Bžochovi. „Takže ta zpráva je důvěrná a vy z ní opět citujete jako váš kolega, to je výborný,“ rozhořčeně zareagoval. „Především ta zpráva visí na internetu, kam se dostala po zveřejnění Deníkem N,“ oponoval Hřib. „Tak vy jste to zveřejnili už předtím, já už se jenom směju vašemu přístupu, jak k tomu přistupujete,“ řekl Hřibovi Bžoch.

„Proč takhle lžete?“ zeptal se Hřib. „Já nelžu, vždyť váš kolega náměstek nebo já nevím co to je, na magistrátu z té zprávy vyloženě říkal na tiskové konferenci, co v ní je. Vy jste se bavili dneska hodinu a půl, jestli ji zveřejníte, pohádali jste se o tom. Dostal jste výzvy, abyste rezignoval, a nakonec to stejně řeknete. Já samozřejmě vím, že ta zpráva je už venku, proto ta celá diskuse je absurdní. Všichni si ji mohou přečíst, ale vy co tady říkáte, to je fakt směšný,“ zareagoval Bžoch. „Tak především už předtím byly ty detaily z té zprávy zveřejněné Deníkem N, který tu zprávu měl už dříve. Pokud jste to sledoval, tak byste to věděl,“ poznamenal Hřib. Moderátorka však tuto diskusi zatrhla.

Následně následoval dotaz na Veselého, zda by ČSSD neměla přehodnotit svůj postoj ke koalici, jak zmiňovali některé opoziční strany.

„Hlavně by hlavu do písku neměla strkat ODS a ostatní opoziční strany. Pokud jsou takoví kabrňáci, tak my rádi ze sebe to břemeno sejmeme, toho, že my tady hájíme nějaké evropské směřování naší země a předáme jim to, aby do vlády nenastoupila SPD. Jenže to oni neudělají. Ta slova jsou pokrytecká, mohli sami vzít na sebe tu zodpovědnost, mohli sami na sebe nechat plivat a mohli sami držet to, aby Česká republika směřovala evropským směrem, ne ruským nebo čínským, nebo aby tady nebyla omezována nezávislá média. Oni to prostě neudělají. Oni raději kritizují zvenku a proto, aby zabránili takovému vlivu, nic neudělají a rádi plivou na ČSSD,“ vyčetl poslanec ČSSD.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: tle

Ing. Patrik Nacher byl položen dotaz

ČT

Nejste sám, kdo si stěžuje na to, že pořad 168 zkresluje a vytrhuje vyjádření z kontextu. Proč se s tím ale něco nedělá? Lhát by neměli nikde v médiích, ale ČT se navíc nálepkuje jako veřejnoprávní.A myslíte, že je problém jen ve 168? Mě přijde celá ČT dost jednostranná, takže radši koukám na zprávy...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

To už Kaufland přehnal: Češi se bouří, stát zasahuje

14:25 To už Kaufland přehnal: Češi se bouří, stát zasahuje

Velmi nepěkné překvapení čekalo na inspektory, kteří na konci ledna zavítali ke kontrole pardubické …