Čeští spotřebitelé jsou prý pokusnými králíky a americká vláda si mne ruce. Konspirátoři odhalují děsivé hrozby zmutovaných potravin

24.05.2014 7:32

I když ne každý je zastáncem různých konspiračních teorií, jedna z nich, kterou mnozí do této kategorie řadí, se stává i otevřeným politickým tématem. Jde o geneticky modifikované organismy, takzvané organismy označované zkratkou GMO. Podle jedněch to je totiž spása hladovějícího lidstva, podle druhých ekologická pohroma, jejíž důsledky zatím ani nedokážeme dohlédnout.

Čeští spotřebitelé jsou prý pokusnými králíky a americká vláda si mne ruce. Konspirátoři odhalují děsivé hrozby zmutovaných potravin
Foto: Hans Štembera
Popisek: Radek John zorganizoval petici za zákaz geneticky upravených potravin
reklama

„Mě osobně na GM potravinách děsí, že nejsou dostatečně validní dlouhodobé studie o jejich vlivu na lidské zdraví. Historie nás učí, že stejnou chybu udělal svět, když používal insekticid DDT bez dostatečných informacích o jeho účincích, když dopustil kontaminaci životního prostředí polychromovanými bifenyly,“ uvedl před časem  na toto téma lídr kandidátky Věcí veřejných do Evropského parlamentu Radek John. Nutno dodat, že i jemu se toto téma zalíbilo a hojně jej používal v předvolebních vystoupeních.

Připomínal v nich i to, že právě zmiňované DDT se v padesátých letech s klidem používalo na dětské vši, malárii či tyfus. „A dnes víme, že mimo jiné negativní účinky je DDT přímo genotoxické - tedy že může způsobovat nepřirozené mutace a růst nádorů. V současnosti se GM potraviny sice u nás neprodávají ve velkém, v podstatě se dá najít na trhu jen pár olejů, ale potravinová nesoběstačnost EU už teď způsobuje, že se sem dováží velké množství geneticky modifikovaných krmiv z Ameriky a Asie,“ varuje John. A není sám. Hojně zmiňované jsou takzvané GM potraviny i Stranou zelených. Objektivně je však na místě dodat, že zdaleka nejde jen o téma řešené v české kotlině. Čas od času o něm zcela vážně diskutují i nejdůležitější státníci a politici světa.

U GMO je nejnebezpečnější prý to, že nemusí podle odborníků stačit ani deset let jako důkaz, že nejsou zdraví škodlivé. Testovat se totiž musí opravdu dlouho. Jistým varováním je, že všechny evropské státy kromě čtyř, mezi kterými je i Česká republika, pěstování těchto GM potravin zakazují. Další státy z uvedeného čtyřlístku jsou Španělsko, Portugalsko a Rumunsko. „To se dokonce řadě jiných států líbí, protože ten pokus, jestli to zdraví škodí, nebude prováděn na jejich občanech,“ varuje v těchto souvislostech Radek John.

Genetika je zázrak

Pravdou je, že moderní genetika dokáže věci, které byly dřív vyhrazeny jen „bohům": Umí do dědičné informace vnášet geny jiných organismů, nebo geny uměle vytvořené a tak cíleně měnit jejich vlastnosti. Je možné získat plodiny s vyššími výnosy, odolnější vůči nemocem a škůdcům, s lepší chutí, vzhledem, trvanlivostí. Jejich zastánci dokonce tvrdí, že jedině tak dostaneme organismy, díky nimž půjde provozovat zemědělství i v podmínkách údajných změn klimatu.

Navíc - geneticky modifikované potraviny nejsou tak úplně něco nového. Svým způsobem jsou GMO prakticky ve všem, co jíme. Tedy pokud nepatříme k lesním tvorům žijící v ústraní, pojídajícím výhonky v lese, případně uštvanou divokou zvěří. Genetickou informaci organismů totiž člověk cíleně mění tisíce let: Dnešní obilniny, zelenina, užitková zvířata se ve volné přírodě nevyskytují. A většinou by v ní ani nepřežily.

Jako mnohé, co není zcela jasné, to tedy zákonitě vyvolává obavy, spekulace i řadu konspiračních závěrů. Mimo jiné se tímto tématem zabývá ve své slavné knize Co nesmíte vědět i Michael Morris - spisovatel, který upozorňuje na řadu ukazatelů, které podle něj nasvědčují globálnímu spiknutí a snaze ovládnout lidstvo - třeba i genetickými machinacemi.

