Exmuslim varuje před zkázou: Miliony muslimských imigrantů směr Evropa. Cesta zločinu a pobírání sociálních dávek. Německo a EU se chová jako Hitler

10.10.2015 16:11

ROZHOVOR Bývalý muslim, autor knih Islám a islamismus v České republice a Ježíš Kristus a islám Lukáš Lhoťan, který konvertoval ke katolické víře, upozorňuje na to, že i mezi křesťany jsou neomarxisté, kteří uvnitř církve podkopávají její křesťanské základy a otevírají dveře islamizaci. Islamizaci otevřeně napomáhá EU, která chce zničit národy a národní státy. Pokud ohrožujeme své bližní, je to nekřesťanské, i kdyby nás k tomu vyzýval sám papež.

Exmuslim varuje před zkázou: Miliony muslimských imigrantů směr Evropa. Cesta zločinu a pobírání sociálních dávek. Německo a EU se chová jako Hitler
Foto: Radim Panenka
Popisek: Uprchlíci před autobusovým nádražím v Bělehradě. Do Srbska denně dorazí až tisíc imigrantů, kteří chtějí do EU. Hlavně do Německa či Švédska.
reklama

Anketa

Jak dopadne TOP 09 s předsedou Kalouskem a čestným předsedou Schwarzenbergem v příštích volbách do sněmovny? Žádáme vás o odhad, ne o vaše přání

1%
2%
2%
5%
11%
8%
66%
hlasovalo: 6588 lidí

Co říkáte kvótám na imigranty z Evropské unie? Předsedou Evropské komise prosazující kvóty je křesťanský demokrat Jean Claude Juncker...

Hlásit se ke křesťanským demokratům dnes samo o sobě nic neznamená. Hlásí se k nim i plno ateistů nebo neomarxistů. Je to jen „logo“ na ovlivnění voličů. Kvóty naopak ukazují, že skončilo období hraní si na suverénní státy. Dnes už o svém osudu a o svých věcech nebudou rozhodovat národní státy, a tedy náš parlament, ale ti, kdo mají v EU většinu. Došlo tedy k naplnění snů těch, kteří kdysi podporovali Adolfa Hitlera. Je zde 4. říše, která však nevznikla přímým násilím, ale postupným omezováním práv a svobod občanů. Kvóty to pouze ukázaly v celé nahotě.

Co říkáte těm komentářům a komentátorům či zahraničím politikům, kteří Čechy kvůli jejich odmítavému postoji k masové imigraci označují za xenofoby, čecháčky, nehumánní či nám vyhrožují sebráním dotací?

Je to přesně to, co říkám – nastal konec demokracie. My teď budeme muset nést následky nezodpovědného chování západní Evropy a přelidnění v islámském světě a Africe.

Hovoří se o dělení imigrantů na „uprchlíky“ a „ekonomické migranty“. Pokud ale uprchlík cestuje z první bezpečné země „za lepším“, za lepším komfortem a sociálními dávkami, nestává se z něj ekonomický imigrant? Neměl by zůstat v první zemi, kde mu nehrozí nebezpečí?

To je přesně to, co se dnes zamlčuje. Jde o ekonomické migranty, byť původně uprchli mnohdy z válečné zóny. Jdou do Evropy ne kvůli bezpečí, ale kvůli ekonomickým výhodám a sociálnímu systému. Ovšem vědí, že to nemohou říci veřejně, musí hrát divadlo o útěku před válkou a násilím. Imigranti mnohdy opravdu přicházejí z  bezpečných zemí, jako je Turecko. Ale i kdyby tomu tak nebylo, je přece šílenství si myslet, že se můžeme postarat o všechny válečné uprchlíky, když na světě jich jsou stovky milionů. To by zničilo naši společnost a sociální systém!

Syrský chargé d’affaires v Praze Bašár Akbik řekl, že prostředky, které poskytují evropské státy na jednoho uprchlíka, pokryjí potřeby minimálně šesti až sedmi uprchlíků v jejich vlasti – Sýrii. Kdyby jim adresně státy pomohly, mohli by zůstat ve své kultuře, ve své vlasti a nemuseli by do Evropy. Co si o tom myslíte? Není lepší pomáhat jim u nich doma?

Ano, on má svatou pravdu. Ale to by na „pomoci uprchlíkům“ nemohli parazitovat nevládní organizace, evropští socialisté by nezískávali voliče a hlavně by se problém opravdu řešil. Jenže já nevěřím, že mnohým obhájcům imigrantů jde opravdu o lidské bytosti. Neomarxisté a socialisté se skrze imigranty snaží naplnit sny Antonia Gramsciho o likvidaci národních kultur a o nastoupení cesty k marxistické společnosti. Mnozí pravicoví voliči a křesťanští demokraté pak podporují imigraci v duchu ideologie hraběte Richarda Mikuláše Coudenhove-Kalergiho o smíšení ras a kultur a o stvoření nového člověka. Kalergi ostatně napsal knihu, v níž vyzývá k odstranění národních kultur původních obyvatel Evropy a ke vzniku nové „negroidní euroasijské rasy“. Také OSN usiluje o likvidaci evropských národů. Již v roce 2000 Populační divize OSN (UNPD) tvrdila, že Evropa bude do roku 2025 potřebovat 159 milionů imigrantů.

