Jakub Janda, George Soros a zcela nejasné převody peněz. Analytik Jan Schneider naplno hovoří o lžích a nestandardních operacích

19.04.2017 16:39

NEZISKOVKY POD DROBNOHLEDEM Kauza s financováním lobbistického spolku Evropské hodnoty pokračuje. Bezpečnostní analytik Jan Schneider podrobně rozebral pozadí přeposílání peněz od Ligy lidských práv Evropským hodnotám. Schneider zároveň vyvrací argumenty, kterými neziskovky odmítají, že by šlo o účelové transakce s penězi, jejichž zdrojem je miliardář George Soros.

Jakub Janda, George Soros a zcela nejasné převody peněz. Analytik Jan Schneider naplno hovoří o lžích a nestandardních operacích
Foto: Hans Štembera
Popisek: Bezpečnostní analytik Jan Schneider

Koncem minulého týdne přinesly ParlamentníListy.cz obsáhlý materiál analyzující jeden ze způsobů, jak neziskovka Evropské hodnoty (EH) přichází k penězům. Šlo především o podivné přeposílání financí od jedné organizace ke druhé, přičemž za oběma neziskovkami stáli ti samí lidé.

Připomněli jsme rovněž nedávnou analýzu experta na bezpečnostní otázky a někdejšího zpravodajce civilní kontrarozvědky Jana Schneidera, který upozornil na to, že jiná lobbistická neziskovka, Liga lidských práv (LLP), která přijímá peníze od George Sorose, amerického finančníka maďarského původu, následně peníze posílá právě Evropským hodnotám.

V té souvislosti se obě zmíněné neziskovky ozvaly s tím, že peníze od Ligy lidských práv nebyly žádným darem Evropským hodnotám, ale odměnou za provedené služby u konkrétního projektu, které byly řádně vyfakturovány. Jan Schneider tyto námitky ověřil a výsledek pátrání pro ParlamentníListy.cz sepsal.

Jakub Janda z EH a Dan Petrucha z LLP ve svém prohlášení, kde se vůči pochybnostem nad vzájemnými finančními transakcemi vymezují, podle Jana Schneidera lžou. Usvědčují je prý výroční zprávy jejich vlastních neziskovek za rok 2015. Vykázané transakce spolu podle bezpečnostního experta nekolidují.

„O sobě LLP uvádí, že jejím prostřednictvím máme šanci bojovat za práva pacientů, lidí s postižením, dětí, obětí policejního násilí, prosazovat systémové změny v české společnosti, podílet se na zlepšování legislativy České republiky. Výdajový diagram je pak rozčleněn do těchto financovaných oblastí: férové dětství, férová policie a justice, férově k postiženým, férová škola, férová nemocnice, společnost obecně. O projektu o nárůstu extremismu v zemích střední Evropy ani slovo. Někdo tu ‚v hrdlo lhá‘, jak říkali staří Češi. A toho vrdlouhání, jak se říká teď, si je ttEH nepochybně vědom, vždyť je to nádoba plná myšlének!“ konstatuje expert.

My můžeme být podle jeho slov zvědavi, jakou legendu zase na nás vytáhnou Evropské hodnoty a do čeho se zase nechá namočit LLP. „Jedno je však jasné. I kdybychom vzali vážně vysvětlení ttEH a LLP, pak z toho vyplývá, že LLP přijímá peníze na projekty, na které kapacitně a/nebo odborně nemá a které ani tematicky neodpovídají jejímu statutárnímu vymezení, a nechá si je realizovat najatými kapacitami (ttEH). Tyto najaté kapacity pak vykazují větší díl tuzemského financování, než odpovídá pravdě. Chytrému napověz,“ dodal.

Celý text Jana Schneidera zde: Je drzé čelo evropskou hodnotou?

Po přečtení článku Radima Panenky „Zkoumali jsme ‚průhledné‘ financování Jandovy neziskovky Evropské hodnoty“ jsem zjistil, že mám rest, který musím dohnat.

V citovaném článku autor odkazuje na můj loňský článek „Česká stopa ‚inkontinentního‘ George Sorose“, publikovaný na ParlamentníchListech.cz 26. 8. 2016. Na základě výročních zpráv think-tanku Evropské hodnoty (ttEH) a Ligy lidských práv (LLP) za rok 2014 jsem se v onom článku pozastavil nad jejich vzájemnou finanční relací.

Podobně podivná transakce podle výroční zprávy ttEH za rok 2015 však proběhla i v roce 2015, ale výroční zpráva LLP za rok 2015 v době psaní mého článku stále ještě nebyla zveřejněna. Nyní však už k dohledání je, a proto se i nad touto druhou podivnou finanční transakcí dnes pozastavím.

