Co s vámi, dědo? Na ministerstvu vzniká systém sociálních lůžek pro nesoběstačné seniory

10.06.2023 10:06 | Reportáž

„V naší současné demografické situaci je velkým problémem, že lidská populace u nás významně stárne, přibývá nesoběstačných seniorů a jejich děti často pracují v zahraničí, popřípadě jsou pracovně natolik vytížení, že nemají možnost se o své rodiče adekvátně postarat. Tento problém narůstá už mnoho let, nyní se jen akcentoval s narůstajícím nedostatkem zdravotníků a lékařů, což vede ke snižování akutních lůžek v nemocnicích,“ říká zkušený primář geriatrického a interního oddělení z Městské nemocnice Ostrava Rostislav Sojka. Ministerstvo zdravotnictví připravuje nový typ sociálně zdravotní lůžkové péče.

Co s vámi, dědo? Na ministerstvu vzniká systém sociálních lůžek pro nesoběstačné seniory
Foto: Jan Štěpán
Popisek: Domovy důchodců bývají často zcela zaplněné, a tak bývá někdy problém do nich umístit už vyléčeného seniora z Léčebny pro dlouhodobě nemocné

Anketa

Kterou hlavní českou TV skupinu sledujete nejvíc?

3%
35%
hlasovalo: 29294 lidí

České zdravotnictví nejspíše nečekají žádné komfortní časy, když pětikoaliční vláda chce zdražit většinu běžně užívaných léků, míní je zařadit do vyšší, 21% sazby DPH a navrhuje také snížit příspěvky za pojištěnce zdravotním pojišťovnám, jak uvedla v konsolidačním balíčku a ve svých dalších návrzích.

Vedle těchto nových, očekávaných potíží se ale české zdravotnictví potýká ještě s jedním letitým problémem. A to, jak zajistit stálou péči postiženým či přestárlým pacientům ve svých Léčebnách dlouhodobě nemocných (LDN), kteří se sice v nich vyléčí ze svých vážných neduhů, ale po propuštění pak nemají kam jít, kde by se o ně někdo dále staral. V eldéenkách, kde pak často musí zůstat, se na rozdíl od Domovů důchodců či různých podobných zařízení neplatí za komplexní péči a stát to stojí nemalé peníze. Zvláště když se v současné době populace dožívá vyššího věku. Jak se tento nepříjemný problém řeší například v nemocnicích Moravskoslezského kraje, zjišťovali redaktoři ParlamentniListy.cz. 

„Problémy s následným propouštěním postižených či už nemohoucích pacientů, které jsme u nás vyléčili z jejich nejvážnějších zdravotních problémů, řešíme prakticky každý den. Je to velký a chronický problém našeho zdravotnictví, jenž se táhne už řadu let. Dříve se například zřizovala v nemocnicích tzv. sociální lůžka, kde si pacient musel připlatit. My máme to štěstí, že v blízkosti našeho zařízení funguje Dům sociálních služeb, s nímž úzce spolupracujeme, a kde podobné pacienty někdy umísťujeme. Samozřejmě občas to trvá delší dobu, než pacienta umístíme, například při přeplněnosti sociálních zařízení, ale musíme si s tím vždy poradit.  Nemyslím si, že v budoucnu se situace nějak výrazně zlepší, protože nám populace v současné době rychle stárne a lidé se i dožívají vyššího věku,“ sdělil nám Marcel Frýbl, primář oddělení LDN z Ostravy-Radvanic.

Seniorů, kteří potřebují profesionální péči, rychle přibývá

Slova primáře Frýbla z radvanické LDN potvrdil i další zkušený lékař z velkého zdravotnického zařízení v Ostravě – primář geriatrického a interního oddělení z Městské nemocnice Ostrava Rostislav Sojka.

„V naší současné demografické situaci je velkým problémem, že lidská populace u nás významně stárne, významně přibývá nesoběstačných seniorů a jejich děti často žijí a pracují v zahraničí, popřípadě jsou pracovně natolik vytížení, že nemají možnost se o své rodiče adekvátně postarat. Tento problém ale narůstá již mnoho let, nyní se jen akcentoval s narůstajícím nedostatkem zdravotníků, ať už lékařského nebo i nelékařského zdravotnického personálu, který vede ke snižování akutních lůžek v nemocnicích. S tímto problémem se samozřejmě také potýkáme a řešíme jej každodenním hledáním volných kapacit ošetřovatelských lůžek v okolních léčebnách dlouhodobě nemocných (LDN), popřípadě volných kapacit na jiných odděleních naší nemocnice. Je to čím dále těžší úkol a je pravdou, že to vede k navyšování léčebných výdajů. Uvolňování volných kapacit v LDN se rovněž stává neřešitelným problémem při nedostatku sociálních lůžek v moravskoslezském regionu,“ konstatuje primář Sojka.