Co říkáte na argumenty, že máme povinnost přijímat uprchlíky z Afriky, protože za dob komunismu naše emigranty přijímaly západní země?

Blbost. Kontextuálně jde úplně o jiný případ a především nešlo o exodus motivovaný ekonomikou. My jsme se nepřelidnili jako muslimové a Afrika. Navíc většina našeho národa neutekla ani před nacisty a ani před komunisty. Naopak se po pádu komunistů mnozí navrátili zpět. Proč chce Evropská unie a Německo trestat přerozdělováním imigrantů ty, co neutekli?

Hovoří se o tom, že muslimové budou mít většinu v zemích jako Francie či Británie do 40 let. Při nynějším masovém přílivu možná ještě dříve. Považujete to za hrozbu?

Ano a za velice reálnou. Modely vývoje stěhování muslimských populací dokonce ukazují na to, že ten problém tu bude již za 15 až 20 let. Do 20 let se dají do pohybu miliony muslimských imigrantů směr Evropa – kvůli zhoršujícím se ekologickým podmínkám a kvůli přelidnění.

Lukáš Lhoťan

Ohledně imigrantů se píše o rizicích týkajících se kriminality, nemocí, zatížení sociálního systému, asociálního chování...

Ano, to se děje. Jen současný režim v Bruselu dělá vše pro to, aby tato fakta potlačil, a perzekvuje ty, kteří na to upozorňují. Přitom je to logické. Imigranti odešli do Evropy jako do svého vysněného ráje pro vysněný blahobyt, a ne proto, aby dřeli kdesi ve fabrikách či manuálně pracovali za 12 či 15 tisíc korun měsíčně jako obyčejný český občan. Jedinou cestou k uskutečnění jejich snu o blahobytu je pro ně proto cesta zločinu a pobírání sociálních dávek.

Je podle vás povinností katolíka přijímat uprchlíky, když tím ohrožuje bezpečnost (znásilňování, kriminalita, vraždy, krádeže) a spásu svých bližních (islamizace a případný zákaz šíření křesťanství v islamizované Evropě a nadvláda falešného náboženství – islámu)?

Ne není. A to dokonce nejen katolíka, ale jakéhokoliv křesťana či ateisty. Pokud můžeme, pomáhejme potřebným u nich doma, to nám přikazuje evangelium, ale současně s tím jim ukazujme, co může za jejich problémy – jejich víra (islám) a jejich kultura. Rozhodně je ovšem nezvěme k nám domů, tím nakonec ohrozíme sami sebe. To je nekřesťanské, i kdyby se pod to podepsal sám papež.

Jak se vy jako katolický laik stavíte k postoji církevních představitelů k uprchlické krizi? Dominik Duka řekl, že je třeba „přijmout a ošetřit bezradné uprchlíky, ale připravit je k urychlenému návratu do jejich zemí, aby je budovali, obdělávali, a mohli tam žít ve svých domovech a svým navyklým způsobem. Rovněž tak je třeba vyzvat mladé utečence, muže, aby bránili své domovy a země. Jedině tak se stanou platnými spolupracovníky na obnově a budoucnosti světa. Příkladem jim mohou být naši mladí muži, kteří opouštěli země okupované nacisty, aby se připojili k zahraničním armádám a osvobodili naši vlast“. Co o tom soudíte?

Dominik Duka řekl to, co je správné. A logicky si tím vysloužil nenávist marxistů a multikulturalistů z řad křesťanů. Tedy všech těch, kteří chtějí Evropu osídlit muslimy, aby tak rozvrátili naše národy a vymýtili pravé křesťanství ve prospěch jeho falešné podoby. Možná si řeknete, jak mohou být křesťané marxisty? Ovšem když si prostudujete spisy marxisty Antonia Gramsciho, zjistíte, že vyzýval marxisty k infiltraci jejich myšlenek mezi křesťany a ke zničení církví (jakýchkoliv). Podle jeho návrhu by měli marxisté uznat lidskou potřebu duchovna, ale měli by křesťanské církve odstranit a nahradit je lidovou spiritualitou, která není ovlivňována církví a křesťanskou minulostí. A právě ti křesťané, kteří jsou infikováni myšlenkami marxistů a vzdali se pravého ducha evangelia, dnes podporují kolonizaci Evropy muslimy pod heslem pomoci uprchlíkům. Proto také nenávidí Dominika Duku a další křesťanské představitele, kteří před jejich marxistickou kreaturou napodobující křesťanství varují.

