Je to naprosto jasné! Petr Žantovský má v ruce analýzu týkající se nejčastějších hostů v ČT

15.10.2016 9:25

TÝDEN V MÉDIÍCH Vysílání po krajských volbách pojala Česká televize jako žalozpěv nad TOP 09. Petr Žantovský se v té souvislosti podivuje, kolik prostoru dostal v hlavním publicistickém pořadu teplický radní za tuto stranu, aby pohovořil o její budoucnosti. Přidává k tomu výsledky analýz, podle nichž je z politiků nejčastějším hostem ČT Miroslav Kalousek, přestože je předsedou tři roky už jen marginální strany. Už se ani nediví, že k dvacetiletí Senátu pohovořil odborník na všechno Daniel Kroupa nebo jak ubohou úroveň mělo vzpomínání na slovenského prezidenta.

Je to naprosto jasné! Petr Žantovský má v ruce analýzu týkající se nejčastějších hostů v ČT
Foto: Hans Štembera
Popisek: Petr Žantovský

Pohledem na to, jak veřejnoprávní televize hodnotila výsledky krajských voleb, začíná Petr Žantovský pravidelné ohlédnutí za mediálními zajímavostmi uplynulého týdne. „Samozřejmě, že Česká televize to pojala jako žalozpěv nad TOP 09. Argument pro tohle tvrzení mám například ve čtvrtečním pořadu Události, komentáře, který moderoval pan Dolanský. Ve chvíli, kdy mluvil o vítězném hnutí ANO, se dopouštěl intelektuálních výlevů. Kupříkladu pronesl větu: ‚Jediný program ANO je negativní.‘ To je velmi pozoruhodné slyšet z úst moderátora České televize. Zajímavé bylo, že tuto větu vyslovil v rozhovoru s jakýmsi panem Ferim, který kromě toho, že vypadal excentricky, což by mohlo být za určitých okolností zajímavé, je radní z Teplic. A v souvislosti se stranou TOP 09 a celostátní politikou jsme o něm, pokud vím, zatím neslyšeli,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Přemítal tedy nad tím, proč byl Dominik Feri přizván jako hlavní host do nejdůležitějšího publicistického pořadu České televize na téma budoucnost TOP 09. „Zcela zjevně se v pořadu jednalo o propagaci strany TOP 09. Pan Feri byl stavěn do pozice člověka, který má z nějakého autoritativního postu hodnotit, jak vidí budoucnost té strany. Dokonce mu byly pokládány otázky typu, jestli nechce nebo nebude v budoucnosti usilovat o to, aby byl šéfem strany, jestli náhodou není handicapem té strany pan Kalousek, a podobně. Takové dotazy by člověk čekal ve stranickém věstníku strany TOP 09 nebo na její webové stránce, kde by tento typ diskuse měl své opodstatnění, protože by byl veden mezi lidmi, kteří jsou zájmově spjati minimálně tím, že jejich společná strana je TOP 09. Nevím, jestli pan Dolanský patří do jejího fanklubu nebo do skupiny lidí, kteří mají zájem na úspěchu TOP 09, ale vypadalo to tak,“ poznamenává mediální analytik.

Nejčastějším hostem v ČT je předseda okrajové politické strany  

Stejně tak to vypadalo jako neplacená propagace radního z Teplic Dominika Feriho a propagace strany, která je po těchto volbách zcela marginální. „V souvislosti s těmito volbami je debata o TOP 09 opravdu velmi marginální, přesto se odehrála v rozsahu docela dlouhých minut. Tak jsem si říkal, proč tomu tak je. Krajským volbám se věnovaly nejen zmíněné Události, komentáře, ale těch pořadů bylo pochopitelně mnohem více. Zaujal mě třeba pondělní Horizont ČT24, který moderoval pan Václavek, hostem byl olomoucký politolog Pavel Šaradín a oba dva si velmi notovali. Když se v Hradci Králové, v Pardubicích, v Plzni a jinde podařilo proti vítězné straně postavit skupenství lidí, stran a hnutí, které funguje podle hesla všichni proti jednomu, aniž by je cokoli ideového spojovalo, tak od nich zazněl zcela otevřeně návod, že po parlamentních volbách přece nemusí mít hnutí ANO premiéra, i kdyby je vyhrálo,“ poukazuje Petr Žantovský.