Člověk vtiskuje přírodě vlastní tvář

Ovšem pojďme dál cestou lehce dohledatelných faktů bez příměsi tajemna či hledání špatných úmyslů. Moderní člověk si přírodu přizpůsobuje a stále více jí vtiskuje svou vlastní tvář. V žádné jiné oblasti se to neděje invazivněji než v genovém inženýrství. Manipulace s genetickou strukturou rostlinných, nebo dokonce i živočišných druhů ale nastoluje řadu vážných etických otázek a vyvolává diskuze, v nichž se laik ne vždy orientuje.

A tak je dobré vědět, že genetické inženýrství představuje něco zcela odlišného: Geneticky modifikované organismy (GMO) jsou vytvářeny manipulací s rostlinnou DNA, do níž se vkládají cizí geny, běžně i živočišné.

Tím pádem mají takto geneticky pozměněné rostliny vlastnosti, co dříve neměly: Mohou například rychleji růst, kvést či nést plody v jiném ročním období, obsahují více živin, přežívají sucha nebo slanou půdu, zabíjejí škůdce, odstraňují chemikálie z půdy nebo odolávají insekticidům či pesticidům.

Dva okruhy otázek, dva tábory odlišných názorů

Logicky se pak objevuje otázka, jaký vliv mají rostliny GMO na lidi, kteří je jedí, ale i na ostatní živé organismy v jejich blízkosti a potraviny, které se z nich vyrábějí. Debata se tak soustřeďuje na dva okruhy otázek: lidské zdraví a dopad na životní prostředí.

A samozřejmě rozděluje lidi (i odborníky) na dva tábory. Jedni v tom vidí zlo, druzí naději proto, aby se i lidé v budoucnosti mohli nasytit.

Vliv na zdraví?

Stejně jako Radek John ve své předvolební kampani u tohoto tématu poukazoval na skutečnost, že sice dosud nebyl prokázán vztah mezi konzumací GM potravin a jakýmkoliv zdravotním problémem, ale riziko stále může přetrvávat, příznivci genetického inženýrství považují tyto názory za zbytečně vyhrocené emoce. Důvody k jakémukoli znepokojení jsou podle nich údajně zanedbatelné a v žádném případě nepřeváží nad výhodami, které vylepšené plodiny mohou lidstvu přinášet. Zvlášť právě hlavně, vezme-li se v potaz stále rostoucí světová populace a očekávané problémy s její výživou. Podle nedávné studie zveřejněné v časopise Science navíc celosvětová produkce některých zemědělských plodin klesá, a to v důsledku klimatických změn. GM plodiny se tak nabízejí jako záchranné řešení.

Odpůrci genetických manipulací vyžadují ale další výzkumy, poněvadž se GM plodiny komerčně pěstují teprve od r. 1996. A existuje jeden výzkum, který nebezpečí naznačuje. Jistý Dr. Arpád Pusztai dával žrát krysám GM brambory obohacené lectinem. Na rozdíl od jiných brambor obohacených lectinem vyvolávaly GM brambory změny se zdravotními následky na vnitřních orgánech krys. V britském televizním pořadu proto následně tento vědec varoval před možnými následky pro lidské zdraví a trochu populisticky sdělil, že z jeho pohledu byli konzumenti využíváni jako pokusní králíci.

Ještě radikálnější odpůrci obviňují GMO z „genetického znečištění“, které poškozuje plodiny a v konečném důsledku i jejich dlouhodobou reprodukční schopnost. GMO podle nich ohrožují budoucnost výživy celého lidstva.

Poznáme, že jíme či kupujeme takové potraviny a plodiny?

Balené produkty sestávající z GMO nebo je obsahující, potraviny vyrobené z GMO nebo krmiva vyrobená z GMO musí být označeny etiketou se slovy: „Tento produkt obsahuje geneticky modifikované organismy“ nebo „Tento produkt obsahuje geneticky modifikovaný – jméno organismu“. V případě nebalených GM produktů má prodejce povinnost uvést stejné označení v jejich blízkosti při jejich vystavení k prodeji.

Dobrou zprávou je i to, že povinnost označovat GM potraviny a krmiva mají také dovozci, a to i ze zemí, kde není označování GM potravin a krmiv povinné (zdroj: www.bezpecnostpotravin.cz).

Ani světoví politici nemlčí – z GMO je i politická záležitost

Z GMO se stala politická záležitost. Není tomu dávno, co WikiLeaks dokonce odhalila konspirační tlak amerických vládních činitelů a GMO korporací na prosazování pěstování GM plodin v Evropě.

Přitom postoj americké politiky vůči pěstování GMO nastínil již v květnu roku 2001 prezident George Bush ve svém projevu při zahájení „Národního biotechnologického týdne“. Při překladech jeho projevu však některé naše weby, které se touto problematikou zabývají, poukazují na to, že Bush nesprávně zasazoval genetické inženýrství do tisíciletého vývoje šlechtění.