A papež František v americkém kongresu nedávno řekl: „Náš svět stojí tváří tvář krizi uprchlíků, v měřítku, které tu nebylo od II. světové války. To před nás staví velké výzvy a mnoho těžkých rozhodnutí. Také na tomto kontinentu se tisíce lidí vydává na sever hledat větší příležitosti v naději na lepší život pro sebe a pro své blízké. Což také my nehledáme pro své děti totéž? Jejich počet nás nesmí zaskakovat, musíme je vnímat jako lidské osoby, vidět jejich tváře, naslouchat jejich příběhům a snažit se co nejlépe odpovědět na jejich situaci. Odpovídat způsobem, který je vždy lidský, spravedlivý a bratrský. Měli bychom se vyhnout všudypřítomnému pokušení skartovat všechno, co působí potíže. Zapamatujme si zlaté pravidlo: „Co chcete, aby lidé dělali vám, to všechno i vy dělejte jim.“ (Mt 7,12) Toto pravidlo nám jasně ukazuje směr. Jednejte s jinými se stejnou láskou a soucitem, s jakým chcete, aby se zacházelo s vámi. Snažme se zajistit druhým stejné možnosti, jaké hledáme pro sebe. Dovolme jiným, aby se rozvíjeli tak, jak sami chceme, aby se pomáhalo nám. Jedním slovem, jestliže chceme bezpečnost, dávejme bezpečnost; chceme-li život, dávejme život; chceme-li příležitosti, zajišťujme příležitosti. Míra, kterou uplatňujeme vůči jiným, je mírou, kterou čas naměří nám. Zlaté pravidlo nám připomíná také naši odpovědnost za ochranu a obranu lidského života v každé etapě jeho rozvoje.“ Je naší povinností zajišťovat uprchlíkům či imigrantům příležitosti, když hledají „lepší život“ pro ně a jejich blízké?

Papež zapomněl dodat, že toto učení pomoci bližnímu nás vede k tomu, že mu musíme nabídnout nejen pomoc, ale i léčbu. Tedy odstranění zdroje jeho problému, což by znamenalo evangelizovat muslimy a vyzvat je k opuštění jejich špatné víry a špatné kultury, které je přivedly do těchto problémů. Nemyslím si ovšem, že by dnes papež a jeho skupina věrných viděla skutečný význam a potřebu evangelizace. Evangelizaci muslimů nahradili vedením dialogu. Tato myšlenka vychází z pojetí Hanse Künga, u nás reprezentovaného Tomášem Halíkem. Toto pojetí hlásá, že islám je rovnocenný křesťanství a že i islám vede ke spáse. Je to velký omyl a může nás dovést ke zničení Evropy, ovšem ne ke zničení křesťanství – to přežije na jiných světadílech, kde Küngova ideologie nemá podporu.

Maďarský biskup Laszló Kiss-Rigó o uprchlících ve své zemi řekl: „Jeho svatost se plete. Přicházejí sem a křičí Alláhu Akbar. Chtějí nás obsadit.“

O tom právě mluvím. Stále jsou v církvi lidé, kteří žijí v realitě a vědí, že mnozí z uprchlíků nejsou nic jiného než kolonizátoři, kteří přišli osídlit Evropu.

Jaký je váš názor na postoj KDU-ČSL? Hájí křesťanskou civilizaci?

V KDU-ČSL je oproti jiným stranám více rozumných křesťanů, ale najdou se tam i neomarxističtí křesťané. Pořád má v této straně rozhodně větší šanci uspět obhájce křesťanské civilizace, ale najdou se zde i čeští Junckerové, pro které je KDU-ČSL jen značka, jež jim má dopomoci k moci. KDU-ČSL budou soudit dějiny, ale na této politické straně rozhodně leží o něco více odpovědnosti za osud křesťanské civilizace. Je jen na jejich představitelích, nakolik myslí křesťanství vážně a nakolik jde jen o reklamní tah. KDU-ČSL se může stát záchranou naší (nejen) křesťanské civilizace, ale i jejím hrobníkem.

 

Lukáš Lhoťan je bývalý muslim a autor knih Islám a islamismus v České republice, Ježíš Kristus a islám či Arménský holocaust – Sto let od plánované genocidy arménského národa 1915–2015. Dříve redaktor košer finančního webu Shekel.cz. Nyní analytik Da Vinci Prague Institute, o. s. Od roku 1998 do roku 2010 byl spolupracovníkem předsedy českých muslimů Muneeba Hasana Alrawiho, do roku 2012 člen Muslimské obce v Brně, absolvent vzdělávacích kurzů o islámu saúdskoarabské World Assembly of Muslim Youth, absolvent studijního pobytu v USA The International Visitor Leadership Program (2010).

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Lukáš Petřík

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Soukromé byty dejte těm, co je potřebují! Mladík z Prahy řešil bydlení. A má nápad

21:29 Soukromé byty dejte těm, co je potřebují! Mladík z Prahy řešil bydlení. A má nápad

Český rozhlas pátral po tom, jak se mladým lidem shání vlastní bydlení. „Je to hrozně nespravedlivý,…