V nedaleké karvinské nemocnici řeší tento palčivý problém pomocí sociálních lůžek, kterých je v tomto zařízení okolo šedesáti, ale někdy se také stane, dle vyjádření ředitele nemocnice Karviná-Ráj Ivo Žolnerčíka, že jsou tato lůžka zcela zaplněná, nebo že pacient nemá na úhradu sociálního lůžka a musí se tedy hledat jiná řešení.

Ve Slezské nemocnici v Opavě provozují Geriatrické i doléčovací oddělení (následná lůžka) a hospitalizují též pacienty, kteří musí podstoupit dlouhodobější léčebný, rehabilitační pobyt nebo pak přímo paliativní péči. Také u nich se provádí, podle vyjádření náměstkyně pro léčebnou péči Ingrid Rýznerové, sociální šetření, aby se zjistilo, jaké mají tito lidé zázemí. Ve Slezské nemocnici mají velmi dobrou spolupráci s agenturami domácí péče Oáza, Medea, Charita či s mobilním Hospicem sv. Lukáše v Ostravě. Pokud jsou však tato zařízení naplněná, jsou pak pacienti překládáni na následná ošetřovatelská oddělení LDN do Krnova či do Ostravy.

Příprava nového typu služby – sociálně zdravotní lůžkové péče

Rychlé stárnutí populace, jež se musí naléhavě řešit, si uvědomuje Ministerstvo zdravotnictví (MZd), které se začalo tímto problémem nyní zabývat. To alespoň vyplývá z vyjádření, které zaslal redakci ParlamentníchListů.cz náměstek MZd Václav Pláteník.

„Naše ministerstvo společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí spolupracují na přípravě vzniku nového typu zdravotní služby – sociálně zdravotní lůžkové péče. Taková systémově nastavená služba, která spojuje poskytování sociálních i zdravotních služeb na jednom místě a v dostatečném rozsahu v obou oblastech, v České republice doposud schází.

Sociálně zdravotní lůžková péče bude cílit na zlepšení kvality života pacientů s dlouhodobým chronickým onemocněním nebo se zdravotním postižením, kteří vyžadují pravidelnou pomoc jiných osob při zvládání svých základních každodenních potřeb a vyžadují zdravotní hospitalizaci.  Díky této péči bude možné nejen lépe naplňovat jejich potřeby jak v sociální, tak i ve zdravotní rovině, ale i pružně reagovat na jejich změny. U nového typu služby je navrhováno vícezdrojové financování z veřejného zdravotního pojištění, z příspěvku na péči a z úhrady za tzv. hotelové služby,“ sdělil náměstek Pláteník.

A ještě doplnil: „Dlouhodobá lůžková péče bude pacientům hrazena stále v plné výši bez jakýchkoliv doplatků. Nejpozději po 90 dnech poskytování této péče lékař a zdravotní pojišťovna posoudí, zda pacientův zdravotní stav stále vyžaduje hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení, nebo zda je už možné mu zdravotní péči poskytovat i jinou formou péče.

U části pacientů dlouhodobé lůžkové péče je často důvodem jejich hospitalizace nedostatečné pokrytí návaznými sociálními službami. To znamená, že tito lidé, kteří již potřebují zejména sociální služby, nikoliv zdravotní hospitalizaci, nemají k dispozici odpovídající typy sociálních služeb. Odhady na základě kontrolní činnosti některých zdravotních pojišťoven hovoří o tom, že až 20 % z pobytů těchto pacientů na lůžku tvoří hospitalizace ze sociálních, nikoliv ze zdravotních důvodů.

Zbývá dodat, že tyto hospitalizace ze sociálních důvodů porušují platnou legislativu a k jejich využívání dochází v důsledku nedostatečné kontrolní kapacity zdravotních pojišťoven. Ty nemají kvůli nízké kapacitě a vysoké vytíženosti revizních lékařů a dalších revizních pracovníků možnost provádět kontroly dodržování pravidel u poskytovatelů dlouhodobé lůžkové péče v dostatečném objemu.“

Česká veřejnost teď musí jen doufat, že se tento projekt podaří dotáhnout dokonce, a že ho nenaruší žádný další akutní problém, jakým byla například nedávná covidová pandemie.

reklama

autor: Jan Štěpán

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. byl položen dotaz

potíraní dezinformací

Vaše vláda chce neustále bojovat proti dezinformacím, ale zároveň šetříte ve školství. Nemáte dojem, že to nejde dohromady? A co třeba využít peníze na potírání dezinformací a dát je do školství? A co to vlastně ta dezinformace je? Co když se něco jeví jako dezinformace, ale za chvíli se ukáže, že j...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Zelenskyj a celý parlament tleskali. 98letému veteránovi z SS. Ano, opravdu

9:15 Zelenskyj a celý parlament tleskali. 98letému veteránovi z SS. Ano, opravdu

V Kanadě se ukrajinskému prezidentovi Zelenskému dostalo ovací ve stoje v kanadském parlamentu. Neby…