Vnímá to jako docela jednoznačný návod jednak pro strany, jak se mají chovat, jednak pro občany, jak mají uvažovat. „To je docela zajímavý postoj České televize. Už dlouhodobě říkáme, že Česká televize je v podstatě hlásnou troubou TOP 09. Když se podívám na analýzy, které mám k dispozici, tedy analýzy výskytu politických a novinářských osobností ve vysílání publicistických pořadů České televize, zejména v pořadu Události, komentáře, tak zjistím, že pan Kalousek je nejčastějším hostem za období zhruba posledního roku a půl navzdory tomu, že jeho strana má v Parlamentu v podstatě marginální postavení a už dávno není tou dominantní silou, kterou kdysi chtěla být a dokonce i jednu dobu byla se svými tehdy asi 17 procenty. Přesto jsou pan Kalousek a lidé z TOP 09 nejčastějšími hosty diskusních pořadů České televize,“ připomíná mediální odborník.

Voličům pravice dochází, že TOP 09 byl projekt na získání vlivu a peněz

Tatáž analýza v případě novinářských osobností mimo Českou televizi přisuzuje pozici nejčastěji zvaného hosta Jindřichu Šídlovi, donedávna komentátorovi Hospodářských novin, patřících Zdeňku Bakalovi. „A pan Bakala, pokud vím, má společné byznysy s panem Schwarzenbergem. Pan Schwarzenberg je k tomu čestným předsedou TOP 09. Takže ty vazby a provázanosti navzájem jsou naprosto zřetelné a jasné, Česká televize se dlouhodobě profiluje jako televize patřící straně TOP 09. Koneckonců byl to právě pan Schwarzenberg, který v souvislosti s televizní krizí na přelomu let 2000 a 2001 prohlásil velmi jednoznačně, že Česká televize patří těm, kteří v ní pracují. Já si myslím, že na to svým způsobem jeho strana teď navázala dominancí v jejím vysílání,“ míní Petr Žantovský.

Z toho pohledu je velice zvědavý, jak si veřejnoprávní televize povede dál a jak dlouho se bude tohoto svého stanoviska a této své filozofie držet. „Protože TOP 09 ztrácí a ztrácí, dokonce i na pravici. Ztrácí za ODS navzdory tomu, že ODS je taková neslaná, nemastná a vede ji předseda, který není charismatickým politikem. Petr Fiala je politolog, akademický odborník, ale opravdu to není táborový řečník. Nicméně si myslím, že lidem pravicového ražení začíná docházet, že TOP 09 opravdu není pravicová strana a že jí ani nikdy nebyla. To byl prostě manažerský projekt na získání moci, vlivu na zakázky, na peníze. A tak je to třeba chápat,“ nabádá mediální analytik.

Nástupcem může být premiér Sobotka, který má už teď dveře dokořán

Ještě k tomu dodává, že TOP 09 nikdy ani neplnila heslo, které je skryto v jejím názvu, tedy tradice, odpovědnost, prosperita. „Prosperitu nezajistí strana, která zvyšuje daně. To je absurdní, to je protimluv. To jako bychom řekli, že prosperitu zajistí komunismus, to je úplně stejný nesmysl. Stranu, která není schopna naplnit ani svůj vlastní název, nelze považovat za pravicovou. Nu, a když už to dochází i pravicovým voličům a začínají sahat zpátky po ODS, což je opravdu volba v nouzi, tak jde tato strana horempádem na smetiště dějin. Jsem proto zvědav, jak se s tím Česká televize vyrovná. Uvidíme, kdo tu její pozici ovládne. Podle mého odhadu to bude pan Sobotka, tedy premiér Sobotka, který tam má už dnes dveře velmi dokořán. Ale uvidíme, nechme se překvapit,“ doporučuje Petr Žantovský.

Připojuje i svůj názor na to, jakým způsobem se v krajích dohadují povolební koalice. „Myslím si, že politika ‚všichni proti ANO‘ je chybná a krátkozraká. Může sice fungovat v situaci krajů, což jsou jakési gubernie, kde jsou provázané politické a ekonomické zájmy, kde je úplně jedno, jestli je zvolený politik komunista, nebo topák. Pokud umí komunikovat s určitými podnikatelskými skupinami, které ho zapojují do svého byznysu, tak jede. Ale tato politika nahrává panu Babišovi, získává mu procenta, protože může celkem oprávněně říkat, že to je podvod na voliče, kdy se ti slabí smluvili na toho úspěšného. Když se strany zachovají podle rady pana Šaradína nebo pana Václavka a stejný princip budou držet i po volbách, tak spáchají kolektivní harakiri. Vlády ani na krajích a potom ani v centru nebudou mít dlouhého trvání, protože zcela jasně na sebe vyzradí, že jsou jenom instituty pro zachování koryt. Pro voliče to příliš důvěryhodné tedy nebude,“ vysvětluje mediální odborník.

