Analytik Campbell: Zelenskyj se vstupu do EU nedožije, protože EU se nedožije splnění svých záměrů

13.11.2023 16:46

„Statistika vypadá na první pohled stále impozantně. Ve skutečnosti je ale tento poměr nejnižší za 170 let, kdy se o počtu chovaných zvířat vedou záznamy,“ ekonom, analytik, který působil jako poradce EU u premiérů dvou vlád Jan Campbell, popsal současnou politickou situaci. „Trojici elit přestavují: digitální fanatici, inkluzivisté všeho druhu a bankéři,“ uvedl a pohovořil o tom, jak jeden konflikt porodí další. Zmiňuje prodejnost EU byrokratů se zlatými padáky a zmatených politiků s narušenými kognitivními funkcemi, kteří konají bez odpovědnosti.

Analytik Campbell: Zelenskyj se vstupu do EU nedožije, protože EU se nedožije splnění svých záměrů
Foto: Hans Štembera
Popisek: Jan Campbell

Státy Severoatlantické aliance hodlají pozastavit smlouvu o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (CFE), která je považována za klíčový prvek evropského bezpečnostního uspořádání dojednaného na konci studené války. Rusko už od ní odstoupilo v noci na 7. listopadu. NATO jednání odsoudilo...

Paní redaktorko: Je to již dlouhá doba, co jsem vám odpovídal na otázky. Přestože se mi jeví, že jsem na seznamu PL nežádoucích autorů, odpovím vám na vaše otázky. Proč? Především v zájmu čtenářů a možnosti podívat se jinak za okraj české kotliny a problémy v ní.

Zmíněné odstoupení od smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (CFE) ve své podstatě představuje pouze formální ukončení další z mnoha mezinárodních smluv, které NATO svým konáním a USA svým vyzbrojováním mnoho let ignorují a neberou vážně. NATO může odsuzovat, koho chce. Je to jeho výsostné právo.

Otázkou však zůstává, nakolik odsuzování Ruska, především ze strany NATO a EU, dává smysl, co se týče jejich pověsti a budoucnosti, jejich vůle a schopnosti změnit především samy sebe, a poté až požadovat změnu u druhých, které považuje za nepřátelské. Jinými slovy: NATO a EU nemají na to, aby nabídly udržitelné bezpečnostní uspořádání v Evropě.

NATO potřebuje mít nepřítele, ideálně několik, a proto představuje tragikomický spolek států v době, ve které nemají šanci vyhrát probíhající antropologickou válku. Co znamená antropologická válka, nechť si každý čtenář vyjasní sám. Proč? Protože PL nemají za úkol vzdělávat čtenáře a já nehodlám nabízet zadarmo veřejné lekce.

Něco podobného už se v minulosti stalo. Přidáte paralely?

Nebudu nabízet paralely příkladů. Proč? Nedává smysl se zabývat věcmi a událostmi, které nemohu změnit. Je potřeba se dívat dopředu, nenaříkat a stěžovat si bez nabídky řešení problémů s návodem a seznamem lidí, kteří by měli řešení realizovat. Klíčové změny ve společnosti, jak dokazuje historie, nevyvolal dav lidí, ale vždy vzdělaní, odvážní a silní jedinci (králové, císařové apod.), kteří měli nějakou vizi. Současní vůdci – všeobecně řečeno, ji nemají.

Rozhodnutí je definitivní. Co bude tento vývoj v praxi znamenat? Čelíme nejhorší krizi od konce druhé světové války. Co si o tom myslíte?

Žádné rozhodnutí není definitivní. To víte dobře sama, vaši kolegové a čtenáři také. V praxi to znamená: Co si zasejeme, to i sklidíme. A mluvit o nejhorší krizi od konce druhé světové války nelze. Proč? Protože její konec porodil nový konflikt. Tak tomu bylo i dříve. Konec současného konfliktu je pro většinu čtenářů a občanů v nedohlednu, není lehce představitelný a není vůbec akceptovatelný, přestože každý člověk se selským rozumem ví, že po staru se žít nedá.
Ti, kteří si uvědomili, nebo jsou schopni uvědomit si, že se jedná o antropologickou válku, mají nevídané šance. Stádo nemyslících jasně tj. kriticky, nemá téměř žádné. Nabízí se příklad s ovcemi. Při oddělení od stáda ovce bez přestání vokalizují a ovce ve stádu jim odpovídají. Jehňata poznají svoji matku po hlase a tato schopnost se zlepšuje s jejich věkem. Když bahnice uslyší své jehně bečet, tak mu odpovídá a usnadňuje mu tím ji nalézt. Na druhé straně ovce bečí, když jdou na porážku. Současná společnost nabízí kvalitní analog.