REAKCE NEZISKOVEK

Nejprve však doplním kontext událostí. Na můj loňský článek reagovaly ttEH a LLP a na webových stránkách ttEH zveřejnily text, o němž zřejmě mají za to, že cosi vysvětluje:

Parlamentní listy zveřejnily 26. 8. 2016 článek Jana Schneidera, který ve svém rozsáhlém textu spekuluje o údajném financování terorismu přes lidskoprávní agendu nejrůznějších neziskových organizací a ve kterém označil za zahraniční agenty amerického miliardáře George Sorose mimo jiné i Ligu lidských práv (LLP) a Evropské hodnoty (EH). Text s obdobným obviněním vydal server Eurozprávy 14. 12. 2016:

Vyjádření Ligy lidských práv a think-tanku Evropské hodnoty:

Pan Schneider vyčetl z výroční zprávy EH, že v roce 2014 dostala od LLP více než 675 tisíc korun a protože stejnou částku nenašel ve výroční zprávě LLP, rozhodl se na tom postavit celý příběh. Příběh o tom, že jsou tu peníze, o nichž se neví, odkud se vzaly a kde opravdu skončily.

Stačilo se přitom jednoduše zeptat. Think-tank Evropské hodnoty plnil v letech 2014 a 2015 dílčí úkoly pro Ligu lidských práv v projektu o nárůstu extremismu v zemích střední Evropy, který financoval OSF Think Tank Fund. Výše zmíněná částka odpovídá službám, které v rámci tohoto projektu EH realizoval a Lize lidských práv fakturoval. Ve výročních zprávách Ligy lidských práv  je celková vyfakturovaná částka rozúčtovaná v rámci příslušných nákladových kapitol, např. „Odborné služby“ aj.

Šlo o standardní projekt zahrnující výzkum, workshopy se středoevropskými politiky o migrační a azylové politice, nebo veřejné debaty. Do projektu byla zapojena řada mezinárodních institucí. Hlavním cílem bylo připravovat středoevropské demokratické politiky na problémy, které mohou nastat s migrační krizí a problémy s integrací přistěhovalců, což se s časovým odstupem ukazuje jako prozíravé. Všechny informace o projektu lze nalézt na webu www.facingextremism.eu.

Pokud by si autor článku přečetl samotná politická doporučení, tak by seznal, že se obsahově zásadně neliší od současné pozice české vlády, kterou jistě nelze považovat na bezstarostně naivní. Padá tak i obvyklá konspirační teorie o „Sorosově ďábělském plánu na zničení Evropy importem islamistů“.

Dan Petrucha, Liga lidských práv

Jakub Janda, Evropské hodnoty

CO TO VLASTNĚ NEZISKOVKY NAPSALY?

Nenechme se vyhodit z konceptu pravopisnými chybami a občasným mluvením z cesty – na to si zřejmě musíme u ttEH zvyknout (někteří ho za to dokonce platí!). Nejdůležitější totiž je, že ti dva výše podepsaní zástupci neziskovek přinejlepším nemluví pravdu. Vyplývá to ze vzájemně nekoherentního vyznění výročních zpráv těchto dvou neziskovek, které spolu mají podezřelý finanční vztah.

Na ttEH odkazovaném webu www.facingextremism.eu se zmiňovaného „projektu o nárůstu extremismu v zemích střední Evropy“ týká článek „Defining Responses to the Rise of Extremism in Europe“ ze 20. dubna 2014, kde se uvádí: „We have recently published an edited monograph Politics and Policies of Integration in Austria, Hungary, Czechia, Denmark and at the EU Level.“

To už se člověk diví, do čeho pánbůh duši (a Soros peníze) dal. Obvykle se totiž nejdříve edituje a pak publikuje, ale tady to je asi úplně jedno.

Projekt, za který LLP zaplatila ttEH oněch 675 tisíc Kč a kde je spolu s ttEH na poslední straně publikace též uvedena, byl tedy již v dubnu 2014 publikováním monografie věcně ukončen, protože žádné nové aktivity za rok 2014 (kromě prezentace této monografie) již na tomto webu nejsou uvedeny. Financován byl podle ttEH z „příslušných nákladových kapitol“ LLP, například prý z kapitoly „Odborné služby“.

Výdaje LLP v kapitole „Odborné služby“ v roce 2014 činily 11 % z celkových výdajů (8,448 mil. Kč), což odpovídá částce 929 tisíc Kč. To by vzhledem k uváděnému tvrzení ttEH znamenalo, že LLP za první třetinu roku utratila téměř 3/4 svých výdajů z této kapitoly na projekt realizovaný ttEH (otázkou by bylo, co pak LLP dělala až do konce roku).