Svérázný výklad o legislativních pravomocech Senátu od bývalého politika

Jeho pozornosti neušel ani čtvrteční pořad, který Česká televize věnovala dvacátému výročí Senátu, přičemž si jako hosta pozvala Daniela Kroupu, někdejšího předsedu dnes už zaniklé ODA. „Mám pocit, že Daniel Kroupa se stává odborníkem na všechno, stejně jako svého času Petr Kolář, a tak očekávám, že pan Kroupa bude také kandidovat do nějakých zajímavých pozic. Protože jeho velice častá účast ve vysílání je buďto jasný výraz totální lenosti editorů České televize, že si nejsou schopni pozvat někoho jiného a Kroupa vždy může a je vždy ochoten, nebo je to už dělostřelecká příprava na nějaké budoucí ‚něco‘. Ale protože víme, že pan Kroupa už lecjak kandidoval a lecjak neúspěšně, tak si myslím, že to je snažení celkem marné. Nicméně Česká televize mu v tom vydatně pomáhá,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Bývalý politik ho tentokrát zaujal tím, jak hovořil o legislativních pravomocech Senátu. „Když se tak rozhorloval ve prospěch Senátu, jak je to úžasná, báječná a potřebná instituce, tak pronesl mimo jiné větu: ‚Určité zákony – míněno vyslané Poslaneckou sněmovnou – by Senát neměl brzdit a jiné naopak.‘ Tedy že v tom druhém případě by měl zafungovat jako ta pojistka, nějak tomu schválení bránit. Nedodal však takovou drobnost, kdo to rozhodne a podle jakého klíče, které zákony má Senát bez dalšího propustit dál a kterým by měl nějakým způsobem klást překážky. Můžeme si to vyložit asi tak: ty zákony, které se panu Kroupovi líbí, by Senát nemusel v podstatě ani číst. Ty, které se mu nelíbí, ať se pokud možno znemožňují. To je jediný výklad, který mě u toho napadl,“ přiznává mediální analytik.

Horní komora Parlamentu se podepsala na vazalském vztahu k Bruselu

Může přitom jít jak o Daniela Kroupu samého, tak se může tento výklad týkat skupiny lidí, jejíž je součástí a jíž se říká všelijak od pražské kavárny přes pravdolásku až po hochy, co spolu mluví. „To je jedno, jak je nazveme. Je to stále stejná parta, která se snaží prosadit se a uchopit moc ve státě. Když jí někdo brání víc jako Klaus nebo Zeman, tak jí to moc nejde, když jí nikdo nebrání vůbec, dokonce jí otvírá dveře jako Sobotka, tak jí to jde trošku líp, což je fáze, ve které teď jsme. Ke dvacátému výročí Senátu se moc nehodí mluvit o tom, jestli má tato komora Parlamentu v našem kontextu vůbec nějaký smysl, zda se už podařilo zaznamenat případ, kdy Senát opravdu významně pozitivně vstoupil do legislativního procesu, nebo zda jeho korektury zákonů či nápady byly úplně zahozeny, nebo přehlasovány, což samotný zákon umožňuje. Žádnou takovou statistiku jsem u příležitosti dvacátého výročí neslyšel,“ diví se Petr Žantovský.

Žádné zdůvodnění významu této parlamentní komory ve vysílání nezaznamenal, pouze registroval, že její předseda Milan Štěch prohlásil, že mají málo času na projednávání zákonů, když mají povinnost do třiceti dnů reagovat. „Inu, to je fakt málo času na to, aby si jedenaosmdesát senátorů přečetlo jeden zákon. Myslím, že je to ažaž na to, co z nich vypadává za výsledky. Pokud vím, tak za celá ta léta se Senát zapsal do českých dějin jenom jednou. A to tím, jak zejména hlasy ODS prošla téměř bez jakéhokoli protestu Lisabonská smlouva. Senát se tak podepsal spolu s ostatními vrcholnými politiky na tom, že jsme dnes ve vazalském vztahu k Bruselu, že naše legislativa je z osmdesáti procent odvozena od evropské legislativy, že se nerozhoduje o České republice v Praze, ale že se o ní rozhoduje jinde, v jiných zemích a v jiných městech. To je výsledek dvacetileté činnosti Senátu. Myslím, že to je výsledek docela tristní,“ soudí mediální odborník.