Příklad s ovcemi má také připomenout, že na zimu je třeba mít připravenu zásobu. U ovcí je to seno, u člověka rozum. Obojí je nutné dobře uskladnit, chránit a spravovat.

Pro doplnění příkladu uvádím, že na začátku 80. let 20. století bylo na Novém Zélandu ovcí nejvíc. Na jednoho Novozélanďana jich průměrně připadlo 22. V květnu 2023 zveřejněná statistika uvádí, že loni v červnu žilo na Novém Zélandu 25,3 milionu ovcí. To je o 400 tisíc nebo o dvě procenta méně než o rok dříve. Statistika vypadá na první pohled stále impozantně. Ve skutečnosti je ale tento poměr nejnižší za 170 let, kdy se o počtu chovaných zvířat vedou záznamy. Za klesající popularitou chovu ovcí je odklon farmářů k lesnictví a klesající cena vlny, napsal The Guardian. Podobně je tomu s výší současné inflace v EU, výší důchodů, kvalitou vzdělání atd.

Předsedkyně EK Ursula von der Leyenová byla na návštěvě v Kyjevě už po šesté od začátku války na Ukrajině. Jak to podle vás bude s přístupovou cestou Ukrajiny do EU?

Je zcela jedno, kolikrát předsedkyně EK von der Leyenová ještě navštíví Kyjev. Přístupová cesta Ukrajiny do EU bude vždy trnitá, doprovázená válkou a vůlí Ruska. Současný prezident Zelenskyj a paní předsedkyně EK se vstupu Ukrajiny do EU ve svých funkcích nedožijí, podobně jako současná EU se nedožije oslav splnění svých mýtů a pokryteckých záměrů.

Je potřeba si uvědomit, že na zemi již došlo k převratu. V důsledku toho se na planetě změnilo složení elit. Díky celému řetězci nejdůležitějších a nejzářivějších světových událostí, které si ne všichni včas a správně vyložili, máme dnes zásadně jinou elitu a aparát globálního řízení, než tomu bylo před několika desetiletími. Trojici elit přestavují: digitální fanatici, inkluzivisté všeho druhu a bankéři. Ti, protože nebyli po krizi v roce 2008 uvolněni, odstraněni od moci a spojili se dvěma předem zmíněnými skupinami.

Mimochodem, jak si myslíte a stále vycházím ze slov, které na místě při návštěvě uvedla Leyenová, že bude dál EU nutit Rusko platit za útočnou válku?

Nevím, kolik teček, tj. vakcíny, a jaké kvality přijala paní předsedkyně během pandemie strachu z koronaviru a zda jí manžel radil. Proto nemohu u ní odhadnout míru ztráty vnímání realit. Jestliže je paní předsedkyně skutečně přesvědčena, že EU bude dál nutit Rusko platit za útočnou válku, tak je to na pováženou. Proč? Protože se jedná o stařeckou zmatenost. Jak se projevuje zmatenost a jaké jsou příznaky?  Krátce napovídám: Jedná se o náhle vzniklý přechodný stav zmatenosti s neklidem, úzkostí, s poruchou paměti, orientace, chování, spánku, bdělosti a pozornosti, většinou s retrográdní amnézií. Stav bývá doprovázen mimo jiné obranným a únikovým jednáním. To je typické nejenom pro paní předsedkyni, jejíž chování a konání projevují symptomy halucinace a bludů.

Skutečnost, že Rusko je ve válce, ale žije podle zákonů mírové doby – doby devadesátých let, a nerozhodnost těch, kteří jsou u moci a nedokážou se rozhodnout, v jaké době se nacházejí, což dokazuje zhoubná formule – ani válka, ani mír – by měly v Bruselu vést k nařízení s názvem: Mluviti stříbro, mlčeti zlato. A protože takové nařízení z Bruselu neočekávám, dovoluji si nabídnout čtenářům seznámit se se sborníkem 16. článků na téma Mír. Články napsali na základě mé iniciativy autoři z různých zemí, sborník vydala rakouská společnost Pharus de Victoria v češtině a němčině, který bude k dispozici koncem listopadu tohoto roku u Mgr. Jana Trnovská, mob.: 724 724 435, e-mail: trnovska@jin.cz.