Po tisíciletí člověk využíval a modifikoval biologické procesy pro zlepšení kvality lidského života… Biotechnologie přispěla k rozvoji vakcín, antibiotik a dalších léků, které zachránily nebo prodloužily životy milionů lidí… Konzumenti se těší neustálému zlepšování kvality a kvantity národního zásobování potravinami. Genetické inženýrství umožní rolníkům modifikovat plodiny, takže vyrostou i na půdě dříve považované za neúrodnou. Navíc farmářům pomůže vypěstovat úrodu s vyšší nutriční hodnotou. Rovněž využíváme plodiny, které odolávají rostlinným chorobám a hmyzu, a tak snižují užívání pesticidů.“

Světoví politici a významné osobnosti o GMO...

George Bush však nebyl sám se svým postojem. Podobně se k problematice stavěl i britský expremiér Tony Blair, což dokazoval i jeho projev o rok později, než zazněl ten Bushův. Podle odpůrců GMO v projevu bezděky potvrdil to, co oni tvrdí:  Že se GMO průmysl snaží onálepkovat všechny oponenty jako odpůrce vědy, neboť GMO je výsledek vědy.

Británie může v obrovské míře těžit z vědeckého pokroku. Ale právě proto, že je tento pokrok tak ohromný, lidé jsou znepokojeni. Jistě, mnohé z těchto obav jsou naprosto vážné. V geneticky modifikovaných plodinách nenalézám žádný důkaz o zdravotním riziku. Ale je zde opravdové znepokojení ohledně biodiverzity a genového přenosu. Klonování lidí klade legitimní morální otázky…

Lidé zakoušejí pochopitelné znepokojení nad rychlostí změny, nad novým a neznámým. Obávají se, že technologie odlidšťuje společnost. Jsou znepokojeni názorem, že si vědci vzájemně protiřečí, nebo mohou být nespolehliví. A nad tím, co si vykládají jako neschopnost vlády přiměřeně usměrňovat vědu…

Někdy znepokojení přechází ve strach, který je zveličován médii. Některá z těchto znepokojení nejsou nikterak nová. Nemusíme se například vracet až ke Galileovi. Bleskosvody, které vynalezl Benjamin Franklin, byly původně strhávány dolů, dokonce i církvemi, protože se o nich věřilo, že odporují Boží vůli. Když se zaváděly vakcíny proti neštovicím, vyvolávalo to v ulicích potyčky…“

(www.Deesillustration.com)

Pokud ke slovům významných osobností současnosti doplníme ještě článek britského prince Charlese, který přinesl v roce 1999 (1. 6.) Daily Mail, za zamyšlení problematika určitě stojí. Charles totiž vyjmenoval hned 10 svých obav z tohoto druhu potravin.

GMO zajímá i mainstream

Závěrem je dobré dodat, že GMO se věnují i mainstreamová média. Například týdeník Reflex se letos v únoru zaměřil na takzvanou (také samozřejmě GMO) zlatou rýži. Zatím ji u nás na pultech obchodů nekoupíte, ale za pár let prý spasí svět. Má být zdravá, levná, chutná - a geneticky modifikovaná. Od běžné rýže se liší tím, že je obohacená o vitamin A, který jí dodává typickou zlatavě žlutou barvu.

Reflex připomíná, že švýcarský genetik Ingo Portykus a jeho německý kolega Peter Bayer, kteří novou rýži před patnácti lety „vyrobili“, svůj objev chápou jako službu pro blaho lidstva. Poukazují na to, že nedostatek vitamínu A způsobuje u obyvatel rozvojových zemí zrakové problémy, podle Světové zdravotnické organizace dokonce připraví každoročně na čtvrt milionu dětí o zrak. Konzumace zlaté rýže by prý tento problém vyřešila. Myslí si to např. i nositel Nobelovy ceny za medicínu, Američan Richard Roberts, pro něhož je boj za pěstování zlaté morální povinnost a opačné postoje prý „zločinem proti lidstvu“. Ve Velké Británii vzbudilo nedávno pozornost „pokání“ známého novináře a environmentálního aktivisty Marka Lynase, který se za své dosavadní aktivity proti GMO veřejně omluvil. Prý bojoval proti něčemu, s čím se pořádně neseznámil a jen opakoval názory, které jsou mezi ekology „in“.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Alena Hechtová

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Špína se valí už i s konkrétními jmény. Poslanec Kolovratník a jeho praktiky v Pardubickém kraji poprvé veřejně

5:40 Špína se valí už i s konkrétními jmény. Poslanec Kolovratník a jeho praktiky v Pardubickém kraji poprvé veřejně

Není to tak dávno, co po čtyřech letech opustil hnutí ANO. Starosta města Chrast Vojtěch Krňanský pr…