Ubohá úroveň vzpomínání na bývalého slovenského prezidenta

V nedělním Horizontu ČT24 vzpomínala veřejnoprávní televize na Michala Kováče, zesnulého bývalého prezidenta Slovenské republiky. „Nejvíce mě zaujalo, že si k tomu nepozvala nějakého seriózního politologa a znalce slovenských poměrů. Myslím, že takoví tu jsou, že tu existují a publikují, jsou respektovaní. A nemuselo by ani nutně jít o to, aby to byli příznivci nebo naopak odpůrci pana Kováče nebo kohokoli jiného. Ale Česká televize si k tomu pozvala jakéhosi slovenského novináře jménem Marián Leško. Přiznám se, že ho neznám, avšak zdálo se mi, jako by měl školení v pražské kavárně. Jeho výrazivo bylo takové opravdu hodně novinářské,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Slovenský host mimo jiné prohlásil, že dnešní vláda, hlavně tedy Směr, je obdobná jako Mečiarova a že chce mít nad vším kontrolu. „Tím naznačuje, že je to vláda špatná, násilnická, já nevím jaká, demonstruje to na příkladech z Mečiarovy éry. Nárok na ten názor samozřejmě má, je to novinář, tak má nějaký názor, avšak měl by ho nějak vyargumentovat. To, že to redaktorka příslušného pořadu po něm nechtěla, je pochybení redaktorky příslušného pořadu. To, že se vzpomíná na prvního regulérního prezidenta prvního regulérního samostatného slovenského státu – vynechám z historické paměti Josefa Tisa – a že na něj vzpomínáme takto ubohou úrovní, to je spíš vizitka naší veřejnoprávní televize než Slovenska,“ domnívá se mediální odborník.

Takoví odborníci by měli přijít o práci a ČT o koncesionářské poplatky

Na závěr si nechal poznámku k tomu, že americký písničkář Bob Dylan získal Nobelovu cenu za literaturu. „To někoho může urazit, tedy příznivce názoru, že literatura jsou jenom ty tlusté knihy, abych tak řekl, někdo může být naopak potěšen. Já jsem spíš v té druhé partě, která si myslí, že Bob Dylan je literární autor a že jeho texty aspoň z těch nejlepších období šedesátých, sedmdesátých a raných osmdesátých let jsou literárně hodnotné. Proč o tom mluvím? V České televizi jsem k tomu zaregistroval komentář, který zdůrazňoval skutečnost, že to poslední album, které se jmenuje Fallen Angels, neboli Padlí andělé, byl vrchol Dylanovy tvorby, že prokazuje jeho kvality a že to je fakt nezpochybnitelný umělecký výtvor,“ pobaveně připomíná Petr Žantovský.

Považuje se totiž docela za znalce Dylanova díla a zná i jeho poslední dvě desky, jak tu předchozí Shadows in the Night, Stíny v noci, nebo aktuální Fallen Angels, které vyšly letos na jaře. „Ten, kdo to tak hezky apodikticky hodnotil, trošku přehlédl skutečnost, že na těchto dvou deskách nesložil Dylan ani notu, že to jsou písně z různých období americké populární hudby. Zejména písně, které proslavil Frank Sinatra, tedy swingový zpěvák, jsou to takové americké univerzální písně, které hraje každá kapela v každém zájezdním hostinci nebo na každé svatbě, jsou to písně, bez nichž ‚se to neobejde‘. Dylanova interpretace je na nich samozřejmě zajímavá, ale opravdu to není důkaz vrcholu jeho tvorby, to ani v nejmenším. Jestli nám to tedy Česká televize ústy svých ‚odborníků‘ sděluje, tak si myslím, že by měli ti ‚odborníci‘ přijít o práci a Česká televize o koncesionářské poplatky,“ dodává mediální analytik.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Jiří Hroník

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Lžete, Fialo! Po konci na Primě vypluly zlé věci. I na „hvězdu“

7:41 Lžete, Fialo! Po konci na Primě vypluly zlé věci. I na „hvězdu“

Divácká anketa předvolební debaty skončila vítězstvím předsedy STANu Víta Rakušana, kterého následov…