Hlavní priorita Ukrajiny je jasná, každopádně není zajímavé právě to, že požádali o vstup pár dní po začátku ruské invaze? Jistě, že se bude vše řešit na prosincovém summitu, přesto, dokud válka neskončí, není racionálně možné, aby byla přijata do Evropské unie...

Nejsem věštec, ale pragmatik, dnes i cynik a o EU a politicích si nedělám žádné iluze. Vše je možné v době absolutní převahy nikde a nikdy zveřejněných národních zájmů USA nad nejasnými zájmy EU v době antropologické války, jinými slovy ruské speciální vojenské operaci, a prodejnosti EU byrokratů se zlatými padáky a zmatených politiků s narušenými kognitivními funkcemi, proto konajícími bez odpovědnosti a komunikujícími s pomocí bulšitu.

Připomínám, že jedinečný pohled na geopolitiku spočívá v tom, že si lidé uvědomují globální změny až poté, co proběhla metamorfóza. Skutečný převrat si většina z nás může uvědomit a uvědomuje až při pohledu zpět. Zároveň ale jsou mezi námi lidé, kteří mají vhled a předvídavost a otevřeně nám odhalují průběh historických změn. Často jim však buď nenasloucháme, nebo jejich slova bereme odmítavě v domnění, že nikdo nemůže znát skutečnou povahu globální geopolitiky a že předvídat posuny v této oblasti je prostě nemožné. To je i jeden z důvodů cenzury a vytváření seznamů režimu nepohodlných lidí.

Jak si myslíte, že to dopadne s nákupem letounů F-35?

Pro vlády USA, jejich politiku, vojenský průmysl, americké IT specialisty a subdodavatele nákup letounů F-35 představuje výhru, kterou nelze penězi vyjádřit. Takovou výhru USA umožnily tři aktuální skutečnosti z mnoha, z nichž žádná nemá kořeny ve financích a financování: 1. smlouva o vojenské spolupráci s USA, 2. vysoký počet potřebných vojenských IT specialistů, které Armáda ČR nemá, nebude v současných podmínkách mít, ale potřebuje pro obsluhu letounů, které mohou, ale také nemusí nikdy přistát v české kotlině z mnoha důvodů, ale musí být včas k dispozici, 3. dluhová podstata systému. Ta dovoluje dluhy vyměnit za novodobé politické a hospodářské otroctví, dovoluje změnu údajného demokratického státu v novodobou kolonii a transformaci občanů v novodobé otroky. Kupní smlouva je pouze prostředkem k uvedení v omyl a odvlečení pozornosti od mnohem závažnějších výzev, než představují peníze, financování či státní dluh. Proto je zcela jedno, zda F-35 budou, nebo nebudou dodány, přistávat a létat v ČR. Souhlasu netřeba. 10. 11. 2023.

reklama

autor: Daniela Černá

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Tomio Okamura byl položen dotaz

Mandát

Dobrý den, úmrtí pana Bašty je mi líto. Ale jak jsem se dočetla, on byl dlouhodobě vážně nemocný a mandát už nevykonával více jak rok. Přijde vám v pořádku, že takový politik (nemyslím tím jen pana Baštu, ale obecně) pobírá náhrady? Vy pořád tvrdíte, jak se tu plýtvá našimi penězi a toto podle vás n...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Svět je v rukou bláznů, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskusealfins , 13.11.2023 18:03:35
Souhlasím, že svět je v rukou bláznů a většina lidí která ještě neztratili schopnost uvažování tomu v klidu přihlíží a doufají, že bude líp. Ale ono nebude.

|  23 |  0

Další články z rubriky

Vzkaz pro Nerudovou: Nechte si omezit svéprávnost

15:55 Vzkaz pro Nerudovou: Nechte si omezit svéprávnost

Po poslední superdebatě lídrů pro nadcházející volby do Evropského parlamentu, kterou vysílala CNN P…