TtEH by však mohl argumentovat, že byl od LLP placen (též) formou dohod o provedení práce z příslušné „mzdové kapitoly“, kde by 675 tisíc Kč tvořilo jen 18 %. Peníze by však musely být „šmoulovány“ přes různě rozdrobené částky, což je z hlediska nestandardních finančních operací poměrně zajímavý příznak.

Ještě zajímavější je však vnitřní, tematický prstenec onoho výdajového „koláče“, jak jej má LLP ve své výroční zprávě za rok 2014.

O sobě LLP uvádí, že jejím prostřednictvím máme šanci bojovat za práva pacientů, lidí s postižením, dětí, obětí policejního násilí, prosazovat systémové změny v české společnosti, podílet se na zlepšování legislativy České republiky.

Výdajový diagram je pak rozčleněn do těchto financovaných oblastí: férové dětství, férová policie a justice, férově k postiženým, férová škola, férová nemocnice, společnost obecně.

O projektu o nárůstu extremismu v zemích střední Evropy ani slovo. Někdo tu „v hrdlo lhá“, jak říkali staří Češi. A toho vrdlouhání, jak se říká teď, si je ttEH nepochybně vědom, vždyť je to nádoba plná myšlének!

OPAKOVANÝ VTIP JE TEPRVE VTIPEM

A tak ve výroční zprávě za rok 2015 uvedl ttEH mimo jiné příjem 625 tisíc Kč, zase od LLP. Za rok 2015, kdy aktivity na webu www.facingextremism.eu končí, jsou uvedeny pouze dva neveřejné semináře, u nichž je uveden pouze ttEH – nikoliv však LLP. Tyto akce tedy těžko mohly být pokračující „odbornou pomocí“ financovanou LLP. Tudíž je zcela ve vzduchu, proč LLP poslala onu částku na účet ttEH.

Takže ttEH a LLP daly zřejmě hlavy dohromady a vyřešily to tak, že výroční zpráva LLP za rok 2015 již tematicky strukturovaný výdajový diagram prostě neobsahuje! A polibte si.

Ještě si zopakujme, že podle své výroční zprávy za rok 2015 se věnovala LLP témuž spektru aktivit jako v roce 2014, což jsou samé prospěšné věci. Naskýtá se otázka, proč si LLP kazí renomé a přitahuje na sebe pozornost institucí, které ze zákona sledují podezřelé finanční toky?

Jedním ze základních znaků zdravého finančnictví je totiž basilejská zásada „znej svého klienta“ (know your customer, KYC). Bankovní úředník by neměl provést bankovní transakci, která neodpovídá profilu jeho klienta (anebo ji provést, ale nahlásit jako podezřelou aktivitu, SAR). LLP by se podle toho měla chovat a nenechat se zneužívat k podezřelému financování ttEH, obzvláště proto, že nic takového nemá ve svém programu.

My můžeme být zvědavi, jakou legendu zase na nás vytáhne ttEH a do čeho se zase nechá namočit LLP. Jedno je však jasné. I kdybychom vzali vážně vysvětlení ttEH a LLP, pak z toho vyplývá, že LLP přijímá peníze na projekty, na něž kapacitně a/nebo odborně nemá a které ani tematicky neodpovídají jejímu statutárnímu vymezení, a nechá si je realizovat najatými kapacitami (ttEH). Tyto najaté kapacity pak vykazují větší díl tuzemského financování, než odpovídá pravdě. Chytrému napověz.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

Předpokládané složení nové vlády:

předseda vlády: Petr Fiala (ODS), ministr vnitra: Vít Rakušan (STAN), ministr pro místní rozvoj a digitalizaci: Ivan Bartoš (Piráti), ministr zemědělství: Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), ministr financí: Zbyněk Stanjura (ODS), ministr zdravotnictví: Vlastimil Válek (TOP09), ministr školství: Petr Gazdík (STAN), ministr práce a sociálních věcí: Marian Jurečka (KDU-ČSL), ministryně obrany: Jana Černochová (ODS), ministr spravedlnosti: Pavel Blažek (ODS), ministr průmyslu a obchodu: Jozef Sikela (BPP), ministr dopravy: Martin Kupka (ODS), ministr zahraničí: Jan Lipavský (Piráti), ministr životního prostředí: Anna Hubáčková (BPP), ministr kultury: Martin Baxa (ODS), ministr pro evropské záležitosti: Mikuláš Bek (BPP), ministr pro legislativu: Michal Šalomoun (BPP), ministryně pro vědu a výzkum: Helena Langšádlová (TOP09).

reklama

autor: Radim Panenka

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

EU nás uvedla v omyl s očkováním. Babiš vytáhl silné info

19:41 EU nás uvedla v omyl s očkováním. Babiš vytáhl silné info

„Kdo za to může? Co nám říkala celý rok Evropská komise? Že když dosáhneme 70 procent proočkování do…